şaşırtmak - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

şaşırtmakBedeutungen von dem Begriff "şaşırtmak" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 149 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
şaşırtmak astonish v.
şaşırtmak amaze v.
şaşırtmak surprise v.
General
şaşırtmak floor v.
şaşırtmak entoil v.
şaşırtmak surprise v.
şaşırtmak disconcert v.
şaşırtmak shock v.
şaşırtmak perplex v.
şaşırtmak knock back v.
şaşırtmak nonplus v.
şaşırtmak take aback v.
şaşırtmak fuddle v.
şaşırtmak stump v.
şaşırtmak make confused v.
şaşırtmak startle v.
şaşırtmak moither v.
şaşırtmak stun v.
şaşırtmak bowl over v.
şaşırtmak intrigue v.
şaşırtmak rattle v.
şaşırtmak mesmerize v.
şaşırtmak be surprising v.
şaşırtmak bemuse v.
şaşırtmak jolt v.
şaşırtmak stick v.
şaşırtmak addle v.
şaşırtmak put somebody out of countenance v.
şaşırtmak puzzle v.
şaşırtmak muddle v.
şaşırtmak disorientate v.
şaşırtmak mislead v.
şaşırtmak fluster v.
şaşırtmak astound v.
şaşırtmak obfuscate v.
şaşırtmak bamboozle v.
şaşırtmak embarrass v.
şaşırtmak baffle v.
şaşırtmak dislocate v.
şaşırtmak bowl v.
şaşırtmak gravel v.
şaşırtmak stymie v.
şaşırtmak embrangle v.
şaşırtmak be taken aback v.
şaşırtmak dumfound v.
şaşırtmak daze v.
şaşırtmak flabbergast v.
şaşırtmak bewilder v.
şaşırtmak confound v.
şaşırtmak make flustered v.
şaşırtmak trip up v.
şaşırtmak distract v.
şaşırtmak discountenance v.
şaşırtmak bedevil v.
şaşırtmak pose v.
şaşırtmak stagger v.
şaşırtmak mystify v.
şaşırtmak discomfit v.
şaşırtmak twist v.
şaşırtmak stupefy v.
şaşırtmak flummox v.
şaşırtmak befog v.
şaşırtmak bedazzle v.
şaşırtmak befuddle v.
şaşırtmak dumbfound v.
şaşırtmak disorient v.
şaşırtmak discompose v.
şaşırtmak give somebody a tumble v.
şaşırtmak jouk v.
şaşırtmak duck the head v.
şaşırtmak knock someone's socks off v.
şaşırtmak zigzag v.
şaşırtmak confuse v.
şaşırtmak stupify v.
şaşırtmak take by surprise v.
şaşırtmak take someone unawares v.
şaşırtmak vex v.
şaşırtmak get v.
şaşırtmak beat v.
şaşırtmak boggle v.
şaşırtmak dazzle v.
şaşırtmak stimy v.
şaşırtmak put off v.
şaşırtmak put out v.
şaşırtmak bemaze v.
şaşırtmak throw v.
şaşırtmak non-plus v.
şaşırtmak mesmerise v.
şaşırtmak bumfuzzle v.
şaşırtmak discombobulate v.
şaşırtmak cabobble v.
şaşırtmak confusticate v.
şaşırtmak astun [obsolete] v.
şaşırtmak entangle v.
şaşırtmak entrap v.
şaşırtmak awhape [obsolete] v.
şaşırtmak baffle v.
şaşırtmak bemud v.
şaşırtmak maffle [dialect] [uk] v.
şaşırtmak blench [obsolete] v.
şaşırtmak mar [obsolete] v.
şaşırtmak blind side v.
şaşırtmak mind v.
şaşırtmak bother v.
şaşırtmak buffalo v.
şaşırtmak mizzle [dialect] v.
şaşırtmak moider [dialect] v.
şaşırtmak mull v.
şaşırtmak gloppen v.
şaşırtmak riddle v.
Phrasals
şaşırtmak knock out v.
şaşırtmak blow someone over v.
şaşırtmak put back v.
Colloquial
şaşırtmak give a turn v.
şaşırtmak go down like a bomb v.
şaşırtmak curl (one's) hair v.
şaşırtmak curl someone's hair v.
şaşırtmak ball up v.
şaşırtmak blow mind v.
Idioms
şaşırtmak strike dumb v.
şaşırtmak pull somebody up with a start v.
şaşırtmak bring somebody up with a start v.
