çarpışma - Turkish English Dictionary
History

çarpışmaMeanings of "çarpışma" in English Turkish Dictionary : 44 result(s)

Turkish English
Common Usage
çarpışma clash n.
çarpışma collision n.
General
çarpışma combat n.
çarpışma scrum n.
çarpışma scrimmage n.
çarpışma rencontre n.
çarpışma encounter n.
çarpışma clash n.
çarpışma rencounter n.
çarpışma smashing n.
çarpışma smash n.
çarpışma impact n.
çarpışma crashing n.
çarpışma scrimmaging n.
çarpışma concussion n.
çarpışma foul n.
çarpışma bump n.
çarpışma clashing n.
çarpışma fight n.
çarpışma face off n.
çarpışma scrummage n.
çarpışma engagement n.
çarpışma conflict n.
çarpışma action n.
çarpışma collision n.
çarpışma fightback n.
çarpışma smash-up n.
çarpışma set-to n.
çarpışma battle n.
çarpışma crash n.
çarpışma smashup n.
Law
çarpışma conflict
Technical
çarpışma road accident
çarpışma collision
Computer
çarpışma collision
çarpışma collisions
Informatics
çarpışma collision
Telecom
çarpışma collision
Automotive
çarpışma crash
çarpışma collision
Traffic
çarpışma crash
Railway
çarpışma collision
Food Engineering
çarpışma collision
Military
çarpışma skirmish

Meanings of "çarpışma" with other terms in English Turkish Dictionary : 141 result(s)

