hide - Turkish English Dictionary
History

hide

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "hide" in Turkish English Dictionary : 29 result(s)

English Turkish
Common Usage
hide v. saklamak
hide v. gizlemek
hide v. saklanmak
hide n. post
Irregular Verb
hide v. hid - hidden
General
hide v. gizlenmek
hide v. saklanmak
hide v. gizli tutmak
hide v. sinmek
hide v. dayak atmak
hide v. saklı tutmak
hide v. derisini yüzmek
hide v. pataklamak
hide v. idare etmek
hide v. zula etmek
hide v. dövmek
hide v. saklamak
hide v. gizlemek
hide v. örtmek
hide v. ketmetmek
hide n. gön
hide n. cilt
hide n. deri
hide n. gizleme
hide n. hayvan derisi
Technical
hide v. saklamak
hide n. hayvan derisi
hide n. post
Computer
hide expr. gizle

Meanings of "hide" with other terms in English Turkish Dictionary : 316 result(s)

English Turkish
General
tan somebody's hide v. marizlemek
tan somebody's hide v. pataklamak
be hide v. sinmek
tan somebody's hide v. kemiklerini kırmak
look for a place to hide v. kaçacak delik aramak
hide out v. polisten saklanmak
hide the distress one suffered v. kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
hide oneself v. gizlenmek
be unable to hide something v. açık vermek
hide out v. saklamak
hide one's distress or sorrow v. acısını içine gömmek
hide out v. gizlenmek
tan somebody's hide v. komalık etmek
hide away v. saklamak
hide from view v. ortadan kaldırmak
hide oneself v. saklanmak
hide one's displeasure v. bozuntuya vermemek
hide away v. saklanmak
tan someone's hide v. birine dayak atmak
hide the truth v. gerçeği gizlemek
hide out v. saklanmak
tan someone's hide v. birini pataklamak
tan somebody's hide v. eşek sudan gelinceye kadar dövmek
hide in a secret place v. zulaya atmak
hide in a secret place v. zula etmek
hide behind something or someone v. arkasına sığınmak
hide behind something v. arkasına sığınmak
hide behind v. arkasına gizlenmek
hide one's identity v. kimliğini gizlemek
hide one's sorrow v. üzüntüsünü gizlemek
cannot hide one's astonishment v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's bewilderment v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's puzzlement v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's amazement v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's confusion v. şaşkınlığını gizleyememek
hide one's excitement v. heyecanını gizlemek
hide information v. bilgi saklamak
hide the price v. fiyatı saklamak
hide one's light under a bushel v. yeteneğini gizlemek
hide one's light under a bushel v. kendini belli etmemek
hide one's light under a bushel v. kendini göstermemek
hide one's light under a bushel v. tevazu sahibi olmak
hide one's light under a bushel v. karda yürüyüp izini belli etmemek
hide one's light under a bushel v. rengini belli etmemek
play hide-and-seek v. saklambaç oynamak
hide one's feelings v. hislerini gizlemek
hide one's feelings v. duygularını gizlemek
hide one's intention v. niyetini gizlemek
hide behind v. arkasına sığınmak
hide behind v. arkasına saklanmak
hide one’s pain v. acısını saklamak
play hide and seek v. saklambaç oynamak
hide in the pantry v. kilerde saklanmak
hide at one’s uncle's house v. amcasının evinde saklanmak
hide at one’s uncle's house v. dayısının evinde saklanmak
hide a crime v. suç örtmek/gizlemek
hide something v. bir şey/şeyler saklamak
hide one's surprise v. şaşkınlığını gizlemek
hide behind v. ardına sığınmak
hide your feelings v. duygularını gizlemek
be unable to hide one's astonishment v. şaşkınlığını gizleyememek
hide something from someone v. birisinden birşeyi saklamak
hide one's self v. kendini güvenceye almak
