criminal - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

criminal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "criminal" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 23 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
criminal n. sabıkalı
criminal adj. suçlu
General
criminal adj. suç oluşturan
criminal adj. müthiş
criminal adj. kabahatli
criminal adj. canice
criminal adj. suça ait
criminal adj. cinai
criminal adj. suçlu
criminal adj. cezalı
criminal adj. ceza
criminal adj. kriminal
criminal adj. suçla ilgili
criminal adj. mücrim
criminal adj. cani
criminal adj. fahiş
criminal adj. çok kötü
criminal adj. cezai
Law
criminal suçlu
criminal suçla ilgili
criminal cezai
criminal mücrim
criminal cinai

Bedeutungen, die der Begriff "criminal" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 388 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
criminal record n. sabıka kaydı
criminal record n. sabıka
General
(of a suspected criminal) be sought by the police for questioning v. polis tarafından aran(ıl)mak
(of a suspected criminal) be sought by the police for questioning v. aranılmak
accuse someone of being an international criminal v. birini uluslararası suçlu olmakla suçlamak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the first degree v. birinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the second degree v. ikinci dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be charged with criminal possession of a controlled substance in the third degree v. üçüncü dereceden yasaklı bir maddeyi üzerinde bulundurmaktan ötürü suçlanmak
be treated like a criminal v. suçlu muamelesi görmek
capture a criminal v. suçlu yakalamak
catch a criminal v. suçlu yakalamak
file a criminal case against v. hakkında kamu davası açmak
file a criminal complaint against someone v. biri hakkında suç duyurusunda bulunmak
have a clean criminal record v. sabıkasız olmak
have a clean criminal record v. sabıkası temiz olmak
have a criminal history v. sabıkası olmak
have a criminal record v. sabıkası olmak
have a criminal record a mile long v. sabıkası kabarık olmak
have no criminal record v. suç sabıkası olmamak
have no criminal record v. sabıkasız olmak
have no criminal record v. sabıkası olmamak
look for a criminal v. bir suçluyu aramak
take criminal action against v. cezai işlem uygulamak
a criminal mind n. suç işlemeye yatkınlığı olan
a criminal mind n. suç işlemeye eğilimli/meyilli
basic criminal court n. ceza mahkemesi
career criminal n. azılı suçlu
code on criminal procedures n. ceza mukameleri usül kanunu
commission of criminal offence n. ceza gerektiren bir suçun işlenmesi
criminal act n. cezai suç
criminal activity n. suç faaliyeti
criminal attempt n. suça teşebbüs
criminal capacity n. cezai ehliyet
criminal code n. ceza kanunu
criminal conduct n. suç oluşturan davranış
criminal conversation n. zina
criminal court n. ceza mahkemesi
criminal court n. ağırceza mahkemesi
criminal elements n. suç öğeleri
criminal evidence n. suç delili
criminal evidence n. cezai delil
criminal investigation n. cezai soruşturma
criminal investigation n. suç araştırmaları
criminal judgments n. cezai hükümler
criminal law n. ceza hukuku
criminal lawyer n. ceza hukukçusu
criminal liability n. cezai sorumluluk
criminal liability of juristic persons n. tüzel kişilerin cezai sorumluluğu
criminal neglect n. ağır/suç oluşturan ihmal
criminal negligence n. cezai ihmal
criminal past n. adli sicil
criminal past n. sabıka
criminal past n. cezaî geçmiş
criminal past n. suç geçmişi
criminal personality n. suçlu kişilik
criminal procedure n. ceza yargılaması
criminal proceeding n. cezai kovuşturma
criminal provisions n. suç unsurları
criminal psychology n. suçlu psikolojisi
criminal psychology n. ceza psikolojisi
criminal psychology n. kriminal psikoloji
criminal psychology n. suç psikolojisi
criminal record office n. adli sicil
criminal registers n. sabıka kayıtları
criminal sociology n. suç sosyolojisi
criminal statistics n. suçlu istatistikleri
criminal still at large n. hapishane kaçkını
criminal suspicion n. suç şüphesi
desperate criminal n. tehlikeli suçlu
habitual criminal n. alışılmış suçlu
international criminal n. uluslararası suçlu
international criminal courts n. uluslararası ceza mahkemeleri
international criminal police organization n. interpol
law of criminal procedure n. ceza muhakemeleri usul kanunu
law on criminal execution n. ceza infaz hukuku
law on criminal procedure n. ceza muhakemesi hukuku
violent criminal n. vahşi suçlu
violent criminal n. azılı suçlu
violent criminal n. şiddete meyilli suçlu
war criminal n. savaş suçlusu
Idioms
have a mile long criminal record sabıkası kabarık olmak
Speaking
he has a criminal record sabıkası var
I don't have any criminal record hiç sabıkam yok
I don't have any criminal record herhangi bir sabıkam yok
