log - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

log

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "log" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 37 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
log n. tomruk
log n. kütük
General
log v. itmek
log v. ağaç kesmek
log v. seyir defterine yazmak
log v. seyir jurnaline kaydetmek
log v. belirli bir mesafe katetmek
log v. kronolojik sırayla kaydetmek
log v. günlük tutmak
log n. kütük
log n. gemi hız ölçeri
log n. günlük
log n. logaritma
log n. (gemi/uçak vb) seyir defteri
log n. parakete
log n. ağaç kütüğü
Technical
log kronolojik sırayla kaydetmek
log sıralı kayıt
log logaritma
log sistem günlüğü
log yuvarlak ağaç
Computer
log log
log günlük
log sistem günlüğü
log günlük tutmak
log günlüğü
log sıralı kayıt
Aeronautic
log uçak pilotunun uçuş süresi
Marine
log seyir defteri
log jurnal
log gemi ve uçaktaki gidişatın kaydedildiği resmi kayıt
log güverte jurnali
log parakete
log seyir jurnali
log gemi jurnali
log gemi süratini ölçme aleti
British Slang
log bok

Bedeutungen von dem Begriff "log" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 1 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Computer
log log

Bedeutungen, die der Begriff "log" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 479 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
sleep like a log v. leş gibi uyumak
roll a log for somebody v. arka çıkmak
sleep like a log v. deliksiz uyumak
roll a log for somebody v. destek olmak
log in v. sisteme girmek
log in v. sistemde oturum açmak
log in v. -e girmek
log on v. -e girmek
log many nautical miles up on its last voyage v. (gemi) son yolculuğunda çok mesafe/deniz mili katetmek
log z´s v. uyumak
keep a log of v. kayıt tutmak
keep a log of v. kaydını tutmak
saw log n. kereste tomruğu
log cabin n. kümültü
log ruler n. tomruk hesap cetveli
log grade n. tomruk sınıfı
log cabin n. ahşap kulübe
log haul n. tomruk çekme
log cabins n. kütükten kulübeler
log cabin n. kereste veya ağaç kütüklerinden yapılma kulübe vb mesken
saw log n. kereste kütüğü
log cabin n. kütükten yapılı kulübe
log cabin n. kütüklerden yapılmış kulübe
log cabin n. kütükten yapılmış kulübe
log measure n. tomruk ölçeği
log overflow file n. günlük kütüğü
log book n. seyir defteri
yule log n. noel kütüğü
log carriage n. tomruk arabası
log account n. günlük kütüğü
log sizing n. parti büyüklüğü
hospital audit log n. hastane denetim defteri
log cabin n. kütük ev
mail log n. posta günlüğü
log home n. ağaç ev
log house n. ağaç ev
log fire n. şömine
captain's log n. kaptanın seyir defteri
log burner n. odun sobası
wooden log n. ahşap kütük
wood log n. ahşap kütük
process log n. işlem günlüğü
log jam n. kördüğüm
log jam n. tıkanma
log jam n. tıkanıklık
log jam n. tomrukların neden olduğu tıkanıklık
log jam n. tomrukların nehir akışını tıkaması
log jam n. sıkışıklık
log jam n. sıkışma
log jam n. tıkanıklık
log boom n. nehir bariyeri
hollow log n. içi oyuk kütük
log file n. kronolojik kayıt dosyası
like a bump on a log adv. put gibi hareketsiz
Colloquial
easy as rolling off a log çok kolay
easy as falling off a log çok kolay
Idioms
easy as falling of a log çok kolay
as easy as falling off a log tereyağından kıl çeker gibi
as easy as falling off a log işten bile değil
like a bump on a log ölü gibi
like a bump on a log put gibi
sleep like a log kütük gibi uyumak
as easy as falling off a log çocuk oyuncağı
easy as falling off a log çocuk oyuncağı
easy as rolling off a log çocuk oyuncağı
as easy as falling off a log çok kolay
as easy as rolling off a log çok kolay
Trade/Economic
log book gemi jurnali
action summary log eylem özet kayıtları
linear log doğrusal logaritmik fonksiyon
accounting log hesap cetveli
log-log bağımsız ve bağımlı değişkenlerin ikisinin de asıl değerlerin logaritmik değerleri biçiminde ifade edildiği fonksiyonel denklem
log-linear logaritmik doğrusal fonksiyon
shift log vardiya kayıt defteri
log book günlük hareket defteri
Law
debt log borç kaydı
Advertising
log file log dosyası
Technical
log bridge n. ağaç köprü
log screw n. ahşap vidası
log screw n. ağaç vidası
bore log kuyu loğu
error log hata kaydı
