pis - Turkish English Dictionary
History

pisMeanings of "pis" in English Turkish Dictionary : 74 result(s)

Turkish English
Common Usage
pis dirty adj.
pis dingy adj.
pis foul adj.
pis nasty adj.
pis unclean adj.
pis filthy adj.
General
pis scruff n.
pis grime n.
pis goat n.
pis grub n.
pis black adj.
pis insanitary adj.
pis augean adj.
pis grimy adj.
pis dungy adj.
pis abominable adj.
pis sluttish adj.
pis scummy adj.
pis impure adj.
pis obscene adj.
pis obnoxious adj.
pis miasmatic adj.
pis messy adj.
pis miry adj.
pis squalid adj.
pis miasmal adj.
pis vile adj.
pis muddy adj.
pis grubby adj.
pis sordid adj.
pis offensive adj.
pis corrupt adj.
pis piggish adj.
pis slimy adj.
pis frowzy adj.
pis grotty adj.
pis effing adj.
pis mucky adj.
pis scruffy adj.
pis goatish adj.
pis mangy adj.
pis loathsome adj.
pis transgressive adj.
pis grungy adj.
pis marked-up adj.
pis tackey adj.
pis tacky adj.
pis raunchy [us] adj.
pis back-alley adj.
pis amurcous adj.
pis maculate adj.
pis untouchable adj.
Colloquial
pis funky adj.
Technical
pis contaminated adj.
pis filthy adj.
Archaic
pis reechy adj.
Slang
pis scuzzball n.
pis dutty (westindies) adj.
pis ding-dong adj.
pis icky-poo adj.
British Slang
pis minty adj.
pis grufty adj.
pis scuzzy adj.
pis hacky adj.
pis cacky adj.
pis grebby adj.
pis pooey adj.
pis manky adj.
pis scrotty adj.
pis grungey adj.
pis clarty adj.
pis like a plasterer's radio expr.
pis biscuit arsed (scottish) expr.
pis biscuit ersed (scottish) expr.

Meanings of "pis" with other terms in English Turkish Dictionary : 267 result(s)

Turkish English
Common Usage
pis su borusu drain n.
çok pis filthy adj.
iğrenilecek derecede pis filthy adj.
General
pis pis bakmak leer v.
pis pis gülmek chuckle v.
pis kokmak smell bad v.
pis pis gülmek grin v.
pis kokmak reek v.
pis pis gülümsemek leer v.
pis kokmak pong v.
pis kokmak smell to high heaven v.
pis pis bakmak leer at v.
pis kokmak stink v.
pis kokulu gazları yaymak fume v.
pis görünmek look dirty v.
pis pis sırıtmak grin wolfishly v.
pis pis sırıtmak grin conspiratorially v.
pis iş yapmak do dirty work v.
pis işlere bulaşmamak stay out of trouble v.
pis işlere bulaşmamak remain out of trouble v.
pis işlere bulaşmış olmak be/get mixed up in v.
pis koku stink n.
pis kokulu olma fetidness n.
pis kokulu duman fume n.
pis kadın slut n.
pis çocuk ragamuffin n.
çok pis ve düzensiz yer sty n.
pis bir gülümseme leer n.
tortul atık (su/pis su arıtma işleminde oluşan) sludge n.
köpük (pis) scum n.
pis koku stench n.
zehirli pis koku mephitis n.
pis koku smell n.
pis koku niff n.
pis kokan şey stinker n.
pis su borusu drain n.
arıtılmamış pis su raw sewage n.
pis hava miasma n.
bakımsız ve pis erkek arkadaş hobeau n.
pis koku reek n.
pis ve değersiz şey garbage n.
pis koku pong n.
pis köpük scum n.
pis su borusu drain pipe n.
pis kokan şey stinkpot n.
pis laf smut n.
domuz ağılı gibi pis ev (oda) pigsty n.
kokutma (pis) reeking n.
pis ve kirli işler zammı dirty money n.
pis kum dirty sand n.
pis hava foul air n.
pis su foul water n.
çok pis yer cesspool n.
pis yer sty n.
pis koku taint n.
pis tırnak dirty fingernail n.
pis tırnak black fingernail n.
(pis) vücut kokusu body odour n.
(pis) vücut kokusu body odor n.
