soil - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

soil

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "soil" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
soil n. toprak
General
soil v. pisletmek
soil v. leke sürmek
soil v. bulaşmak
soil v. pislemek
soil v. namusunu kirletmek
soil v. semirtmek
soil v. lekelenmek
soil v. taze otla beslemek
soil v. kirletmek
soil v. kirletmek
soil n. ülke
soil n. gübre
soil n. çirkef
soil n. pislik
soil n. arazi
soil n. vatan
soil n. çöp
Colloquial
soil turab
Slang
soil v. boklamak
Technical
soil v. kirletmek
soil v. kirlenmek
soil v. lekelemek
soil n. kir
soil n. leke
soil toprak
soil yapışık toprak
Construction
soil toprak
soil zemin
Agriculture
soil toprak

Bedeutungen, die der Begriff "soil" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
soil classification system n. zemin sınıflama sistemi
General
soil one's nappies v. altını doldurmak
soil with mud v. çamurlamak
wet or soil one's clothes v. altına yapmak
lose top soil and become desert v. çölleşmek
work the soil v. toprağı işlemek
make a soil survey v. zemin etüdü yapmak
improve the soil structure v. toprak yapısını ıslah etmek
exhaust the soil v. toprağı yormak
leak into the soil v. toprağa sızmak
let the soil rest v. toprağı dinlendirmek
take soil v. suya girmek
take soil v. çamura girmek
take soil v. sığınmak
take soil v. sığınak bulmak
brown forest soil n. kahverengi orman toprağı
chemical soil improvement n. kimyasal toprak iyileştirmesi
night soil n. geceleri boşaltılan pislik
colluvial soil n. moloz toprak
virgin soil n. hiç işlenmemiş topraklar
firm soil n. sert zemin
mineral soil n. mineralli toprak
alpine meadow soil n. alp mera toprağı
soil conservation n. toprak koruma
clayey soil n. geren
soil mixture n. harç
alluvial soil n. alüvyonlu toprak
virgin soil n. bakir toprak
virgin soil n. hiç işlenmemiş toprak
desert soil n. çöl toprağı
cohesive soil n. kohezif toprak
cold soil n. soğuk toprak
soil pipe n. künk
one's native soil n. anavatan
soil creep n. yer kayması
rich soil n. verimli toprak
tundra soil n. tundra toprağı
aeolian soil n. rüzgar yığıntısı toprak
heavy soil n. ağır toprak
cohesive soil n. yapışkan toprak
classification of soil n. toprağın sınıflandırılması
mature soil n. olgun toprak
mineral soil n. madeni toprak
light soil n. hafif toprak
humic soil n. humuslu toprak
bog soil n. bataklık toprağı
sub soil n. alt toprak
mellowness of soil n. toprak tavı
fluvial soil n. ırmak toprağı
soil science n. toprakbilim
argillaceous soil n. killi toprak
soil structure n. toprak yapısı
disturbed soil n. örselenmiş zemin
stratified soil n. tabakalı zemin
zonal soil n. zonal toprak
soil penetration n. toprağa nüfuz etme
soil protection n. toprak koruması
soil sample n. zemin örneği
examination of soil n. zemin araştırması
filled soil n. dolgu zemin
glacial soil n. buzul toprağı
floury soil n. tozumsu toprak
soil conservation-improvement n. toprak koruma-geliştirme
immature soil n. genç toprak
immature soil n. tam oluşmamış toprak
adobe soil n. kerpiç toprak
loamy soil n. tın
loamy soil n. lem
non-calcareous soil n. kireçsiz toprak
nature of soil n. zemin cinsi
nature of soil n. zemin karakteri
plastic soil n. plastik toprak
plastic soil n. özlü toprak
superimposed soil n. yığma toprak
vegetable soil n. bitkisel toprak
underlying soil n. alttaki zemin
fertile soil n. verimli toprak
fertile soil n. bereketli toprak
reinforced soil n. güçlendirilmiş zemin
soil organisms n. toprak organizmaları
arid soil n. verimsiz toprak
soil water plant nutrient management n. toprak su bitki besin yönetimi
vegetable soil n. nebati toprak
eroded soil n. aşınmış toprak
abc soil n. a, b ve c tabakalarının dikey bir şekilde üç ayrı katman olarak görülebildiği toprak
soil vapor n. toprak buharı
soil vapour n. toprak buharı
fertile soil n. verimli toprak
fertile soil n. bereketli toprak
fertile soil n. münbit arâzî
abc soil n. a, b ve c tabakalarının düşey düzlemde üç ayrı katman olarak göründüğü toprak
soil-grown adj. toprakta yetişen
soil-grown adj. toprakta büyüyen
Idioms