hide the face from v. gözden kaçırmak
hide the face from v. bağışlamak
hide one's self v. kendine koruma sağlamak
hide the face from v. memnun olmamak
hide the face from v. verilen lütfu geri almak
hide and seek n. saklambaç
tanned hide n. gön
hunter's hide n. evsin
animal hide n. hayvan postu
hide-out n. barınak
hide-and-seek n. saklambaç
tanned hide n. tabaklanmış deri
raw hide n. tabaklanmamış deri
raw hide n. ham deri
mink hide n. vizon postu
crude hide n. ham post
thick hide of the cocoon n. kozanın kalın kabuğu
hide-a-bed sofa n. çekyat
hide-a-bed sofa n. yataklı kanepe
hide-and-go-seek n. saklambaç
Phrasals
hide behind someone v. bir şeyin arkasına saklanmak
hide from someone v. birinden saklanmak
hide someone behind something v. birini bir şeyin arkasına gizlemek/saklamak
hide out from someone v. birinden gizlenmek
hide something in something v. bir şeyi bir şeyin içine saklamak
hide from someone v. birinden gizlenmek
hide out from someone v. birinden saklanmak
Proverb
you can't hide the truth güneş balçıkla sıvanmaz
Colloquial
haven't seen hide nor hair of someone v. bayağı bir süredir ortalarda görünmemek
Idioms
hide the face v. verilen lütfu geri almak
hide one's light under a bushel v. alçakgönüllülük etmek
have someone's hide v. birini pataklamak
nail someone's hide to the wall v. birisini azarlamak
have someone's hide v. birini cezalandırmak
nail someone's hide to the wall v. birisini ağır biçimde cezalandırmak
tan someone's hide v. birini pataklamak
hide one's light under a bushel v. becerilerini göstermemek
hide one's head in the sand v. başını kuma gömmek
nail someone's hide to the wall v. birisini azarlayarak yerin dibine sokmak
hide a multitude of sins v. birçok kusuru kapatmak
tan someone's hide v. birine dersini vermek
tan someone's hide v. birini cezalandırmak
have someone's hide v. birine dersini vermek
hide one's head in the sand like an ostrich v. devekuşu gibi başını kuma gömmek
tan someone's hide v. dövmek
hide one's head in the sand like an ostrich v. devekuşu gibi başını kuma sokmak
hide a multitude of sins v. hakikati gizlemek
tan one's hide v. evire çevire dövmek
hide in plain sight v. göz önünde fark edilmemek
hide a multitude of sins v. hakikati saklamak
see neither hide nor hair of someone v. izine rastlayamamak
hide one's light under a bushel v. içindeki cevheri göstermemek
find neither hide nor hair of someone v. izine rastlayamamak
hide one's light under a bushel v. içindeki cevheri gizlemek
hide one's light under a bushel v. kendini göstermemek
hide a multitude of sins v. kusurları gizlemek
hide one's main objective v. kaçak güreşmek
hide one's head in the sand v. sorunları görmezden gelmek
haven't seen hide nor hair of v. sesi soluğu çıkmamak
neither hide nor hair expr. en ufak bir iz bile yok
a fair face may hide a foul heart expr. görünüşe aldanmamalı
hide or hair expr. kayıplara karışmış
neither hide nor hair expr. ne gören var ne de duyan var
hide or hair expr. ne gören var ne de duyan
hide nor hair expr. kayıplara karışmış
hide nor hair expr. ne gören var ne de duyan
hide or hair expr. sırra kadem basmış
hide nor hair expr. sırra kadem basmış
hide one's light under a bushel yeteneğini gizlemek
hide one's face in shame utancından yerin dibine geçmek
hide nor hair (ondan) hiç iz yok
hide or hair -den hiç iz yok
hide nor hair -den hiç iz yok
hide one's light under a bushel yeteneklerini belli etmemek
hide a multitude of sins (kötülükleri) örtmek
hide a multitude of sins (kötülükleri) gizlemek
hide a multitude of sins (kötülükleri) maskelemek
hide a multitude of sins (olumsuzluklara) paravan olmak
