loaded - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

loaded

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "loaded" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 17 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
loaded adj. yüklü
General
loaded adj. para babası
loaded adj. doldurulmuş
loaded adj. yüklenmiş
loaded adj. hileli (zar)
loaded adj. dolu
Slang
loaded zengin
loaded paralı
loaded sarhoş
loaded kafası dumanlı
loaded çakırkeyif
Trade/Economic
loaded dolu
Technical
loaded çalışır durumda
Computer
loaded yüklendi
British Slang
loaded zil zurna sarhoş
loaded varlıklı
loaded zengin

Bedeutungen, die der Begriff "loaded" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 145 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be loaded v. yüklenmek
be loaded v. sarhoş olmak
be loaded v. yüklü olmak
loaded question n. şaşırtıcı soru
loaded dice n. hileli zar
loaded price n. yüklü fiyat
loaded dices n. hileli zarlar
loaded language n. duygu odaklı/yüklü dil/konuşma
loaded question n. şaşırtmacalı soru
loaded gun n. dolu silah
loaded gun n. dolu tabanca
fully loaded adj. tamamen yüklü
fully loaded adj. tamamen dolu
fully loaded adj. tamamen doldurulmuş
more-heavily-loaded adj. daha ağır yüklü
Idioms
loaded for bear aşırı sinirlenmiş
loaded for bear küplere binmiş
loaded for bear çok sinirli
loaded to the gills zil zurna sarhoş
loaded to the barrel zil zurna sarhoş
loaded to the barrel küfelik
loaded to the gills küfelik
the dice are loaded against somebody şans aleyhine olmak
loaded to the barrel alkol duvarını aşmış
loaded to the gills alkol duvarını aşmış
Speaking
the gun is loaded silah dolu
the gun is loaded tabanca dolu
never come in here loaded again sarhoş bir şekilde gelme bir daha buraya
Slang
loaded to the barrel sarhoş
loaded to the gills sarhoş
loaded for bear çok sinirli
loaded for bear çileden çıkmış
loaded for bear zil zurna sarhoş
loaded for bear küplere binmiş
loaded for bear küfelik
loaded for bear sarhoş
bloody loaded çok zengin
get loaded sarhoş olmak
Trade/Economic
hot loaded fabrikada kurulmuş
hot loaded fabrikada yüklenmiş
Politics
batch loaded reactor füzyon olacak malzemesi doldurulmuş reaktör
front-loaded access önceden kullanım olanağı
Technical
loaded span yüklü açıklık
loaded layer yüklü katman
loaded stratum yüklü tabaka
loaded circuit yüklenmiş çevrim
loaded layer yüklü tabaka
hot loaded fabrıkada yüklenmiş
batch loaded reactor yakıt yüklü reaktör
loaded stratum yüklü katman
loaded clay yüklenmiş kil
loaded span yüklenmiş açık
loaded inverted filter ters filtre
spring loaded yay yüklü
stable loaded yüklü kararlılık
uniformly loaded beam üniform yüklü kiriş
loaded impedance yüklü empedans
loaded footing yüklü temel
loaded soil yüklü zemin
loaded at the and ucundan yüklü
loaded state yüklü hal
normally loaded clay normal yüklenmiş kil
loaded circuit yüklenmiş devre
hot loaded kurulmuş
loaded state yüklü durum
eccentrically loaded column eksendışı yüklü kolon
axially loaded column eksenel yüklü kolon
axially loaded strut eksenel yüklü dikme
spring-loaded yay ile yüklü
spring-loaded yay ile yüklenmiş
pre-loaded önceden yüklenmiş
weight-loaded valve ağırlıkla çalışan vana
sprinkle loaded püskürtmek
sprinkle loaded serpmek
half loaded yarı doldurulmuş
snow loaded tree karla yüklü ağaç
spring-loaded yaylı
loaded printed wire board yüklü baskılı tel levha
loaded printed wire board yüklenmiş baskılı tel levha
rear-end loaded vehicle arkadan yüklemeli araç
rear-end loaded vehicles arkadan yüklemeli araçlar
