finish - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

finish

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "finish" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 76 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
finish v. sona ermek
finish v. bitirmek
finish v. bitmek
General
finish v. sonuçlanmak
finish v. noktalamak
finish v. yıkmak
finish v. mahvetmek
finish v. sonuçlandırmak
finish v. bozmak
finish v. mükemmelleştirmek
finish v. nokta koymak
finish v. sona erdirmek
finish v. tüketmek
finish v. son vermek
finish v. tamamlanmak
finish v. cilalamak
finish v. bitkin duruma getirmek
finish v. itmam etmek
finish v. ikmal etmek
finish v. rötuş yapmak
finish v. sonunu getirmek
finish v. bitirmek
finish v. bitmek
finish v. tekmillemek
finish v. tamamlamak
finish v. neticelenmek
finish v. gelmek (birinci/ikinci vb) (müsabakada)
finish v. ölmek
finish v. -likle bitirmek (birinci/ikinci vb) (yarışmada)
finish n. mükemmellik
finish n. finiş
finish n. varış
finish n. sona erme
finish n. bitiş
finish n. cila
finish n. tamamlama
finish n. kusursuzluk
finish n. mayna
finish n. nihayet
finish n. perdah
finish n. son kat boya
finish n. son
finish n. terbiye
Technical
finish bitim işlemi
finish apre
finish terbiye
finish son verme
finish sonuç
finish aprelemek
finish bitirme
finish tümleme
finish bitirmek
finish tamamlamak
finish terbiye etmek
finish bitmek
finish sona ermek
finish bitirme aşaması
Computer
finish tamam
finish bitir
Textile
finish finisaj
finish terbiye etmek
finish bitim işlemi
finish perdah
finish apre
finish aprelemek
finish çile
finish tamamlamak
finish sona ermek
finish bitmek
finish terbiye
finish bitirmek
Construction
finish yüzey bitirme
Automotive
finish boyanın görünümü
finish baz kat
Hunting
finish silahın metal ve ahşap aksamının rengi cilası boyası
Painting
finish bitirimleme

Bedeutungen, die der Begriff "finish" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 389 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
finish off v. bitirmek
finish up v. tamamen bitirmek
finish up v. halletmek
finish somebody off v. işini bitirmek
finish with v. ile ilişkisini kesmek
finish with v. ile işi bitmek
finish with v. alakayı kesmek
finish with v. ilişiğini kesmek
finish up v. bitirmek
finish up work v. işten çıkmak (mesainin bitmesi)
finish with v. ilişkisini kesmek
finish up work v. mesaiyi bitirmek
finish off v. tamamlamak
half finish v. yarılamak
finish with somebody v. işini bitirmek
be unable finish what one was saying v. laf ağzında kalmak
finish the half v. devreyi kapatmak
finish with a degree (in a competition) v. dereceyle bitirmek
finish the season v. devreyi kapatmak
finish school v. okulu bitirmek
finish the speech v. konuşmayı bitirmek
finish with v. ile işini bitirmek
finish stock v. stok eritmek
finish up work v. işten çıkmak
sprint to the finish v. sonlara doğru atağa kalkmak
finish one's speech v. sözlerini noktalamak
can't finish v. (işi/ödevi vb) yetiştirememek
finish successfully v. başarılı şekilde bitirmek
finish the sentence v. cümleyi tamamlamak
finish filming v. çekimi bitirmek
finish filming v. çekimleri bitirmek
finish in third place v. üçüncü olarak bitirmek
finish in second place v. ikinci olarak bitirmek
finish the job v. işi bitirmek
finish university v. üniversiteyi bitirmek
finish work early v. erken paydos etmek
end/finish by itself v. kendiliğinden sona ermek
end/finish automatically v. kendiliğinden sona ermek
to read the koran from start to finish (or from beginning to end) v. hatim indirmek
complete/finish the job in time/before the deadline v. işi vaktinde yetiştirmek
finish the high school v. liseyi bitirmek
finish a book v. kitap bitirmek
photo finish n. fotofiniş
satin finish n. atlas perdahı
finish line n. bitiş çizgisi
embossed finish n. gofraj
embossed finish n. gofreleme
martensite finish temperature n. martensit son bulma sıcaklığı
latest finish date n. son bitiriliş tarihi
finish one's education n. eğitimini tamamlamak
early finish time n. erken bitirme günü
plaster-finish n. alçı kaplama
well beyond the finish line adv. bitiş çizgisinin hayli ötesinde
Phrasals
finish off halletmek
finish off üstesinden gelmek
finish up bitirmek
finish off bitirmek
finish up halletmek
finish up üstesinden gelmek
Proverb
give us the tools, and we will finish the job siz malzemeleri gönderin, yeter; gerisini biz hallederiz
give us the tools, and we will finish the job sen alet edevattan haber ver, işi biz yaparız
Colloquial
about to finish bitmek üzere
a photo finish foto finiş
a photo finish ucu ucuna
from start to finish başlangıçtan bitişe/sona
a close finish kafa kafaya bitme (bir yarışın sonunda)
Idioms
from start to finish baştan sona
fight to a finish kesin bir sonuç alana kadar savaşmak
fight to a finish sonuna kadar savaşmak
nice guys finish last çok kibarlık etme yaya kalırsın
Speaking
as soon as I finish bitirir bitirmez
as soon as I finish halleder halletmez
you need to finish what you started başladığın işi bitirmen gerekiyor
let me finish this izin ver bitireyim
when you finish turn off the lights işin bitince ışıkları söndür
we didn't finish our conversation yesterday dün konuşmamız yarım kalmıştı
we can finish by the weekend hafta sonuna kadar bitiririz
will you let me finish? bitirmeme izin verecek misin?