hide a multitude of sins (kötülüklere) örtü olmak
hide one's face in shame utancıdan yüzünü saklamak
neither hide nor hair (ondan) hiç iz yok
hair and hide (horns and tallow) (son parçasına kadar) her şey
hide in plain sight varlığını maskeleyen bir ortamda görünür kalarak fark edilmez olmak
Speaking
hide my name expr. adımı gizle
hide your feelings expr. duygularını gizle
you can't hide the truth expr. gerçeği gizleyemezsin
I haven't seen hide or hair of him expr. izi tozu yok
hide my name expr. ismimi gizle
you can run but you cannot hide expr. kaçabilirsin ama saklanamazsın
hide nor hair expr. ne gören var ne de duyan var
no place to hide expr. saklanacak yer yok
there is no place to hide expr. saklanacak yer yok
I got nothing to hide expr. saklayacak hiçbir şeyim yok
Slang
play hide the bologna v. seks yapmak
play hide the bologna v. cinsel ilişkiye girmek
play hide the bologna v. mercimeği fırına vermek
tan someone's hide v. bir güzel dövmek
chap one's hide v. canını sıkmak
chap one's hide v. kızdırmak
tan someone's hide v. sopalamak
tan someone's hide v. pataklamak
tan someone's hide v. sopa çekmek
chap one's hide v. sinirlendirmek
tan someone's hide yumruk manyağı etmek
Technical
auto-hide v. otomatik gizlemek
raw hide n. ham deri
tanned hide n. sepili deri
tanned hide n. tabaklanmış deri
alligator hide n. timsah sırtı
Computer
hide a page v. sayfa gizlemek
hide footer n. altlığı gizle
hide filter tab on main window n. ana penceredeki süzgeç sekmesini gizle
hide host drive n. ana sürücüyü gizle
show or hide the toolbar n. araç çubuğunu gösterir veya gizler
hide detail n. ayrıntı gizle
show/hide detail n. ayrıntıyı göster/gizle
hide items n. gizlenecek öğeler
hide object n. gizle nesne
auto-hide n. otomatik gizleme
hide comment expr. açıklama gizle
hide comment expr. açıklamayı gizle
hide network neighborhood expr. ağ komşuları'nı gizle
hide field list expr. alan listesini gizle
hide toolbar expr. araç çubuğunu gizle
show or hide the toolbar expr. araç çubuğunu göster veya gizle
hide toolbars expr. araç çubuklarını gizle
hide settings page expr. ayarlar sayfasını gizle
hide device manager page expr. aygıt yöneticisi sayfasını gizle
hide details expr. ayrıntıları gizle
hide dimension expr. boyut gizle
hide files of these types expr. bu tür dosyaları gizle
hide title bar expr. başlık çubuğunu gizle
hide pane expr. bölmeyi gizle
hide start menu subfolders expr. başlat menüsü altdizinlerini gizle
hide this host drive expr. bu ana sürücüyü gizle
hide this node expr. bu düğümü gizle
show/hide document text expr. belge metnini göster/gizle
hide size expr. boyutu gizle
hide header expr. başlığı gizle
hide this drive expr. bu sürücüyü gizle
show/hide ruler expr. cetvel göster/gizle
hide hardware profiles page expr. donanım profilleri sayfasını gizle
hide ruler expr. cetveli sakla
hide ruler lines expr. cetvel çizgilerini gizle
hide button expr. düğme gizle
workbook hide expr. çalışmakitabı gizle
hide ruler lines expr. cetvel çizglerini gizle
hide file system button expr. dosya sistemi düğmesini gizle
hide variations expr. değişimleri gizle
hide levels expr. düzeyleri gizle
hide ruler expr. cetveli gizle
hide rulers expr. cetvelleri gizle
hide errors expr. hataları gizle
hide spelling errors in current document expr. geçerli belgede yazım hatalarını gizle
hide fax status expr. faks durumunu gizle
hide fax queue viewer expr. faks kuyruk görüntüleyicisini gizle
show or hide expr. göster ya da gizle
hide log expr. günlüğü gizle
hide appearance page expr. görünüm sayfasını gizle
hide always expr. her zaman gizle
hide access control page expr. erişim denetim masasını gizle
