etiket - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

etiketBedeutungen von dem Begriff "etiket" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 31 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
etiket tag n.
etiket label n.
General
etiket flag n.
etiket tab n.
etiket ticket n.
etiket bookplate n.
etiket docket n.
etiket etiquette n.
etiket form n.
etiket tally n.
etiket tag label n.
etiket label n.
etiket key n.
Trade/Economic
etiket tag
etiket label
Technical
etiket sign
etiket tag
etiket number tag
etiket identification ring
etiket placard
etiket name plate
etiket label
Computer
etiket use label
etiket lbl
etiket hashtag
Telecom
etiket tag
Textile
etiket trimmings
etiket sticker
etiket label
Automotive
etiket sticker
Food Engineering
etiket label

Bedeutungen, die der Begriff "etiket" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 222 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
etiket koymak ticket v.
etiket yapıştırmak label v.
etiket takmak tag v.
plastik etiket plastic sticker n.
yapıştırılmış etiket gummed label n.
yapışkanlı etiket sticker n.
özel etiket private label n.
ön etiket front label n.
zamklı etiket gummed label n.
küçük etiket taglet n.
sosyal ve eko-etiket social and eco label n.
etiket (trafik) para cezası ticket n.
(giysiye takılan/giysinin üzerinden) sallanan etiket swing tag n.
etiket değeri tag value n.
ana iç etiket main inside label n.
etiket hatası label error n.
mavi etiket blue label n.
Colloquial
pahalı duran bir etiket an expensive-looking label
Idioms
ünlü birinin ismini vererek etiket yapmak throw someone's name around
Trade/Economic
etiket fiyatı ticket price
etiket fiyatı marked price
etiket takmak tag
asılan etiket tie-on label
menşe ülkenin etiket üzerinde yazılması country of origin labeling
tarif edici etiket descriptive label
tanımlayıcı etiket descriptive label
diploma-etiket etkisi sheepskin effect
etiket aracılı tag-mediated
Law
ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki fark scanner fraud
Insurance
etiket klozu label clause
Technical
dış etiket exterior label
nt yedekleme ortamı etiket kütüphanesi nt backup media label library
etiket grubu label group
ntms karalama ortamı etiket kütüphanesi ntms scratch media label library
etiket tanıtıcısı label identifier
rehber etiket header label
üst etiket top label
etiket biçimi tag format
art etiket trailer label
etiket paketi pack of labels
etiket takımı label set
etiket rulosu roll of labels
etiket kıskacı ticket clip
etiket kimlikleyicisi label identifier
etiket tabakası sheet of labels
etiket kaydı label record
yönler için etiket tag for routes
etiket dönüştürme birimi tag converting unit
dış etiket external tag
etiket deseni tag format
iç etiket interior label
coklu protokol etiket anahtarlama multi protocol label switching
etiket görüntü dosya biçemi tag image file format
yapışkan etiket adhesive label
etiket levhası mandal yatağı catch support
yapışkan etiket self-adhesive
çoklu protokol etiket anahtarlama multi protocol label switching
etiket görüntü dosya biçimi tag image file format
etiket levhası kutusu label holder frame
etiket levhası label holder
etiket tanıma label identification
zamksız etiket non-stick label
yapışkansız etiket non-stick label
kablo etiket yazıcısı wire marking printer
Computer
dilim içi etiket slice label
akıllı etiket menüsü smart tag menu
akıllı etiket smart tag
tek etiket single label
etiket yanında gösterge anahtarını göster show legend key next to label
etiket ve yüzdeyi göster show label and percent
akıllı etiket dosyası smart tag file
etiket/kesim labels per cut
etiket kimliği tag id
değer/etiket value/label
etiket satırı tag line
etiket no tag id
etiket satırı tagline
çok az etiket too few tags
çok fazla etiket too many tags
toplam etiket total label
yanlış etiket sırası wrong tag order
xml boş etiket xml empty tag
etiket yeri use labels in
etiket kullan use label
örnek etiket sample label
çoklu protokol etiket anahtarlama mpls
etiket seç select a label
etiket seç select label
etiket aralığı ekle add label range
etiket değiştirmeyi change label
etiket değiştir change label
etiket sütunları columns of labels
etiket oluşturuluyor creating label
etiket yarat create labels from
etiket oluştur create labels
etiket yarat create label
özel etiket custom label
etiket yarat create labels