soil one's hands v. adına leke sürmek
soil one's hands v. adını lekelemek
soil one's hands v. alnına kara sürmek
soil one's pants v. altına kaka yapmak
soil one's pants v. altına pislemek
soil one's pants v. altını pisletmek
soil one's name v. birinin adını/ismini kirletmek/lekelemek
soil one's hands v. elini kirletmek
foreign soil yabancı toprak
foreign soil yabancı ülke
soil one's hands utanç verici şey yapmak
soil one's diaper (bebek) altını doldurmak
soil one's diapers (bebek) altını doldurmak
soil one's nappies (bebek) altını doldurmak
soil one's diaper (bebek) altını pisletmek
soil one's diapers (bebek) altını pisletmek
soil one's nappies (bebek) altını pisletmek
Slang
soil one's pants v. altına sıçmak
Trade/Economic
soil erosion n. erozyon
soil conservation n. erozyonu önleme
soil mechanics and foundation engineering zemin mekaniği ve temel mühendisliği
soil bank toprak yığını
soil erosion toprak aşınması
soil conservation toprak koruması
Law
property by reason of ownership of the soil n. arazinin sahibi olmaktan kaynaklanan mülkiyet hakkı
property ratione soil n. arazinin sahibi olmaktan kaynaklanan mülkiyet hakkı
soil products office toprak mahsulleri ofisi
soil products office toprak mahsülleri ofisi
soil protection act toprak koruma yasası
soil protection act toprak koruma kanunu
Politics
undisturbed soil n. bozulmamış toprak
disturbed soil n. bozulmuş toprak
products of the soil toprak ürünleri
Institutes
european soil bureau n. avrupa toprak bürosu
soil fertilizer and water resources central research institute toprak gübre ve su kaynakları merkaz araştırma enstitüsü
department of soil-water resources research toprak - su kaynaklan araştırmaları daire başkanlığı
soil, fertilizer and water resources central research institute toprak, gübre ve su kaynaklan merkez araştırma enstitüsü müdürlüğü
department of soil-water resources research toprak - su kaynakları araştırmaları daire başkanlığı
soil, fertilizer and water resources central research institute toprak, gübre ve su kaynakları merkez arş. enstitüsü müdürlüğü
Technical
soil stripping n. toprak yüzeyini sıyırma
heavy textured soil n. ağır bünyeli toprak
heavy soil n. ağır zemin
soil of fluvioglacial origin n. akarsu ve buzul kökenli zemin
active soil pressure n. aktif zemin basıncı
alkaline soil n. alkali toprak
alkaline soil n. alkalik zemin
underlying soil n. alttaki zemin
anisotropic soil n. anizotropik zemin
anthropical soil n. antropik toprak
residual soil n. artık toprak
acid soil n. asidik toprak
acidic soil n. asidik toprak
acidic soil n. asidik zemin
acid soil n. asit toprak
acid soil n. asitli zemin
azonal soil n. azonal zemin
residual soil n. bakiye toprak
soil binder n. bağlayıcı zemin
muddy soil n. batak zemin
sampling of undisturbed soil n. bozulmamış zeminden numune alma
unified soil classification n. birleştirilmiş zemin klasifikasyonu
unified soil classification n. birleştirilmiş zemin sınıflandırması
bitumen stabilized soil n. bitümle stabilize edilmiş toprak
high plasticity soil n. çok plastik toprak
gravelly soil n. çakıllı zemin
muddy soil n. çamurlu zemin
deep soil n. derin toprak
unstable soil n. çürük zemin
loose soil n. çürük zemin
saturated soil n. doymuş zemin
regular soil structure n. düzgün zemin yapısı
manmade soil n. dolgu zemin
natural soil stratum n. doğal zemin katmanı
unsaturated soil n. doymamış zemin
soil stabilization by freezing n. dondurma ile zemin dengelemesi
frozen soil loosening n. donmuş zemini gevşetme
erratic soil structure n. düzensiz zemin yapısı
natural soil n. doğal zemin
low plasticity soil n. düşük plastisiteli toprak
unsaturated soil n. doymamış toprak
unfavourable soil stratification n. elverişsiz zemin tabakalaşması
erodible soil n. erozyona uygun zemin
available soil moisture n. elverişli toprak nemi
different kinds of soil n. farklı zemin cinsleri
pervious soil n. geçirgen toprak
active soil pressure n. etkin toprak basıncı
active soil pressure n. etkin yüzey basıncı
impermeable soil n. geçirimsiz zemin
unavailable soil moisture n. faydalı olmayan rutubet
loose soil n. gevşek zemin