poplar log kavak tomruğu
stop log kalas kapak
beech log kayın tomruğu
trace log izleme günlüğü
electric log system elektrikli kayıt sistemi
speed log kit hız kaydı kiti
log carrier beam tomruk arabası
error log hata günlemesi
butt log dip tomruğu
pressure log basınç takozu
walnut log ceviz kütüğü
system log dizge günlüğü
station log istasyon günlüğü
log pusher tomruk iticisi
oak log meşe tomruğu
system log sistem kaydı
log mean temperature difference logarıtmik sıcaklık farkı
log viewer günlük görüntüleyicisi
log service günlük hizmeti
ash log dişbudak tomruğu
log book günlük defteri
engineering log makine jurnali
well log kuyu kütüğü
well log kuyu loğu
water measurement log su ölçüm cetveli
pressure log kit basınç takozu kiti
saw log tomruk
log truck tomruk kamyonu
stop log kalas
poplar log for match kibritlik kavak tomruğu
log view günlük görünümü
remote log in uzaktan oturum açma
log format günlük biçimi
speed log hız kaydı
shadow log gölge günlüğü
log pusher takoz iticisi
sycamore log çınar tomruğu
electronic log elektronik kayıt
well log kuyu tomruğu
bore log sondaj loğu
electronic log kit elektronik kayıt ünitesi
alder log kızılağaç tomruğu
input log girdi günlüğü
engine room log book makine dairesi jurnali
beech log for rotary-cut veneer soyma ve biçme kaplamalık kayın
hand log el paraketesi
log skidder kütük iticisi
log skidder skider
log rule tomruk hesap cetveli
log carriage tomruk arabası
log in oturum açmak
log mean temperature difference logaritmik sıcaklık farkı
log house kütük yapı
log file günlük kütüğü
log-cabin siding kapak tahtası dış kaplama
saw log kereste tomruğu
saw log kereste kütüğü
sample log deney örneği
log transformed log dönüşümlü
stop log batardo kapağı
log rule of mixtures karışımların log kuralı
air log yolçizer
single-blade log sawing machine tek bıçaklı kütük testere makinesi
stop-log kanaldaki akışı kesip açmak veya akışın seviyesini ayarlamak için kullanılan el kontrollü kapak
log phase logaritmik faz
Computer
call log n. arama günlüğü
archive log n. arşiv günlüğü
log on as expr. aşağıdaki hesapla oturum aç
log anonymous expr. anonim olanları kaydet
log on to network expr. ağa oturum aç
show user log kullanıcı günlüğünü göter
setup log files günlük dosyaları kur
status log file durum günlük dosyası
station log durak günlüğü
show user log kullanıcı günlüğünü göster
service log hizmet günlüğü
show log günlüğü göster
show indexer log dizin oluşturucusu günlüğü
start log günlük tutmayı başlat
source log kaynak günlüğü
status log file durum günlüğü
stop log günlük tutmayı durdur
system log sistem günlüğü
log on/off oturum aç/kapat
test log sınama günlüğü
summary log özet günlük
job/log iş/günlük
user log text kullanıcı günlüğü metni
view log günlüğü göster
user log kullanıcı günlüğü
view log file günlük dosyası görüntüle
view log günlüğü görüntüle
view disk log disk günlüğünü görüntüle
view log file günlük dosyasını görüntüle
when i log on oturum açtığımda
save log günlüğü kaydet
security log güvenlik günlüğü
saved log günlüğü kaydedildi
retain log günlüğü saklama yöntemi
select log file günlük dosyası seç
select log file günlük dosyası ayarla
request log istek günlüğü
call log options çağrı günlüğü seçenekleri
call log çağrı günlüğü
active log format etkin günlük biçimi
application log uygulama günlüğü
add to log günlüğe ekle
alert log uyarı günlüğü
append to log günlüğe ekle
archive log as günlüğü farklı arşivle
append to log günlüğün sonuna ekle
backup log yedekleme günlüğü
clear disk log disk günlüğünü sil
clear log event günlük temizleme olayı
computer log bilgisayar günlüğü
clear log günlüğü temizle
copying log kopyalama günlüğü
contact log kişi günlüğü
counter log sayaç günlüğü
clear log file günlük dosyasını temizle
clear log temizle
data log veri günlüğü
diet log diyet günlüğü
diet log id diyet günlük no
driver log sürücü günlüğü
do not log günlük tutma
don't save log günlüğü kaydetme
dr watson log dr watson günlüğü
error log hata günlüğü
display log off oturumu kapatmayı göster
event log olay günlüğü
exercise log id çalışma günlük no
event log name olay günlüğü adı
event log level olay günlüğü düzeyi
exercise log çalışma günlüğü
