hayvan - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

hayvanBedeutungen von dem Begriff "hayvan" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 10 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
hayvan animal adj.
General
hayvan beast n.
hayvan habitat n.
hayvan animal n.
hayvan brute n.
hayvan creature n.
hayvan beast of burden n.
Slang
hayvan churl
Gastronomy
hayvan animal
Biology
hayvan animal

Bedeutungen, die der Begriff "hayvan" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
evcil hayvan pet n.
evde beslenen hayvan pet n.
geviş getiren hayvan ruminant n.
General
(hayvan) çiftleşmek copulate v.
(hayvan) doğurmak breed v.
(hayvan) kesmek/öldürmek butcher v.
(hayvan) otlamak crop v.
ağızlık takmak(hayvan vb.'ye) put a muzzle on v.
aşmak (erkek hayvan) service v.
bağırmak (hayvan) cry v.
bağlamak (hayvan) tether v.
beslemek (hayvan) keep v.
beslenmek (hayvan) feed v.
çalmak (hayvan) rustle v.
çiftleşmek (hayvan) copulate v.
doğurmak (hayvan) produce v.
erken doğurmak (hayvan) slink v.
evcil hayvan bakıcılığı yapmak pet sit v.
evcil hayvan beslemek have a pet v.
evcil hayvan beslemek keep a pet v.
hayvan avlamak hunt an animal v.
hayvan bakmak care for an animal v.
hayvan bakmak raise an animal v.
hayvan bakmak breed an animal v.
hayvan bakmak look after an animal v.
hayvan bakmak rear an animal v.
hayvan başları ile süslemek trophy v.
hayvan beslemede kullanılmak be used as animal feeds v.
hayvan dişlerini göstermek bare its teeth v.
hayvan doldurmak taxidermize v.
hayvan edinmek adopt an animal v.
hayvan gibi davranmasına sebep olmak animalise v.
hayvan gibi davranmasına sebep olmak animalize v.
hayvan gütmek herd an animal v.
hayvan kesmek slaughter v.
hayvan kızışmak be in rut v.
helak olmak (hayvan) perish v.
indirmek (hayvan, bisiklet vb'nden) dismount v.
inmek (hayvan/bisiklet vb'nden) dismount v.
kabartmak (hayvan sırtını) arch v.
kağıttan hayvan yapmak make a paper animal v.
kağıttan hayvan yapmak make an animal out of paper v.
kasaplık hayvan kesmek butcher v.
kurtulmak (hayvan kendini bağlayan bir şeyden) slip v.
muayene etmek (hayvan) vet v.
parçalamak (hayvan) savage v.
sürüden çıkıp kendi başına gitmek (hayvan) go astray v.
tepelemek (hayvan) savage v.
terbiye etmek (hayvan) manage v.
vahşice ısırmak (hayvan) savage v.
yakın ilişki kurmak (iki hayvan arasında) pair-bond v.
yetiştirmek (hayvan/ekin) raise v.
(canlı) hayvan koleksiyonu menagerie n.
(evcil hayvan) taşıma çantası pet carrier n.
(hayvan) yavru baby n.
(hayvan) yavru young n.
(renk vb) değiştiren (hayvan) protean n.
akciğerli hayvan pulmonic n.
amfibi hayvan amphibian n.
as (hayvan) stoat n.
asil evcil hayvan royal pet n.
aspergillozis (bir hayvan hastalığı) aspergillosis n.
avcı hayvan predator n.
avda öldürülmüş hayvan kill n.
avlanan hayvan miktarı take n.
ayak izi (hayvan) pug n.
ayakta yürüyen memeli hayvan plantigrade mammal n.
başıboş hayvan stray n.
başıboş hayvan waif n.
başıboş hayvan straggler n.
bazı hayvan cinsleri greyback n.
bazı hayvan cinsleri grayback n.
belirli bir yere özgü hayvan endemic n.
belirli bir yöredeki hayvan ve bitki varlığı flora and fauna n.
