ex - Turkish English Dictionary
History

ex

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "ex" in Turkish English Dictionary : 15 result(s)

English Turkish
General
ex v. (yapmaktan) vazgeçmek
ex v. çıkarmak
ex v. silmek
ex adj. tamamen
ex adj. sabık
ex adj. önceki
ex adj. eski
ex adj. fazla
ex adj. geçmişteki
ex prep. -de teslim
ex prep. -siz
ex prep. -den dışarı
ex prep. -sız
ex prep. dışarı
Computer
ex hx

Meanings of "ex" in English Turkish Dictionary : 1 result(s)

Turkish English
Slang
ex thizz

Meanings of "ex" with other terms in English Turkish Dictionary : 303 result(s)

English Turkish
General
go back to one's ex-gf/bf v. eski sevgiliye geri dönmek
go back to one's ex-gf/bf v. eski sevgilisine geri dönmek
return to ex v. eski sevgilisine geri dönmek
return to ex v. eski sevgiliye geri dönmek
start seeing his/her ex again v. eski sevgiliyle yeniden görüşmeye başlamak
start seeing his/her ex again v. eski sevgilisi ile yeniden görüşmeye başlamak
ex-voto v. verilen bir sözü/adağı yerine getirmek için yapılan sunu
ex nihilo n. durduk yerde
ex member n. eski üye
ex manufacturer n. üretici çıkışlı
ex post facto n. makabline şamil
ex love n. x aşk
ex post facto n. yürürlüğe girmesinden önceki olaylara uygulanabilen kanun
ex post facto n. daha önceki olaya uygulanabilen
deus ex machina n. tepeden inme
deus ex machina n. hızır gibi yetişen yardım
deus ex machina n. beklenmedik biçimde yetişen yardımcı güç
deus ex machina n. hızır
deus ex machina n. beklenmedik zamanda yetişen bir güç
deus ex machina n. hızır gibi yetişen biri ya da bir yardım
ex-store n. depo teslimi
ex-husband n. eski eş
ex-serviceman n. terhis edilmiş asker
ex-communication n. iletişimdışı
ex-spouse n. eski eş
ex-serviceman n. eski asker
ex-convict n. eski tutuklu
ex-libris n. kitabın kime ait olduğunu gösteren yafta
ex-convict n. eski hükümlü
ex-husband n. eski koca
ex-convict n. ağır bir suçtan dolayı hapiste yatmış kimse
ex-member n. eski üye
ex-wife n. eski eş
ex-member n. eski üyeler
ex-convict n. sabıkalı
ex parents-in-law n. eski kayınvalide ve kayınpeder
ex-alcoholic n. eski alkolik
ex wife n. önceki karısı/eşi
ex love n. önceki aşkı
ex husband n. eski/önceki eş
ex husband n. eski/önceki kocası
ex-policeman n. eski polis
ex-cope n. eski polis
ex-slave n. eski köle
ex-nun n. eski rahibe
ex-sailor n. eski denizci
ex-boss n. eski patron
ex colony n. eski sömürge
ex-cosmonaut n. eski kozmonot
ex love n. eski sevgili/eş
ex-deskmate n. eski sıra arkadaşı
ex volleyball player n. eski voleybolcu
ex-governor n. eski vali
ex parte adj. tek taraftan yapılan
ex cathedra adj. sorumlu
ex parte adj. tek taraflı
ex cathedra adj. yetkili
ex-ankara adj. ankara çıkışlı
ex-service adj. eski
ex-service adj. terhis edilmiş
ex-post adj. nihai
ex-directory adj. kendi isteği ile telefon rehberinde bulunmayan
ex- adj. eski
ex-proof adj. alev sızdırmaz
ex-ante adj. beklenen
ex-ante adj. tahmin edilen
ex officio adv. resmen
ex cathedra adv. salahiyet ile
ex officio adv. memuriyeti dolayısıyla
ex gratia adv. lütuf olarak
ex parte adv. tek taraflı olarak
ex hypothesi adv. daha önce önerilen hipoteze göre
ex novo (from the beginning) adv. en baştan
Phrases
ex nihilo nihil fit hiçbir şey yoktan var olmaz
Colloquial
ex tempore fazla düşünmeden
ex tempore ilk bakışta
ex tempore hazırlanmadan
ex tempore ilk anda
ex tempore herhangi bir hazırlık yapmadan
ex-army chief eski ordu komutanı
Speaking
my ex-husband eski kocam
Slang
ex-hole tahammül edilemeyen eski sevgili ya da eş
ex love eski sevgili
ex love eski aşk
ex-cop eski polis
ex-cokehead eski kokainman
Trade/Economic
ex mill fabrikada teslim
ex dividend temettüsüz satış
ex-dividend kar hissesi olmadan
ex ante real rate of interest beklenen reel faiz oranı
ex factory fabrika teslimi
decision given ex parte gıyapta verilen hüküm
ex ante planlanan
ex ante tahmin edilen
ex quay rıhtımda teslim
