floor - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

floor

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "floor" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 49 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
floor v. yeri kaplamak
floor n. kat
floor n. yer
floor n. zemin
floor n. taban
General
floor v. taş döşemek
floor v. döşemek
floor v. şaşırtmak
floor v. vurup yere yıkmak
floor v. tam gaz vermek
floor v. zeminleştirmek
floor v. afallatmak
floor v. yenmek
floor v. yere yıkmak
floor v. tahta döşemek
floor v. devirmek
floor v. yıkmak
floor v. şoke etmek
floor v. gazı köklemek
floor v. köklemek (gazı)
floor n. kat (binadaki)
floor n. taş döşeme
floor n. düzlük
floor n. tahta döşeme
floor n. atraksiyon
floor n. dip
floor n. pist
floor n. taban
floor n. döşeme
Trade/Economic
floor taban oran
floor borsa salonu
Technical
floor zemin
floor döşeme kaplaması
floor döşeme ile kaplamak
floor dip
Computer
floor tabanayuvarla
Textile
floor zemin
Construction
floor döşeme
floor zemin
floor taban
floor döşeme kaplaması
floor (bina) kat
floor döşeme (yer)
floor yer döşemesi
floor kat
Floor Kaplama
Automotive
floor taban
Marine
floor döşek
Archaeology
floor döşeme

Bedeutungen, die der Begriff "floor" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
floor goes to v. sözü vermek
put one's foot to the floor v. birden gaza basmak
take the floor v. mecliste söz almak
have the floor v. mecliste söz söyleme hakkı olmak
take the floor v. söz almak (konuşma vb)
give floor to v. sözü vermek
take the floor v. sesini yükseltmek (bir tartışma esnasında)
hold the floor v. söz almak (bir konuşmada)
mop the floor v. yerlere paspas atmak
mop the floor v. paspas atmak
mop the floor v. paspaslamak
mop the floor v. yerlere paspas çekmek
mop the floor v. paspas çekmek
mop the floor v. yerleri paspaslamak
sweep the floor v. yerleri silmek
mop the floor v. yerleri silmek
wipe the floor v. yerleri silmek
mop the floor with someone v. birini mat etmek
walk the floor v. volta atmak
wipe the floor with v. yere sermek
spit on the floor v. yere tükürmek
spit on the floor v. yerlere tükürmek
jump to the floor v. yere atlamak
sit down on the floor v. yere oturmak
ask for the floor v. söz hakkı istemek
drop something to the floor v. bir şeyi yere düşürmek
lay spread-eagle on the floor v. kol ve bacaklar yanlara açılmış olarak yatmak
furnish (a room) with a parquet floor v. parke kaplamak
get on the dance floor v. dans pistine çıkmak
get on the floor v. (dans vb) piste çıkmak
vacuum the floor v. (makine ile) yeri süpürmek
yield the floor for someone v. sözü birine devretmek
fall from the sixth floor v. altıncı kattan düşmek
hoover the floor v. yeri elektrik süpürgesiyle temizlemek
mop the floor v. yerleri viladalamak
sweep the floor v. yerleri süpürmek
total floor area of a building n. bina toplam oturma alanı
vinyl floor covering n. marley
floor table n. yer sofrası
blind floor n. kördöşeme
threshing floor n. harman
floor board n. döşeme tahtası
second floor n. abd birinci kat
first floor n. zemin katı
floor lamp n. abajur
floor tile n. döşeme çinisi
double floor n. çift taban
floor polish n. döşeme cilası
floor tile n. yer karosu
floor turtle n. eğitim robotu
concrete floor n. beton döşeme
floor show n. eğlence programı
first floor n. zemin kat
wet floor n. ıslak zemin
the top floor n. en üst kat
gross floor area n. toplam zemin alanı
floor sander n. sistire makinesi
ceiling floor n. asma tavan
floor covering n. zemin döşeme
second floor n. ikinci kat
ground floor n. alt kat
threshing floor n. harman yeri
ground floor n. yerkatı
floor cloth n. tahta bezi
floor beam n. döşeme kirişi
ground floor n. zemin katı
floor mats n. araba paspasları
floor tile n. karo
ground floor n. zemin kat
first floor n. birinci kat
first floor n. abd zemin kat
wage floor n. asgari ücret
floor covering n. zemin kaplama
floor lamp n. ayaklı lamba
forcing to wait on cold floor n. soğuk zeminde bekletme
first floor n. ilk kat
hardwood floor n. ahşap döşeme
floor carpet n. döşeme paspası
floor covering n. döşeme
floor area n. yüz ölçüsü
floor arch n. volta kemeri döşeme voltası
floor and walls n. yer ve duvarlar
shop floor n. üretim bölümü
shop floor n. çalışanlar
shop floor n. işçiler
wagon floor n. vagon tabanı
garden floor n. bahçe katı
garden floor flat n. bahçe katı apartman dairesi
dance floor n. dans pisti
basement floor n. bodrum katı
attic floor n. çatıarası katı
floor cushion n. yer minderi
floor-lamp n. ayaklı lamba
inter-floor traffic n. katlararası trafik
