add - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

add

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "add" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 33 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
add v. toplamak
add v. eklemek
add v. ilave etmek
add v. katmak
General
add v. neticelenmek
add v. toplamak
add v. çalmak
add v. artırmak
add v. katıştırmak
add v. zammetmek
add v. karıştırmak
add v. salmak
add v. cemetmek
add v. izafe etmek
add v. eklemek
add v. kaldırmak
add v. ilave etmek
add v. uzatmak
add v. katmak
add v. ilave yapmak
add v. ek yapmak
add v. ekleme yapmak
add v. derç etmek
Trade/Economic
add ilave etmek
add eklemek
add toplamak
Technical
add ilave etmek
add katmak
Computer
add ekle
add topla
add listeye ekle
Medical
ADD dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Marine Biology
add tek

Bedeutungen, die der Begriff "add" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
add-on n. eklenti
General
add up v. toplamını bulmak
add annotation v. şerh koymak
add up v. toplamak
add to v. ilave etmek
add a peppery seasoning to a food v. acı katmak
add on v. bindirmek
add zest to v. lezzet katmak
add value v. değer katmak
not to add v. katmamak
add zest to v. tat vermek
add on v. üzerine eklemek
add up to v. eklemek
add meaning v. anlam kazandırmak
add up v. tekabül etmek
add up v. anlaşılmak
add up v. akla yakın olmak
add up to v. demeğe gelmek
add up to v. tutmak
add insult to injury v. tüy dikmek
add up v. anlamına gelmek
add into archive v. arşive eklemek
add fuel the flames v. yangına körükle gitmek
add a storey v. kat çıkmak
add up to v. tutmak (bir yekun)
add up v. belli olmak
add up to v. demek olmak
add up to v. anlamına gelmek
add to archive v. arşive eklemek
add up to v. demeye gelmek
add on v. eklemek
add together v. toplamak
add up to v. etmek
add water v. su katmak
add a clause to the contract v. anlaşmaya madde koymak
add a clause in the contract v. anlaşmaya madde koymak
add up v. yekun çıkarmak
add a friend v. arkadaş eklemek (listeye vb)
add richness to v. birşeye zenginlik katmak
add dimension v. boyut kazandırmak
add a new dimension v. yeni bir boyut katmak
add richness v. zenginlik katmak
add another dimension v. bir başka boyut katmak
add dimension v. boyut katmak
add taste v. lezzetlendirmek
add flavor v. lezzetlendirmek
add the labour charges to the invoice v. faturaya işçilik ücretini eklemek
add labour charge v. (ücrete) işçilik eklemek
add into the diagram v. çizime işlemek
add into the chart v. çizime işlemek
add value v. değer kazandırmak
add feeling v. duygu katmak
add up v. bir anlamı olmak
add up v. akla yatkın olmak
add someone to the list v. listeye almak
add someone to the list v. listeye eklemek
add someone to the list v. listeye dahil etmek
add variety v. çeşitlilik kazandırmak
add spice and zest to v. renk katmak
add spice and zest to v. renk vermek
add distinction v. ayrıcalık kazandırmak
add units v. kontör yüklemek
add units to one's account v. telefonuna kontör yüklemek
add to the budget v. bütçeye eklemek
add prestige v. prestij katmak
add insult to injury v. yaraya tuz basmak
add salt to the wound v. yaraya tuz basmak
add up to v. -e varmak
add up to v. bir yekun tutmak
not add any chopped onions to butcher’s meat v. kasaptaki ete soğan doğramamak
add a storey v. kat eklemek
add a layer v. kat eklemek
add up v. bir arada toplamak
add up v. üst üste koymak
add with v. ile birleştirmek
add value v. katma değer sağlamak
add to schedule v. programa almak
add an additional trip v. ek sefer koymak
add to the cost v. maliyete eklemek
add weight to v. ağırlık koymak/eklemek
add annotation v. şerh düşmek
add an extra beauty v. ekstra güzellik katmak
add an extra beauty v. ayrı bir güzellik katmak
add up fast v. sağlama bir yekun tutmak
add beauty v. güzellik katmak
add up v. toplama yapmak
add an interpretation v. yorum katmak
add something of oneself v. kendinden bir şeyler katmak
add something from oneself v. kendinden bir şeyler katmak
add some oil v. biraz yağ eklemek
add on n. ekleme
one hundred add n. takriben yüz
add on n. üzerine ekleme
add transaction n. ekleme hareketi
add-on n. ek
add-a-bead n. ekli boncuk
Phrasals
add zest to çeşni katmak
add zest to lezzet vermek
add zest to lezzet katmak
Phrases
to add more eklemek gerekirse
add to this buna ilaveten
Colloquial
add insult to injury üstüne tuz biber ekmek
add insult to injury üstüne üstlük yapmak
add up akla yatkın olmak
add it to the tab hesaba yaz
small arguments add spice to a marriage ufak tartışmalar evliliğin tuzu biberidir
Idioms
add fuel to the flames yangına körükle gitmek
add fuel to the fire yangına körükle gitmek
add insult to injury tuz biber ekmek
add fuel to the flame yangına körükle gitmek
add fuel to the flames kızgınlığını körüklemek
add fuel to the fire kızgınlığını körüklemek
add up to the same thing aynı kapıya çıkmak
add insult to injury kaş yapayım derken göz çıkarmak
add up to the same thing aynı şey olmak
add spice to tuzu biberi olmak
Speaking
add it on my tab n. hesabıma yaz
why did you add me neden beni eklediniz
why did you add me beni neden eklediniz
why did you add me neden beni ekledin
why did you add me niye beni ekledin
why did you add me niye beni eklediniz
why did you add me niye ekledin beni
why did you add me neden ekledin beni
did you add? ekledin mi?