I don't have any criminal record sabıkasızım
I have no criminal record sabıkasızım
I have no criminal record herhangi bir sabıkam yok
I have no criminal record hiç sabıkam yok
Trade/Economic
criminal responsibility cezai ehliyet
prevention of benefit-oriented criminal organizations law çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu
tax criminal law vergi ceza hukuku
tax criminal law vergi ceza hukuku
Law
11th high criminal court 11. ağır ceza mahkemesi
accessory to a criminal act suç vasıtası
accessory to a criminal act bir suça iştirak
according to the turkish criminal law türk ceza kanunu'na göre
age of criminal responsibility ceza sorumluluğu yaşı
alleged criminal maznun
alleged criminal zanlı
alleged criminal sanık
alleged criminal suçlu olduğu iddia edilen
assembly of criminal chambers ceza genel kurulu
cases filed at the criminal courts ceza mahkemelerine açılan davalar
central criminal court merkez ceza mahkemesi
central criminal court merkez cinayet mahkemesi
civil and criminal jurisdiction adli yargı
clean criminal record temiz sabıka kaydı
code of criminal procedure ceza muhakemeleri usulü kanunu
code of criminal procedure ceza muhakemesi kanunu (cmk)
code of criminal procedures ceza muhakemeleri usulü kanunu
connected criminal cases murtabıt ceza davaları
court of criminal appeal ceza istinaf mahkemesi
court of criminal jurisdiction ceza mahkemesi
create a criminal organization for the purpose of engaging in criminal activity cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak
create a criminal organization for the purpose of engaging in criminal activity cürüm işlemek için suç örgütü kurmak
crime and criminal behavior suç ve suçlu davranışı
criminal abortion kriminal abortus
criminal act cezayı müstelzim fiil
criminal act cezai suç
criminal act cezai eylem
criminal act suç teşkil eden fiil
criminal act suç
criminal action ceza kovuşturması
criminal action cezai takibat
criminal action ceza davası
criminal acuse ceza davası
criminal and civil liability cezai ve hukuki sorumluluk
criminal attempt suça teşebbüs
criminal attempt suç girişimi
criminal background check sabıka kaydı sorgulama/sorgulaması
criminal background screening sabıka kaydı sorgulama/sorgulaması
criminal background screening sabıka geçmişi sorgulama/sorgulaması
criminal capacity cezai ehliyet
criminal capacity ceza ehliyeti
criminal case ceza davası
criminal case kamu davası
criminal case kamu davası
criminal charge iddianame
criminal charge suçlama
criminal charge suç isnadı
criminal charge cezai kovuşturma
criminal charge suçlandırma
criminal charge ithamname
criminal charge suçluluk isnadı
criminal code ceza kanunu
criminal code ceza kanunu
criminal code of the republic of turkey türk ceza kanunu (tck)
criminal complaint suç duyurusu
criminal contempt mahkemeye saygısızlık niteliğinde fiil
criminal contempt mahkemeye karşı yapılan saygısızlık
criminal contempt mahkemeye saygısızlık
criminal contempt mahkemeyi tahkir
criminal conversation canicesine hareket
criminal conversation zina
criminal conviction cezai hüküm
criminal conviction adli hüküm
criminal conviction hüküm giyme
criminal court ceza mahkemesi
criminal court ağır ceza mahkemesi
criminal court law ceza mahkemesi kanunu
criminal court of first instance asliye ceza mahkemeleri
criminal court of first instance asliye ceza mahkemesi
criminal court of first instance asliye ceza mahkemesi
criminal court of general jurisdiction asliye ceza mahkemesi
criminal court of general jurisdiction asliye ceza mahkemeleri
criminal court of peace sulh ceza mahkemesi
criminal courts ceza mahkemeleri
criminal courts for intellectual and industrial property rigths fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
criminal courts of first instance asliye ceza mahkemeleri
criminal courts of intellectual and industrial property rights fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri
criminal courts of peace sulh ceza mahkemeleri
criminal courts of peace sulh ceza mahkemeleri
criminal damage hukuken cezai yaptırım gerektiren fiil
criminal damage kriminal hasar
criminal department suç departmanı
criminal department ceza dairesi
criminal division ceza dairesi
criminal enforcement ceza infaz
criminal enterprise suç örgütü
criminal financial activity mali suç faaliyeti
criminal fine para cezası
criminal gang suç çetesi
criminal history sabıka geçmişi
criminal history suç geçmişi
criminal identification suçlu belirleme
criminal identification suçlu tanımlama
criminal identification suçlu tanıma
criminal intent suç kastı
criminal intent taammüd
criminal intent suç niyeti
criminal intent cürüm niyeti
criminal intent suç işleme niyeti
criminal intent cürmü kast
criminal intent cürüm kastı
criminal investigation ceza kovuşturması
criminal investigation cezai soruşturma