can you let me finish? bitirmeme izin verir misin?
finish your dinner yemeğini bitir
finish what you started başladığın işi bitir
Trade/Economic
actual finish date gerçeklesen bitiş tarihi
finish the discussion as tartışmaya son noktayı koymak
Technical
tooled finish n. taş yüzeyine kesme aletiyle yapılan düz çizgiler halinde oluklar
after finish son apre
amber finish kehribar apresi
antibacterial finish antibakteriyel apre
antislip finish kaymazlık apresi
lasting finish kalıcı apre
antislip finish kaymazlık bitim işlemi
weight giving finish dolgu apresi
back finish arka apresi
antibacterial finish hijyenik apre
antisnag finish tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
napless finish tüysüz apre
satin finish atlas perdahlı
mildewproofing finish küflenmezlik apresi
weight giving finish dolgunluk apresi
antifelting finish keçeleşme önler apre
coating finish rakleyle apre
preparatory finish hazırlık apresi
nonslip finish kaymazlık apresi
melton finish melton apresi
steel trowel finish çelik mala ile düzeltme
bare finish tüysüz apre
nonslip finish kaygan olmayan satıh
antibacterial finish anti bakteriyel apre
surface finish yüzey ölçümü
antipilling finish boncuklanmayı önleyici bitim işlemi
ladder proof finish kaçmazlık apresi
back finish ters apre
lustre finish parlaklık apresi
back finish ters yüz apresi
rough finish kaba testiye
antisnag finish kaçmazlık apresi
nonslip finish kaymazlık bitim işlemi
stone finish taşla kaplama
glazed finish parlaklık apresi
surface finish satıh tesfıyesi
ornamental finish süslemeli son kat
silicon finish silikon apresi
lime finish kireç sıva
martensite finish temperature martensit son bulma sıcaklığı
finish hardware ince madeni aksam
co-axial movement with rhodium-plated finish rodyum kaplamalı eşeksenli saat mekanizması
finish-turn tornada perdahlamak
rhodium-plated finish rodyum kaplamalı
sand-blast finish taşlama (kum püskürtme ile)
non-swelling finish şişmezlik apresi
satin-finish gümüş kapları tel fırça ile cilalama
non-crease finish buruşmazlık apresi
snag-free finish tel kaçmazlık apresi
non-shring finish çekmezlik apresi
surface finish satıh tesviyesi
surface finish yüzey tesviyesi
surface finish treatment yüzey bitirme işlemi
finish decating ıslak buharlı dekatirleme
finish boiler apre kazanı
full finish tam apre
finish breaker apre kırma makinesi
weight giving finish ağırlaştırma apresi
dull finish matlık apresi
fast finish has apre
final finish son apre
finish decating bitim dekatürü
ladder proof finish tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
satin finish ince perdah
special finish özel apre
shrinkproof finish çekmezlik apresi
preparatory finish ön apre
preliminary finish ön apre
pileless finish tüysüz apre
mildewproofing finish küflenmezlik bitim işlemi
schreiner finish ipek apresi
mothproof finish güveye karşı dayanıklılık apresi
scroop finish hışırtılılık apresi
silk finish ipek apresi
raised brushed finish fırçalanmış tüylü apre
protective finish koruyucu apre
antifelting finish keçeleşmezlik apresi
permanent finish kalıcı apre
spray finish püskürtmeli apre
stiffness finish sertlik apresi
dip finish daldırmalı apre
velvet finish kadife apresi
calender finish kalandır apresi
wet crease resistance finish yaş buruşmazlık apresi
steeping finish daldırmalı apre
crunch finish hışırtılık apresi
chintz finish parlatma apresi
chemical finish apre
coating finish rakleli bitim işlemi
surface finish yüzey pürüzlülüğü
start-to-finish time iş süresi
wrinkle finish buruşuk bitiriş
phosphate finish fosfatlı cila
mill-finish kaplamasız
mill finish hadde yüzeyi
satine finish glass ince kumlanmış cam
