outstanding - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

outstanding

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "outstanding" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 36 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
outstanding adj. üstün
outstanding adj. göze çarpan
outstanding adj. seçkin
General
outstanding adj. çok iyi
outstanding adj. tamamlanmamış
outstanding adj. ödenmemiş
outstanding adj. askıda
outstanding adj. yerine getirilmemiş
outstanding adj. seçme
outstanding adj. önemli
outstanding adj. olağanüstü
outstanding adj. önde gelen
outstanding adj. diğerlerinden iyi
outstanding adj. kalburüstü
outstanding adj. mükemmel
outstanding adj. öne çıkan
outstanding adj. sıra dışı
Trade/Economic
outstanding borcun ödenecek ana parası
outstanding ödenmemiş borç
outstanding ödenmemiş ya da tahsil edilmemiş borç
outstanding kalmış (borç)
outstanding kapanmamış hesap
outstanding kapatılmamış
outstanding tahsil edilmemiş
outstanding henüz ödenmemiş
outstanding askıda
outstanding ödenmemiş
outstanding kapanmamış (hesap)
outstanding sürüncemede kalmış
outstanding önemli
outstanding tediye edilmemiş
outstanding ehemmiyetli
Law
outstanding temerrüde düşmüş
Ottoman Turkish
outstanding muallakta
outstanding muallak
outstanding ehemmiyetli

Bedeutungen, die der Begriff "outstanding" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 118 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
put in an outstanding performance v. üstün performans göstermek
deliver an outstanding performance v. üstün performans göstermek
give an outstanding performance v. üstün performans göstermek
outstanding service n. üstün hizmet
outstanding service award n. üstün hizmet ödülü
outstanding performance n. üstün performans
an outstanding beauty n. dünya güzeli
outstanding effort n. üstün gayret
outstanding success n. üstün başarı
outstanding example n. mükemmel örnek
for his outstanding efforts adv. üstün çabalarından dolayı
for her outstanding efforts adv. üstün çabalarından dolayı
Colloquial
outstanding money ödenmemiş para
Trade/Economic
other debt securities outstanding çıkarılmış diğer menkul kıymetler
provision for outstanding losses muallak hasarlar karşılığı
debt outstanding dış borç ana para taksiti
outstanding capital stock halkın satın almış olduğu hisse senetleri
exercise of outstanding options açık bulunan opsiyonların karşılanması
outstanding capital ödenmemiş sermaye
outstanding balance bakiye
check outstanding henüz ödenmemiş çek
obligations outstanding henüz yerine getirilmemiş taahhütler
outstanding obligations henüz yerine getirilmemiş yükümlülükler
outstanding debt ödenmesi gereken borç ana parası
outstanding checks henüz ödenmemiş çek
outstanding stock tedavüldeki hisse senetleri
outstanding capital stock şirket tarafından çıkartılan ve şirket dışındaki kimselerin elinde bulunan hisse senetleri
outstanding debts ödenmemiş borç
outstanding account vadesi geçmiş borç
issued and outstanding ihraç edilmiş ve halen tedavülde bulunan
outstanding securities dolaşımda bulunan menkul değerlerin tümü
outstanding account ödenmemiş hesap
provision for outstanding claims for life hayat muallak tazminat karşılığı
outstanding government debt toplam cari devlet borçları
claims outstanding muallak hasarlar
outstanding checks henüz ödenmemiş çekler
outstanding check tahsil edilmemiş çek
bonds outstanding çıkarılmış tahviller
obligation outstanding ödenmemiş karşılıksız borçlar
outstanding borrowings ödenmemiş borçlanmalar
check outstanding tahsil edilmemiş çek
contracts and orders outstanding yerine getirilmemiş sözleşme ve siparişler
outstanding tax bakaya vergi
outstanding external debt dış borç stoku
outstanding loan geri ödenmemiş kredi
outstanding account kapatılmamış hesap
outstanding amount ödenmemiş borç
outstanding debt ödenmemiş borç
outstanding capital stock ödenmemiş sermaye
outstanding tax ödenmemiş vergi
outstanding interest ödenmemiş faiz
outstanding expense ödenmemiş gider
outstanding payment ödenmemiş para
outstanding obligations yerine getirilmemiş yükümlülükler
outstanding balance ekstre borcu
outstanding debt devreden borç
outstanding bill ödenmemiş fatura
outstanding bill ödenmeyi bekleyen fatura
outstanding balance devreden bakiye
deferred dividend outstanding dağıtılmasına karar verilmiş henüz ödenmemiş temettü
deferred dividend outstanding henüz ödenmemiş temettü
common stock outstanding ödenmemiş adi hisse senedi
outstanding account kapanmamış hesap
outstanding account tasfiye edilmemiş hesap
collect outstanding debts ödenmemiş borçları tahsil etmek
outstanding taxes ödenmemiş vergiler
collect outstanding debts ödenmemiş alacakları tahsil etmek
outstanding taxes bakaya durumdaki vergiler
outstanding capital stock çıkarılmış pay senetleri tutarı
outstanding debt tahsil olunmamış borç
outstanding capital stock tedavülde bulunan hisse senetleri
outstanding account tahsil edilmemiş hesap
outstanding capital stock ihraç edilmiş bulunan hisse senetleri
outstanding capital stock şirket tarafından çıkartılmış hisse senetleri
outstanding taxes bakaya vergiler
outstanding interests ödenmemiş faizler
outstanding debt tahsil edilmemiş borç
outstanding stock ödenmemiş hisse senedi
outstanding capital stocks tedavüldeki hisse senetleri
outstanding obligations mevcut borçlar
outstanding capital stocks ihraç edilmiş hisse senetleri
outstanding obligations taahhütler
outstanding obligations ödenmemiş borçlar
bonds outstanding method tahvilatı piyasadaki değerinden yüksek fiyata alma yöntemi
outstanding capital tedavüldeki hisse senetlerinden oluşan sermaye
outstanding share tedavüldeki hisse senetleri
outstanding share şirketin çıkardığı ve alıcı bulan hisse senetleri
outstanding balance (from previous period) devir bakiye
outstanding balance from the previous year geçen seneden kalan bakiye
outstanding document eksik belge
number of shares outstanding tedavüldeki hisse senedi adedi
number of shares outstanding bir şirketin piyasada dolaşan hisse senedi sayısı
collection of the outstanding amount alacağın tahsili
outstanding invoice ödenmeyi bekleyen fatura
outstanding debt ödenmemiş borç
outstanding finance ödenmemiş borç
Law
outstanding external debt dış borç stoku
claims outstanding muallak matlubat
claims outstanding muallak hasarlar
outstanding legal estate borcun ödenmesi sonrasında sahibine geri teslim edilmesi gereken ipotekli arazi
Politics
outstanding fund credit ödenmemiş imf kredisi
Insurance
outstanding claims reserve muallak hasar rezervi
outstanding claim muallak hasar
outstanding loss muallak hasar
outstanding loss hasarı önleme
outstanding losses reserves muallak hasar rezervleri
outstanding claims portfolio muallak hasar portföyü
outstanding claim tasfiye edilmemiş hasar
outstanding claims muallak hasarlar
outstanding claims reserve muallak hasarlar ihtiyatı
provision for claims outstanding muallak hasar rezervi
provision for claims outstanding sürüncemedeki hasar rezervi
provision for claims outstanding muallak hasar ihtiyatı
outstanding claims reserve muallak hasar karşılığı
outstanding claims henüz tahsil edilmemiş alacaklar
Agriculture
outstanding crop toplanmamış ürün
outstanding crop biçilmemiş ürün
Military
outstanding job mükemmel iş