pis - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

pisBedeutungen von dem Begriff "pis" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 62 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
pis dirty adj.
pis dingy adj.
pis foul adj.
pis filthy adj.
pis nasty adj.
pis unclean adj.
General
pis grime n.
pis goat n.
pis grub n.
pis scruff n.
pis miasmatic adj.
pis messy adj.
pis miry adj.
pis squalid adj.
pis miasmal adj.
pis vile adj.
pis muddy adj.
pis grubby adj.
pis sordid adj.
pis offensive adj.
pis corrupt adj.
pis black adj.
pis marked-up adj.
pis frowzy adj.
pis grotty adj.
pis effing adj.
pis mucky adj.
pis grungy adj.
pis insanitary adj.
pis scruffy adj.
pis goatish adj.
pis mangy adj.
pis loathsome adj.
pis augean adj.
pis grimy adj.
pis dungy adj.
pis piggish adj.
pis slimy adj.
pis obscene adj.
pis obnoxious adj.
pis transgressive adj.
pis abominable adj.
pis sluttish adj.
pis scummy adj.
pis impure adj.
Slang
pis dutty (westindies)
Technical
pis contaminated
pis filthy
British Slang
pis pooey
pis manky
pis scrotty
pis grungey
pis clarty
pis cacky
pis like a plasterer's radio
pis hacky
pis biscuit ersed (scottish)
pis minty
pis grufty
pis biscuit arsed (scottish)
pis grebby
pis scuzzy

Bedeutungen, die der Begriff "pis" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 208 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
pis su borusu drain n.
çok pis filthy adj.
iğrenilecek derecede pis filthy adj.
General
pis görünmek look dirty v.
pis iş yapmak do dirty work v.
pis işlere bulaşmamak stay out of trouble v.
pis işlere bulaşmamak remain out of trouble v.
pis işlere bulaşmış olmak be/get mixed up in v.
pis kokmak smell bad v.
pis kokmak reek v.
pis kokmak smell to high heaven v.
pis kokmak pong v.
pis kokmak stink v.
pis kokulu gazları yaymak fume v.
pis pis bakmak leer at v.
pis pis bakmak leer v.
pis pis gülmek chuckle v.
pis pis gülmek grin v.
pis pis gülümsemek leer v.
pis pis sırıtmak grin wolfishly v.
pis pis sırıtmak grin conspiratorially v.
(pis) nefes kokusu jungle mouth n.
(pis) vücut kokusu body odor n.
(pis) vücut kokusu body odour n.
arıtılmamış pis su raw sewage n.
bakımsız ve pis erkek arkadaş hobeau n.
bataklığın pis kokusu stench of the swamp n.
çok pis ve düzensiz yer sty n.
çok pis yer cesspool n.
domuz ağılı gibi pis ev (oda) pigsty n.
kirli/pis kitap dirty book n.
kokutma (pis) reeking n.
köpük (pis) scum n.
pis bir gülümseme leer n.
pis çocuk ragamuffin n.
pis hava foul air n.
pis hava miasma n.
pis kadın slut n.
pis kokan şey stinker n.
pis kokan şey stinkpot n.
pis koku taint n.
pis koku fetid odor n.
pis koku niff n.
pis koku reek n.
pis koku pong n.
pis koku stink n.
pis koku stench n.
pis koku funk n.
pis koku smell n.
pis kokulu duman fume n.
pis kokulu olma fetidness n.
pis kokulu olma foetidness n.
pis köpük scum n.
pis kum dirty sand n.
pis laf smut n.
pis su foul water n.
pis su borusu drain n.
pis su borusu drain pipe n.
pis tırnak black fingernail n.
pis tırnak dirty fingernail n.
pis ve değersiz şey garbage n.
pis ve kirli işler zammı dirty money n.
pis yer sty n.
tortul atık (su/pis su arıtma işleminde oluşan) sludge n.
zehirli pis koku mephitis n.
ağzı pis coarse-mouthed adj.
ağzı pis abusive adj.
ağzı pis abuseful adj.
çok pis littered adj.
çok pis cruddy adj.
daha pis scruffier adj.
daha pis dreggier adj.
durgun ve pis (su) stagnant adj.
en pis scruffiest adj.
en pis scummiest adj.
en pis olanı dreggiest adj.
pis kokan smelly adj.
pis kokan stinking adj.
pis kokan fetid adj.
pis kokan foetid adj.
pis kokulu noisome adj.
pis kokulu fetid adj.
pis kokulu stinking adj.
pis kokulu malodorous adj.
pis kokulu smelly adj.
pis kokulu foetid adj.
pis kokulu mephitic adj.
soğuk, aşağılık, pis (kimse) reptilian adj.
ucuz ve pis (yer) sleazy adj.
çok pis bir şekilde filthily adv.
pis bir halde grubbily adv.
pis bir şekilde dirtily adv.
pis bir şekilde scruffily adv.
pis kokulu bir halde noisomely adv.
pis kokulu bir şekilde malodorously adv.
pis pis gülerek leeringly adv.