finish mould kafa kalıbı
bulged finish şiş kafa
offset finish şişik kafa
one fire finish porcelain enamel tek fırınlanmış porselen emaye
shifted finish şişik kafa
bronze finish tunç bitimli
finish cut son geçi
finish grinding son taşlama
combed finish taraklanmış yüzey
carbonia finish karbonya bitirimi
finish cut son paso
glazed finish sırlı bitirim
threaded finish vidalı kafa
finish allowance son işleme payı
black oxide finish kara oksitli bitirme
finish machining son talaşlı işleme
black oxide finish kara oksitli bitim
cold finish soğuk işleme
short finish tam bitirilmemiş cam
finish rolling bitirme haddelemesi
white finish beyaz bitirim
stippled finish benekli porselen emaye
bainite finish temperature beynit bitim sıcaklığı
liquor finish sıvılı bitirim
milk finish süt kafa
liquor finish sıvılı yüzey işlemi
surface-finish treatment yüzey bitirme işlemi
finish tools serbest biçimleme takımları
face finish yüzey bitirimi
marbleized finish mermersi yüzey
butter finish aynamsı yüzey
finish machining bitirme talaşlı imalatı
pearlite finish curve perlit bitim eğrisi
finish allowance bitirme payı
mirror finish ayna gibi yüzey
glazed finish perdahlı bitirim
marbleized finish mermersi bitirim
finish grinding bitirme taşlaması
bright finish parlak bitirme
martensite finish temperature martensit sonbulma sıcaklığı
frosted finish matlaşmış kafa
satin finish parlak yüzey
u-finish açıkta olmayan kullanım yüzeyli
penicillin finish penisilin kafa
soap-rolled finish sabunlu hadde bitirimi
plaster base finish alçılı yüzey
split finish ağızda dikey çatlağı
fire finish ateşte bitirme
bent finish eğik kafa (cam)
exposed finish açıkta kalan yüzey
velvet finish glass çok ince taşlanmış cam
unexposed finish açıkta olmayan kullanım yüzeyli
satin finish saten yüzey
cork finish mantarlı kafa (şişe)
dull finish mat bitirim
standards of finish and mode of packaging bitirme işlemi standartları ve ambalajlama şekli
bayonet cap finish geçme kafa bitirimi
dull finish donuk bitirim
finish grinding son öğütme
e-finish e-bitirimli
shifted finish eğri kafa
sand finish kumlu yüzey
milling surface finish frezelenmiş yüzey durumu
ripple finish dalgalı boya
a crackled or wrinkled paint finish dalgalı boya
mill finish hadde son işlemli
fit and finish görünüm uygunluğu/kalitesi
fit and finish kozmetik/estetik uygunluk/kalite
Computer
click finish son'u tıklatın
finish text finish text
finish setup kur'u tamamla
ready to finish bitirmeye hazır
Mechanic
surface finish yüzey pürüzlülüğü
finish allowance işleme payı
Textile
finish decating ıslak buharlı dekatirleme
filling finish dolgunluk apresi
raised brushed finish fırçalanmış tüylü apre
mildew proofing finish küflenmezlik apresi
protective finish koruyucu apre
antibacterial finish hijyenik apre
preparatory finish hazırlık apresi
filling finish ağırlaştırma apresi
antifelting finish keçeleşme önler apre
finish breaker apre kırma makinesi
calender finish kalandır apresi
weight giving finish ağırlaştırma apresi
finish dccatizing ıslak buharlı dekatirleme
chemical finish apre
embossed finish kabartma apresi
embossed finish gofreleme
antibacterial finish antibakteriyel apre
mildew proofing finish küflenmezlik bitim işlemi
scroop finish hışırtılılık apresi
back finish ters apre
back finish ters yüz apresi
permanent finish kalıcı apre
mothproof finish güveye karşı dayanıklılık apresi
crunch finish hışırtılılık apresi
schreiner finish ipek apresi
fast finish has apre
weight giving finish dolgunluk apresi
nonercase finish buruşmazlık apresi
preparatory finish ön apre
finish decating bitim dekatörü
satin finish atlas perdahı