I did not add you ben eklemedim sizi
anything else you'd like to add? eklemek istediğin başka bir şey var mı?
her story doesn't add up onun anlattıkları akla yatkın değil
i want to add something bir şey eklemek istiyorum
add sugar and cream şeker ve krema ilave ediniz
would anyone like to add something? bir şey eklemek isteyen var mı?
Chat Usage
I did not add you sizi ben eklemedim
add me beni ekle
add me ekle beni
why did u add me? beni neden ekledin?
can i add you to? seni ekleyebilir miyim?
why did you add me? neden beni ekledin?
Trade/Economic
add the capital sermayeyi çoğaltmak
add the capital kapitale ilave etmek
add the capital sermayeye ilave etmek
add the capital sermayeye eklemek
american depositary debenture (add) amerikan tevdi senedi
add back kanunen kabul edilmeyen gider (vergi)
add-back kanunen kabul edilmeyen gider (vergi)
Politics
add on policy ilave teminata ilişkin olarak başka bir sigortacı tarafından düzenlenen sigorta poliçesi
Tourism
add-on fare add-on tarifesi
Technical
add on cooler ek soğutucu
add time toplama süresi
add/drop multiplexer ekle/bırak çoklayıcısı
add-subtract time toplama-çıkarma zamanı
add-on memories eklenebilir bellekler
add-on cooler ek soğutucu
Computer
add on memory eklenebilir bellek
add in eklenti
spelling add yazım ekle
static add statik ekleme
tables to add to geoset haritaya eklenecek tablolar
undo add eklemeyi geri al
ulp add app ulp uygulama ekleme
ulp add user ulp kullanıcı ekleme
workbook add çalışmakitabına ekle
use add wizard ekleme sihirbazını kullan
scenario add senaryo ekle
add to waiting list bekleyenler listesine ekle
add/remove rem açıklama ekle/sil
add question soru ekle
add module modül ekle
add lock kilit ekle
add to notes notlara ekle
add browser tarayıcı ekle
add ip address ip adresi ekle
automatically add words to list sözcükleri otomatik olarak listeye ekle
add object nesne ekle
add sound ses ekle
add a script komut dosyası ekle
add to contacts kişilere ekle
add search form arama formu ekle
add as standard scheme standart grup olarak ekle
add section bölüm ekle
add overlay yardımcı grafik ekle
add events olay ekle
add new field yeni alan ekleyin
add table tablo ekle
add text metin ekle
add feature özellik ekle
add words to ekleme yeri
add table break tablo sonu ekle
add fragment parça ekle
add device aygıt ekle
add port range bağlantı noktası aralığı ekle
add a program program ekleyin
add web folder web klasörü ekle
add bar ekle çubuk
add autotext otomatik metin
add sort sıralama eklemeyi
add to dictionary sözlüğe kat
add product ürün ekle
add ihiv ıhıv ekle
add colon sütun ekle
add macro makro ekle
add these users bu kullanıcıları ekle
add name ad ekle
add left border sol kenar çizgisi ekle
add to bridgeadd to bridge köprüye ekle
add folder klasör ekle
add reference başvuru ekle
add slip notu ekle
add sites bölge ekle
add watch gözcü ekle
add line numbering satır numaralandırma ekle
add to briefcase evrak çantası'na ekle
add view görünüm ekle
add value değer ekle
add gallery galeri ekle
add choice seçenek ekle
add print area yazdırma alanına ekle
add contacts kişi ekle
add another başka ekle
add overlay ekle yardımcı
add control denetim ekle
add ip filter ip süzgeci ekle
add font file yazı tipi dosyası ekle
add data field veri alanı ekle
add public key ortak anahtar ekle
add package paket ekle
add custom autoformat özel otomatik biçim ekle
add to ekleme yeri
add ipx filter ipx süzgeci ekle
add to log günlüğe ekle
add to playlist çalma listesine ekle
add printer yazıcı ekle
add key anahtar ekle
add another başkasını ekle
add legend gösterge ekle
add command komut ekle
add command ekle komut
add revision marks değişiklik imleri ekle
add setup file kur dosyası ekle
add exclusions dışarıda kalanlar ekle
add slip not ekle
add sender gönderen ekle
add superior üst ekle