loaded grinding wheel yüklü taşlama çarkı
loaded belt yüklü kayış
self-loaded deformation kendi yükünden kaynaklanan şekil bozukluğu
effect of loaded heavy duty castors ağır yük tekerleği etkisi
uniaxially loaded tension specimen tek yönlü yüklenmiş çekme numunesi
spring-loaded clutch yay baskılı debriyaj
rear end loaded refuse collection vehicle arkadan yüklemeli çöp toplama taşıtı/aracı
spring-loaded safety valve yaylı emniyet ventili
test chamber loaded with heat-dissipating specimens ısı yayan numunelerle yüklenmiş deney odası
transformer loaded with non-sinusoidal currents sinüzoidal olmayan akımlarla yüklenmiş transformatör
loaded or unloaded as liquids by gravity or pressure discharge yer çekimi veya basınç yoluyla sıvı olarak doldurulabilen veya boşaltılabilen
cyclically loaded structures tekrarlı yüklenen yapılar
self-loaded deformation kendi ağırlığından kaynaklanan şekil bozukluğu
axially loaded cantilever rod eksenel yüklü ankastre çubuk
Computer
loaded ok/total tam yüklenen/toplam
ans loaded ans yüklü
hot loaded fabrikada yüklenmiş
hot loaded fabrikada kurulmuş
loaded reports yüklü raporlar
loaded forms yüklü formlar
loaded media yüklü ortam
loaded modules yüklü modüller
loaded from yüklenilen yer
media loaded ortam yüklü
never loaded hiçbir zaman yüklenmedi
not loaded yüklenmedi
new preferences loaded yeni tercihler yüklendi
no disc loaded cd takılı değil
add-in loaded eklenti yüklü
Telecom
periodically loaded waveguide periyodik olarak yüklü dalga kılavuzu
loaded line yüklü hat
Electric
loaded impedance yüklü empedans
Textile
spring loaded system yaylı besleme sistemi
spring loaded yaylı  
Construction
loaded concrete ağır beton
Automotive
maximum rated loaded condition maksimum oranda yükleme durumu
spring loaded yay yüklü bir parçanın yaylar tarafından yerinde tutulması
maximum mass of the loaded vehicle in traffic for the state of registration tescil durumu için aracin yürür vaziyetteki azami yüklü kütlesi
maximum mass of the loaded vehicle in function for the state of registration tescil durumu için aracin çalişir durumdaki azami yüklü kütlesi
dynamic loaded radius dinamik yüklü yarıçap
spring loaded yaylı
spring loaded damper assembly yaylı tip sönümleme birimi
static loaded radius statik yüklü yarıçap
loaded vehicle weight yüklü araç ağırlığı
loaded section height yüklü kesit yüksekliği
loaded mode test yüklü mod testi
adjusted loaded vehicle weight düzeltilmiş yüklü araç ağırlığı
Traffic
loaded weight yüklü ağırlık
Marine
ship to be loaded or discharged as customary gemi her zaman olduğu gibi yüklenecek veya boşaltılacaktır
ship to be loaded or discharged as customary gemi mutad olduğu gibi yüklenecek ya da boşaltılacaktır
loaded draught yüklü geminin su çekimi
loaded draught yüklü su çekme
Pharmaceutics
natamycin loaded chitosan microspheres natamisin yüklü kitosan mikroküreleri
etodolac loaded poly (lactide-co-glycolide) nanoparticles etodolak yüklü poli (laktid-ko-glikolid) nanopartikülleri
Chemistry
antibacterial agent loaded fungal polymer antibakteriyel ajan yüklü fungal polimer
Biochemistry
ketoprofen loaded ketoprofen yüklü
ketoprofen loaded albumin microspheres ketoprofen yüklü albumin mikroküreleri
Marine Biology
loaded paper dolgulu kağıt
Agriculture
spring-loaded tine cultivator yarı yaylı ayaklı kültüvatör
Geology
eccentrically loaded footing eksantirikyüklü temel
centrally loaded footing birleşik temel
Military
locked and loaded atışa hazır
locked and loaded ateşe hazır
Printery
high loaded roll presses yüksek yüklü vals presleri