loosened soil n. gevşetilmiş zemin
dilatable soil n. genleşen zemin
porous soil n. gözenekli toprak
underlying soil n. gömülü zemin
collapsible soil n. göçebilir zemin
homogeneous soil n. homojen zemin
dominant soil fraction n. hakim zemin dağılımı
soil treated by hydraulic binder n. hidrolik bağlayıcı ile işleme tabi tutulmuş zemin
night soil n. insan gübresi
fine grained soil n. ince taneli zemin
isotropic soil n. izotropik zemin
admissible soil pressure n. izin verilen zemin basıncı
allowable soil pressure n. izin verilen zemin basıncı
inorganic soil n. inorganik zemin
admissible soil pressure n. kabul edilebilir zemin basıncı
calcareous soil n. kalkerli toprak
admissible soil pressure n. kabul edilen zemin basıncı
coarse-grained soil n. kaba taneli zemin
clay soil n. kil zemin
soil particles n. katı parçacıklar
soil carrier n. kir taşıyıcı
chemically stabilized soil n. kimyasal yollarla stabilize edilmiş toprak
argillaceous soil n. killi zemin
rock soil n. kaya zemin
soil stabilization with tar n. katranlı zemin stabilizasyonu
soil treated by lime n. kireç ile işleme tabi tutulmuş zemin
cohesive soil n. kendini tutan zemin
rock soil n. kayalık zemin
tar stabilized soil n. katranla stabilize edilmiş zemin
soil particles n. katı taneler
lime soil n. kireçli toprak
cohesive soil n. kohezyonlu zemin
cohesionless soil n. kohezyonsuz zemin
poorly graded soil n. kötü derecelenmiş zemin
oven-dry soil n. kurutulmuş toprak
total nitrogen of soil after dry combustion n. kuru yakma sonrası topraktaki toplam azot muhtevası
sand soil n. kumlu zemin
noncohesive soil n. kohezyonsuz zemin
mechanical soil stabilization n. mekanik zemin stabilizasyonu
productive soil n. mahsuldar toprak
particle size distribution in mineral soil material n. mineral topraklarda tane büyüklüğünün dağılımı
particle size distribution in mineral soil n. mineral toprakta parçacık büyüklüğü dağılımı
allowable soil pressure n. müsaade edilen zemin basıncı
fluvial soil n. nehir toprağı
organic soil n. organik zemin
neutral soil n. nötr toprak
mature soil n. olgun toprak
fat soil n. özlü toprak
undisturbed soil n. örselenmemiş zemin
disturbed soil n. örselenmiş zemin
remolded soil sample n. örselenmiş zemin numunesi
remolded soil n. örselenmiş zemin
soil liable to scour n. oyulabilen zemin
soil-repellent adj. kir itici
soil morphology zemin morfolojisi
soil solution zemin solüsyonu
shearing resistance of the soil zemin kesme mukavemeti
loaded soil yüklü zemin
soil amendment zemin ıslahı
soil horizon zemin horizonu
soil boring zemini delme
saline soil tuzlu zemin
vibratory soil compactor vibratörlü zemin kompaktörü
soil wedge zemin kaması
soil aggregate properties zemin agregası özellikleri
soil framework toprak işleri
perviousness of the soil zeminin permeabilitesi
soil creep zemin sünmesi
coefficient of soil reaction yatak katsayısı
type of soil zemin tipi
soft soil yumuşak zemin
soil testing zemin testleri
soil compaction zeminin sıkıştırılması
soil and water conservation toprak ve su koruması
soil survey zemin etüdü
soil auger toprak matkabı
size of soil particles zemin parçacıklarının boyutu
soil water head zemin su yükü
soil resistance zemin mukavemeti
soil water yerey suyu
natural soil deposit tabii toprak deposu
humid soil sample rutubetli zemin numunesi
soil reaction zemin reaksiyonu
soil swell zemin şişmesi
natural soil tabii zemin
stabilized soil stabilize zemin
supporting soil taşıyıcı zemin
soil moisture zemin rutubeti
soil embankment toprak dolgu
soil reconnaissance zemin etütleri
perviousness of the soil zeminin hidrolik iletkenliği
natural of the soil zemin şartları
transported soil taşınmış zemin
soil class zemin sınıfı
zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet zonu
wedge of soil zemin kaması
laminated soil yaprak yapılı zemin
coefficient of soil reaction yerey tepkime katsayısı
soil conservation toprak muhafazası
plastic limit of soil zeminin plastisite limiti
surface soil yüzeysel zemin
soil sampler zemin numune alıcısı
compact soil sıkıştırılmış zemin
soil analysis zemin analizi
soil mechanical investigations zemin mekaniği etütleri