fault log hata günlüğü
force log copy günlük kopyalamayı zorla
ftp log on ftp oturum açma
history log geçmiş günlüğü
hide log günlüğü gizle
hide user log kullanıcı günlüğünü gizle
full log tam günlük
ias log file ıas günlük dosyası
job log iş günlüğü
initialization file verification log başlatma dosyası doğrulama günlüğü
log errors only sadece hataların günlüğünü tut
log dde traffic dde trafiğini günlüğe kaydet
log file type günlük dosyası türü
log file name kayıt dosyası adı
log file error günlük dosyası hatası
log file period günlük dosyası dönemi
log file günlük dosyası
log file name günlük dosyası adı
log flags günlük bayrakları
log end günlük bitişi
log duration günlük süresi
log ias events ıas olaylarının günlüğünü tut
log on bağlanma
log size günlük dosyası boyutu
log message günlük iletisi
log start date günlük başlangıç tarihi
log on oturum aç
log on to windows nt windows nt'ye oturum başlat
log off oturumunu kapat
log off windows windows oturumunu kapat
log set günlük kümesi
log success günlük başarısı
log selection günlük seçimi
log path günlük yolu
log settings günlük ayarları
log on to oturum aç
log on locally yerel olarak oturum aç
log off from oturumunu kapat
log on to oturum açma yeri
log out oturum kapat
log on manually el ile oturum aç
log level oturum açma düzeyi
log type kütük türü
log off oturum kapat
log on as olarak oturum aç
log visits günlüğe bakma
log info bilgileri günlüğe kaydet
log name günlük adı
log in oturum aç
log on to üzerinde oturum aç
log off kullanıcı oturumunu kapat
log on using oturum açarken kullanılacak
log to disk diske günlük kaydet
log device günlük aygıtı
log off from üzerindeki oturumu kapat
log on to oturumunu aç
log on oturum açmak
log off windows windows'dan çık
log off oturumu kapat
log out oturumu kapat
log dde packets dde paketlerini günlüğe kaydet
log errors hataları günlüğe kaydet
log time günlük süresi
log location günlük konumu
log out oturum kapamak
log file name günlük dosyasının adı
log servers günlük sunucuları
log file name günlük dosya adı
log file size günlük dosyası boyutu
log on as oturum açma biçimi
log on to oturum açma alanı
log type günlük türü
log start günlük başlangıcı
log on as farklı oturum aç
log errors only yalnızca hata günlüğünü tut
log off oturum kapamak
log set size günlük kümesi boyutu
log record of system events bilgisayar günlüğü
log file viewer günlük dosyası görüntüleyici
log folder günlük klasörü
log interval günlük zaman aralığı
log on manually el ile bağlan
log on günlüğü
log message kayıt iletisi
log file path günlük dosyası yolu
log enable giriş açık
log user on kullanıcıya oturum açtır
log file günlük kütüğü
log start time günlük başlangıç saati
log in bağlanma
log size günlük boyutu
log off sonlandırmak
mail log posta günlüğü
log in oturum açmak
log on manually kendim oturum açarım
log off bağlantıyı kesme
log on to windows nt domain windows nt etki alanında oturum başlat
new log view yeni günlük görünümü
no log günlük yok
name to place in call log çağrı günlüğüne yerleştirilecek ad
no log günlük tutma
print user log kullanıcı günlüğünü bas
nt log events nt günlük olayları
number of calls to log giriş için çağrı sayısı
open log file günlük dosyası aç
replace log günlüğü değiştir
record a log günlüğe kaydet
reset log günlüğü sıfırla
publish log yayım günlüğü
query log file sorgu günlük dosyası
query log time sorgu günlük zamanı
log in sisteme oturum açmak
error log hata kaydı
error log hata günlemesi
input log girdi günlüğü
remote log in uzaktan oturum açma
system log sistem kaydı
system log dizge günlüğü
log in (-e) girmek
log-in oturum açmak
log on (-e) girmek
log-out oturum kapamak
log on to (-e) girmek
remote log-in uzaktan oturum açma
trace log izleme günlüğü
log-log bağımsız ve bağımlı değişkenlerin ikisinin de asıl değerlerin logaritmik değerleri biçiminde ifade edildiği fonksiyonel denklem
action log eylem günlüğü
action log olay günlüğü
daily log günlük kayıt
maintenance log bakım günlüğü
event log eylem günlüğü
log off sistemi kapatmak
log on sisteme girmek
log off sistemden çıkmak
log off oturumu kapamak
log in sisteme girmek
log on oturumu açmak
log out sistemden çıkmak