criminal investigation department cinayet masası
criminal jurisdiction ceza davaları yargı yetkisi
criminal jurisdiction yargılama yetkisi
criminal jurisdiction cezai yargı yetkisi
criminal justice ceza adaleti
criminal justice cezai adalet
criminal justice act ceza yargılaması hukuk
criminal justice act ceza adaleti yasası
criminal justice act ceza yargılaması hukuku
criminal justice act ceza yargılaması yasası
criminal justice law ceza yargılaması yasası
criminal justice law ceza yargılaması hukuku
criminal justice system ceza yargılaması sistemi
criminal justice system ceza adaleti sistemi
criminal justice system information technology ceza adalet sistemi bilişim teknolojisi
criminal law ceza hukuku
criminal law ceza hukuku
criminal law ceza kanunu
criminal lawyer ceza avukatı
criminal lawyer ceza hukukçusu
criminal liabilities cezai ehliyet
criminal liabilities cezai sorumluluk
criminal liability cezai ehliyet
criminal liability cezai ve hukuki mesuliyet
criminal liability cezai sorumluluk
criminal libel cezayı gerektiren hakaret suçu
criminal matters ceza hukukuna dair meseleler
criminal matters cezai konular
criminal misdemeanor kabahat
criminal negligence cezai ihmal
criminal negligence ihmal sonucu başkasının zarar görmesine neden olan suç
criminal of thought düşünce suçlusu
criminal offence ceza gerektiren suç
criminal offense suç
criminal offense cezayı gerektiren suç
criminal past sabıkalı geçmiş
criminal penalty para cezası
criminal policy ceza siyaseti
criminal procedure cezai yargılama usulü
criminal procedure ceza mahkeme usulü
criminal procedure ceza yargılaması
criminal procedure ceza muhakeme usulü
criminal procedure ceza muhakemeleri usulü
criminal procedure law ceza usulü kanunu
criminal procedure law ceza usulü hukuku
criminal procedures act ceza muhakemeleri usul kanunu
criminal procedures law ceza muhakemeleri usulü kanunu
criminal proceeding cezai kovuşturma
criminal proceeding cezai takibat
criminal proceedings ceza soruşturması
criminal proceedings ceza takibatı
criminal proceedings cezai soruşturma
criminal proceedings ceza yargılamalan
criminal proceedings ceza davası
criminal proceedings cezai takibat
criminal process ceza davası süreci
criminal prosecution cezai kovuşturma
criminal prosecution cezai takibat
criminal prosecution ceza davası
criminal prosecution yasal takibat
criminal prosecution ceza kovuşturması
criminal psychiatrist suç psikiyatristi
criminal psychiatrist kriminolog
criminal psychiatry suç psikiyatrisi
criminal psychologist suç psikoloğu
criminal psychologist kriminolog
criminal psychology ceza psikolojisi
criminal record adli sicil
criminal record mahkumiyet kayıtları
criminal record suç kaydı
criminal record adli sicil kaydı
criminal record suç geçmişi
criminal record sabıka kaydı
criminal record certificate adli sicil belgesi
criminal record check sabıka kaydı sorgulama
criminal record check gbt
criminal record document adli sicil belgesi
criminal records bureau (crb) kriminal kayıt bürosu (adli sicil)
criminal responsibility cezai mesuliyet
criminal responsibility cezai sorumluluk
criminal sanction cezai yaptırım
criminal sanction cezai yaptınm
criminal sentence ceza hükmü
criminal sentence ceza kararı
criminal statute ceza kanunu
criminal suit ceza davası
criminal trial ceza davası (cinayet, gasp, hırsızlık gibi)
disciplinary criminal regulations disiplin ceza mevzuatı
establish an organization with the aim of committing criminal acts cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak
european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım avrupa sözleşmesi
execution of the criminal sentence verilmiş cezanın infazı
file a criminal case against kamu davası açmak
file a criminal complaint suç duyurusunda bulunmak
file a criminal complaint against hakkında suç duyurusunda bulunmak
file and withdraw criminal complaints cezai şikayetlerde bulunmaya ve geri almaya
formal criminal charge ithamname
formal criminal charge iddianame
general assembly for criminal matters ceza genel kurulu
general board of criminal department ceza genel kurulu
general directorate of criminal records and statistics adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü
habitual criminal tekrar suç işleyen sabıkalı
habitual criminal mükerrer hükümlü
habitual criminal sabıkalı
habitual criminal itiyadi suçlu
have a criminal past suç geçmişi olmak
have a criminal record sabıkalı bir geçmişi olmak
have a lengthy criminal record suç dosyası kabarık olmak
having no criminal record sabıkasız
having no criminal record sabıkası olmayan
hiding a criminal cürüm işleyeni saklama
high criminal court ağır ceza mahkemesi
immunity from criminal proceedings ceza davalarından bağışıklık
initiate a criminal case against kamu davası açmak
international criminal court uluslararası ceza mahkemesi
