pledge - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

pledge

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "pledge" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 49 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
pledge n. rehin
General
pledge v. yemin etmek
pledge v. teminat olarak vermek
pledge v. vaat etmek
pledge v. rehin olarak vermek
pledge v. sağlığına içmek
pledge v. kefalet vermek
pledge v. rehin vermek
pledge v. sağlığına kadeh kaldırmak
pledge v. bağışlamaya söz vermek (belirli bir miktar para)
pledge v. güvence vermek
pledge v. şerefine içmek
pledge v. ant içmek
pledge v. rehine koymak
pledge v. söz vermek
pledge v. vadetmek
pledge v. taahhüt etmek
pledge n. tutu
pledge n. bağışlanacağına dair söz verilmiş olan para
pledge n. sağlığa kadeh kaldırma
pledge n. sözlü olma
pledge n. taahhüt
pledge n. yemin
pledge n. inanca
pledge n. söz
pledge n. şerefe içme
pledge n. vaat
pledge n. işaret
pledge n. teminat
pledge n. tevbe
pledge n. ant
pledge n. karşılıklı anlaşma
pledge n. güvence
pledge n. çaylak (üye)
Trade/Economic
pledge bir borç karşılığında kişisel malların teminat olarak yatırılması
pledge menkul rehini
pledge rehin
pledge rehin olarak vermek
pledge ipotek göstermek
pledge ipotek vermek
pledge rehin göstermek
pledge rehin vermek
Law
pledge rehin
pledge ipotek
pledge rehnetmek
pledge rehin mal
pledge teminat
pledge menkul rehni
Politics
pledge taahhüt

Bedeutungen, die der Begriff "pledge" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 101 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
put in pledge v. rehin vermek
take the pledge v. söz vermek
pledge one's health v. şerefine içmek
put in pledge v. rehine koymak
pledge one's word v. söz vermek
hold in pledge v. rehin olarak tutmak
take the pledge v. yemin etmek
take out of pledge v. rehini serbest bırakmak
pledge oneself v. ahdetmek
give somebody a pledge v. teminat vermek
pledge something as security v. teminat olarak vermek
pledge something as security v. teminat olarak göstermek
take something as pledge v. teminat almak
pledge as a collateral v. teminat olarak göstermek
pledge oneself v. görev edinmek
put in pledge v. rehin koymak
hold in pledge v. rehin olarak almak
secure oneself with a pledge v. rehinle kendini teminat altına almak
hold in pledge v. rehin tutmak
pledge loyalty to v. bağlılık yemini etmek
pledge loyalty to v. sadakat yemini etmek
campaign pledge n. seçim kampanyası vaadi
commercial pledge n. ticari rehin
no text on board pledge day n. araba kullanırken cep telefonu ile mesaj göndermemek üzerine ant içme günü
our (national) oath/pledge n. andımız
under pledge of secrecy adv. mahrem olarak
by a pledge adv. anlaşma ile
under pledge of secrecy adv. gizli olarak
Colloquial
sign the pledge içki içmeme yemini etmek
keep the pledge içki içmeme yemini etmek
keep the pledge içkiye tövbe etmek
keep the pledge içkiyi bırakacağına söz vermek
sign the pledge içkiyi bırakacağına söz vermek
sign the pledge içkiye tövbe etmek
Idioms
go back on one's pledge sözünden dönmek
sign the pledge (içki içmeye vb.) tövbe etmek
take the pledge (içki içmeye vb.) tövbe etmek
Trade/Economic
commercial pledge ticari rehin
pledge of shares hisse senetlerinin rehni
issue, sell, pledge, dispose of, grant, transfer, lease, license, guarantee, encumber ihracı, satışı, rehine verilmesi, elden çıkarılması, devredilmesi, kiralanması, lisansının verilmesi, teminat gösterilmesi, ipotek edilmesi
pledge of share hisse rehni
pledge as collateral teminat olarak göstermek
pledge of securities menkul kıymetler rehini
pledge as security teminat olarak göstermek
pledge of shares hisselerin rehni
pledge certificate rehin senedi
put in pledge rehnetmek
give something as a pledge ipoteğe vermek
give someone pledge ipotek vermek
put in pledge rehin koymak
pledge of commercial enterprise işletme rehini
pledge of commercial enterprise işletme rehni
secure with a pledge rehin olarak almak
give as a pledge ipotek göstermek
give as a pledge ipotek vermek
give as a pledge rehin göstermek
give as a pledge rehin vermek
a pledge over a commercial enterprise ticari işletme rehni
commercial enterprise pledge ticari işletme rehni
commercial pledge ticari işletme rehni
share pledge agreement hisse rehni sözleşmesi
revenue sharing claim sales pledge agreement hasılat paylaşımlı alacak satış vaadi sözleşmesi
pledge agreement rehin sözleşmesi
pledge on shares hisse senetleri üzerindeki rehin
pledge on receivables alacaklar üzerindeki rehin
pledge on insurance policy sigorta poliçesi üzerindeki rehin
pledge of secrecy gizlilik anlaşması/sözü
Law
pledge of vehicle taşıt rehni
vehicle pledge araç rehni
car pledge taşıt rehni
negative pledge menfi rehin
negative pledge clause menfi rehin şartı
vehicle pledge taşıt rehni
furnishing pledge ipotek verme
furnishing pledge rehin verilmesi
extent of pledge rehnin şümulü
pledge by pledgee mürtehinin merhunu rehin etmesi
pledge of debt alacak üzerinde rehin
pledge upon a pledge merhun üzerinde muahhar rehin
pledge of cattle hayvan rehni
safe pledge mahkemede hazır bulunma kefaleti
pledge contract rehin sözleşmesi
contract of pledge rehin sözleşmesi
pledge of claim alacak üzerinde rehin hakkı
pledge of claim alacak üzerinde tutu hakkı
pledge of livestock hayvan rehni
pledge on land gayrimenkul rehni
dead pledge teslimi bir şarta bağlı olan rehin
dead pledge ölü rehin
put in pledge rehnetmek
put in pledge ipotek koymak
mutual pledge karşılıklı taahhüt
account pledge hesap rehni
Politics
pledge of allegiance bağlılık yemini
pledge of resistance direniş yemini
pledge allegiance bağlılık yemini etmek
g20 standstill pledge on protectionism g20 korumacılığı artırmama taahhüdü
election pledge seçim vaadi
electoral pledge seçim vaadi
Computer
pledge id bağış no
pledge amount bağış miktarı