always hide expr. her zaman gizle
hide views bar expr. görünüm çubuğunu gizle
show/hide expr. göster/gizle
hide general and details pages expr. genel ve ayrıntılar sayfalarını gizle
hide screen saver page expr. ekran koruyucu sayfasını gizle
show or hide expr. göster veya gizle
hide body text expr. gövde metnini gizle
hide plug-in expr. eklentiyi gizle
hide celltips expr. hücre ipuçlarını gizle
hide marks expr. imleri gizle
hide marks expr. işaretleri gizle
hide pointer and button expr. işaretçiyi ve düğmeyi gizle
hide message header expr. ileti üstbilgisini gizle
hide pointer and button always expr. işaretçiyi ve düğmeyi her zaman gizle
hide messages expr. iletileri gizle
hide cursor expr. imleci gizle
hide tips expr. ipuçlarını gizle
hide approvers expr. onaylayanları gizle
hide user profiles page expr. kullanıcı profilleri sayfasını gizle
hide property expr. özellik gizle
show/hide grid expr. kılavuzu göster/gizle
hide record expr. kayıt gizle
show/hide the arrow pointer expr. ok işaretçisini göster/gizle
auto hide expr. otomatik gizle
show/hide codes expr. kodları göster/gizle
hide items expr. öğeleri gizle
hide identification page expr. kimlik sayfasını gizle
hide codes expr. kodları gizle
auto hide between uses expr. kullanımlar arasında otomatik gizle
auto-hide expr. otomatik gizle
hide folders expr. klasörleri gizle
hide user log expr. kullanıcı günlüğünü gizle
hide box expr. kutu gizle
hide records expr. kayıtları gizle
hide gridlines expr. kılavuz çizgilerini gizle
hide item expr. öğe gizle
hide all items on desktop expr. masaüstü'ndeki tüm öğeleri gizle
hide text expr. metni gizle
hide preview expr. önizlemeyi gizle
hide slide expr. slayt gizle
hide pages expr. sayfaları gizle
hide image info expr. resim bilgisini sakla
hide virtual memory button expr. sanal bellek düğmesini gizle
hide change passwords page expr. parola değiştir sayfasını gizle
hide query expr. sorgu gizle
hide columns expr. sütun gizle
hide pictures expr. resimleri gizle
hide boundaries expr. sınırları gizle
hide tabs expr. sekmeleri gizle
hide wizard expr. sihirbazı gizle
reset or hide expr. sıfırla ya da gizle
hide picture expr. resim gizle
hide clipboard expr. panoyu gizle
hide icon expr. simgeyi gizle
hide branch expr. şube gizle
hide share passwords with asterisks expr. paylaşım parolalarını yıldız imi ile gizle
hide now expr. şimdi gizle
hide page breaks expr. sayfa sonlarını gizle
hide icons expr. simgeleri gizle
hide window expr. pencere gizle
hide column expr. sütun gizle
hide sheet expr. sayfa gizle
hide columns expr. sütunları gizle
hide row expr. satır gizle
hide window expr. pencereyi gizle
hide after expr. sonrasında gizle
hide table expr. tablo gizle
hide discussion expr. tartışmayı gizle
hide all expr. tümünü gizle
hide tab ruler expr. tab duraklarını gizle
show/hide help yardımı göster/gizle
hide duplicates yinelenenleri gizle
hide drives in 'my computer' 'bilgisayarım' içindeki sürücüleri gizle
hide background page zemin sayfasını gizle
hide while not playing yürütülmezken gizle
hide envelope zarfı gizle
hide assistant yardımcıyı gizle
hide help yardımı gizle
hide remote administration page uzaktan yönetim sayfasını gizle
Telecom
hide picture n. gizli resim
hide picture expr. resim gizle
Textile
hide glue n. deri tutkal
raw hide n. ham deri
Furniture
hide-a-bed n. çekyat
Breeding
deer hide n. geyik derisi
raw hide n. ham deri
raw hide n. ham post
pickled cattle hide n. salamura sığır derisi
cattle hide n. sığır derisi
British Slang
hide the sausage v. biriyle yatmak
hide the sausage v. cinsel ilişkiye girmek
hide the salami v. seks yapmak