etiket yaratmayı create label
etiket sil delete label
etiket silmeyi delete label
etiket tanımla define label
etiket düzenle edit label
yinelenen etiket duplicate label
parlak etiket glossy label
etiket yoksayılıyor ignoring tag
etiket bulunamadı label not found
etiket numarası label number
etiket içeriği label contains
etiket boyutu label size
etiket adları label names
etiket konumu label position
etiket tanıma label identification
etiket penceresi label window
etiket duraklat label pause
etiket sihirbazı label wizard
etiket düzeni label layout
etiket türü label type
etiket aralığı labels spacing
etiket hizalama label align
etiket yüksekliği label height
etiket denetimi label control
etiket kartuşu label cartridge
etiket seçenekleri label options
etiket adı label name
etiket ayarları label settings
etiket aralığı label range
etiket ürünleri label products
etiket ve veri label and data
etiket genişliği label width
etiket öneki label prefix
etiket uzunluğu label length
etiket ayrıntıları label details
etiket başlığı label title
etiket bilgisi label information
etiket kağıdı label paper
etiket buraya gelir label goes here
etiket tanımla identify label
etiket ve numarayla birlikte include label and number
geçersiz etiket illegal tag
etiket ayrıntıları information
eksik etiket missing tag
yeni etiket boyutu new label size
yeni etiket new label
etiket yok no label
yeni etiket sayfası new label sheet
etiket sayısı number across
sadece etiket ve numara only label and number
etiket türü product number
etiket formu ravioli angelo
dış etiket exterior label
rehber etiket header label
iç etiket interior label
etiket tanıtıcısı label identifier
etiket kimlikleyicisi label identifier
etiket kaydı label record
etiket grubu label group
etiket takımı label set
etiket deseni tag format
etiket dönüştürme birimi tag converting unit
etiket biçimi tag format
etiket editörü tag editor
bütün erkeklerin kadınlara kötü davranmadığını vurgulamak isteyen bir sosyal medya etiket #NotAllMen
Informatics
dış etiket external label
artçı etiket trailer label
etiket biti tag bit
iç etiket internal label
çok protokollü etiket anahtarlaması multiprotocol label switching
Telecom
akıllı etiket sistemi smart label system
çok protokollü etiket anahtarlama multi protocol label switching
aktif elektronik etiket active tag
akıllı etiket smart tag
elektronik etiket tag
elektronik etiket görüntü dosya biçimi tag image file format
etiket tanıtıcısı label identifier
etiket anahtarlama yolu label switch path
etiket hizalama label align
etiket anahtarlama yönlendiricisi label switch router
etiket anahtarlama tag switching
etiket boyu label height
etiket değiş tokuşu label swapping
etiket alanı label area
etiket genişliği label width
etiket seçeneği label option
pasif elektronik etiket passive tag
küresel etiket global tag
uç etiket yönlendiricisi label edge router
Electric
dış etiket external tag
Textile
etiket makinesi labeller
dokuma etiket woven label
yapışkan etiket adhesive label
bir ip veya şeritle asılmış etiket swing label
kot etiket ve kılcık takma makinesi plastic staple attaching machine
etiket kenarı label edge
baskılı etiket printed label
etiket baskı makinesi label-printing machine
(giysilerde) bakım talimatını içeren etiket care labelling
etiket makinesi labeler
Automotive
eko etiket eco-label
etiket fiyatı sticker price
yakıt tipini belirten etiket fuel labelling
Medical
kendinden yapışkanlı etiket self adhesive label
soyularak çıkan etiket peel-off label
Food Engineering
giydirilmiş etiket shrink-sleeve
Tobacco
etiket beslemesi label feed
eksik etiket missing label
etiket kesme ünitesi label cutting unit
etiket kılavuz kapağı label guard door
etiket merkezleme tırnağı label registration guide
etiket kesme ünitesi kapağı label feed door
etiket katlayıcıları label folders
etiket konumlama kılavuzu label retaining guide
etiket merkezleme işareti label registration mark
etiket merkezleme kontrolü label centering control device
etiket konumlayıcısı label positioner
etiket besleme plakası label feed plate
hatalı etiket merkezleme improper label registration
etiket konumlama bölümü label folding section
kıvrılmış etiket label turnback
Environment
ikaz edici etiket warning label
Military
kırmızı etiket red label
Latin
kitabın kime ait olduğunu gösteren etiket ex libris