şaşırtmak raise some eyebrows v.
şaşırtmak stab in the back v.
şaşırtmak take somebody off guard v.
şaşırtmak catch somebody off guard v.
şaşırtmak throw someone a curve/curveball v.
şaşırtmak raise eyebrows v.
şaşırtmak throw someone for a loss v.
şaşırtmak raise a few eyebrows v.
şaşırtmak knock (one) on the ground v.
şaşırtmak come as a revelation (to somebody) v.
şaşırtmak be a revelation (to somebody) v.
şaşırtmak bring up sharply v.
Technical
şaşırtmak confuse v.
Gastronomy
şaşırtmak mask [uk] v.
Geography
şaşırtmak thunderstrike v.
Archaic
şaşırtmak ravel v.
şaşırtmak amuse v.
şaşırtmak astony v.
şaşırtmak empuzzle v.
Slang
şaşırtmak blow someone's socks off v.
şaşırtmak knock the socks off v.
şaşırtmak blow the socks off v.
şaşırtmak knock someone's socks off v.
şaşırtmak knock over v.
şaşırtmak blitz out v.
şaşırtmak flake out v.
British Slang
şaşırtmak flabberghast v.

Bedeutungen, die der Begriff "şaşırtmak" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 127 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
sorularıyla şaşırtmak stump v.
aşırı derecede şaşırtmak astound v.
birini şaşırtmak bowl someone over v.
çok şaşırtmak shock v.
birini şaşırtmak put someone off v.
yönünü şaşırtmak disorient v.
yolunu şaşırtmak disorient v.
çok şaşırtmak stupefy v.
birini çok şaşırtmak take someone by surprise v.
birini şaşırtmak throw someone off balance v.
birini şaşırtmak surprise v.
heyecanlandırıp şaşırtmak fluster v.
birini çok şaşırtmak take someone aback v.
düşmanı şaşırtmak keep on enemy guessing v.
hedefi şaşırtmak mislead v.
hedef şaşırtmak mislead v.
hedefi şaşırtmak misdirect v.
hedef şaşırtmak lead astray v.
hedef şaşırtmak misdirect v.
hedefi şaşırtmak lead astray v.
çok şaşırtmak flabbergast v.
-i çok şaşırtmak stun v.
yönünü şaşırtmak disorientate v.
çok şaşırtmak mesmerize v.
rakibi şaşırtmak juke v.
çok şaşırtmak mesmerise v.
trompet sesiyle şaşırtmak blast [obsolete] v.
şiddetli patlama veya gürültüyle şaşırtmak blast v.
yönünü şaşırtmak misorient v.
özellikle çocukları şaşırtmak için kullanılan bir ünlem bo interj.
özellikle çocukları şaşırtmak için kullanılan bir ünlem boh interj.
(özellikle çocukları) şaşırtmak için kullanılan bir ünlem boo interj.
Phrasals
birisini şaşırtmak bowl over somebody v.
birini bir haberle şaşırtmak hit someone with something v.
birisini şaşırtmak bowl somebody over v.
ile şaşırtmak surprise with v.
ile şaşırtmak surprise by v.
(birini bir şeyle) şaşırtmak astound (one) with (something) v.
birini bir şeyle şaşırtmak astound someone with something v.
çok şaşırtmak blow someone over v.
çok şaşırtmak ball over v.
ile şaşırtmak astound with v.
birini bir konuda şaşırtmak confuse someone about something v.
bir şeyle birini/bir hayvanı şaşırtmak confuse someone or an animal with something v.
(bir şeyle birini/bir şeyi) şaşırtmak confuse (someone or something) with (something) v.
(bir şey) hakkında şaşırtmak confuse about v.
(bir şey) hakkında şaşırtmak confuse about (something) v.
Colloquial
(birini) çok şaşırtmak floor (one) v.
Idioms
hedef şaşırtmak run a foil v.
çok şaşırtmak rock one back on one's heels v.
(biri veya bir şey) şaşırtmak be struck by (someone or something) v.