international criminal court uluslararası ceza mahkemesi
international criminal court (icc) uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
international criminal courts uluslararası ceza mahkemeleri
international criminal law uluslararası ceza hukuku
juvenile criminal law çocuk ceza hukuku
juvenile heavy criminal courts çocuk ağır ceza mahkemeleri
juvenile high criminal court çocuk ağır ceza mahkemesi
law of criminal procedure ceza usul hukuku
law of criminal procedure ceza muhakemeleri kanunu
lengthy criminal record suç dosyası kabarık
main criminal court merkez cinayet mahkemesi
military criminal justice askeri yargı
military criminal law askeri ceza hukuku
mutual assistance in criminal matters cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma
mutual legal assistance on criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım
national instant criminal background check system anında sabıka sorgulama ulusal sistemi
national instant criminal background check system anında sabıka sicil sorgulama ulusal sistemi
not reach the age of criminal responsibility cezai ehliyeti olmamak
peace court of criminal jurisdiction sulh ceza mahkemesi
political criminal siyasi suçlu
potential criminal potansiyel suçlu
preliminary criminal proceeding hazırlık soruşturması
preliminary criminal proceeding hazırlık tahkikatı
principle of individual criminal responsibility cezaların şahsiliği ilkesi
principle of individual criminal responsibility cezaların kişiselliği ilkesi
principle of individual criminal responsibility cezanın şahsiliği ilkesi
principle of individual criminal responsibility cezanın kişiselliği ilkesi
prosecute a criminal bir suçluyu dava etmek
represent us in criminal matters cezai ihtilaflarda bizi temsil etmeye
special criminal law hususi ceza kanunu
start a criminal case against kamu davası açmak
thought criminal düşünce suçlusu
turkish code of criminal procedure türk ceza muhakemeleri kanunu
turkish criminal law tck
turkish criminal law türk ceza kanunu
turkish criminal law türk ceza kanunu (tck)
with no criminal record sabıkası olmayan
with no criminal record sabıkasız
Politics
additional protocol to the european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım avrupa sözleşmesine ek protokol
criminal chamber ceza bölümü
criminal chambers ceza daireleri
criminal justice ceza yargılaması
criminal law convention on corruption yolsuzluğa karşı ceza hukuku sözleşmesi
criminal syndicalism terörizm gibi yasadışı yöntemleri benimseyen sendika hareketi
deprivation of liberty for non-criminal matters suçla ilgili olmayan nedenlerle özgürlükten mahrumiyet
european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardım avrupa sözleşmesi
european convention on mutual assistance in criminal matters ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma avrupa sözleşmesi
european convention on the international validity of criminal judgments ceza yargılarının milletler arası değeri konusunda avrupa sözleşmesi
european convention on the transfer of proceedings in criminal matters ceza koğuşturmalarının aktarılmasına dair avrupa sözleşmesi
general assembly of criminal chambers ceza genel kurulu
international criminal court uluslararası ceza divanı
international criminal law uluslararası ceza hukuku
international criminal police organization uluslararası kriminal polis teşkilatı
international criminal police organization uluslararası kriminal polis örgütü
international criminal tribunal for the former yugoslavia (icty) eski yugoslavya uluslararası ceza mahkemesi
military criminal law askeri ceza hukuku
police and judicial cooperation in criminal matters polis ve cezai konularda adli işbirliği
political criminal siyasi suçlu
supreme criminal tribunal yüce divan
unodc commission on crime prevention and criminal justice unodc suçun önlenmesi ve ceza adaleti komisyonu
war criminal savaş suçlusu
Institutes
bureau of criminal rogatory and service of documents ceza istinabe ve tebligat bürosu
directorate general of criminal records and statistics adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü
general directorate of criminal registration and statistics adli sicil ve istatistik genel müdürlüğü
Medical
born criminal doğuştan suçlu
criminal abortion kriminal düşük
Psychology
criminal behavior suçlu davranışı
criminal behaviour suçlu davranışı
criminal tendency suç eğilimi
Military
criminal investigation suç soruşturması
criminal investigation detachment ceza işleri soruşturma birliği
criminal investigation division ceza işleri soruşturma dairesi
criminal investigator ceza işleri soruşturma memuru
criminal subversion suç teşkil eden yıkıcı faaliyet
gendarmerie criminal department jandarma kriminal daire başkanlığı
international criminal tribune uluslararası savaş suçları mahkemesi
political criminal siyasi suçlu
war criminal savaş suçlusu