add to field alana ekle
add mirror yansıtma ekle
add provider sağlayıcı ekle
add arrow ekle ok
add parameter parametre ekle
add subtotal to alt toplam ekleme yeri
add page field sayfa alanı ekle
add this field bu alanı ekle
add effect efekt ekle
add legend gösterge koy
add the label bir disketi
add column field sütun alanı ekle
add a role rol ekleme
add row satır ekle
add a scope yeni bir kapsam ekle
add link bağlantı ekle
add to link bar bağlantı çubuğuna ekle
add area alan ekle
add new zone yeni bölge ekle
add join birleşim eklemeyi
add port bağlantı noktası ekle
add to mru mru'ya ekle
add words to sözcüklerin ekleneceği sözlük
add trendline eğilim çizgisi ekle
add map feature harita özelliği ekle
add others diğerlerini ekle
add prefix önek ekle
add favorite sık kullanılan ekle
add exit effect çıkış efekti ekle
add line numbering satır numaraları ekle
add record kayıt ekle
add qualifier niteleyici ekle
add licenses lisans ekle
add new link yeni bağlantı ekle
add all add all
add speeddial hızlı çevir ekle
add new hardware yeni donanım ekle
add media clips ortam küçük resimleri ekle
add filter süzgeç ekle
add a share paylaşım ekle
add words to ekleneceği sözlük
add host ana bilgisayar ekle
add protocol iletişim kuralı ekle
add new model yeni model ekle
add purpose amaç ekle
add from store depodan ekle
add new event yeni olay ekle
add names adları ekle
add catalog katalog ekle
add exceptions özel durum ekle
add class sınıf ekle
add right border sağ kenar çizgisi ekle
add new user yeni kullanıcı ekle
add new record yeni kayıt ekle
add delegates temsilci ekle
add point nokta ekle
add page breaks sayfa sonu ekle
add language dil ekle
add recipients alıcılar ekle
add new file type yeni dosya türü ekle
add to list listeye ekle
add mailbox posta kutusu ekle
add share paylaşım ekle
add fax printer faks yazıcı ekle
add reservation ayırma ekle
add list item ekle liste öğesi
cannot add file dosya eklenemiyor
add to keychain anahtarlığa ekle
add page sayfa ekle
add this member bu üyeyi ekle
add words to sözcüklerin ekleneceği yer
add to ekle
add caption when inserting eklerken resim yazısı koy
add member üye ekle
add motion path hareket yolu ekle
add other başka ekle
add program program ekle
add a legend? gösterge eklensin mi?
add criterion ölçüt eklemeyi
add to favorite places sevilen yerlere ekle
add address adres ekle
add mdi form mdı formu ekle
add label range etiket aralığı ekle
add directory dizin ekle
add echo yankı ekle
add file type dosya türü ekle
add new yeni ekle
add after sonra ekle
add from file dosyadan ekle
add all tümünü ekle
add enum sıralama ekle
add a word bir sözcük ekle
add css link css bağlantısı ekle
add a server sunucu ekle
add exclusion dışarıda bırakılacak ıp adreslerini ekle
add a printer yazıcı ekle
add printer wizard yazıcı ekleme sihirbazı
add new instrument yeni gereç ekle
add fonts yazıtipi ekle
add line numbering satır numarası ekle
add other başka ekleyin
add new icon yeni simge ekle
add style stil ekle
add to output çıktıya ekle
add fonts yazı tipi ekle
add to file dosyaya ekle
add new group yeni grup ekle
add to favorite places sık aranan yerlere ekle
add caption type resim yazısı türü ekle
add to document belgeye ekle
add authority ekleme yetkisi
add favorites sık kullanılanlara ekle
add hardware donanım ekle
add route yol ekle
add a role rol ekle
add toolbar araç çubuğu ekle
add form form ekle
add a new user yeni kullanıcı ekle
add to workbook çalışma kitabına ekle
add user wizard kullanıcı ekleme sihirbazı
add slides to microsoft word document microsoft word belgesine slayt ekle
add to spike depoya ekle
add item öğe ekle
add to dictionary sözlüğe ekle
add button düğme ekle
add mailer posta göndericisi ekle
add aia aıa ekle
add later daha sonra ekle
add guid guıd ekle
add property özellik ekle
add new printer model yeni yazıcı modeli ekle
