dikey - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

dikeyBedeutungen von dem Begriff "dikey" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 26 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
dikey perpendicular adj.
dikey vertical adj.
General
dikey orthogonal adj.
dikey plumb adj.
dikey normal adj.
dikey sheer adj.
dikey plumbous adj.
dikey vertical adj.
dikey upright adj.
dikey upended adj.
dikey apeak adv.
dikey vertically adv.
Technical
dikey vertical
dikey upright
dikey the bearing auxiliary guide arm intermediate droparm
dikey perpendicular
Computer
dikey columnar
dikey down
dikey portrait
Marine
dikey apeak
Food Engineering
dikey perpendicular
dikey orthogonal
dikey vertical
Math
dikey orthogonal
Biochemistry
dikey ordinate
dikey longitudinal

Bedeutungen, die der Begriff "dikey" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 478 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
dikey çatışma vertical conflict n.
dikey mevzuat vertical legislation n.
kayakçının aşağı kayabileceği dikey mesafe skiable vertical n.
dikey devlet hierarchical state n.
dikey çizgi vertical n.
dikey düşüş vertical drop n.
dikey stabilizator vertical stabilizer n.
dikey bütünleşme vertical integration n.
ekin yığını dikey duran bağlanmış birçok ekin demeti shock n.
dikey çizgi perpendicular line n.
dikey makas vertical cutter n.
dikey kesit elevation n.
dikey çizgi perpendicular n.
dikey yükseklik vertical height n.
dikey yaşam hattı vertical lifeline n.
topun bir iple dikey bir sırığa asıldığı ve iki kişi arasında oynanan bir top oyunu tetherball n.
dikey mesafe vertical distance n.
daha dikey sheerer adj.
dikey durumdan eğik duruma geçmiş haded adj.
dikey (düşen) plummeted adj.
dikey bütünleşmiş vertical integrated adj.
dikey bütünleşmiş vertically-integrated adj.
yarı dikey subvertical adj.
dikey olmayan nonvertical adj.
gemi veya uçağın omurgasına dikey olarak abeam adv.
dikey vaziyette at right angles adv.
dikey olarak apeak adv.
Trade/Economic
mali tabloların dikey analizi vertical analysis
geriye doğru dikey bütünleşme backward vertical integration
ileriye doğru dikey bütünleşme forward vertical integration
yönetimli dikey pazarlama sistemi administered vertical marketing system
dikey yüzdeler analizi vertical analysis
bir doğrunun dikey ekseni kestiği nokta y intercept
dikey büyüme vertical growing
dikey eksen vertical axis
dikey dosyalama vertical filing
dikey açıklık vertical space
dikey analiz vertical analysis
dikey vergi adaleti vertical tax equity
dikey bütünleşme vertical integration
dikey birleşme vertical merger
dikey yüzde analizi common-size percentage
dikey birleşme vertical integration
dikey genişleme vertical expansion
dikey toplanma vertical integration
dikey sendika vertical labor union
dikey birleşme vertical combination
dikey entegrasyon vertical integration
dikey pazar vertical market
dikey piyasa vertical market
dikey hareketlilik vertical mobility
yukarı dikey yoğunlaşma upper vertical concentration
dikey yüzde yöntemi vertical analysis
dikey holding vertical holding
dikey yüzde gelir tablosu vertical percentage income statement
dikey birleşmeler vertical mergers
dikey yüzde bilançosu vertical percentage balance sheet
dikey bütünleşme stratejisi vertical integration strategy
dikey geçiş sınavı external transfer exam
gelir tablosu dikey analizi vertical analysis of a financial statement
dikey terfi vertical promotion
dikey ticaret vertical trade
dikey eşitlik vertical equity
dikey bütünleşme vertical integration
Law
dikey birleşme vertical integration
Politics
dikey anlaşma vertical agreement
dikey ilişki vertical relation
dikey mantık vertical logic
Technical
dikey makine vertical engine
dikey besleme vertical feed
dikey kazan vertical boiler
dikey şasi tower
dikey olarak aşağıya düşmek plummet
dikey kurutucu tower drier
dikey karartma aralığı vertical blanking interval
bir uçağın yalpa yapmasını azaltmak için kullanılan ve dikey düzlemde dönen jiroskoptan oluşan bir cihaz gyrostabilizer
dikey pompa veya tulumba vertical pump