inter-floor traffic n. katlar arası trafik
dance-floor n. pist
threshing-floor sweepings n. badas
tenth floor n. onuncu kat
floor squeegee n. çek-pas
floor squeegee n. çekpas
floor furnace n. tandır
top floor n. en üst kat
open-air dance floor n. açık hava dans pisti
the second floor of the building n. binanın ikinci katı
floor coverings n. zemin örtüleri
floor director n. sahne amiri
floor director n. sahne müdürü/yönetmeni
floor director n. set amiri
fifth floor of the parking garage n. otoparkın beşinci katı
third floor of the parking garage n. otoparkın üçüncü katı
fourth floor of the parking garage n. otoparkın dördüncü katı
second floor of the parking garage n. otoparkın ikinci katı
ground floor flat n. giriş kat dairesi/zemin (kat) dairesi
sunken floor n. çökük zemin
main floor n. ana kat
floor covering n. yer kaplama
floor lamp n. lambader
social protection floor n. sosyal koruma tabanı
low floor adj. alçak zeminli
4th floor of 9-story building 9 katlı binanın 4. katı
Phrases
caution wet floor dikkat ıslak zemin
caution wet floor dikkat zemin ıslak
Colloquial
take the floor konuşma yapmak
take the floor dansa başlamak
wipe the floor with birini tamamıyla yenmek
wipe the floor with yere sermek
wipe the floor with bozuk para gibi harcamak
wipe the floor with yeri öptürmek
take the floor dansa kalkmak
take the floor bir konuşma yapmak için ayağa kalkmak
wipe the floor with yenilgiye uğratmak
take the floor mecliste söz almak
take the floor dans için yerini almak
so clean you could eat off the floor tertemiz
crowded dance floor kalabalık dans pisti
sweep the floor yerleri silmek
look at the floor! yere bak!
floor it! bas gaza!
floor it! gazla!
floor it! gaza bas!
third floor üçüncü kat
get on the floor! yere yat!
drop the gun on the floor silahını yere bırak
drop the gun on the floor silahını yere at
mop the floor yerleri viledalamak
Idioms
get the floor söz almak
take the floor söz almak
wipe the floor with yere sermek (birini)
mop the floor with someone (birini) mat etmek
come in on the ground floor bir işe en başından katılmak
come in on the ground floor bir işe en başından başlamak
so clean you could eat off the floor (o kadar temiz ki) bal dök yala
crash to the floor yere çakılmak
give someone floor sözü birine bırakmak
clean the floor up with someone birisini yerlerde sürüklemek
mop the floor up with someone birisini paspas gibi çiğnemek
mop the floor up with someone birisini yerlerde sürüklemek
wipe the floor up with someone birisini paspas gibi çiğnemek
clean the floor up with someone birisini paspas gibi çiğnemek
wipe the floor up with someone birisini yerlerde sürüklemek
go through the floor değeri yerlerde sürünmek
go through the floor taban yapmak
fall through the floor ayağa düşmek
fall through the floor dibe vurmak
go through the floor dibe vurmak
fall through the floor değeri yerlerde sürünmek
go through the floor ayağa düşmek
fall through the floor taban yapmak
be on the cutting room floor çıkarılmak
be on the cutting room floor hariç tutulmak
clean the floor up with someone birisini pataklamak
clean the floor up with someone birisine dayak atmak
give the floor to somebody sözü birine vermek
be on the cutting room floor dahil edilmemek
go through the floor dibi görmek
fall through the floor dibi görmek
on the factory floor işin gerçekten yapıldığı yer/ortam
on the factory floor işin mutfağında
on the factory floor üretim yerinde/bölümünde/alanında
on the factory floor üretim ortamında
floor it gazı köklemek
crash to the floor güm diye çakılmak
floor someone birini şoke etmek
floor it son sürat gitmek
walk the floor heyecandan bir sağa bir sola yürümek
put one's foot to the floor (arabanın) aniden hızını artırmak
get in on the ground floor bir işe/şeye baştan girmek
get in on the ground floor başından beri/itibaren bir şeyi yapıyor olmak
floor someone birini şaşırtmak
hold the floor bir topluluk önünde konuşma yapmak
get the floor bir topluluk önünde konuşma yapmak
have the floor bir topluluk önünde konuşma yapmak
have one's jaw hit the floor ağzı bir karış açık kalmak
have one's mouth hit the floor ağzı bir karış açık kalmak
have one's jaw hit the floor çok şaşırmak
have one's mouth hit the floor çok şaşırmak
pace the floor sabırsız ve endişeli bir şekilde volta atmak
pace the floor heyecanla/endişeyle bir oraya bir buraya yürüyüp durmak
pace the floor volta atmak
Speaking
my jaw hit the floor şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı
this is my floor bu benim ineceğim kat
on which floor is your apartment? evin/dairen kaçıncı katta?