benekli hayvan dapple n.
benekli hayvan pie n.
bir bölgenin özgün kendine has hayvan yaşamı fauna n.
bir hayvan veya bitkinin yeni bir yere uyum sağlayarak orayı yurt edinmesi denizenship n.
bir ülkeyi temsil eden hayvan national animal n.
bir yaşında hayvan yearling n.
bir yaşında hayvan yavrusu yearling n.
bir yaşındaki hayvan yavrusu yearling n.
birbirinden farklı iki hayvan türünü çiftleştirme cross breeding n.
birgözeli hayvan protozoan n.
birlikte koşulan birkaç hayvan team n.
bitki veya hayvan yetiştiriciliği thremmatology n.
bitkilere zarar veren küçük hayvan veya böcek pest n.
bitkisel hayvan zoophyte n.
bitkiye benzeyen hayvan coralline n.
bodur (insan/hayvan/bitki) scrub n.
bodur hayvan scrub n.
boynuzlu hayvan horned animal n.
boyundurukla bağlanmış bir çift hayvan yoke of n.
böcekçil hayvan insectivore n.
burun (hayvan) snout n.
burunluk (hayvan) muzzle n.
büyük hayvan avı big game n.
büyükbaş hayvan cattle n.
büyükbaş hayvan bovine animal n.
büyükbaş hayvan yetiştirme stock farming n.
büyülü hayvan (içine büyüyle ruh girmiş) familiar n.
canlı hayvan livestock n.
canlı hayvan koleksiyonu menagerie n.
cins (hayvan için) strain n.
cins (hayvan/bitki için) stock n.
cins hayvan pedigree n.
cinsi tükenmekte olan tür (hayvan/bitki) relict n.
dev hayvan behemoth n.
diken (hayvan) quill n.
dişi hayvan sow n.
dişi hayvan jenny n.
dişi hayvan she n.
doğal hayvan parkı immersion exhibit n.
doldurulmuş hayvan mounted animal n.
dolgu oyuncak hayvan stuffed animal n.
döllenmiş yumurtadan gelişen hayvan zoon n.
dört ayaklı hayvan quadruped n.
efsanevi hayvan mythical animal n.
ehli hayvan domestic animal n.
eklembacaklılardan hayvan arachnid n.
erkek at ile dişi eşeğin çiftleşmesinden doğan hayvan hinny n.
erkek hayvan buck n.
et yiyen memeli hayvan carnivora n.
etobur hayvan carnivore n.
evcil hayvan domestic animal n.
evcil hayvan companion animal n.
evcil hayvan bakıcılığı pet sitting n.
evcil hayvan bakıcısı pet sitter n.
evcil hayvan barınağı pet shelter n.
evcil hayvan çiftliği petting zoo n.
evcil hayvan dükkanı pet store n.
evcil hayvan dükkanı pet shop n.
evcil hayvan sahibi pet owner n.
evcil hayvan tasması pet collar n.
evcil hayvan topluluğu pet society n.
evcilleştirilmiş hayvan domesticated animal n.
genel hayvan hastanesi veterinary general hospital n.
gevişgetiren hayvan ruminant n.
güney amerika'ya mahsus et yiyen ağaçlarda yaşayan ve kediden büyük memeli bir hayvan kinkajou n.
hadım edilmiş hayvan neuter n.
hadım edilmiş hayvan gelding n.
hasta hayvan sick animal n.
hayali hayvan fictional animal n.
hayvan alfabesi animal alphabet n.
hayvan ambulansı animal ambulance n.
hayvan ayak izi spoor n.
hayvan bacağı animal leg n.
hayvan bakıcısı zookeeper n.
hayvan bakımı animal husbandry n.
hayvan bakımı animal care n.
hayvan barınağı vivarium n.
hayvan barınağı animal shelter n.
hayvan barınağı animal housing n.
hayvan barınağı barn n.
hayvan barınağı animal house n.
hayvan barındırma animal housing n.
