hide - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

hide

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "hide" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 29 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
hide v. saklamak
hide v. gizlemek
hide v. saklanmak
hide n. post
Irregular Verb
hide v. hid - hidden
General
hide v. gizlenmek
hide v. saklanmak
hide v. gizli tutmak
hide v. sinmek
hide v. dayak atmak
hide v. saklı tutmak
hide v. derisini yüzmek
hide v. pataklamak
hide v. idare etmek
hide v. zula etmek
hide v. dövmek
hide v. saklamak
hide v. gizlemek
hide v. örtmek
hide v. ketmetmek
hide n. gön
hide n. cilt
hide n. deri
hide n. gizleme
hide n. hayvan derisi
Technical
hide n. hayvan derisi
hide post
hide saklamak
Computer
hide expr. gizle

Sens de "hide" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 316 résultat(s)

Anglais Turc
General
hide out v. saklamak
be unable to hide something v. açık vermek
hide oneself v. gizlenmek
tan somebody's hide v. marizlemek
tan somebody's hide v. pataklamak
hide the distress one suffered v. kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek
hide out v. polisten saklanmak
look for a place to hide v. kaçacak delik aramak
be hide v. sinmek
tan somebody's hide v. kemiklerini kırmak
hide the truth v. gerçeği gizlemek
hide out v. saklanmak
tan someone's hide v. birini pataklamak
hide oneself v. saklanmak
tan somebody's hide v. komalık etmek
hide away v. saklamak
hide from view v. ortadan kaldırmak
hide one's displeasure v. bozuntuya vermemek
hide away v. saklanmak
tan someone's hide v. birine dayak atmak
hide one's distress or sorrow v. acısını içine gömmek
hide out v. gizlenmek
tan somebody's hide v. eşek sudan gelinceye kadar dövmek
hide in a secret place v. zulaya atmak
hide in a secret place v. zula etmek
hide behind something or someone v. arkasına sığınmak
hide behind something v. arkasına sığınmak
hide behind v. arkasına gizlenmek
hide one's identity v. kimliğini gizlemek
hide one's sorrow v. üzüntüsünü gizlemek
cannot hide one's astonishment v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's puzzlement v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's bewilderment v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's amazement v. şaşkınlığını gizleyememek
be unable to hide one's confusion v. şaşkınlığını gizleyememek
hide one's excitement v. heyecanını gizlemek
hide information v. bilgi saklamak
hide the price v. fiyatı saklamak
hide one's light under a bushel v. yeteneğini gizlemek
hide one's light under a bushel v. kendini belli etmemek
hide one's light under a bushel v. tevazu sahibi olmak
hide one's light under a bushel v. kendini göstermemek
hide one's light under a bushel v. rengini belli etmemek
hide one's light under a bushel v. karda yürüyüp izini belli etmemek
play hide-and-seek v. saklambaç oynamak
hide one's feelings v. hislerini gizlemek
hide one's feelings v. duygularını gizlemek
hide one's intention v. niyetini gizlemek
hide behind v. arkasına sığınmak
hide behind v. arkasına saklanmak
hide one’s pain v. acısını saklamak
play hide and seek v. saklambaç oynamak
hide in the pantry v. kilerde saklanmak
hide at one’s uncle's house v. amcasının evinde saklanmak
hide at one’s uncle's house v. dayısının evinde saklanmak
hide a crime v. suç örtmek/gizlemek
hide something v. bir şey/şeyler saklamak
hide one's surprise v. şaşkınlığını gizlemek
hide behind v. ardına sığınmak
hide your feelings v. duygularını gizlemek
be unable to hide one's astonishment v. şaşkınlığını gizleyememek
hide something from someone v. birisinden birşeyi saklamak
hide one's self v. kendini güvenceye almak
hide the face from v. gözden kaçırmak
hide the face from v. bağışlamak
hide one's self v. kendine koruma sağlamak
hide the face from v. memnun olmamak
hide the face from v. verilen lütfu geri almak
hide and seek n. saklambaç
tanned hide n. gön
hunter's hide n. evsin
animal hide n. hayvan postu
hide-out n. barınak
hide-and-seek n. saklambaç
tanned hide n. tabaklanmış deri
raw hide n. tabaklanmamış deri
raw hide n. ham deri
mink hide n. vizon postu
crude hide n. ham post
thick hide of the cocoon n. kozanın kalın kabuğu
hide-a-bed sofa n. çekyat
hide-a-bed sofa n. yataklı kanepe
hide-and-go-seek n. saklambaç
Phrasals
hide something in something v. bir şeyi bir şeyin içine saklamak
hide from someone v. birinden gizlenmek
hide out from someone v. birinden saklanmak
hide out from someone v. birinden gizlenmek
hide behind someone v. bir şeyin arkasına saklanmak
hide from someone v. birinden saklanmak
hide someone behind something v. birini bir şeyin arkasına gizlemek/saklamak
Proverb
you can't hide the truth güneş balçıkla sıvanmaz
Colloquial
haven't seen hide nor hair of someone v. bayağı bir süredir ortalarda görünmemek
Idioms
hide the face v. verilen lütfu geri almak
hide one's light under a bushel v. alçakgönüllülük etmek
have someone's hide v. birini cezalandırmak
nail someone's hide to the wall v. birisini azarlamak