Turkish English
General
turnuva veya düelloda çarpışma jousting n.
çarpışma (iki taşıt arasındaki) smash n.
göğüs göğüse çarpışma close combat n.
göğüs göğüse çarpışma dogfight n.
çarpışma sesi clash n.
çarpışma zararı collision damage n.
moleküllerin çarpışma çapı collision diameter of molecules n.
çarpışma frekansı collision frequency n.
çarpışma yoğunluğu collision density n.
çarpışma iyonlaşması collision ionization n.
şiddetli çarpışma smash up n.
kafa kafaya çarpışma a head-on collision n.
kafa kafaya çarpışma head-on collision n.
büyük çarpışma smash-up n.
büyük çarpışma smashup n.
teke tek çarpışma single combat n.
göğüs göğüse çarpışma single combat n.
çarpışma anı moment of collision n.
burun buruna (çarpışma) head-on adj.
Slang
kafa ya da burunla yapılan çarpışma veya dalış noser n.
Trade/Economic
kusurlu çarpışma negligent collision
çarpışma klozu running down clause
Law
çarpışma kanunu law of collision
çarpışma yasası law of collision
Politics
çarpışma tüzüğü collision regulation
Insurance
çarpışma hasarı collision damage
yangın, çarpışma, devrilme, raydan çıkma fire, collision, overturning and derailment
Technical
çarpışma kesidi collision cross section
çarpışma sonucu meydana gelen enerji kaybı degradation
çarpışma riski collision risk
çarpışma (iki aracın çarpışması) collision
çarpışma iyonizasyonu impact ionization
çarpışma perdesi collision bulkhead
chrysler çarpışma belirlemesi chrysler collision detection
çarpışma kuvveti collision force
esnek çarpışma elastic collision
çarpışma olasılığı collision probability
çarpışma önler sistem anti-collision system
çarpışma sezimi collision detection
ışınır çarpışma radiative collision
ılıncık çarpışma hasarı neutron collision damage
çarpışma iyonlaşmasi collision ionization
esnemez çarpışma inelastic collision
çarpışma kesit alanı collision cross-section
çarpışma kovanı percussion cap
nötron çarpışma hasarı neutron collision damage
kapıların yumuşak ve ağır cisim ile çarpışma dayanımı resistance to soft and heavy body impact of doors
çarpışma sayısı collision number
çarpışma kuramı collision theory
çarpışma iyonlaşması collision ionization
çarpışma halinde sürücünün direksiyon mekanizmasına karşı korunması protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact
çarpışma durumunda yakıt sızıntısı fuel leakage in the event of a collision
belirli çarpışma şartlarında under certain collision conditions
çarpışma önleyici uyarı ışığı anti-collision beacon
çarpışma dayanıklılığı crashworthiness
Computer
çarpışma ile uyarma collision excitation
çarpışma olasılığı collision probability
çarpışma sinyali collision detect
çarpışma sıklığı collision frequency
çarpışma algılaması collision detection
çarpışma olasılığı probability of collision
çarpışma-önler sistem anticollision system
Informatics
çarpışma algılaması collision detection
çarpışma sıklığı collision frequency
çarpışma sezimi collision detection
Telecom
çarpışma algılamalı taşıyıcı duyarlı çoklu erişim carrier sense multiple access with collision detection
çarpışma algılaması collision detection
çarpışma sıklığı collision frequency
çarpışma alanı collision domain
Electric
çarpışma iyonizasyonu impact ionization
Automotive
çarpışma deneyinde çarpma hızının ölçülmesi measurement of impact velocity in collision test
çarpışma güvenliği crash safety
ikincil çarpışma fren desteği secondary collision brake assist
ileri araç çarpışma ve güvenlik düzenleri advanced vehicle collision and safety systems
kafa kafaya çarpışma head on collision
otomatik frenlemeli çarpışma uyarı düzeni collision warning with auto brake
önden çarpışma uyarı düzeni forward collision warning system
önden dar örtüşmeli çarpışma testi small overlap frontal crash test
önden orta derece örtüşmeli çarpışma testi moderate overlap frontal crash
kavşaklarda çarpışma hafifletici fren düzeni intersection mitigation brake system
çarpışma hafifletici fren düzeni collision mitigation brake system
çarpışma öncesi güvenlik düzeni precrash system
çarpışma önleme desteği collision prevention assist
çarpışma sensörü crash sensor
çarpışma testi crash test
çarpışma testi mankeni crash test dummy
çoklu çarpışma freni multi-collision brake
Traffic
hızla bağlantılı çarpışma speed-related crash
kaçınılmaz çarpışma accidental collision
kazara çarpışma accidental collision
Railway
gabari çarpışma noktası fouling point
Aeronautic
havadan çarpışma riski air miss n.
çarpışma rotasıyla önleme collision course interception
çarpışma önleme sistemi collision avoidance system
çarpışma rotası collision course
havadan çarpışma riski airmiss
bulut ve çarpışma inbar sistemi cloud and collision warning system
çarpışma ikaz radarı collision warning radar
acil durum inişi için iniş/çarpışma pozisyonu brace position
acil durum inişi için iniş/çarpışma pozisyonu crash position
çarpışma riski collision risk
çarpışma riski risk of collision
gökyüzünde çarpışma mid-air collision
gökyüzünde çarpışma midair collision
çarpışma için hazırlanın brace for impact
çarpışma pozisyonu brace position
çarpışma pozisyonu brace position
trafik çarpışma önleme sistemi traffic collision avoidance system (tcas)
trafik ikaz ve çarpışma kaçınma sistemi traffic collision avoidance system (tcas)
çarpışma riski risk of collision
Marine
çarpışma klozu collision clause
Psychology
çarpışma yorgunluğu combat fatigue
çarpışma şoku combat shock
Physics
elastik çarpışma elastic impact
çarpışma kesidi collision cross section
çarpışma ile uyarma collision excitation
moleküllerin çarpışma çapı collision diameter of molecules
çarpışma sıklığı collision frequency
çarpışma frekansı collision frequency
çarpışma yoğunluğu collision density
çarpışma iyonlaşması collision ionization
esnek çarpışma elastic collision
inelastik çarpışma inelastic collision
esnemez çarpışma inelastic collision
radyoaktif çarpışma radioactive collision
ışınetkin çarpışma radioactive collision
yerdeğiştirici çarpışma replacement collision
iyonlaştırıcı çarpışma ionizing collision
çarpışma teorisi collision theory
Forestry
taşınan keresteleri orman dışına kadar gözleyip gerektiğinde çarpışma olmaması için sinyal göndermekle görevli kimse chaser n.
Geology
çarpışma sonrası post-collisional
çarpışma kuşağı collision zone
Military
devam eden bir şeyi durdurmak amaçlı yapılan çarpışma rearguard action n.
devam eden bir şeyi durdurmak amaçlı yapılan çarpışma rearguard action n.
iki uçak arasında olası çarpışma riskini içeren tehlikeli durum near miss n.
çarpışma sahası combat area
çarpışma rotası önlemesi collision course interception
çarpışma sahası combat zone
çarpışma önleme ışıkları strobe lighting
çarpışma tehlikesi near collision
çarpışma sonrası ölü sayısı butcher's bill