on which floor is your flat? evin/dairen kaçıncı katta?
which/what floor do you live on? kaçıncı katta yaşıyorsun?
which/what floor do you live on? kaçıncı katta yaşıyorsunuz?
which/what floor do you live on? evin kaçıncı katta?
which/what floor do you live on? eviniz kaçıncı katta?
which/what floor do you live on? kaçıncı katta oturuyorsunuz?
which/what floor do you live on? kaçıncı katta oturuyorsun?
put the ball on the floor topu yere koy
clean the floor yeri temizle
what floor are you on? sen hangi kattasın?
there is a carpet on the floor yerde halı var
Chat Usage
rolling on the floor laughing gülmekten yerlere yatmak
rolling on the floor laughing (rotfl) gülmekten yerlere yattım/çok komik
Slang
wipe the floor with someone birisini aşağılayıcı bir şekilde alt etmek
floor wet (cezaevinde) memur geliyor anlamında bir uyarı
elevator doesn't go to the top floor yeteri kadar zeki olmama
elevator doesn't go to the top floor kafası basmıyor
rolling on floor, laughing my ass off (roflmao) yerlerde yuvarlanıp, götümle gülüyorum
elevator doesn't go to the top floor bir tahtası eksik
Trade/Economic
adjusted program floor ayarlanmış program hedefi
factory floor yönetim dışındaki fabrika çalısanları
price floor taban fiyat
floor broker borsa aracısı
shop floor işçi katı
floor price belirlenmiş olan taban fiyat
floor price taban fiyatı
interest rate floor uygulanabilecek en düşük faiz oranı
floor trader borsada kendi adına menkul değer alıp satan tacir
floating rate bond floor dalgalı borç senetlerinin en düşük faizi
floor price taban fiyat
interest rate floor faiz tabanı
shop floor workers çalışanlar
shop floor çalışanlar
shop floor workers işçiler
shop floor işçiler
floor exchange rate taban kur
shop floor üretim bölümü
price floor fiyat tabanı
floor traders borsa tacirleri
economical floor system ekonomik döşeme sistemi
floor-planning alınan kısa dönemli kredi karşılığında güvence olarak stok mülkiyetinin finansman kuruluşuna devri
floor walker mağaza şefi
floor walker mağaza nezaret görevlisi
floor check işçi yoklaması
floor check işçi devamsızlık yoklaması
floor manager kat müdürü
floor manager kat yöneticisi
floor manager set amiri
floor manager (parti) genel sekreteri
floor manager imalathane müdürü
trading floor işlem odası
trading floor seans odası
trading floor piyasa işlemlerinin yürütüldüğü bölüm
floor display stand ürün teşhir standı
drop/fall/go through the floor taban yapmak
Politics
floor leader parti grup başkanı
crossing the floor karşıt parti ile hareket etmek
Industry
drying floor kurutma yeri
Tourism
floor parking katlı otopark
floor housekeeper katçı
floor housekeeper kat idarecisi
floor supervisor kat şefi
casino floor kumarhane katı
Technical
steel grid floor çelik ızgara döşeme
hollow floor boşluklu döşeme
floor section zemin bölümü
floor frame zemin çerçevesi
hollow floor kovuklu döşeme
floor assy arka taban sacı
floor surface döşeme sathı
cellular floor boşluktu döşeme
cellar floor bodrum tabanı
mushroom slap floor mantar döşeme
floor covering döşeme kaplaması
basement floor yeraltı katı
floor slab döşeme plağı
floor rack yükseltilmiş döşeme
reinforced concrete solid floor betonarme dolu döşeme
floor stand zemin standı
floor plan yerleşim planı
ocean floor okyanus tabanı
ribbed floor slab nervürlü döşeme plağı
floor level kat kotu
open floor delikli döşeme
cellar floor yeraltı döşemesi
basement floor bodrum katı
floor tiling döşeme kaplaması
floor covering zemin kaplaması
inclined floor eğik döşeme
load capacity of the floor zemin taşıma yükü
prefabricated floor slab prefabrike döşeme plağı
laminated floor kat kat döşeme
waxing concrete floor beton döşemesinin cilalanması
cantilever floor konsol döşeme
splined floor dişli geçme döşeme
floor mat zemin döşemesi
floor panel zemin paneli
floor heating döşemeden ısıtma
furnace floor ocak tabanı
doweled floor geçmeli döşeme
cellar floor bodrum döşemesi
furnace floor ocak zemini