dikey eşlik denetimi vertical parity check
dikey ekseni etrafında döndüren dişli spur pinion
dikey duruma getirmek upright
dikey yanma deneyi vertical burning test
dikey ya da düşey kazan vertical boiler
ön dikey destek front vertical stay
yatay veya dikey sapma declination
dikey torna tezgahı vertical boring mill
dikey kuyruk fin
dikey veya düşey kaynak vertical weld
dikey eleman vertical member
dikey tip evaporatör vertical type evaporator
dikey hidrolik pres hydraulic vertical pres
dikey delikli vertically perforated
yatay ve dikey iki bileşen ile mehengirden oluşan ölçü aleti internal dial gauge
dikey yeğinlik vertical intensity
dikey şasi upright
dikey milli çalıştırma camshaft vertical shaft drive
dikey ilerletme vertical feed
dikey burkulma vertical deformation
dikey tip kompresör vertical compressor
dikey eşlik denetimi transverse parity check
dikey karartma vertical blanking
dikey plan vertical plane
dikey burkulma twist
dikey destek vertical stay
dikey sekme vertical tabulation
kurcetayı dik tutmak için kullanılan dikey direkler trestletree
üç dikey seride dizilmiş triserial
üç dikey seride dizilmiş tristichous
dikey ivme vertical acceleration
dikey lip evaporator vertical type evaporator
dikey kum dreni vertical sand drain
dikey amortisör vertical damper
dikey takviye parçası vertical stiffencr
dikey tip evaporator vertical type evaporator
dikey takviye parçası vertical stiffener
silindirleri dikey olarak yan yana motor in-line engine
küçük uçağın dikey olarak tırmanışa geçip daha sonra durarak aşağı doğru yaptığı manevra whipstall
altımetreler ve dikey hız indikatörleri için basınç sistemi pilot static system
uçağın dikey stabilizeri fin
dikey ve sabit boru standpipe
dikey yakma vertical firing
dikey izdüşüm orthographic projection
dikey eksen y-axis
dikey referans vertical reference
ev tipi dikey kanalizasyon sistemi vertical house sewage system
dikey konumdaki numune vertically oriented specimen
dikey yatış vertical bank
dikey yol axial road
ince dikey yüzey çizikleri drag marks
ince dikey yüzey çizgisi cat scratch
sürekli dikey çekme updraw
dikey matkap upright drilling machine
dikey biçimleme vertical shaping
dikey ezme ayağı vertical reduction stand
dikey açılan kapak tweel
dikey gerilimler principal stresses
dikey örgüler orthogonal weaves
dikey baca-fırınlar vertical shaft furnaces
dikey sarmal taşıyıcı screw elevator
dikey çekme süreci up-draw process
dikey çizgi vertical line
dikey gezinge orthogonal trajectory
dikey düzleyici vertical straightener
dikey parlak tavlama hattı vertical bright annealing line
dikey yükleme vertical loading
dikey gerçek gerilim principal true stress
dikey aşınma upward wear
dikey maça fırını tower oven
dikey tornalama vertical turning
dikey-bacalı fırınlar vertical-flue ovens
dikey delik açma makinesi vertical boring machine
dikey şeritli testereleme upright bandsawing
dikey kesme vertical cutting
dikey aydınlatma vertical illumination
dikey tavlama fırını vertical annealing furnace
dikey sürekli döküm makinesi vertical type continuous casting machine
dikey dönüşüm orthogonal transformation
dikey yüzey taşlama vertical surface grinding
dikey konumlu kaynaklama vertical position welding
dikey broşlama vertical broaching
dikey sürekli galvaniz hattı vertical continuous galvanizing line
dikey laplama aygıtı vertical lapping machine
dikey izdüşüm orthogonal projection
dikey kuyu fırın vertical pit-type furnace
dikey fırında çinko üretimi zinc vertical retorting
dikey torna vertical turning machine
dikey kesit vertical section
dikey baca-fırınlar vertical flue-ovens
dikey çatlak vertical crack
dikey aydınlatıcı vertical illuminator
dikey kuvvet perpendicular force
dikey eksen perpendicular axis
döner ızgaralı dikey fırın rotary grate shaft kiln
kesite dikey gerilim normal stress
kesite dikey kuvvet normal force
kesite dikey gerilim katsayısı normal-stress coefficient
ağızda dikey çatlağı split finish
yer döşemelerinin dikey direnci vertical resistance of a floor coverings