Phrasals
pis pis sırıtmak smirk at someone
Phrases
pis pis sıratarak with a big grin
Colloquial
kapa şu pis çeneni shut your filthy mouth
pis iş dirty work
pis işleri bırakmak go straight
Idioms
birisine pis pis bakmak give somebody a dirty look
birisine pis pis bakmak give a dirty look
birisine pis pis bakmak shoot a dirty look
birisine pis pis bakmak shoot daggers at somebody
birisine pis pis bakmak shoot somebody a dirty look
birisinin pis işlerini yapmak do somebody's dirty work
çok pis house moss
çok pis as black as the ace of spades
çok pis slut's wool
çok pis curly dirt
çok pis görünmek look like something the cat dragged in
çok pis görünmek look like something the cat brought
kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş sour grapes
kedi uzanamadığı ciğere pis der sour grapes
pis bir işe girişmek get hands dirty
pis bir işi temizlemek cleanse the augean stables
pis durum the fat is in the fire
pis işlere bulaşmamak keep your nose clean
pis işlere bulaşmamak keep one's nose clean
pis pis bakmak look daggers at
ulaşılamayan şeye pis deme sour grapes
Speaking
bu pis bir iş it's a dirty job
Slang
kapa o pis çeneni you shut your fucking mouth
kirli/pasaklı/pis kimse soap dodger
kötü kokulu pis vajina fish taco
lanet olasıca/pis zenci fucking nigga
pis bir hal almak get messy
pis deniz bondi cigar
pis deniz brown-eyed mullet
pis işi yapmak do the dirty work
pis kokan pongy
pis pis bakmak give the stink-eye
pis şişko fat fuck [vulgar]
pis ve dağınık ev shithouse
ters ters/pis pis bakmak give the stinkeye
ters ters/pis pis bakmak stink eye
ters ters/pis pis bakmak stinkeye
Technical
basınçsız yer altı drenaj ve pis su non-pressure underground drainage and sewerage
basınçsız yeraltı drenaj ve pis su non-pressure underground drainage and sewerage
bina içi pis su sisteminde kullanılan boru başı ve boru uçlarının boyutları dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings
dalgıç pis su pompası submersible sewage pump
dış pis su borusu house sewer
durulmuş pis su settled sewage
endüstriyel pis gaz havalandırması industrial exhaust ventilation
ham pis su raw sewage
kırdöküm pis su borusu grey cast sewage pipe
pis buğu effluvium
pis çelik dirty steel
pis çözelti contaminated solution
pis döküm dirty casting
pis gaz toplayıcısı snorkel
pis içyapılı çelik dirty steel
pis içyapılı döküm dirty casting
pis köpük scrum
pis su domectic flow
pis su sewage
pis su contaminated water
pis su waste water
pis su akıtma borusu drainpipe
pis su ana kanalı main sewer
pis su ana kolektörü main sewer
pis su anaborusu house drain
pis su arıtma tesisi sewage treatment plant
pis su atımı disposal of sewage water
pis su boru tesisatı waste water piping
pis su borusu drain
pis su borusu drainpipe
pis su borusu soil pipe
pis su borusu waste pipe
pis su borusu keskisi soil pipe cutter
pis su çamuru sludge
pis su deşarjı sanitary discharge
pis su döşemi sewer installation
pis su kanalı foul
pis su tankı waste-water tank
pis su tankı sanitary tank
pis su tasfiyesi sewage treatment
pis su temizlenmesi waste water treatment
pis su tulumbası sewage ejector
pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantıları pipe joints in drainage and sewerage applications
pis suyun temizlenmesi sewage disposal
pis yakıtlar dirty oils
pis yüzey contaminated surface
yer altında basınçsız pis su uygulamaları buried non-pressure sewerage applications
yeraltı ve yerüstü pis su sistemleri buried and above-ground drainage and sewerage
Computer
önbellekteki pis veri dirty bytes in cache
Construction
yer altı basınçsız drenaj ve pis su hatlarının yenilenmesi renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks
Automotive
pis hava exhaust air
Psychology
pis kokan insanlara karşı duyulan korku veya nefret autodysomophobia
Gastronomy
pis koku dirty smell
Biology
leşlerden yayılan pis kokulu madde (yağ) collidine
Environment
basınçsız pis su non-pressurized waste water
pis su kaynağı contaminated water supply
Football
pis burun toe poke
Archaic
ovalama/fırçalama sonrası çıkan pis su scourage
British Slang
bakımsız/pis kimse scruff
bana pis pis bakma stop givin' me the evils
kötü/pis yer dive
pis görünmek ming
pis kokmak ronk
pis pasaklı ve kimse flea-bag
pis pis/ters ters bakış evils
pis ve düzensiz kimse slummock
pis ve mide bulandırıcı iç çamaşırı skanky panties
pis ve mide bulandırıcı iç çamaşırı skanky pants
pis/döküntü yer dump
pis/kötü koku ronk