(pis) nefes kokusu jungle mouth n.
pis koku fetid odor n.
bataklığın pis kokusu stench of the swamp n.
pis kokulu olma foetidness n.
pis koku funk n.
kirli/pis kitap dirty book n.
pis çocuk raggamuffin n.
pis koku rammishness n.
pis kokan şey reeker n.
arıtılmamış pis su untreated sewage n.
kişi başına pis su per capita sewage n.
pis koku malodour n.
pis kokan smelly adj.
pis kokulu mephitic adj.
soğuk, aşağılık, pis (kimse) reptilian adj.
ağzı pis abusive adj.
en pis olanı dreggiest adj.
daha pis dreggier adj.
ucuz ve pis (yer) sleazy adj.
pis kokulu malodorous adj.
pis kokulu noisome adj.
pis kokulu stinking adj.
pis kokulu fetid adj.
durgun ve pis (su) stagnant adj.
pis kokulu smelly adj.
pis kokan stinking adj.
pis kokan fetid adj.
en pis scruffiest adj.
daha pis scruffier adj.
en pis scummiest adj.
çok pis littered adj.
ağzı pis coarse-mouthed adj.
pis kokulu foetid adj.
pis kokan foetid adj.
çok pis cruddy adj.
ağzı pis abuseful adj.
pis kokulu rammish adj.
pis kokulu reeky adj.
pis kokan reeking adj.
pis kokan unsweet adj.
pis kokan malodourous adj.
çok pis bir şekilde filthily adv.
pis kokulu bir şekilde malodorously adv.
pis bir şekilde dirtily adv.
pis kokulu bir halde noisomely adv.
pis pis gülerek leeringly adv.
pis bir halde grubbily adv.
pis bir şekilde scruffily adv.
Phrasals
pis/kirli/lekeli giysi giyinmek grub around v.
pis/kirli/lekeli giysi giyinmek grub around (in something) v.
pis/kirli/lekeli giysi giyinmek grub around in (something) v.
pis pis sırıtmak smirk at someone v.
ıslak, pis, istenmeyen bir şeye basmak step into something v.
ıslak, pis, istenmeyen bir şeye basmak step in something v.
pis burun vurmak toe in v.
pis/pasaklı (bir şey) giymek grub around in (something)
Phrases
pis pis sıratarak with a big grin expr.
Colloquial
pis pis gülmek tee-hee v.
pis işleri bırakmak go straight v.
pis iş dirty work n.
pis, yapışkan madde creeping-crud n.
pis şey grunge n.
pis şey grunch n.
pis şey grunch n.
pis ve bakımsız ev rathole n.
pis kokan funky adj.
kapa şu pis çeneni shut your filthy mouth expr.
Idioms
pis pis bakmak fasten one's eyes upon v.
hiçbir pis işe bulaşmamış olmak be (as) clean as a whistle v.
birisine pis pis bakmak shoot a dirty look v.
birisine pis pis bakmak shoot daggers at somebody v.
birisinin pis işlerini yapmak do somebody's dirty work v.
birisine pis pis bakmak shoot somebody a dirty look v.
birisine pis pis bakmak give a dirty look v.
birisine pis pis bakmak give somebody a dirty look v.
çok pis görünmek look like something the cat dragged in v.
çok pis görünmek look like something the cat brought v.
pis işlere bulaşmamak keep one's nose clean v.
pis bir işe girişmek get hands dirty v.
pis bir işi temizlemek cleanse the augean stables v.
pis pis bakmak look daggers at v.
pis işlere bulaşmamak keep your nose clean v.
pis pis bakmak shoot daggers at v.
pis pis bakmak look daggers at v.
pis pis bakmak stare daggers at v.
birine pis pis bakmak give somebody a dirty look v.
çok pis house moss n.
çok pis curly dirt n.
kedi ulaşamadığı ciğere pis dermiş sour grapes n.
ulaşılamayan şeye pis deme sour grapes n.
pis pis sırıtma fish-eating grin n.
pis pis sırıtma pie-eating grin n.
pis işler listesi dirt file n.
pis pis bakma a dirty look n.
pis pis bakma a filthy look n.
pis pis bakma a black look n.
pis iş dirty work at the crossroads n.
hiçbir pis işe bulaşmamış olma (one's) hands are clean expr.
hiçbir pis işe bulaşmamış olma someone's hands are clean expr.
hiçbir pis işe bulaşmamış olma someone has clean hands expr.
çok pis as black as the ace of spades expr.
çok pis slut's wool expr.
kedi uzanamadığı ciğere pis der sour grapes expr.
pis durum the fat is in the fire expr.
Speaking
bu pis bir iş it's a dirty job expr.
ne pis bir koku what a stink expr.
