öfkeli - Turkish English Dictionary
History

öfkeliMeanings of "öfkeli" in English Turkish Dictionary : 55 result(s)

Turkish English
Common Usage
öfkeli angry adj.
General
öfkeli snotty adj.
öfkeli spunky adj.
öfkeli incensed adj.
öfkeli purple in the face adj.
öfkeli sore adj.
öfkeli raging adj.
öfkeli dyspeptic adj.
öfkeli wrathy adj.
öfkeli indignant adj.
öfkeli glowering adj.
öfkeli wrathful adj.
öfkeli mad adj.
öfkeli shorttempered adj.
öfkeli out of temper adj.
öfkeli rampageous adj.
öfkeli furious adj.
öfkeli heated adj.
öfkeli rampant adj.
öfkeli wroth adj.
öfkeli hot headed adj.
öfkeli vehement adj.
öfkeli bristly adj.
öfkeli frenzied adj.
öfkeli hotheaded adj.
öfkeli enraged adj.
öfkeli rabid adj.
öfkeli irate adj.
öfkeli cross adj.
öfkeli irritated adj.
öfkeli frantic adj.
öfkeli angry adj.
öfkeli inflamed adj.
öfkeli pissed off adj.
öfkeli waxy adj.
öfkeli exasperate adj.
öfkeli hot blooded adj.
öfkeli ireful adj.
öfkeli hot-blooded adj.
öfkeli ill-conditioned adj.
öfkeli red-hot adj.
öfkeli white-hot adj.
öfkeli fierce adj.
öfkeli surly adj.
öfkeli rageful adj.
öfkeli outraged adj.
öfkeli corybantic adj.
öfkeli red hot adj.
öfkeli blistering adj.
öfkeli blazing adj.
öfkeli acharné adj.
öfkeli in a fury adv.
öfkeli with his hackles up adv.
Idioms
öfkeli be spitting feathers
öfkeli hot under the collar

Meanings of "öfkeli" with other terms in English Turkish Dictionary : 53 result(s)

Turkish English
General
çok öfkeli olmak foam at the mouth v.
çok öfkeli olmak be out of one's mind v.
çok öfkeli olmak seethe v.
öfkeli bakmak glower v.
öfkeli bir halde gitmek storm v.
öfkeli bir şekilde azarlamak scold angrily v.
öfkeli kalabalığı sakinleştirmek calm down the angry crowd v.
öfkeli olmak fume v.
birdenbire söylenen öfkeli veya acı sözler outburst n.
çok öfkeli kimse cacafuego n.
kızgın/öfkeli arılar angry bees n.
öfkeli bakış glower n.
öfkeli bakma glowering n.
öfkeli kalabalık angry crowd n.
öfkeli kimse hothead n.
öfkeli olma durumu wrathfulness n.
öfkeli parlama blaze n.
öfkeli tartışma heated argument n.
çok öfkeli livid adj.
çok öfkeli furious adj.
çok öfkeli on the rampage adj.
daha öfkeli waxier adj.
daha öfkeli angrier adj.
en öfkeli waxiest adj.
aşırı derecede öfkeli/şiddetli biçimde rabidly adv.
çok öfkeli bir şekilde lividly adv.
öfkeli bakarak gloweringly adv.
öfkeli bir biçimde snarlingly adv.
öfkeli bir biçimde wrathfully adv.
öfkeli bir biçimde hotheadedly adv.
öfkeli bir biçimde fumingly adv.
öfkeli bir halde vehemently adv.
öfkeli bir halde spunkily adv.
öfkeli bir şekilde ragingly adv.
öfkeli bir şekilde irefully adv.
öfkeli bir şekilde waxily adv.
öfkeli bir şekilde irritatedly adv.
öfkeli bir şekilde wrathily adv.
öfkeli bir şekilde wrathfully adv.
Proverb
aç insan öfkeli insandır hungry man is an angry man
Colloquial
öfkeli olarak in a bad temper
Idioms
birine öfkeli bir şekilde bakmak glare down on someone
çok öfkeli mad enough to spit nails
çok öfkeli angry enough to chew nails
çok öfkeli mad enough to chew nails (and spit rivets)
çok sinirli/öfkeli up in arms
öfkeli konuşmak wax angry
öfkeli konuşmak wax wroth
öfkeli olmak chip on one's shoulder
öfkeli olmak chip on the shoulder
öfkeli ve endişeli durumda on edge on
Informatics
öfkeli tartışma flame war
öfkeli yanıt flaming