log in oturumu açmak
log on sistemi açmak
log out oturumu kapamak
remote log-in uzaktan oturum açma
log out of all games before changing your password şifrenizi değiştirmeden önce bütün oyunlardan çık
log-based log tabanlı
log-based logaritma tabanlı
log-based kayıt tabanlı
I can't log into my mail account mail hesabıma giremiyorum
log sheet kayıt sayfası
log sheet kayıt formu
log into the account hesaba girmek
web-log web günlüğü
web-log internet günlüğü
Informatics
error log hata kütüğü
event log olay günlüğü
error log hata günlüğü
trace log izleme günlüğü
history log geçmiş işlem günlüğü
security log güvenlik günlüğü
secure log-in güvenli oturum açma
log file günlük kütüğü
system log sistem günlüğü
log off oturum kapamak
history log geçmiş günlüğü
log on oturum açmak
test log sınama günlüğü
permission log yetkilendirme günlüğü
transaction log hareket günlüğü
log out oturum kapamak
log in oturum açmak
mail log posta günlüğü
Telecom
log in oturum açmak
Electric
log into (-e) girmek
Woodworking
half-round log yarım tomruk
half-round log yarım yuvarlak ağaç
log structure tomruk yapım
log haul tomruk çekme
log frame tomruk katrağı
log measure tomruk ölçeği
log grade tomruk sınıfı
log frame mekanik testere
log splitter odun yarıcı
wood log splitter odun yarma makinesi
Automotive
log manifold dört veya daha fazla karbüratör takılabilen özel manifold
log manifold blok manifold
Railway
fault log n. arıza kayıt defteri
Marine
log reel gemi seyir jurnali
log room gemi içinde vardiya mühendislerinin ofisi
log line parakete
taffrail log küpeşte paraketesi
deck log seyir defteri
log chip güverte jurnali
log normal distribution log normal dağılım
log reel parakete savlosu makarası
log chip gemi seyir jurnali
log reel güverte jurnali
log chip parakete tahtası
log reel parakete
log chip parakete
log line parakete savlosu
log line gemi seyir jurnali
log line güverte jurnali
log book gemi seyir jurnali
patent log uskurlu parakete
log line seyir jurnali
log reel seyir jurnali
log chip seyir jurnali
heave the log prakete atmak
log book gemi defteri
log book seyir jurnali
log book gemi jurnali
wireless log telsiz jurnali
ship's log gemi jurnali
Mining
borehole log karot
borehole log havuç
boring log sondaj logu
borehole log sondaj logu
Food Engineering
log mean area logaritmik ortalama alan
log mean temperature difference logaritmik ortalama sıcaklık farkı
Math
log symbol log simgesi
univalent log-harmonic functions yalınkat log-harmonik fonksiyonlar
Statistics
log gamma distribution log gama dağılımı
log-rank test log-sıra sınaması
log-chi squared distribution log ki-kare dağılımı
log-zero-poisson distribution log-sıfır-poisson dağılımı
log convex tolerance limmits logaritmik dışbükey hoşgörü sınırları
log-logistic distribution log-lojistik dağılım
log f distribution log f dağılımı
log-linear models log-doğrusal modeller
log odds ratio log odds oranı
log odds ratio logaritmik olasılık oranı
Marine Biology
log-book gemi jurnali
reddish log sucker kangal balığı
speed log parakete
Apiculture
log hive kütük kovan
Forestry
pine log çam tomruğu
butt log dip tomruğa
butt log gövdenin birinci tomruğu
half-round log yarım yuvarlak ağaç
half-round log yarım tomruk
grapple-type log loader kancalı tip odun yükleyicisi
log loader tomruk yükleyicisi
nurse log çürümüş kütük/ağaç gövdesi
nurse log çürümüş ağaç kütüğü/gövdesi
log saw tomruk bıçkısı
Fishery
log lidded basket parakete çavalyesi
floating log yüzer parakete
log-basket parakete sepeti
Environment
log-normal distribution istatistikte log-normal dağılım
log-normal distribution log-normal dağılım
log octanol-water partitioning coefficient (log kow) log oktanol/su ayrıştırma katsayısı (kow)
log frame analysis for the project projenin mantıksal çerçeve analizi
Meteorology
skew t-log p diagram skew t-log p diyagramı
Geology
boring log sondaj logu
Military
log hurdle n. ağaç bariyer
log crop n. ağaç sandık engeli
radio-log telsiz kayıt defteri
tac log group taktik-lojistik grup
station log merkez kayıt defteri
receding log rotanın uzaklaşan kısmı
gyro log cayro kayıt formu
log reader haber inceleyici
equipment log book malzeme sicil defteri