nervous - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

nervous

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "nervous" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 18 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
nervous adj. gergin
nervous adj. sinirli
nervous adj. asabi
General
nervous adj. ürkek
nervous adj. endişeli
nervous adj. kaygılı
nervous adj. heyecanlı
nervous adj. sinirli
nervous adj. sinir
nervous adj. asabiyet
nervous adj. sinirleri gergin
nervous adj. asabi
nervous adj. korkak
nervous adj. sinirsel
nervous adj. sinirlere ilişkin
nervous adj. tedirgin
nervous adj. gergin
Medical
nervous sinirsel

Bedeutungen, die der Begriff "nervous" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 144 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
have a nervous breakdown v. evhamlanmak
have a nervous breakdown v. sürmenaj olmak
become nervous v. huylanmak
get nervous v. asabı bozulmak
have a nervous break down v. sinir krizi geçirmek
bring someone to the brink of a nervous breakdown v. sinir krizinin eşiğine getirmek
bring someone to the edge of a nervous breakdown v. sinir krizinin eşiğine getirmek
bring someone to the verge of a nervous breakdown v. sinir krizinin eşiğine getirmek
be a nervous wreck v. sinirleri bozulmak
be a nervous wreck v. siniri bozulmak
get nervous about v. bir şey hakkında endişelenmek
be nervous about v. heyecanını duymak
be nervous about v. (bir şey) hakkında endişeli olmak
end up having a nervous breakdown v. sonunda sinir krizi geçirmek
lead to a nervous breakdown v. sinir krizine yol açmak
look nervous v. gergin görünmek
nervous twitch n. seğirme
nervous temperament n. sinirlilik
nervous prostration n. sinir argınlığı
nervous disorder n. asap bozukluğu
nervous breakdown n. sinir argınlığı
nervous breakdown n. sinirsel yıkım
nervous prostration n. nevrasteni
parasympathetic nervous system n. parasempatik sinir sistemi
a nervous upset n. asap bozukluğu
nervous waiting n. heyecanlı bekleyiş
nervous energy n. gerginliğin eşlik ettiği enerjik olma hali
Colloquial
nervous wait endişeli bekleyiş
Idioms
be a nervous wreck sinirleri laçka olmak
as nervous as a long-tailed cat in a room full of rockers çok heyecanlı/panik içinde
be nervous as a long-tailed cat in a room full of rocking chairs züccaciye dükkanına girmiş fil gibi olmak/hissetmek
Speaking
my wife gets nervous when i'm held up ben gecikince karım endişeleniyor
i got nervous heyecanlandım
don't get nervous heyecan yapma
don't get nervous sakın heyecan yapma
don't get nervous heyecanlanma
I'm a little nervous biraz stresliyim
I'm a little nervous biraz heyecanlıyım
I'm a little nervous biraz gerginim
I was a bit nervous biraz heyecanlıydım
I'm a bit nervous biraz heyecanlıyım
Slang
have a nervous freak out bunalım geçirmek
Technical
peripheral nervous system periferik sinir sistemi
Medical
central nervous system stimulant santral sinir sistemi stimulanı
central nervous system depressant santral sinir sistemi depresanı
propriospinal nervous propriyospinal sinir
nervous derangement sinir hastalığı
nervous prostration sinir bozukluğu
peripheral nervous system diseases periferik sinir sistemi hastalıkları
sympathetic nervous system sempatik sinir sistemi
dysgenetic syndromes of central nervous system santral sinir sisteminin genetik bozukluklara bağlı sendromları
nervous disease asabiye
nervous system neoplasms sinir sistemi tümörleri
parasympathetic nervous system otonom sinir sistemi
central nervous system diseases merkezi sinir sistemi hastalıkları
central nervous system merkezi sinir sistemi lenfomaları
sympathatic nervous system sempatik sinir sistemi
enteric nervous system enterik sinir sistemi
nervous system physiology sinir sistemi fizyolojisi
autonomic nervous system diseases otonom sinir sistemi hastalıkları
cholinergic nervous system kolinerjik sinir sistemi
autonomic nervous system otonom sinir sistemi
nervous system diseases sinir sistemi hastalıkları
central nervous system agents merkezi sinir sistemi ajanları
olfactory nervous system olfaktör sinir sistemi
central nervous system santral sinir sistemi
nervous breakdown nevrasteni
nervous breakdown sinir bozukluğu
autonomic nervous system otonomik sinir sistemi
nervous breakdown nevrosteni
central nervous system merkezi sinir sistemi
nervous system sinir sistemi
peripheral nervous diseases periferik sinir sistemi hastalıkları
nervous breakdown sinir krizi
nervous tissue sinir dokusu