stiff soil sert zemin
soil mass zemin kitlesi
soil grain properties zemin tane özellikleri
resistant soil sağlam zemin
soil pressure at rest sükunetteki zemin basıncı
soil stress zemin gerilmesi
natural of the soil zemin karakteri
solid constituents of soil zeminin katı bileşenleri
allowable bearing value of soil zeminin izin verilen taşıma gücü
soil composition zemin bileşimi
soil sample zemin numunesi
disturbance of the soil zeminin örselenmesi
uniform soil üniform zemin
deposit of soil toprak deposu
preconsolidated soil prenkosolide zemin
soil properties zemin özellikleri
soil formation toprak formasyonu
soil sampling zeminden numune almak
pile breaking into the soil zemin içinde kazığın kırılması
lateral squeezing out of soft soil yumuşak zeminlerin yanal genişlemesi
shape of soil particles zemin parçacıklarının şekli
compressible soil sıkışabilir zemin
zone of discontinuous soil moisture zemin rutubetinin süreksizlik bölgesi
soil material zemin malzemesi
remolded soil yoğrulmuş zemin
soil aggregate zemin agregası
displaced soil yerdeğiştirmiş zemin
unit weight dry of soil zeminin kuru birim ağırlığı
soil physics zemin fiziği
soil consistency toprak kıvamı
soil stratification zemin tabakalaşması
liquid constituents of soil zeminin sıvı bileşenleri
zone of semi continuous soil moisture yarı sürekli zemin rutubet bölgesi
soil group zemin grubu
productivity of soil toprağın verimliliği
bearing soil taşıyıcı zemin
soil water relations zemin su ilişkileri
soil improvement zeminin ıslahı
soil surface zemin sathı
soil stabilizer zemin stabilize edici
soil classification zemin klasifikasyonu
soil concrete toprak betonu
stability of the soil zeminin stabilitesi
productive soil verimli toprak
soil temperature zemin sıcaklığı
soil constants zemin sabitleri
top soil yüzeysel zemin
soil fertility toprak randımanı
soil mortar toprak harç
permeability of the soil zeminin permeabilitesi
soil fractions zemin fraksiyonları
soil particles zemin parçacıkları
soil moisture zemin nemi
soil amendment toprak iyileştirmesi
soil retaining structure zemin dayanma yapısı
soil contamination zemin kirlenmesi
weak soil zayıf zemin
aeolian soil rüzgar yığıntısı zemin
soil structure zemin yapısı
structure of soil zemin strüktürü
productivity of soil toprağın ürün verme gücü
soil stratum zemin tabakası
allowable bearing value of soil zeminin müsaade edilen taşıma gücü
stratified soil tabakalı zemin
hydraulic conductivity of the soil zeminin hidrolik iletkenliği
soil data zemin dataları
loosen the soil zemini gevşetmek
soil density zemin yoğunluğu
passive soil pressure pasif zemin basıncı
soil investigation zemin etütleri
soil characteristics zemin karakteristikleri
permeable soil permeabl zemin
soil pressure zemin basıncı
kind of soil zemin cinsi
bulking of the soil zeminin şişmesi
ultimate bearing capacity of soil zeminin nihai taşıma kapasitesi
stratified soil tabakalanmış zemin
natural soil stratum tabii zemin tabakası
soil layer zemin tabakası
zone of discontinuous soil moisture zemin rutubetinin süreksizlik zonu
silty soil siltli zemin
soil strength zemin mukavemeti
soil classification zemin sınıflaması
soil binder zemin binderi
moisture distribution in the soil zeminde rutubet dağılışı
soil mixture zemin karışımı
tamped soil sıkıştırılmış zemin
natural state of soil zeminlerin tabii hali
bearing power of soil zeminin taşıma gücü
soil exploration zemin etüdü
soil mechanics laboratory zemin mekaniği laboratuvarı
soil pipe cutter pis su borusu keskisi
soil pipe pis su borusu
bearing capacity of soil zemin taşıma gücü
compact soil sıkı zemin
compacted soil sıkıştırılmış zemin
compact soil strata sıkı zemin katmanları
compressible soil sıkıştırılabilir toprak
residual clay soil tortul kil zemin
consistency of the soil toprak kıvamı
dry density of soil zeminin kuru yoğunluğu
fat soil yağlı toprak
load-bearing soil sağlam zemin
load-bearing soil taşıyıcı zemin
soil-cement toprak-çimento
soil-applied zemine uygulanan
saline-alkali soil tuzlu-alkali zemin
granular soil structure taneli toprak yapısı