girderless floor kirişsiz döşeme
floor level kat seviyesi
floor slab döşeme yaprağı
floor formwork döşeme biçimliği
inverted floor ters döşeme
double floor çift döşeme
floor area kat alanı
precast floor slab prekast döşeme plağı
usable floor area faydalı kat alanı
ribbed floor nervürlü döşeme
floor load capacity zemin yoklama kapasitesi
floor cover döşeme kaplaması
floor mounted tabana döşeli
load floor yük zemini
wooden floor ahşap döşeme
floor system döşeme sistemi
floor outlet zemin çıkışı
flat slap floor kirişsiz döşeme
floor formwork döşeme kalıbı
floor plank döşeme tahtası
flat floor kirişsiz döşeme
wood floor ahşap döşeme
hollow beam floor boşluklu kirişli döşeme
bridge floor köprü tabliyesi
sub floor alt döşeme
usable floor area yararlı kat alanı
floor member zemin elemanı
wooden floor ağaç döşeme
gas concrete floor slab gaz beton döşeme plağı
composite floor birleşik döşeme
floor hatch zemin kapağı
ground floor girişkat
hollow beam floor kutu kirişli döşeme
floor area döşeme alanı
composite floor kompozit döşeme
floor loading döşeme yükü
drain floor dren tabanı
floor system döşeme dizgesi
monolithic floor monolitik döşeme
ribbed floor slab nervürlü döşeme
floor heating yerden ısıtmalı
floor tray zemin tepsisi
wood floor ağaç döşeme
hollow beam floor kovuk kirişli döşeme
floor insulation zemin izolasyonu
floor surface döşeme yüzeyi
false floor yükseltilmiş döşeme
floor heating alttan ısıtmalı
floor plate support zemin plakası desteği
floor plate zemin plakası
cantilever floor çıkma döşeme
floor space taban alanı
floor space yüzölçümü
floor drain döşeme süzgeci
box floor dolap tabanı
compartment floor kompartıman tabanı
double joisted floor çift sıralı kirişli döşeme
removable floor panel gömme taban parçası
beam-and-slab floor kirişli döşeme
beam-and-girder floor çift yönlü döşeme
beam-and-block floor bloklu döşeme
t-beam floor tablalı kirişli döşeme
single-floor tek katlı
mechanical floor tesisat katı
mechanical floor servis katı
metal floor metalik taban
pivoting floor mihver sürgüsü
floor covering yer kaplaması
lower floor alt taban
steel floor çelik taban
steel bar floor shears demir yer makası
platform floor platform tabanı
wagon floor vagon tabanı
t-beam floor panel t-kirişi döşeme öğesi
trowelled floor mala perdahlı şap
top floor üst kat
resilient floor coverings elastik yer döşemeleri
determination of mass per unit area of a reinforcement or a backing of polyvinyl chloride floor coverings polivinil klorürden imal takviyenin veya altlığın birim alan kütlesinin tayini
the degree of gelling of polyvinyl chloride floor coverings polivinil klorür yer döşemelerinin jelleşme derecesi
floor treatment machine döşeme bakım makinesi
floor molding tabanda kalıplama
floor molding yerde kalıplama
top floor cam koparma katı
vitreous floor tile camsı yer seramiği
vitreous floor tile camsı yer tuğlası
top floor kesme katı
floor coverings cork-based backing mantar altlıklı yer döşemeleri
needled floor coverings iğnelenmiş yer döşemeleri
casting floor döküm alanı
floor polish döşeme cilası
port floor port boynu tabanı
test method for the wear resistance of the wear layer of polyvinyl chloride floor coverings under laboratory conditions polivinilklorür yer döşemelerinin aşınan tabakasının aşınma direncinin laboratuvar şartlarında test edilmesi yöntemi
needled pile floor covering iğnelenme havlı yer döşemesi
grained or embossed rubber floor coverings damarlı veya kabartmalı yer döşemeleri
homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings homojen ve heterojen düz yüzeyli lastik yer döşemeleri
relief rubber floor coverings rölyefli lastik yer döşemeleri
vertical resistance of a floor coverings yer döşemelerinin dikey direnci
adhesives for floor and wall coverings yer döşemeleri ve duvar kaplamalarında kullanılan yapıştırıcılar
horizontal floor wiring yatay yer kablajı
polyvinylchloride floor coverings polivinilklorür yer döşemeleri
