damar - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

damarBedeutungen von dem Begriff "damar" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 2 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
damar n. ağaç reçinesi
Places
damar kansas eyaletinde şehir

Bedeutungen von dem Begriff "damar" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
damar vessel n.
damar vein n.
General
damar bad temper n.
damar run n.
damar core n.
damar streak n.
damar blood vessel n.
damar vessel n.
damar vein n.
damar grain n.
damar vascular adj.
Technical
damar streak
damar vessel
damar rift
damar core
Construction
damar veining
Mining
damar large
damar lode
Medical
damar ampulla
damar vein
Marine Biology
damar duct
Botanic
damar vessel
Apiculture
damar vein
Tobacco
damar stem
Geography
damar seam
Printery
damar streak

Bedeutungen, die der Begriff "damar" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 274 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
(damar) bir araya gelip birleşmek inosculate v.
damar yolu açmak establish vascular access v.
ana damar mother lode n.
boyuna damar straight grain n.
boyunda bulunan en büyük damar jugular vein n.
damar (ağaç vb) streak n.
damar (ağaç) streak n.
damar (yaprak) string n.
damar ağı veining n.
damar ameliyatı phlebotomy n.
damar bozukluğu vascular disorder n.
damar hastalıkları coronary disease n.
damar tıkanıklığı embolism n.
eroin enjekte etmek için boş damar arama trainspotting n.
içinden damar geçen yol canal n.
kılcal damar capillary n.
kılcal damar capillary vessel n.
küçük damar veinlet n.
toplar damar vein n.
yaprakta damar düzeni venation n.
damar içi intravenous adj.
damar içinden intravenously adj.
kan damar sistemi haematal adj.
kan damar sistemi haemal adj.
kan damar sistemi hemal adj.
kan damar sistemi hematal adj.
varisli (damar) varicose adj.
Technical
ana damar trunk
boyuna damar straight grain
bükülgen kablo ve kordonların damar renkleri core colors of flexible cables and cords
çıralı damar pitch streak
dalgalı damar wavy cord
damar (cam) cord
damar ağı veining
hafif damar light cord
ince damar string
karışık katmanlı damar banded structure
karışık tabakalı damar banded structure
kılcal damar capillary
portal damar portal vein
yoğun damar heavy cord
Computer
damar kablo core
Telecom
damar-kılıf dengelemesi core-to-cladding offset
damar-kılıf eş eksenliliği core-to-cladding concentricity
eş eksenli damar-kılıf core-to-cladding concentricity
Textile
damar örgüsü   veining  
Mining
altın içeren kuvars damar gold bearing quartz vein
ana damar main vein
ana damar mother lode
ana damara paralel yan birikinti veya damar lateral
çapraz damar cross vein
dallı damar branched vein
damar kalınlığı seam thickness
damar tözü vein ore
damar yatak vein deposit
düz damar flat seam
enine damar cross-lode
Medical
ana damar main vein
anormal damar yapılanması abnormal vascular pattern
arterlerden venlere giden kılcal damar blood capillary
aterosklerotik damar hastalığı atherosclerotic vascular disease
bağlama (damar) inosculation
belli zaman ve hızda damar içine zerk etme infuse
beyin damar hastalıkları cerebrovascular diseases
beyin damar hastalıkları cerebrovascular disorders
çapraz damar cross vein
çoklu damar hastalığı multivessel disease
damar (yüzey hatası) seam
damar açıcı ilaç vasodilator
damar açımı embolectomy
damar açma endarterectomy
damar ağı plexus
damar ağı veining
damar ağına ilişkin plexal
damar anatomisi vein anatomy
damar anomalisi vascular anomaly
damar aşısı vascular grafts
damar bağlama ligation
damar biçiminde veinlike
damar biçiminde veined
damar bilimi angiology
damar büzücü vasoconstrictive
damar büzücü vasoconstrictor
damar büzücü ilaç vasoconstrictor
damar büzülmesi vasoconstriction