highly organic soil yüksek oranda örgensel toprak
hard soil sıkı zemin
hard soil sert zemin
granular soil taneli toprak
investigation of soil zemin araştırması
natural state of soil zeminin doğal durumu
soil burying test toprakta çürüme deneyi
lean soil zayıf toprak
lean soil yağsız toprak
plastic soil cement plastik toprak betonu
peaty soil turbalı toprak
plumber's soil tesisatçı macunu
polygonal soil poligonal toprak
zonal soil zonal toprak
stiff soil sıkı zemin
supporting power of the soil zemin taşıma gücü
swelling soil şişen toprak
uniformly graded soil uniform derecelenmiş toprak
transported soil taşıma toprak
soil conditioner toprak kondisyonlayıcısı
stabilized soil stabilize toprak
soil moisture meter toprak nem ölçer
soil moisture meter toprak rutubet ölçer
soil impedance toprak empedansı
soil science society toprak bilimi derneği
hard soil sert toprak
soil/rotary cultivator toprak frezesi
soil nail zemin çivisi
soil microbial biomass toprak mikrobiyal biyokütlesi
waterlogged soil suya doygun zemin
waterlogged soil suya doygun toprak
soil improver toprak ıslah maddesi
soil sample toprak numunesi
total sulphur in soil samples toprak numunelerindeki toplam kükürt
corrosion likelihood in soil toprakta korozyona uğrama ihtimali
low-alloyed ferrous material in direct contact with soil toprakla doğrudan temas halinde olan düşük alaşımlı demirli malzeme
non-alloyed ferrous material in direct contact with soil toprakla doğrudan temas halinde olan alaşımsız demirli malzeme
soil survey mapping toprak etüt haritalama
high plasticity soil yüksek şekil verilebilir toprak
mobility in soil toprakta hareketlilik
soil stabilization machine zemin ıslah makinesi
Electric
pipe-to-soil potential n. boru çevresindeki toprakta bulunan gerilim
electrical stabilization of soil zeminin elektriksel dengelenmesi
Textile
soil resistant adj. kirlenmeye dayanıklı
determining the microbiological resistance by the soil burial test toprağa gömülme deneyi ile mikrobiyolojik dayanımın tayini
soil burial test toprağa gömme deneyi
Construction
cement-stabilized soil n. çimento ile stabilize edilmiş toprak
unstable soil n. çürük zemin
undisturbed soil n. doğal zemin
reinforced soil wall n. donatılı toprak duvar
soil mixture n. harç
excavation soil n. hafriyat toprağı
excavated soil n. hafriyat toprağı
fine-grained soil n. ince taneli zemin
unstable soil n. kararsız zemin
clayed soil n. killi toprak
clay soil n. killi toprak
excavated soil n. kazı toprağı
adobe soil n. kerpiç toprak
excavated soil n. kazılmış toprak
undisturbed soil n. örselenmemiş zemin
soil cement zemin çimento
top soil works üst toprak işleri
stripped soil sıyrılan toprak
soil liner fill toprak astar dolgu
closely graded soil uniform derecelenmiş zemin
firm soil sağlam zemin
firm soil sert zemin
firm soil sıkı zemin
foundation soil temel zemini
foundation soil temel toprağı
soil-cement zemin çimento
in-situ soil tests yapıyerinde zemin deneyleri
water-bearing soil sutaşır zemin
poor bearing soil zayıf zemin
tamped soil sıkıştırılmış zemin
soil investigation report zemin etüt raporu
soil map toprak haritası
soil conservation toprak koruma
soil grade toprak derecesi
soil graduation toprak derecelendirme
soil erosion toprak erozyonu
elastic behavior of soil zeminin elastik davranışı
soil flexibility zemin fleksibilitesi
soil mechanics zemin mekaniği
soil stabilization zemin stabilizasyonu
Traffic
soft soil yumuşak zemin
soil nail zemin çivisi
Railway
soil replacement zemin değiştirilmesi
Aeronautic
soil mechanics. zemin mekaniği
Marine
ocean soil engineering n. okyanus zemin mühendisliği
soil engineering zemin mühendisliği
soil survey zemin incelemesi
soil classification zemin sınıflandırılması
earth and soil disasters yer ve zemin afetleri
Petrol
soil treatment toprakla işleme
soil gas zemin gazı
Mining
argillaceous soil n. killi zemin
argillaceous soil n. killi toprak
mineral soil n. madeni toprak
mineral soil n. mineral toprak
Medical
soil microbiology toprak mikrobiyolojisi
Chemistry
alkaline soil n. alkali toprak
Marine Biology
soil pollution toprak kirlenmesi