hayvan barınma evi animal shelter n.
hayvan belleği animal memory n.
hayvan beneği animal spot n.
hayvan besiciliği stockfarming n.
hayvan besini animal feed n.
hayvan besleme animal feeding n.
hayvan besleme animal breeding n.
hayvan besleme animal nutrition n.
hayvan beslenmesi animal nutrition n.
hayvan bıyığı whisker n.
hayvan bilimci animal scientist n.
hayvan bilimi animal science n.
hayvan birimi animal unit n.
hayvan boynuzundan yapılan mürekkep kabı inkhorn n.
hayvan burnu muzzle n.
hayvan coğrafyası zoogeography n.
hayvan çiftliği ranch n.
hayvan çiftliği animal farm n.
hayvan davranışı animal behavior n.
hayvan dergisi animal magazine n.
hayvan derileri peltry n.
hayvan derisi hide n.
hayvan derisi animal skin n.
hayvan derisi pelt n.
hayvan derisi animal tissue n.
hayvan dışkısı droppings n.
hayvan dışkısı scat n.
hayvan doğası animal nature n.
hayvan doğası animality n.
hayvan dokusu animal tissue n.
hayvan doldurma sanatçısı taxidermist n.
hayvan dünyası animality n.
hayvan ekofizyolojisi animal ecophysiology n.
hayvan ekolojisi animal ecology n.
hayvan endüstrisi animal industry n.
hayvan etiği animal ethics n.
hayvan evi animal shelter n.
hayvan evi animal house n.
hayvan fizyolojisi animal physiology n.
hayvan fobisi zoophobia n.
hayvan gibi tip yahoo n.
hayvan göçü animal migration n.
hayvan güden kimse driver n.
hayvan gütme pastoralism n.
hayvan gütme drive n.
hayvan hakları animal rights n.
hayvan hakları aktivisti animal rights activist n.
hayvan hakları eylemcisi animal rights campaigner n.
hayvan hakları politikası animal welfare policies n.
hayvan hastalığı animal disease n.
hayvan hastanesi veterinary hospital n.
hayvan hırsızlığı theft of livestock n.
hayvan hücresi animal cell n.
hayvan ıslahı animal improvement n.
hayvan ıslahı animal breeding n.
hayvan içgüdüsü animal instinct n.
hayvan idarecisi drover n.
hayvan idarecisi herder n.
hayvan idarecisi herdsman n.
hayvan iletişimi animal communication n.
hayvan ini lodge n.
hayvan ini earth n.
hayvan ipi tether n.
hayvan kafesi cage for poultry n.
hayvan kalıntıları animal remains n.
hayvan kası animal muscle n.
hayvan kepeği animal dander n.
hayvan kesme killing n.
hayvan kıçı vent n.
hayvan kılı animal hair n.
hayvan kimlik sistemi animal identification system n.
hayvan kliniği animal clinic n.
hayvan kliniği animal clinic n.
hayvan kokusu animal smell n.
hayvan kokusu smell of animal n.
hayvan koleksiyonu (canlı) menagerie n.
hayvan koruma animal protection n.
hayvan kömürü animal charcoal n.
hayvan leşi carrion n.
hayvan leşi animal carcass n.
hayvan maması animal food n.
hayvan manyetizması animal magnetism n.
hayvan menşeli animal origin n.
hayvan mevcudu stock n.
hayvan mezarlığı pet cemetery n.
hayvan midesi craw n.
hayvan neslinin tükenmesi animal extinction n.
hayvan olma animalism n.
hayvan otlatılan arazi range land n.
hayvan otlatma grazing n.
hayvan özgürlüğü animal liberation n.
hayvan pasaportu animal passport n.
hayvan patolojisi zoopathology n.
hayvan pazarı livestock bazaar n.
hayvan pazarı livestock market n.
hayvan pençesi paw n.
hayvan pisliği droppings n.
hayvan pisliği scat n.
hayvan postları peltry n.
hayvan postlarından deri hazırlayan gerber n.