damar büzüp açan vasoactive
damar büzüp açma vasoactivity
damar cerrahisi vascular surgery
damar çapının küçülüp genişlemesi vasomotion
damar çeperi vein wall
damar daraltan ilaç veya sinir vasoconstrictor
damar dışına çıkmış (kan elemanları) extravasated
damar diziliş ve yayılışı vasculature
damar duvarı vein wall
damar duvarı blood vessel wall
damar duvarındaki endotel hücre aktivasyonu ve inflamasyon endothelial cell activation and inflammation in the vessel wall
damar duvarının inflamasyonu inflammation of a vessel wall
damar duvarlarını harekete geçiren vasculomotor
damar düzeni vasculature
damar etkin vasoactive
damar etkinliği vasoactivity
damar geçirgenliği vascular permeability
damar genişlemesi aneurysm
damar genişlemesi aneurism
damar genişlemesi vasodilatation
damar genişlemesi vasodilation
damar genişleten ilaç veya sinir vasodilator
damar genişletici vasodilator
damar genişliği vessel width
damar genişliğini düzenleyen vasomotor
damar görüntüleme angiography
damar görüntülenmesi angiography
damar hastalığı vascular disease
damar hastalığı riski risk of vascular disease
damar hastalıkları vascular diseases
damar ışını vascular ray
damar içi intravascular
damar içi intravenous
damar içi duvarında daralma yapan atherogenic
damar içi enjeksiyon intravenous injection
damar içi kateter intravascular catheter
damar içi pıhtılaşma intravascular coagulopathy
damar içi pıhtılaşması thrombus
damar içi tedavi intravenous therapy
damar iltihabı vasculitis
damar implantı vascular implant
damar kalp ışın çekimi angiocardiography
damar kesme venepuncture
damar kesme venipuncture
damar koyuntusu vascular implant
damar oluşumu vascularisation
damar oluşumu vascularization
damar oluşumu angiogenezis
damar proliferasyonu vessel proliferation
damar protezi vessel prosthesis
damar protezi vascular prosthesis
damar röntgeni venograph
damar röntgeni çekimi venography
damar sertleşmesi arteriosclerosis
damar sertleşmesi atherosclerosis
damar sertliği vessel stiffness
damar sertliği arteriosclerosis
damar sertliğine ait arteriosclerotic
damar sıkacı tourniquet
damar sıkıştırıcı ilaç astringent drug
damar sistemi vascular system
damar tıkanıklığı embolism
damar tıkanıklığı infarction
damar tıkanıklığı vascular occlusion
damar tıkanıklığı atherosclerosis
damar tıkantısı emboli
damar tıkantısı embolus
damar tümörleri vascular tumors
damar uru angioma
damar ve sinir komplikasyonları neurovascular complications
damar yağ bağlaması atherosclerosis
damar yapısı vascular structure
damar yolu vascular access
damar yolu yetersizliği vascular access failure
damar yoluyla enjeksiyon intra venal
damar yoluyla enjeksiyon iv
damar yoluyla erişim vascular access
damar yumağı glomerulus
femoral damar femoral vein
göğüs kalp damar cerrahisi cardiothoracic surgery
göğüs kalp ve damar hastalıkları merkezi chest and cardiovascular diseases center
göğüs ve kalp damar cerrahisi thoracic and cardiovascular surgery
gözün damar tabakası choroid
guddelerden sıvı maddeleri nakleden damar duct
iatrojenik damar yaralanma iatrogenic vascular injury
iatrojenik damar yaralanmaları iatrogenic vascular injuries
iç damar zarı endothelium
ince damar venule
insan umbilikal damar endotel hücreleri human umbilical vein endothelial cells
iskemik beyin damar hastalığı ischemic cerebrovascular disease
kalbe giden damar vein to the heart
kalbe giden damar vein leading to the heart
kalp damar rahatsızlığı cardiovascular disease
kalp ve büyük damar anomalileri cardiac and major vascular abnormalities
kalp ve damar cerrahisi cardiovascular surgery
kalp ve damar cerrahisi kliniği cardiovascular surgery clinic
kalp ve damar hastalıkları cardiovascular diseases
kalp ve damar işlev deneyleri cardiovascular functional tests