Technical
pis veya sıcak havayı dışarı atan hava bacası air trunk n.
basınçsız yeraltı drenaj ve pis su non-pressure underground drainage and sewerage n.
basınçsız yer altı drenaj ve pis su non-pressure underground drainage and sewerage n.
bina içi pis su sisteminde kullanılan boru başı ve boru uçlarının boyutları dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings n.
dalgıç pis su pompası submersible sewage pump n.
dış pis su borusu house sewer n.
durulmuş pis su settled sewage n.
endüstriyel pis gaz havalandırması industrial exhaust ventilation n.
ham pis su raw sewage n.
kırdöküm pis su borusu grey cast sewage pipe n.
pis su anaborusu house drain n.
pis su kanalı foul n.
pis çelik dirty steel n.
pis yakıtlar dirty oils n.
pis suyun temizlenmesi sewage disposal n.
pis su çamuru sludge n.
pis köpük scrum n.
pis su tasfiyesi sewage treatment n.
pis döküm dirty casting n.
pis su borusu keskisi soil pipe cutter n.
pis su döşemi sewer installation n.
pis su deşarjı sanitary discharge n.
pis su contaminated water n.
pis su tankı sanitary tank n.
pis su ana kanalı main sewer n.
pis su tulumbası sewage ejector n.
pis buğu effluvium n.
pis su borusu drainpipe n.
pis su borusu drain n.
pis su boru tesisatı waste water piping n.
pis su temizlenmesi waste water treatment n.
pis çözelti contaminated solution n.
pis su tankı waste-water tank n.
pis su arıtma tesisi sewage treatment plant n.
pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantıları pipe joints in drainage and sewerage applications n.
pis su akıtma borusu drainpipe n.
pis su domectic flow n.
pis su borusu waste pipe n.
pis su sewage n.
pis içyapılı çelik dirty steel n.
pis su atımı disposal of sewage water n.
pis su ana kolektörü main sewer n.
pis yüzey contaminated surface n.
pis su waste water n.
pis içyapılı döküm dirty casting n.
pis su borusu soil pipe n.
pis gaz toplayıcısı snorkel n.
yer altında basınçsız pis su uygulamaları buried non-pressure sewerage applications n.
yeraltı ve yerüstü pis su sistemleri buried and above-ground drainage and sewerage n.
Computer
önbellekteki pis veri dirty bytes in cache n.
Construction
yer altı basınçsız drenaj ve pis su hatlarının yenilenmesi renovation of underground non-pressure drainage and sewerage networks n.
Automotive
pis hava exhaust air n.
Medical
pis kanda bulunan atıkları diyalizle süzdükten sonra temiz kanı vücuda geri aktaran bir makine artificial kidney n.
pis kanda bulunan atıkları diyalizle süzdükten sonra temiz kanı vücuda geri aktaran bir makine hemodialyzer n.
pis kokulu gazları önleyen antimephitic adj.
Psychology
pis kokan insanlara karşı duyulan korku veya nefret autodysomophobia n.
Gastronomy
pis koku dirty smell n.
Biology
leşlerden yayılan pis kokulu madde (yağ) collidine n.
Environment
basınçsız pis su non-pressurized waste water n.
pis su kaynağı contaminated water supply n.
Geography
pis olmayan unmiry adj.
Football
pis burun toe poke n.
Archaic
ovalama/fırçalama sonrası çıkan pis su scourage n.
Slang
pis pis süzmek check (someone or something) skeef v.
pis pis süzmek check someone or something skeef v.
pis pis bakmak give the stink-eye v.
pis işi yapmak do the dirty work v.
pis bir hal almak get messy v.
ters ters/pis pis bakmak stinkeye v.
ters ters/pis pis bakmak stink eye v.
ters ters/pis pis bakmak give the stinkeye v.
pis kokular yaymak fail the smell test v.
pis kokmak honk [uk/australia] v.
pis, kirli kimse scuzzbag n.
kirli/pasaklı/pis kimse soap dodger n.
kötü kokulu pis vajina fish taco n.
pis deniz brown-eyed mullet n.
pis ve dağınık ev shithouse n.
pis deniz bondi cigar n.
pis şey greldge n.
pis kıyafet grubbies n.
pis şey gunk n.
pis yer puke hole n.
pis eller/parmaklar shithooks n.
pis kokan pongy adj.
pis kokulu foxy adj.
kapa o pis çeneni you shut your fucking mouth expr.
lanet olasıca/pis zenci fucking nigga expr.
pis şişko fat fuck [vulgar] expr.
nefesi/ağzı pis kokmuş got the dragon expr.
British Slang
pis görünmek ming v.
pis kokmak ronk v.
bakımsız/pis kimse scruff n.
kötü/pis yer dive n.
pis/döküntü yer dump n.
pis ve mide bulandırıcı iç çamaşırı skanky panties n.
pis ve mide bulandırıcı iç çamaşırı skanky pants n.
pis pasaklı ve kimse flea-bag n.
pis pis/ters ters bakış evils n.
pis ve düzensiz kimse slummock n.
pis/kötü koku ronk n.
bana pis pis bakma stop givin' me the evils expr.