(birini) şaşırtmak set (someone) aback v.
birisini şaşırtmak bring someone up sharply v.
birini şaşırtmak catch someone by surprise v.
birisini çok şaşırtmak blow somebody away v.
birini çok şaşırtmak knock someone over with a feather v.
birini şaşırtmak hit someone right between the eyes v.
birisini şaşırtmak bring someone up short v.
birini şaşırtmak floor someone v.
birini çok şaşırtmak knock somebody for six v.
birini çok şaşırtmak knock someone down with a feather v.
birini çok şaşırtmak knock someone for a loop v.
birini şaşırtmak hit someone between the eyes v.
birisini çok şaşırtmak blow away somebody v.
birini şaşırtmak take someone by surprise v.
birini çok şaşırtmak set one back on one's heels v.
birini çok şaşırtmak throw someone for a loop v.
birisini şaşırtmak catch somebody cold v.
çok şaşırtmak blow someone out of the water v.
çok şaşırtmak boggle someone's mind v.
çok şaşırtmak boggle the mind v.
çok şaşırtmak knock all of a heap v.
çok şaşırtmak knock the socks off someone v.
çok şaşırtmak leave speechless v.
çok şaşırtmak boggle one's mind v.
çok şaşırtmak strike all of a heap v.
çok şaşırtmak knock someone's socks off v.
hedef şaşırtmak throw somebody off the scent v.
herkesi şaşırtmak cause some raised eyebrows v.
herkesi şaşırtmak cause eyebrows to raise v.
iyi anlamda şaşırtmak surprise on the upside v.
neye uğradığını şaşırtmak hit somebody like a ton of bricks v.
kötü anlamda şaşırtmak surprise on the downside v.
savunmasız haldeyken şaşırtmak catch someone off guard v.
rakipleri şaşırtmak blow the competition away v.
(birini) çok şaşırtmak ya da sevindirmek knock someone out v.
geleneksel/alışılagelmiş bakış açısına sahip olanları şaşırtmak épater les bourgeois v.
birini çok şaşırtmak give someone a fit v.
klasik/kanaatkar bakış açısına sahip olduğu düşünülen kişileri şaşırtmak épater les bourgeois v.
(birini) çok şaşırtmak put (one) back on (one's) heels v.
(birini çok) şaşırtmak lay a (heavy) trip on (one) v.
birini (çok) şaşırtmak lay a (heavy) trip on someone v.
(birini) şaşırtmak come as a revelation (to somebody) v.
(birini) şaşırtmak be a revelation (to somebody) v.
birini şaşırtmak blow someone's mind v.
(birini) çok şaşırtmak blow (one's) socks off v.
birini çok şaşırtmak blow somebody's socks off v.
birini çok şaşırtmak knock somebody's socks off v.
(birini) çok şaşırtmak blow (someone) out of the water v.
birini şaşırtmak blow one's mind v.
birini çok şaşırtmak blow someone away v.
çok şaşırtmak blow/knock somebody's socks off v.
çok şaşırtmak boggle the mind v.
birini çok şaşırtmak boggle one's mind v.
(birini) şaşırtmak catch (one) by surprise v.
(birini) şaşırtmak catch (one) cold v.
(birini) şaşırtmak catch (one) flat-footed v.
birini savunmasız haldeyken şaşırtmak take someone off guard v.
(birini) şaşırtmak come as/be a revelation (to somebody) v.
ateş edenin/nişancının hedefini şaşırtmak draw (one's) fire away v.
ateş edenin/nişancının hedefini şaşırtmak draw away (someone's or something's) fire v.
hedefi şaşırtmak draw fire from v.
birinin hedefini şaşırtmak draw someone's fire v.
hedef şaşırtmak için kullanılan şey/ipucu a red herring n.
Speaking
kendini şaşırtmak iyidir there's a first time for everything expr.
Military
düşmanı şaşırtmak, ilerleyişini geciktirmek için farklı yerlere gelişigüzel döşenen mayın nuisance minefield n.
düşman radarını şaşırtmak için bir uçaktan atılan folyo şeritleri window n.
Football
rakibini şaşırtmak distract the opponent v.
Baseball
vuruş yapan oyuncuyu şaşırtmak için yavaş bir şekilde atılan top change up n.
vuruş yapan oyuncuyu şaşırtmak için yavaş bir şekilde atılan top changeup n.
vuruş yapan oyuncuyu şaşırtmak için yavaş bir şekilde atılan top change-up n.
Slang
(birini) şaşırtmak blitz (one) out v.
(birini) şaşırtmak blitz someone out v.
birini çok şaşırtmak knock someone's socks off v.
birini çok şaşırtmak knock the socks off (of) someone v.
(özellikle abd ve kanada ingilizcesinde) birini şaşırtmak blow someone's mind v.
(özellikle abd ve kanada ingilizcesinde) birini şaşırtmak blow v.