laboratuvarda oluklanmadan sonra dikey ezilme dayanımının belirlenmesi determination of edge crush resistance after laboratory flutting
dikey borulu kazan vertical tube boiler
dikey yanılsama vertical illusion
dikey türbin vertical turbine
dikey şaftlı türbin vertical shaft turbine
dikey çıkış borusu stand pipe
normal dikey gerilme çatlağı normal vertical tension crack
dikey sigortalı yük ayırıcı vertical fuse switch disconnector
dikey tip sigortalı yük ayırıcı vertical fuse switch disconnector
bir uçağın yalpa yapmasını azaltmak için kullanılan ve dikey düzlemde dönen jiroskoptan oluşan bir cihaz gyrostabiliser
dikey plaka vertical plate
dikey bütünleşmeye benzer quasi-vertical integration
dikey tasarım vertical design
dikey çizgi vertical rule
dikey tek vuruşlu gotik harf kullanma vertical single-stroke gothic lettering
Computer
dikey tek çubuklar single vertical bars
içe dikey kapama split vertical in
dışa dikey kapama split vertical out
yatay/dikey landscape/portrait
dikey/yatay portrait/landscape
dikey hareket tilt
dikey döşe tile vertically
yatay/dikey kaydırma pan
dikey aralık vertical pitch
dikey dışarı vertical out
dikey boyutlandırma vertical resize
dikey ortala vertical center
dikey eksen vertical axis
dikey eşlik vertical parity
dikey konum vert position
dikey içeri vertical in
dikey kaydırma çubuğu vertical scroll bar
dikey kaydırma vertical scroll
dikey panjurlar vertical blinds
dikey çerçeve vertical frame
dikey etiketler vertical labels
dikey düzen vertical layout
dikey kılavuz çizgisi vertical grid
dikey liste vertical list
salt dikey vertical only
dikey kılavuz çizgileri vertical gridlines
dikey aralık vertical spacing
dikey çizgi vertical line
dikey metin akışı vertical text flow
dikey hizalama vertical alignment
dikey yerleştir vertical
dikey cetvel vertical ruler
dikey ayna vertical mirror
dikey dağılmış vertical distributed
dikey kılavuz aralığı vertical every
dikey üç nokta vertical ellipsis
dikey ölçek vertical scale
dikey bölme vertical split
dikey boyut vertical size
dikey boyutlar vertical size
dikey aralık vertical gap
dikey hata denetimi vertical redundancy check
dikey durak karakteri vertical tabulation character
dikey başlangıç vertical origin
dikey metin vertical text
dikey çizgiler vertical lines
dikey kılavuz vertical grid
dikey kayıt vertical record
sağ dikey çubuk right vertical bar
sağ dikey right vertical
dikey ortaya hizala align center
dikey panjurlar blinds vertical
koyu dikey dark vertical
kesik çizgili dikey dashed vertical
clip art ve dikey metin clip art and vertical text
dikey eşlik denetimi column check
dikey aralığı azalt decrease vertical space
dikey şasi deskside
dikey çift çubuklar normlar double vertical bars
k dikey dk vertical
dikey aralığı eşitle equalize vertical space
sütunlarda dikey olarak down in columns
dikey besle feed portrait
dikey çevir flip y
dikey ters çevir flip vertical
dikey çevir flip vertical
dikey metinden from text vert
dikey döndür flip vertical
sol dikey çubuk left vertical bar
dikey aralığı artır increase vertical space
açık dikey light vertical
a dikey lt vertical
ufak dikey çatı minitower
dikey yansıtma mirror vertical
ufak dikey şasi minitower
dikey değil no vertical
dar dikey narrow vertical
dikey düşey portrait
dikey sayı number down
birim dikey küme orthonormal set
dikey izdüşüm orthogonal projection
rastgele dikey çubuklar random bars vertical
dikey ilerletme vertical feed
dikey besleme vertical feed
tam boyut dikey kesir full-size vertical fraction
küçük boyut dikey kesir reduced-size vertical fraction
dikey eşitleme vsync
Informatics
adreslenebilen dikey konum addressable vertical position
dikey vektör column vector
dikey sekme vertical tabulation
dikey kaydırma vertical scrolling
dikey yaslama vertical justification
dikey akıtma vertical scrolling
dikey karartma vertical blanking
dikey monitör portrait monitor
birim dikey küme orthonormal set
dikey bina kablosu vertical cable
dikey eşlik vertical parity
dikey sıralama heap sort
yivli dikey vurum serrated vertical pulse
dikey form portrait mode
dikey eşlik denetimi transversal parity check