parasympathetic nervous system parasempatik sinir sistemi
adrenergic nervous system adrenerjik sinir sistemi
parasympathetic nervous system parasempatetik sinir dizgesi
nervous cough ruhsal gerginliğe bağlı sinirsel öksürük
sympathetic and parasympathetic nervous system sempatik ve parasempatik sinir sistemi
space-occupying central nervous system lesion yer kaplayıcı merkezi sinir sistemi lezyonu
central nervous system related symptoms merkezi sinir sistemi kaynaklı semptomlar
central nervous system disorders merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları
central nervous system involvement santral sinir sistemi tutulumu
structural lesions of the central nervous system santral sinir sisteminin yapısal lezyonları
involvement of the central nervous system santral sinir sistemi tutulumunu
primary lymphomas of the central nervous system primer santral sinir sistemi lenfomaları
central nervous system lymphoma santral sinir sistemi lenfoması
kidney and peripheral nervous system involvement böbrek ve periferik sinir sistemi tutulumu
childhood central nervous system tuberculosis çocuklarda merkezi sinir sistemi tüberkülozu
slowly progressive multifocal central nervous system damage yavaş ilerleyen multifokal santral sinir sistemi hasarı
primary tumours of central nervous system santral sinir sistemi kaynaklı primer tümörler
central nervous system capillary hemangioblastoma santral sinir sisteminin kapiller hemangioblastoma
primary sarcomas of the central nervous system merkezi sinir sistemi primer sarkomları
central nervous system disease merkezi sinir sistemi hastalığı
central nervous system disease santral sinir sistemi hastalığı
hemorrhage in the central nervous system santral sinir sisteminde kanama
central nervous system anomalies merkezi sinir sistemi anomalileri
central nervous system tumours santral sinir sistemi tümörleri
degenerative central nervous system diseases santral sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları
central nervous system drugs merkezi sinir sistemi ilaçları
central nervous system infection merkezi sinir sistemi enfeksiyonu
central nervous system signs santral sinir sistemi bulguları
underlying central nervous system disorder altta yatan santral sinir sistemi bozukluğu
non-adrenergic non-cholinergic nervous system non-adrenerjik non-kolinerjik sinir sistemi
peripheral nervous system çevresel sinir sistemi
degenerative central nervous system diseases merkezi sinir sisteminin dejeneratif hastalıkları
Anatomy
cerebrospinal nervous system beyin omurilik merkez sinir sistemi
nervous fluids sinir akışkanı
nervous system sinirsel sistem
nervous system sinir sistemi
nervous center sinir merkezi
uterine nervous plexus rahim sinir ağı
involuntary nervous system otonom sinir sistemi
ans (autonomic nervous system) otonom sinir sistemi
ans (autonomic nervous system) özerk sinir sistemi
Psychology
peripheral nervous system periferal sinir sistemi
autonomic nervous system özerk sinir sistemi
somatic nervous system bedensel sinir sistemi
nervous breakdown sinir krizi
nervous system sinir sistemi
vegetative nervous system bitkisel sinir sistemi
parasympathetic nervous system parasempatetik sinir sistemi
central nervous system merkezi sinir sistemi
sympathetic nervous system sempatetik sinir sistemi
nervous breakdown or snapping ağır sinir bozukluğu
nervous breakdown or snapping sinir krizi
nervous breakdown or snapping sinirsel çöküntü
nervous strain strese bağlı sinirlilik durumu
central nervous system inflammation santral sinir sisteminin inflamasyonu
involvement of central and peripherical nervous system santral ve periferik sinir sistemi tutulumu
nervous tension sinirsel gerginlik
Physiology
adrenergic nervous system adrenerjik sinir sistemi
Pathology
degeneration nervous system due to alcohol alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
cysticercosis of central nervous system merkezi sinir sisteminde sistiserkoz
autonomic nervous system disorders otonom sinir sistemi bozuklukları
autonomic nervous system disorder otonom sinir sistemi bozukluğu
tuberculosis of nervous system sinir sisteminin tüberkülozu
degenerative disease of nervous system sinir sisteminin dejeneratif hastalığı
central nervous system disorders merkezi sinir sistemini bozuklukları
Biochemistry
periphera nervous system çevrel sinir dizgisi
Zoology
autonomic nervous system otonom sinir sistemi
parasympathetic nervous system parasempatik sinir sistemi
Apiculture
sympathetic nervous system otomatik sinir sistemi