hayvan postu animal hide n.
hayvan postu peltry n.
hayvan postu dolduran kimse animal stuffer n.
hayvan postu dolduran kimse taxidermist n.
hayvan postu dolduran kimse stuffer n.
hayvan postu veya derisi fobisi doraphobia n.
hayvan postunu dolduran kimse taxidermist n.
hayvan postunu doldurma sanatı taxidermy n.
hayvan refahı animal welfare n.
hayvan resimleri animal pictures n.
hayvan reviri veterinary dispensary n.
hayvan sağlığı animal health n.
hayvan sağlığı animal welfare n.
hayvan sağlığı animal hygiene n.
hayvan sağlığı sertifikası animal health certificate n.
hayvan sağlığı ve zabıtası animal health and surveillance n.
hayvan sahibi animal owner n.
hayvan sahibi owner of the animal n.
hayvan satımı sale of cattle n.
hayvan severlik love of animals n.
hayvan severlik love for animals n.
hayvan severlik loving animals n.
hayvan sevgisi loving animals n.
hayvan sevgisi love of animals n.
hayvan sevgisi love for animals n.
hayvan sevgisi love for animals n.
hayvan sürüsü herd n.
hayvan sürüsü drove n.
hayvan sürüsü idare eden kişi drover n.
hayvan sürüsü idare eden kişi herder n.
hayvan sürüsü idare eden kişi herdsman n.
hayvan şeklinde put zoomorph n.
hayvan şeklinde taş şekil zoomorph n.
hayvan şeklindeki putlara tapma zoomorphism n.
hayvan tahliye hastanesi veterinary evacuation hospital n.
hayvan tanımlama kodu animal identification code n.
hayvan taşıma platformu animal transport platform n.
hayvan taşımacılığında kullanılan gemi livestock ship n.
hayvan tedavisi animal treatment n.
hayvan terbiyecisi handler n.
hayvan terbiyecisi trainer n.
hayvan terbiyecisi animal trainer n.
hayvan terbiyesi dressage n.
hayvan tersi dreck n.
hayvan tersi dung n.
hayvan testleri/deneyleri animal testing n.
hayvan toplulukları animal communities n.
hayvan toplulukları animal societies n.
hayvan tüyünden/kılından yapılmış gömlek cilice n.
hayvan tüyünden/kılından yapılmış gömlek hairshirt n.
hayvan uçuşu animal flight n.
hayvan üremesi animal reproduction n.
hayvan ürünleri yememe veganism n.
hayvan ürünleri yemeyen ve kullanmayan kimse vegan n.
hayvan üzerindeki benek animal spot n.
hayvan varlığı animal existence n.
hayvan ve insan karışımı canlılara tapan therianthropic n.
hayvan ve insan vücutlarını bir araya getirmeyle ilgili therianthropic n.
hayvan veya bitkinin yetiştiği doğal ortam habitat n.
hayvan virüsleri animal viruses n.
hayvan yağı animal fat n.
hayvan yatağı animal bed n.
hayvan yavrusu baby n.
hayvan yavrusu cub n.
hayvan yavrusu young n.
hayvan yavrusu whelp n.
hayvan yemeği pet food n.
hayvan yemeği petfood n.
hayvan yemi animal feed n.
hayvan yemi provender n.
hayvan yemi fodder n.
hayvan yemi forage n.
hayvan yemi feeding stuff n.
hayvan yemi (saman/ot gibi) fodder n.
hayvan yemi için yetiştirilen mısır field corn n.
hayvan yemi olarak da kullanılan bir cins buğday triticum dicoccum n.
hayvan yemi olarak da kullanılan bir cins buğday emmer n.
hayvan yemi olarak da kullanılan bir cins buğday two-grain spelt n.
hayvan yemi olarak da kullanılan bir cins buğday starch wheat n.
hayvan yemliği crib n.
hayvan yetiştiricilği livestock raising n.
hayvan yetiştiriciliği kuralları animal breeding rules n.