ex interest faiz hariç
ex-dividend bir hisse senedinin gerçekleşen kar paylarının alım hakkı hariç satılması
ex post investment dönem sonu yatırımı
ex works iş yerinde
ex post real rate of interest gerçekleşen reel faiz oranı
ex mine maden ocağında teslim
ex works imalathanede iş yerinde teslim
ex plantation tarlada teslim
ex rights hisse senedi satışında kazanılan bazı hakların sınırlandırılması
ex post facto geriye dönük işlem yapma
ex interest faizsiz
ex warehouse antrepoda teslim
ex post gerçekleşen anlamında sıfat
ex officio re'sen
ex ante olay gerçekleşmeden önce
delivered ex ship des
ex gratia payment ikramiye ödemesi
ex ship gemide teslim
ex ante önceden tahmin edilen
ex dividend date temettüsüz işlem tarihi
ex ante beklenen anlamında sıfat
ex factory fabrikada teslim
ex works fabrikada teslim
ex ante investment iş adamlarının dönem başında yapmayı planladıkları yatırım
ex works exw
ex plantation bahçede teslim
ex dock rıhtımda teslim
delivered ex quay (duty paid) deq
ex post investment gerçekleşen yatırım
ex rights hisse satışında bir kısım hakların yeni sahibine geçmeyip eski sahibine ait olarak kalması durumu
ex works fabrikada iş yerinde teslim
ex bonus çıkarılacak prim hisseleri hariç
ex storehouse depoda teslim
ex warehouse depoda teslim
ex works fabrika teslim fiyatı
ex factory fabrika teslim fiyatı
ex interest faiz ödemesi hariç
ex bond gümrük dışında
ex pier iskelede teslim
ex coupon kuponsuz
ex gratia payment lütuf olarak ödeme
ex officio memuriyetten dolayı
ex right rüçhan hakkı olmadan
ex dividend temettüsüz
ex rights hisse senedine ait olan haklar
ex-warehouse depoda teslim
ex-works işletmede teslim
ex-works depo teslimi
ex-refinery price rafineri çıkış fiyatı
ex-works fabrika teslimi
ex-quay rıhtımda teslim
ex ante -den dışarı
ex-works fabrikada teslim
theoretical ex-rights value per share hisse senedi hakları kullanıldıktan sonraki hisse başına teorik değer
theoretical ex-rights value per share hisse başı teorik geçmiş haklar değeri
delivered ex ship gemide teslim
delivered ex quay rıhtımda teslim
ex works işyerinde teslim
ex-gratia payment lütuf ödemesi
ex warehouse ambarda teslim
ex-rights hisse senedine ait olan haklar
ex-ship gemide teslimi
ex-works işyerinde teslim
ex mill değirmende teslim
ex-dividend kar hissesiz
ex plantation ekim yerinde teslim
ex-all öncelikler dışında hisse senetlerinin satılması
ex-stock stokta hazır bulunan mal
ex-stock hazır mal
ex-works fabrikada
ex-post saving gerçekleşen tasarruf
ex-post investment gerçekleşen yatırım
ex-coupon menkul değerin faiz kuponsuz satışı
ex works ticari işletmede teslim
ex-gratis pension sübvanse emeklilik
ex-factory cost fabrika çıkış maliyeti/fiyatı
ex-factory cost fabrika teslim maliyeti
ex-factory date fabrika teslim tarihi
ex-godown ambarda teslim
ex-ante budget planlanmış bütçe
ex-ante budget gelir tahminleri ile harcama planını içeren bütçe
Law
enter into ex officio settlements uzlaşmaya gitmeye
ex parte tek tarafın çıkarına olan
application ex parte kesinleşmiş kararın iptali ve davaya yeniden bakılması için başvuru
application ex parte acele itiraz
actio ex locato kira davası
ex parte tek taraflı
ex parte application acele itiraz
ex ship gemide teslim
ex tunc tescili beklenmeden
ex post meydana gelen
ex parte bir taraf lehine
ex officio resen
ex post vuku bulan
ex post facto olayın vukuundan sonra
ex dividend temettüsüz
ex quay rıhtımda teslim
ex officio tax calculation resen vergi hesaplaması
ex factory fabrikada teslim
ex tunc tasdik edilmekle yürürlüğe girmek
ex post olan
ex-izmir izmir çıkışlı
ex quay rıhtım vergisi ödenmiş
ex parte application acele başvuru
ex-convict eski hükümlü
ex-con eski hükümlü
ex-con sabıkalı
ex-convict sabıkalı
liability ex delicto kusurlu sorumluluk
ex parte proceeding çekişmesiz yargı
ex parte proceeding nizasız yargı
principle of ex officio examination re'sen araştırma ilkesi