Telecom
dikey eş zamanlı vertical sync
dikey sıralama vertical tabulation
adreslenebilen dikey konum addressable vertical position
dikey kutuplanma vertical polarization
dikey güç aktarma vertical leveraging
dikey internet anakapısı vertical portal
dikey bina kablosu riser cable
dikey yük vertical load
dikey frekans bölmeli çoklama orthogonal frequency division multiplexing
dikey portal vertical portal
dikey gri ölçekli çizelge vertical grey-scale chart
dikey çözüm sağlayıcı vertical solution provider
dikey pazar vertical market
dikey kutuplaşma vertical polarisation
dikey ve yatay birleşme vertical integration and horizantal integration
yatay ve dikey birleşme vertical integration and horizantal integration
Television
dikey karartma vertical blanking
Textile
dikey etek bastırma vertical hemstitch
dikey serme perpendicularlaid
Construction
dikey delikli tuğla vertically perforated brick
ufak dikey çatı minitower
ufak dikey şasi minitower
dikey sandviç paneller vertical sandwich panels
Automotive
dikey karbüratör updraft carburettor
dikey dalga yaylı segman formflex ring
dikey eksen vertical axis
dikey ivme vertical acceleration
dikey yük vertical load
iki dikey siyah çizgili yeşil bayrak greenflag with two vertical black stripes
enlemesine dikey düzlem transverse plane
Railway
rayda oluşan dikey yönlü bozulma vertical deformation of the rail
Aeronautic
dikey örtme derecesi vertical coverage
azaltılmış dikey ayırma minimali giriş noktası reduced vertical separation minima entry point
dikey iniş kalkış yapan hava aracı vertical takeoff and landing aircraft
bir uçağın dikey olarak kalkması vertical take off and landing
dikey kavis vertical curve
dikey kalkabilen jet uçağı jump jet
uçakların uzunluk eksenine dikey olan yön abeam
azaltılmış dikey ayırma minimali onayı reduced vertical separation minime approval
dikey kalkış ve iniş vertical take off and landing
minimum dikey iniş hızı minimum speed of vertical descent
sabit dikey yüzey fin
dikey hız vertical speed
dikey kalkış vertical takeoff
dikey savruntu vertical gust
havada dikey dönüş yapmak loop the loop
dikey dönüş looping-the-loop
azaltılmış dikey ayırma minimali reduced vertical separation minimum
azaltılmış dikey ayırma minimali çıkış noktası reduced vertical separation minima exit point
dikey hava fotoğrafı vertical air
anlık dikey hız göstergesi instantaneous vertical speed indicator
azaltılmış dikey ayırma miniması reduced vertical separation minimum
azaltılmış dikey ayırma miniması onayı reduced vertical separation minima approval
dikey iniş/kalkış yapan hava aracı vertical take-off and landing aircraft
dikey ayırma vertical separation
dikey sapma vertical deviation
Marine
doğru dikey işlev orthonormal function
birim dikey fonksiyon orthonormal function
dikey  kıyı daykı upright coastal dike
dikey dış yamaç kaplaması upright outer slope pavement
dikey karelaj orthogonal grid
dikey deniz duvarı upright seawall
dikey fonksiyon orthogonal function
dikey çelik merdiven vertical steel ladder
dikey çokterimli orthogonal polynominal
dikey dayk upright dike
dikey demirleme kazığı anchor  vertical-pile
gemilerde su hattı ile geminin en yüksek noktası arasında kalan dikey mesafe air-draft
dikey dalga sönümleyici keson dalgakıran upright wave-absorbing caisson breakwater
dikey dalga sönümleyici blok upright wave-absorbing block
dikey dalga sönümleyici tip upright wave-absorbing type
kaya dolgu dikey dalgakıran rock-fill upright breakwater
dikey dalga sönümleyici yapı upright wave-absorbing structure
dikey dalganın etkisini azaltan blok dalgakıran upright wave-dissipating block breakwater
dikey olarak durmak cockbill
dikey tutmak cockbill
Mining
yüzeye yakın dikey fay ramp
Medical
dikey sabitleme vertical fixation
dikey organizasyon vertical organisation
dikey organizasyon vertical organization
dikey geçiş vertical transmission
Anatomy
dikey lam perpendicular lamina of ethmoid bone
Dentistry
dikey kök kırığı vrf (vertical root fracture)
Optics
dikey kanilikül vertical canaliculus
dikey doğrama vertical chopping