add new hardware wizard yeni donanım ekleme sihirbazı
add texture doku ekle
add company şirket ekle
add template şablon ekle
add a file bir dosya ekle
add user kullanıcı ekle
add wizard ekleme sihirbazı
add record eklenen tutanak
add accent bar vurgulu çubuk ekle
add a logo amblem ekle
add cdp cdp ekle
add unlisted or updated driver listelenmemiş veya güncellenmiş sürücü ekle
add freeform serbest form ekle
add revision marks değişik imleri ekle
add overlay yardımcı ekle
add arrow ok ekle
add method yöntem ekle
add to favorites sık kullanılanlar'a ekle
add group grup ekle
add checkdigit basamakdenetimi ekle
add printer driver yazıcı sürücüsü ekle
add computer bilgisayar ekle
add criteria ölçüt ekle
add design tasarım ekle
add cells as hücreleri ekleme şekli
add wia device wia aygıtı ekle
add scenario senaryo ekle
add a web theme web teması ekle
add new item yeni öğe ekle
add to page sayfaya ekle
add to timeline zaman çizelgesine ekle
add exception kural dışı durum ekle
add space boşluk ekle
add axis eksen ekle
add toolbar ekle araç çubuğu
add bootp entry bootp girdisi ekle
add a user kullanıcı ekleme
add new server yeni sunucu ekle
add driver sürücü ekle
add server sunucu ekle
add endnote sonnot ekle
add routing slip dolaştırma notu ekle
add matches to list eski listeye ekle
add password parola ekle
add rule kural ekle
add a folder bir klasör ekle
add print area ekle yazdırma alanı
add file dosya ekle
add services hizmet ekle
add a file type dosya türü ekle
add tool ekle araç
add ils server ıls sunucusu ekle
add read ekle oku
add record type kayıt türü ekle
add url url ekle
add rout file kayıt adres dosyası
add a user kullanıcı ekle
add location konum ekle
add below aşağı ekle
add a new role yeni rol ekle
add holidays tatil ekle
add printer icons to tray yazıcı simgelerini tepsiye ekle
add from store depolama alanından ekle
add a filter süzgeç ekle
add to custom colors özel renklere ekle
add setting ayar ekle
add to template şablona kat
add data veri ekle
add custom dictionary özel sözlük ekle
add a port bağlantı noktası ekle
add a setting ayar ekle
add attributes öznitelik ekle
add task görev ekle
add field alan ekle
add shared folder paylaştırılan klasör ekle
add new board yeni kart ekle
add periods nokta ekle
add row field satır alanı ekle
add to calendar takvime ekle
add help text yardım ekle
add to group gruba ekle
add certificate sertifika ekle
add a new zone yeni bölge ekle
add form feed sonraki sayfaya geçme komutu ekle
add title başlık ekle
add these words aşağıdaki sözcükleri ekle
add job iş ekle
add a question soru ekle
add transaction ekleme hareketi
add new member yeni üye ekle
add client istemci ekle
add type tür ekle
add indent girinti ekle
add to template şablona ekle
add meeting minutes to notes pages toplantı tutanağını not sayfalarına ekle
add counters sayaç ekle
add queue driver kuyruk sürücüsü ekle
chart add data grafik ekle veri
components to add eklenecek bileşenler
dynamic add dinamik ekleme
mail add mailer posta ekle postacı
pivot add data özet veri ekle
pivottable add özet tablo ekle
add/change partition lines öğelerin aralarını tıklatın
add to cart sepete ekle
add/remove self kendini ekle/kaldır
add to cart sepete ekleyin
add/remove programs program ekle/kaldır
add/remove software yazılım ekle/kaldır
add/remove ekle/kaldır
add/remove rem rem ekle/kaldır
add friend arkadaş ekle
add time toplama süresi
add-in içine-ekle
add add-in eklenti ekle
add-ins add-ıns
accesslinks add-in accesslinks içine-eklesi
add-in eklenti
add-in path eklenti yolu
add-drop multiplexer inmeli-binmeli çoğullayıcı
add-on synthesizer card installed ekli birleştirici kartı yüklü
add-on device ekli aygıt
add-in manager eklenti yöneticisi
add-ins içine-ekle
add-in name eklenti adı
add-in loaded eklenti yüklü
add-on sonradan eklenen