ex officio re'sen
ex-officio memuriyet sebebiyle
ex-officio görev dolayısıyla
ex-post facto law önceyi kapsayan yasa
ex-post facto law geçmişte yürürlüğü olan kanun
ex-officio re'sen
ex-post facto law önceyi kapsayan kanun
ex-inmate eski tutuklu
ex-inmate eski mahkum
ex turpi causa non oritur actio ahlaka aykırı bir hukuki sebebe dayanan muamele dava hakkı vermez
ex-con eski mahkum
ex officio re'sen
amiable compositeur ( ex aequo et bono) dostane aracı
ex-offenders eski hükümlüler
ex injuria jus non oritur (unjust acts cannot create law) haksızlıktan hukuk doğmaz
ex injuria jus non oritur (unjust acts cannot create law) adaletsizlikten hukuk meydana gelmez
ex injuria jus non oritur (unjust acts cannot create law) hukuksuzluk hukuk kuralı oluşturmaz
ex injuria jus non oritur (unjust acts cannot create law) haksızlıktan hak doğmaz
Politics
ex post financial audit body harcama sonrası denetim yapan birim
ex officio yetkisel
ex post external audit harcama sonrası dış mali denetim
ex officio memuriyeti sebebiyle
ex ante uygulama öncesi
ex-ante evaluation ön değerlendirme
ex-post evaluation nihai değerlendirme
ex-ante control harcama öncesi kontrol
ex-post financial audit body harcama sonrası denetim yapan birim
ex-post internal audit harcama sonrası iç mali denetim
ex-post olay sonrası gerçekleşen
ex-president sabık reis
ex-president eski başkan
ex-officer eski memur
ex-deputy eski milletvekili
ex-soviet eski sovyet
Insurance
ex gratia lütuf ödemesi
Technical
ex-proof patlamaz
ex-proof patlamaya karşı korunmuş
ex-proof patlamaya dayanaklı
ex-situ doğal yeri dışında
Computer
ex code 93 eski kod 93
Telecom
ex-post ardıl
ex-ante regulation öncül düzenleme
Automotive
ex-demonstrator eski test aracı
ex showroom price temel fiyat
ex works ticari işletmede teslim
delivered ex ship gemide teslim
delivered ex quay rıhtımda teslim
ex-motability car ikinci el engelli aracı
Aeronautic
ex-meridian altitude dış meridyen irtifaı
Marine
ex ship gemide teslim
ex-quay rıhtımda gümrüklenmiş olarak teslim
ex-quay rıhtımda gümrüklenmiş teslim
ex-ship gemide teslim
Medical
fetor ex ore fetor
ex vivo ex vivo
hydrocephalus ex vacuo beyin dokusunun kaybı ya da atrofisinden kaynaklanan hidrosefali
ex-smoker eski içici
ex-smoker sonradan sigarayı bırakan
exit (ex-utero intrapartum treatment) doğum sırasında uterus dışında tedavi
ex vivo canlı/organizma dışında
ex-diseases geçmiş hastalıklar
ex-diseases daha önce yaşanmış hastalıklar
Pathology
maig neoplasm cerebrum ex lobes & ventrl beyin malign neoplazmı
Biology
ex-situ conservation doğal yeri dışında koruma
Education
ex-ante budget yerinden önceden bütçe
ex-post budget yerinden sonradan bütçe
Literature
deux ex machina bir kurguda beklenmedik, yapay veya imkansız bir karakterin senaryo akışı içinde beklenmedik bir yerde aniden ortaya çıkması ve çözülmesi imkansız görünen bir sorunu ansızın çözmesi
Philosophy
ex-duco (lead out of one's self) kişinin kendini dışa vurumu
Art
deus ex machina bir roman ya da tiyatro oyununda kahramanın tepeden inme ve doğaya aykırı şekilde son anda tehlikeden veya ölümden kurtulması
Latin
ex parte ihbarsız
ex parte bir tarafın yararına
ex parte bir tarafın çıkarına
ex nihilo nihil fit hiçlikten hiçlik çıkar
ex libris kitabın kime ait olduğunu gösteren etiket
ex parte dışarı
ex gratia lütuf olarak
ex libris kütüphanesinden
ex gratia nezaketen
actio ex testamento vasiyetten doğan dava
actio ex testamento muayyen mal vasiyeti davası
ex ante planlanan
ex gratia lütuf kabilinden
ex aequo et bono hakkaniyet ve nesfete göre
ex officio resen
ex ante -de teslim
ex mero motu kendiliğinden
ex mero motu isteyerek
ex mero motu resen
ex lege kanun gereğince
ex nunc şimdiden sonra
ex nunc şu andan itibaren
ex tunc en başından beri
ex tunc baştan itibaren
ex umbra in solem gölgeden güneşe
ex umbra in solem karanlıktan aydınlığa
ex hypothesi hipoteze göre