Math
birim dikey takım orthonormal system
dikey vektörler orthogonal vectors
dikey çemberler orthogonal circles
dikey polinomlar orthogonal polynomials
dikey fonksiyonlar orthogonal functions
birim dikey dizi orthonormal sequence
karmaşık sayının dikey gösterimi rectangular form of a complex number
dikey takım orthogonal family
dikey matris orthogonal matrix
tambirim dikey küme complete orthonormal set
dikey köşegenlenebilir matris orthogonally diagonalizable matrix
dikey küme orthogonal set
dikey grup orthogonal group
dikey dönüşüm orthogonal transformation
kapalı birim dikey sistem closed orthonormal system
dikey taban orthogonal base
dikey tümleyen orthogonal complement
dikey çokterimliler orthogonal polynomials
dikey yörünge orthogonal trajectory
dikey aile orthogonal family
dikey izdüşüm orthogonal projection
birini dikey yöneyleri orthonormal vectors
dikey yöneyler orthogonal vectors
dikey dizey orthogonal matrix
birim dikey takımı orthonormal family
birim dikey kümesi orthonormal set
dikey gezinge orthogonal trajectory
dikey öbek orthogonal group
dikey işlevler orthogonal functions
birim dikey yöneyleri orthonormal functions
dikey eksenli örüt orthogonal crystal
dikey takım orthagonal family
dikey konaç ekseni axis of ordinates
yatay ve dikey geometri horizontal and vertical geometry
dikey asimptot vertical asymptote
dikey tanjant vertical tangent
Statistics
dikey kareler orthogonal squares
dikey değişken dönüşümü orthogonal variate transformation
dikey işlevler orthogonal functions
dikey çokluterimliler orthogonal polynomials
dikey olmayan veriler non-orthogonal data
dikey sıralar orthogonal arrays
birim dikey sistem orthonormal system
dikey regresyon orthogonal regression
dikey süreç orthogonal process
dikey tasarım orthogonal design
Physics
dikey yeğinlik vertical intensity
Marine Biology
dikey karışma vertical mixing
dikey sıcaklık profili vertical temperature profile
dikey aktarma vertical transmission
dikey kan ordinate
günlük dikey göç diel vertical migration
dikey kuluçka vertical incubator
dikey göç vertical migration
Agriculture
dikey drenaj vertical drainage
dikey tarım verti̇cal farming
dikey tarım verti̇cal agriculture
Apiculture
pup öncesi larvanın dikey hali prepupa
dikey uçuş kası vertical indirect flight muscle
Education
dikey geçiş vertical transfer
dikey geçiş sınavı external transfer exam
dikey geçiş sınavı vertical transfer examination
Linguistics
dikey eksen choice
dikey çarpıklık kurtosis
dikey eksen paradigmatic axis
dikey eşitleme vertical equating
History
özellikle mısır hiyerogliflerinde karşımıza çıkan firavunların isimlerinin yazıldığı dikey dikdörtgen kutucuk cartouche
Archaeology
dikey kesit elevation
Meteorology
dikey sıcaklık profili vertical temperature profile
dikey rüzgar profili vertical wind profile
dikey görüş uzaklığı vertical visibility
dikey anemoskop vertical anemoscope
dikey anemometre vertical anemometer
Geology
damarın dikey durumdan ayrılma açısı hade
dikey erozyon vertical erosion
dikey erozyon downward erosion
dikey erozyon erosional downcutting
dikey erozyon downcutting
Military
dikey volüt konik yaylı askı donanımı vertical volute spring suspension
mermi yolu dikey açısı angle of arrival
muhtemel dikey hata vertical probable error
sabit dikey dümen sathı stationary vertical fin
dikey çıkış hatası açısı vertical jump
dikey oluş aplomb
dikey helikopter kullanılması vertical helicopter replenishment
dikey kalkış ve iniş vertical take-off and landing
dikey plancı vertical control operator
dikey kademelenme vertical separation
dikey durum göstergesi vertical situation display
dikey hat vertical strip
dikey enstrüman skala sistemleri vertical scale instrument systems
dikey kalkış ve iniş vertical take off and landing
dikey engel vertical obstacle
kısa kalkış ve dikey iniş short take-off and vertical landing
ayrılmış dikey fotoğraf split vertical photography
dikey atış sistemi vertical launch system (vls)
Cinema
dikey görüntü vertical image
dikey çevrinme vertical pan
dikey çevrinme vertical panning