finish dccatizing bitim dekatörü
nonshrink finish çekmezlik apresi
weight giving finish dolgu apresi
finish boiler apre kazanı
filling finish dolgu apresi
back finish arka apresi
steeping finish daldırmak apre
dip finish daldırmalı apre
satin finish ince perdah
lasting finish kalıcı apre
antifelting finish keçeleşmezlik apresi
antislip finish kaymazlık apresi
glazed finish parlaklık apresi
antislip finish kaymazhk bitim işlemi
antipilling finish boncuklanmayı önleyici bitim işlemi
bare finish apre
bare finish tüysüz
coating finish rakleli bitim işlemi
chintz finish parlatma apresi
coating finish rakleyle apre
wet crease resistance finish yaş buruşmazlık apresi
pileless finish tüysüz apre
dull finish matlık apresi
finish decatizing bitim dekatörü
finish decatizing ıslak buharlı dekatirleme
final finish son apre
full finish tam apre
velvet finish kadife apresi
lustre finish parlaklık apresi
steeping finish daldırmalı apre
melton finish melton apresi
nonercase finish buruşmazlık apresi
napless finish tüysüz apre
stiffness finish sertlik apresi
preliminary finish ön apre
high-grade finish kaliteli apre
ladder-proof finish kaçmazlık apresi
ladder-proof finish tel kaçmasını önleyici bitim işlemi
crease-resist finish buruşmazlık apresi
no-crush finish buruşmazlık apresi
swell-resistant finish şişmezlik apresi
non-swelling finish şismezlik apresi
wrinkle-resistant finish buruşmazlık apresi
oil repellency finish process yağ tutmazlık bitim işlemi
silk finish ipek apresi
glazed finish parlak apre
adhesion of finish aprenin yapışması
dry flex resistance of finish aprenin kuru bükülmeye karşı dayanımı
wet flex resistance of finish aprenin ıslak bükülmeye karşı dayanımı
Architecture
standing finish n. bir evin özellikle kalıcı ve sabit olan iç donanımları
stucco finish stük işi
stucco finish ustuka işi
Construction
late finish date geç bitiş tarihi
surface finish mastarlama
surface finish yüzey bitirmesi
broom finish süpürülme
carlite finish carlite sıva
surface finish yüzey düzlemesi
early finish date erken bitiş tarihi
planned finish date planlanan bitiş tarihi
baseline finish date temel bitiş tarihi
broomed finish süpürge bitirişi
cement finish şap
cement finish çimento şap
crackle finish çatlaklı bitiriş
finish flooring son kaplama
finish plaster ince sıva
finish surface bitmiş yüzey
finish coat application son kat uygulaması
finish plaster son kat sıva
finish-to-start bitince-başlasın
finish-to-finish bitince-bitsin
monolithic finish slab tekparça döşeme
rough-finish kaba bitiriş
float finish beton dökülen yerde bir kalas veya metalden bir düzleştirici ile harcın yüzeyini düzeltmek
matt finish mat yüzey bitişli
glossy finish parlak yüzey bitişli
Automotive
hammer finish çekiçle rötuş
metallic finish metalık boya
finish balancing araç üzerinde balans yapılması
finish balancing finiş balans yapılması
acrylic finish akrilik son kat boya
finish honing grain son honlama taşı kum büyüklüğü
finish allowance işleme toleransı
surface finish yüzey durumu
original finish orijinal boya
one-coat finish tek kat baz boya
barrel finish bombeli etek
finish restorer boya yenileyici
baking finish fırın kurumalı boya
finish hammer kaporta çekici
fit and finish görünüm
crinkle finish krinkle boya
specular finish çok parlak boya
Aeronautic
glass finish cam cilası
Education
finish one's education eğitimini tamamlamak
Hunting
matte finish parlamayan silah boyası
matte finish mat boya
Sport
finish line bitiş
finish line finiş
from start to finish çıkıştan bitişe kadar
finish line varış çizgisi
fight to a finish sonuna kadar mücadele etmek
photo finish foto finiş
Painting
to finish bitirmek