pressure sensitive floor basınca duyarlı taban
linoleum floor coverings linolyum yer döşemeleri
homogeneous and heterogeneous smooth rubber floor coverings with foam backing homojen ve heterojen düz yüzeyli köpük sırtlı lastik yer döşemeleri
decorated linoleum floor covering dekore edilmiş linolyumdan hazırlanmış yer döşemeleri
floor laying döşeme kaplama
floor-mounted terminal device zemine monte edilmiş terminal cihaz
floor soiling test site set-up zemin kirlenmesi deney sahasının oluşturulması
impact sound insulation in floating floor applications yüzer döşeme uygulamalarında darbe ses yalıtımı
floor type boring and milling machines döşeme tipli delik büyütme ve frezeleme tezgahları
access floor giriş zemini
polyvinyl chloride floor covering polivinil klorür yer döşemesi
floor cutting-off machine döşeme kesme makinesi
floor and wall coverings yer döşemeleri ve duvar kaplamaları
needled floor coverings in sheet form levha halindeki iğnelenmiş yer döşemeleri
needled pile floor coverings iğnelenmiş havlı yer döşemeleri
floor treatment zemin işleme
floor level zemin seviyesi
floor level zemin kotu
turbine operating floor türbin işletme katı
feeder floor dağıtıcı katı
feeder floor dağıtıcı platformu
measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces kuru zemin üzerinde dinamik kırılma katsayısının tayini
floor care machine yer bakım makinesi
floor chassis taban şasesi
floor treatment and cleaning machine zemin işleme ve temizleme makinesi
floor slat zemin kaplama plağı
feeder floor besleme tablası
floor sander sistire
raised floor pedestal yükseltilmiş döşeme ayağı
Computer
selected floor seçili taban
chart floor grafik tabanı
format floor tabanı biçimlendir
floor xy plane taban xy düzlemi
floor brackets alt ayraçlar
format floor tabanı biçimle
Informatics
noise floor gürültü tabanı
Telecom
fiber to the floor kata kadar fiber
fiber to the floor kata kadar lif
Electric
electric floor panel döşeme panosu
horizontal floor wiring cables yatay döşeme kablaj kabloları
Mechanic
floor molding yer dökümü
Textile
floor-length adj. yere kadar uzanan (elbise)
textile floor coverings tekstil yer döşemeleri
floor cover zemin kaplaması
textile floor covering tekstil yer döşemesi
machine-made textile floor covering makine yapımı tekstil yer döşemesi
thickness of machine-made textile floor coverings makine yapısı tekstil yer döşemelerinin kalınlığı
textile floor coverings having a pile of cut or looped yarn kesik veya ilmek iplikli hava sahip tekstil yer döşemeleri
Architecture
floor plan kat planı
wooden floor ahşap zemin
ribbed floor nervürlü döşeme
Construction
cement floor çimento döşeme
raised floor yükseltilmiş döşeme
concrete floor beton zemin
floor plate döşeme plak
arched floor kemer döşeme
toothed floor dişli döşeme
floor brick döşeme tuğlası
open floor bakkaltavanı
kitchen floor mutfak zemini
blind floor kör döşeme
false floor üst döşeme
floor surface döşeme yüzeyi
full floor masif döşeme
granolithic floor mozaik döşeme
magnesian floor magnezyumlu döşeme
floor joist döşeme kirişi
floor layer döşemeci
ground floor zemin katı
timber floor ahşap döşeme
timber floor member taban tahtası istinat takozu
open floor kirişlemesi görünür döşeme
open floor delikli döşeme
floor polisher zemin parlatıcı
tiled floor parke zemin
blind floor kördöşeme
bordered floor bordürlü döşeme
floor heating yerden ısıtma
beamless floor kirişsiz döşeme
arched floor kemerli döşeme
attachment of partition to floor taban ve duvar kaplamaları
boarded floor ahşap döşeme
brick arch floor volta döşeme
bridge floor köprü döşemesi
reinforced concrete floor betonarme döşeme
reinforced concrete floor plank betonarme döşeme öğesi
ceiling floor asma tavan
cement floor çimento şap
ceiling floor tavan kirişlemesi
double floor çift taban
concrete floor beton döşeme
concrete floor on grade zemin betonu
composite floor karma döşeme
double floor çift döşeme
double floor ara taban
corridor floor koridor tabanı