hayvan yetiştiricisi cowman n.
hayvan yetiştiricisi breeder n.
hayvan yetiştirme animal raising n.
hayvan yetiştirme animal husbandry n.
hayvan yiyeceği feed n.
hayvan zekası animal intelligence n.
hayvan zinciri tether n.
hayvan zulmü animal cruelty n.
helezoni kabuk ucu (hayvan) spire n.
hint domuzuna benzer kemirici hayvan capybara n.
hortum (hayvan) snout n.
iğdiş edilmiş hayvan neuter n.
iki ayaklı hayvan biped n.
iki yaşayışlı hayvan amphibian n.
ikiyaşayışlı hayvan amphibian n.
ilk doğan hayvan firstling n.
insan ya da hayvan sürüsü drove n.
insan-hayvan ilişkileri human-animal relationships n.
ip (hayvan) tether n.
iri erkek hayvan stag n.
kabuk (hayvan) carapace n.
kabuklu hayvan crustacean n.
kakım (hayvan) stoat n.
kalın derili hayvan pachyderm n.
kaplumbağa cinsinden hayvan chelonia n.
kastre edilmiş hayvan steer n.
kaybolmuş hayvan stray n.
kayıp evcil hayvan missing pet n.
kayıp evcil hayvan/eşya lost pet/item n.
kayıp hayvan missing pet n.
keçi benzeri hayvan tahr n.
kedi soyundan hayvan cat n.
kedigillerden jaguar benzeri bir hayvan catamount n.
kemirgen bir hayvan dasyprocta n.
kemirgen hayvan gnawing animal n.
kemirgen hayvan rodent n.
kertenkele türünden hayvan saurian n.
keseli hayvan marsupial n.
kısırlaştırılmış hayvan neuter n.
kıyılmış hayvan yemi chaff n.
kızıl deniz ve hint okyanusu sularında yaşayan ve bitkiyle beslenen bir çeşit memeli hayvan dugong n.
kızışma (hayvan) rut n.
kızmış hayvan must n.
kişinin kendini hayvan sanması zoanthropy n.
kocaman erkek hayvan bull n.
kocaman hayvan yavrusu calf n.
köpekgillerden bir hayvan canine n.
kuyruğu kesik hayvan bobtail n.
küçük hayvan kafesi hutch n.
küçükbaş hayvan small cattle n.
kürklü hayvan fur n.
leş yiyen hayvan scavenger n.
leşçil hayvan scavenger n.
leşle beslenen hayvan scavenger n.
melez hayvan hybrid n.
melez hayvan mongrel n.
meme (hayvan) udder n.
meme emen hayvan sucker n.
memeli hayvan mammal n.
mikroskobik hayvan animalcule n.
monotrem (hayvan) monotreme n.
ne erkek ne de dişi olan hayvan neuter n.
nesli tükenmekte olan hayvan endangered animal n.
normal (sıradan) evcil hayvan ordinary pet n.
omurgalı hayvan vertebrate n.
omurgasız hayvan invertebrate n.
ortakçı hayvan commensal n.
otçul hayvan herbivore n.
otobur hayvan herbivore n.
peşinden ayrılmayan hayvan shadow n.
safkan hayvan purebred n.
sağmal hayvan milker n.
sahipsiz hayvan waif n.
sahipsiz/başıboş hayvan stray animal n.
salgın olan hayvan hastalıklarını inceleyen bilim dalı epizootology n.
saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurma ensiling n.
saplarıyla hayvan yemi olarak kesip ambara doldurma ensilaging n.
savunmasız hayvan defenseless animal n.
sıçrayan hayvan buck n.
sırtında semere benzer çizgileri olan hayvan saddleback n.
soğukkanlı hayvan coldblooded animal n.
sokan hayvan stinger n.
soyu tükenmiş hayvan extinct animal n.
suda yaşayan bir tür keseli ve kemirgen hayvan yapok n.
suda yaşayan hayvan veya bitki aquatic n.
