sıçrama - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sıçramaBedeutungen von dem Begriff "sıçrama" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 33 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
sıçrama capriole n.
sıçrama start n.
sıçrama vault n.
sıçrama spring n.
sıçrama vaulting n.
sıçrama splashing n.
sıçrama jump n.
sıçrama bouncing n.
sıçrama considering n.
sıçrama dash n.
sıçrama jumping n.
sıçrama springing n.
sıçrama skip n.
sıçrama hop n.
sıçrama leaping n.
sıçrama leap n.
sıçrama saltation n.
sıçrama rush n.
sıçrama entrechat n.
sıçrama gambol n.
sıçrama skipping n.
sıçrama bound n.
sıçrama splash n.
sıçrama caper n.
sıçrama bounce n.
sıçrama take-off n.
sıçrama rebound n.
Technical
sıçrama bounce
sıçrama rebound
Automotive
sıçrama spatter
sıçrama bounding
Sport
sıçrama take off
Archaic
sıçrama leep

Bedeutungen, die der Begriff "sıçrama" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 90 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
kayakçının yaptığı sıçrama ski jump n.
sekerek sıçrama ricochet n.
sakınmak için sıçrama volt n.
sıçrama tahtası springboard n.
sıçrama tahtası diving board n.
sıçrama tahtası spring board n.
büyük sıçrama big leap n.
su üstüne sıçrama (balinalarda) breaching n.
sıçrama (fiyatlarda/sayılarda) spike n.
Phrasals
sıçrama yapmak leap forward
Idioms
sıçrama tahtası stepping-stone
sıçrama tahtası stepping stone
Technical
sıçrama tabakası saltation layer
hidrolik sıçrama uzunluğu length of hydraulic jump
ondüleli sıçrama undular jump
sıçrama deflektörü splash plate
hidrolik sıçrama yüksekliği height of hydraulic jump
dalgalı sıçrama undular jump
yüzeysel sıçrama uzunluğu length of hydraulic jump
batmış hidrolik sıçrama drowned hydraulic jump
sıçrama koruyucu duvarı splash bulkhead
zayıf sıçrama weak jump
güçsüz sıçrama weak jump
kuvvetli sıçrama strong jump
dalgalanmalı sıçrama undular jump
geri sıçrama back-leaping
sıçrama korumalı splash-proof
hidrolik sıçrama hydraulic jump
yüzeysel sıçrama yüksekliği height of hydraulic jump
sıçrama mesafesi skip distance
sıçrama (kaynak) spatter
sıçrama (hadde) mill spring
sıçrama (döküm) splashing
sıçrama siperi splash-guard
sıçrama korumalığı splash-guard
sıçrama kaybı spatter loss
sıçrama sıklığı jump frequency
sıçrama tahtası trampoline
pota sıçrama kalkanı ladle splash shield
anahtarlama ve sıçrama zamanı switching and bounce time
geri sıçrama sayısı rebound number
yağ sıçrama sacı oil guard
sıçrama siperi splash guard
sıçrama süresi bounce time
Computer
sıçrama değeri switching value
sıçrama kontak bounce for a contact circuit
sıçrama tuşları bouncekeys
yavaş tuşlar ve sıçrama tuşları için yardım help on slowkeys and bouncekeys
sıçrama noktası hop
iyi sıçrama good jump
sıçrama oranı bounce rate
Telecom
ani gerilim sıçrama spike file
Automotive
sıçrama toleransı tolerance of bounding
geri sıçrama rebounding
geri sıçrama toleransı tolerance of rebounding
sıçrama ve ısı kalkanları tali sistemi splash and heat shields subsystem
sıçrama saptırıcılar ve kalkanlar splash deflectors and shields
motor volan muhafazası ve sıçrama koruma flywheel housing and splash protection
yakıt sıçrama önleyici fuel splash man
sıçrama bölgesi splash zone
Marine
sıçrama bölgesi splash zone
sıçrama noktasından kıyı çizgisine doğru oluşan dalgalar bore
hidrolik sıçrama hydraulic jump
sıçrama-kırılma noktası plunge point
Medical
istemdışı sıçrama saltatory
Optics
kare dalgalı sıçrama square wave jerk
Physics
geri sıçrama katsayısı coefficient of restitution
geri sıçrama katsayısı restitution coefficient
geri sıçrama restitution
atom sıçrama hızı atomic jump rate
atom sıçrama sıklığı atomic jump frequency
Linguistics
sıçrama/değişinim mutation
Military
himayeli sıçrama bounding overwatch
kayaklarla sıçrama rushing with the skies on
art arda sıçrama successive bounds
aşarak sıçrama alternate bound
bir örtüden diğer örtüye sıçrama leaping from cover and taking cover
Sport
buz pateninde 6 sıçrama türünden biri olan bir sıçrama hareketi salchow
buz pateninde 6 sıçrama türünden biri olan bir sıçrama hareketi salchow jump
buz pateninde bir tür sıçrama hareketi axel
elle geriye sıçrama flic-flac
sıçrama tahtası beat board
sıçrama yeteneği jumping ability
ayak ucunda sıçrama top loop jump
ritmik sıçrama rhythmic jump
sıçrama ayağı take off foot
sıçrama bacağı take off leg
toplu sıçrama squat jump
çömelerek sıçrama squat jump
Basketball
beyazların, siyahlar gibi sıçrama yeteneklerine sahip olmaması durumu white man's disease