kalp ve damar uygulamaları cardiovascular applications
kalp-damar hastalığı cardiovascular disease
kalp-damar olayları morbidite ve mortalitesi riski yüksek hastalar patients at high risk for cardiovascular morbidity and mortality
kalp-damar olayları riski taşıyan hastalar patients at risk for cardiovascular events
kalp-damar sistemini koruyucu ilaç cardiovascular protective drug
kan hücrelerinin damar duvarlarından dokulara sızması diapedesis
kapısal damar portal vein
kapiller damar hastalığı microangiopathy
kemoterapötik ajanların damar dışına kaçması extravasation of chemotherapeutic agents
kılcal damar capillary vessel
kılcal damar vas capülare
kılcal damar direnci capillary resistance
kollajen damar hastalıkları collagen vascular disease
koroner damar coronary
kronik hemodiyaliz için damar erişim yolu chronic hemodialysis access
kronik yaygın damar içi pıhtılaşma chronic disseminated intravascular coagulopathy
küçük damar venule
küçük damar capillary vein
küçük damar small vein
küçük damar venula
küçük damar veinlet
Organlarda büyük damar ve sinirlerin akciğerdeki solunum yollarının giriş kapısı hilus
periferik damar bozukluğu peripheral vascular impairment
pıhtılaşmayla damar tıkanması thromboembolism
pıhtılı toplar damar yangısı thromb ophlebitis
prekapiller damar precapillary
pulmoner damar direnci pulmonary vasculary resistance
pulmoner damar direnci pulmonary vascular resistance
retinal damar hastalığı retinal vascular disease
semptomatik kalp-damar hastalığı symptomatic cardiovascular disease
sıçan pulmoner damar yatağı rat pulmonary vascular bed
sistemik damar direnci systemic vasculary resistance
subsegmental pulmoner damar yapısı subsegmental pulmonary vasculature
supraorbital damar vena supraorbitalis
supraorbital damar supraorbital vein
şah damar arası intercarotid
şişkin damar varicose vein
tekli-damar hastalığı single-vessel disease
tıkalı damar blocked vein
tıkalı damar clogged vein
tıkanık (damar) embolic
tümörün geliştirildiği yeni damar oluşumu neoangiogenesis
ur damar yayılışı tumor vasculature
üçlü-damar hastalığı triple-vessel disease
varisli damar varicose vein
zengin kollateral damar ağı rich network of collateral vessels
Anatomy
damar bozuklukları vascular troubles
damar hareket bozuklukları vasomotor disorders
damar kat choroid
damar sinirleri vasomotor nerves
damar tabaka ağı grain
damar tabaka ağı vein
damar yayı haemal arch
gözün damar tabakasının arka kısmı choroid coat
gözün damar tabakasının arka parçası choroid
kılcal damar capillary
rahim damar ağı uterine plexus
Physiology
damar felci vasomotor paralysis
damar genişlemesi vaso-dilatation
devingen damar vasomotor
Optics
ağ tabaka içi küçük damar bozuklukları intraretinal microvascular abnormalities
Biology
damar sistemiyle ilgili olmayan nonvascular
kılcal damar capillary vessel
Biochemistry
damar- vase-
damar daraltıcı vasecenstrieter
damar genişletici vasedilator
damar içi intravascular
damar sertliği atherosclerosis
Zoology
ışınsal damar radial nervure
Botanic
(yaprakta) damar düzeni venation
damar bantlaşması vein banding
damar doku vascular tissue
damar şeklinde (yaprak) nervation
ikinci kökenli damar primary vein
iletken damar conductor vein
karanfil damar beneklenme virüsü carnation vein mottle virus
kenar damar marginal nervure
kırmızı damar red vain
orta damar median vein
Tobacco
damar rulosu stem valve
kalıntı damar muhtevası residual stem content
tali damar fiber
tali damar fibre
Geology
damar dolgusu vein fill
damar katman sill
damar kayacı dike
damar kayacı dicke rock
damar kayacı dyke
fisür damar fissure vein
katman-damar filon-kuşe
Sport
amerikan kalp-damar ve akciğer rehabilitasyon birliği american association of cardiovascular and pulmonary rehabilitation (aacpr)