sürüden ayrılan hayvan stray n.
sürüden ayrılan hayvan straggler n.
sütten kesilmiş hayvan yavrusu weaner n.
tabaklanmış hayvan derisi crop n.
taban (hayvan) pad n.
taşlaşmış hayvan zoolite n.
tavşana benzer küçük bir hayvan dassie n.
tavşana benzer küçük bir hayvan cape hyrax n.
tavşana benzer küçük bir hayvan rock hyrax n.
tek boynuzlu hayali hayvan unicorn n.
tek hücreli hayvan protozoa n.
tek toynaklı hayvan odd-toed ungulate n.
teması tehlikeli hayvan dangerous contact animal n.
tembel hayvan sloth n.
toynaklı hayvan ungulate n.
tüm hayvan ürünlerini hariç tutan diyet vegan diet n.
ulusal hayvan national animal n.
uluyan hayvan howler n.
uzun boynuzlu hayvan longhorn n.
uzun tırnakli büyük pençeli koyu postlu bir hayvan wolverine n.
üreyen hayvan breeder n.
ürkek hayvan shy n.
üstünde asalak barındıran bitki/hayvan host n.
vahşi hayvan wild animal n.
vahşi hayvan wild beast n.
vahşi hayvan eti bushmeat n.
vahşi hayvan eti ticareti bushmeat trade n.
vahşi hayvan ini lair n.
vahşi hayvan kolleksiyonu menagerie n.
vahşi hayvan yavrusu cub n.
yabani hayvan wild animal n.
yabani hayvan veya bitki wildling n.
yabani tavşan ve tavşanlardan oluşan memeli hayvan familyası leporid n.
yakın ilişki (iki hayvan arasında) pair-bond n.
yanık hayvan veya sebze kokusu ya da tadı empyreuma n.
yarasa cinsinden hayvan chiroptera n.
yarı insan yarı hayvan yaratık manimal n.
yavru (yırtıcı hayvan) whelp n.
yavru {hayvan} joey n.
yavru hayvan offspring n.
yavru köpek/hayvan whelky n.
yeni sütten kesilmiş bebek veya hayvan yavrusu weanling n.
yerli hayvan native n.
yeryüzündeki hayvan yaşamının incelenmesi zoogeography n.
yırtıcı hayvan predator n.
yırtıcı hayvan predacious animal n.
yırtıcı hayvan predatory animal n.
yırtıcı hayvan beast of prey n.
yırtıcı hayvan predaceous animal n.
yoz hayvan degenerate n.
yöreye özgü hayvan endemic n.
yün için koyun veya başka hayvan yetiştiren kişi woolgrower n.
yüz hayvan kurban etme adeti hecatomb n.
zararlı hayvan vermin n.
(hayvan) otobur herbivorous adj.
(hayvan) soğukkanlı cold-blooded adj.
(özellikle tuvalet alışkanlıkları ile ilgili) eğitilmiş (hayvan) house-trained adj.
(özellikle tuvalet alışkanlıkları ile ilgili) eğitilmiş (hayvan) housebroken adj.
bağlanmış (hayvan) tethered adj.
basık ve geniş burunlu (hayvan) platyrrhinian adj.
boynuzsuz (hayvan) polled adj.
çift toynaklı (hayvan) split hoove adj.
doğuran (hayvan) viviparous adj.
etcil olmayan (hayvan) nonpredatory adj.
evcil hayvan alan pet friendly adj.
evcil hayvan giren pet friendly adj.
hayvan beslenmesiyle ilgili zootrophic adj.
hayvan biçiminde zoomorphic adj.
hayvan davranışını doğal ortamında inceleyen ethological adj.
hayvan derisiyle ilgili zoodermic adj.
hayvan dostu animal friendly adj.
hayvan formunda olan theriomorphic adj.
hayvan gibi bestial adj.
hayvan gibi enormous adj.
hayvan gibi huge adj.
hayvan gibi beastly adj.
hayvan gibi like an animal adj.