nail someone's hide to the wall v. birisini ağır biçimde cezalandırmak
have someone's hide v. birini pataklamak
tan someone's hide v. birini pataklamak
tan someone's hide v. birini cezalandırmak
tan someone's hide v. birine dersini vermek
nail someone's hide to the wall v. birisini azarlayarak yerin dibine sokmak
hide a multitude of sins v. birçok kusuru kapatmak
hide one's head in the sand v. başını kuma gömmek
hide one's light under a bushel v. becerilerini göstermemek
have someone's hide v. birine dersini vermek
hide one's head in the sand like an ostrich v. devekuşu gibi başını kuma gömmek
tan someone's hide v. dövmek
hide one's head in the sand like an ostrich v. devekuşu gibi başını kuma sokmak
hide a multitude of sins v. hakikati gizlemek
tan one's hide v. evire çevire dövmek
hide a multitude of sins v. hakikati saklamak
hide in plain sight v. göz önünde fark edilmemek
see neither hide nor hair of someone v. izine rastlayamamak
find neither hide nor hair of someone v. izine rastlayamamak
hide one's light under a bushel v. içindeki cevheri gizlemek
hide one's light under a bushel v. içindeki cevheri göstermemek
a fair face may hide a foul heart expr. görünüşe aldanmamalı
neither hide nor hair expr. en ufak bir iz bile yok
hide one's light under a bushel kendini göstermemek
hide one's light under a bushel yeteneğini gizlemek
hide one's face in shame utancından yerin dibine geçmek
hide nor hair (ondan) hiç iz yok
hide nor hair kayıplara karışmış
hide nor hair ne gören var ne de duyan
hide or hair ne gören var ne de duyan
hide or hair sırra kadem basmış
hide nor hair sırra kadem basmış
hide or hair kayıplara karışmış
hide or hair -den hiç iz yok
hide nor hair -den hiç iz yok
hide one's light under a bushel yeteneklerini belli etmemek
hide a multitude of sins (kötülükleri) maskelemek
hide a multitude of sins (olumsuzluklara) paravan olmak
hide a multitude of sins (kötülükleri) gizlemek
hide a multitude of sins (kötülüklere) örtü olmak
hide a multitude of sins (kötülükleri) örtmek
haven't seen hide nor hair of sesi soluğu çıkmamak
hide a multitude of sins kusurları gizlemek
hide one's face in shame utancıdan yüzünü saklamak
neither hide nor hair (ondan) hiç iz yok
neither hide nor hair ne gören var ne de duyan var
hair and hide (horns and tallow) (son parçasına kadar) her şey
hide one's head in the sand sorunları görmezden gelmek
hide one's main objective kaçak güreşmek
hide in plain sight varlığını maskeleyen bir ortamda görünür kalarak fark edilmez olmak
Speaking
hide my name expr. adımı gizle
hide your feelings expr. duygularını gizle
you can't hide the truth expr. gerçeği gizleyemezsin
hide my name expr. ismimi gizle
I haven't seen hide or hair of him expr. izi tozu yok
hide nor hair ne gören var ne de duyan var
no place to hide saklanacak yer yok
there is no place to hide saklanacak yer yok
you can run but you cannot hide kaçabilirsin ama saklanamazsın
i got nothing to hide saklayacak hiçbir şeyim yok
Slang
play hide the bologna v. seks yapmak
play hide the bologna v. cinsel ilişkiye girmek
play hide the bologna v. mercimeği fırına vermek
tan someone's hide v. bir güzel dövmek
chap one's hide v. canını sıkmak
tan someone's hide pataklamak
tan someone's hide yumruk manyağı etmek
tan someone's hide sopa çekmek
tan someone's hide sopalamak
chap one's hide kızdırmak
chap one's hide sinirlendirmek
Technical
raw hide n. ham deri
auto-hide otomatik gizlemek
tanned hide tabaklanmış deri
tanned hide sepili deri
alligator hide timsah sırtı
Computer
hide footer n. altlığı gizle
hide filter tab on main window n. ana penceredeki süzgeç sekmesini gizle
hide host drive n. ana sürücüyü gizle
show or hide the toolbar n. araç çubuğunu gösterir veya gizler
hide detail n. ayrıntı gizle
show/hide detail n. ayrıntıyı göster/gizle
hide items n. gizlenecek öğeler
hide object n. gizle nesne
hide comment expr. açıklama gizle
hide comment expr. açıklamayı gizle
hide network neighborhood expr. ağ komşuları'nı gizle
hide field list expr. alan listesini gizle
hide toolbar expr. araç çubuğunu gizle
show or hide the toolbar expr. araç çubuğunu göster veya gizle
hide toolbars expr. araç çubuklarını gizle
hide settings page expr. ayarlar sayfasını gizle
hide device manager page expr. aygıt yöneticisi sayfasını gizle
hide details expr. ayrıntıları gizle
hide dimension expr. boyut gizle
hide this drive expr. bu sürücüyü gizle
hide title bar expr. başlık çubuğunu gizle
hide files of these types expr. bu tür dosyaları gizle
hide header expr. başlığı gizle
show/hide document text expr. belge metnini göster/gizle
hide pane expr. bölmeyi gizle
hide start menu subfolders expr. başlat menüsü altdizinlerini gizle
hide this host drive expr. bu ana sürücüyü gizle
hide size expr. boyutu gizle
hide this node expr. bu düğümü gizle
hide ruler lines expr. cetvel çizgilerini gizle
hide button expr. düğme gizle
hide variations expr. değişimleri gizle
workbook hide expr. çalışmakitabı gizle
hide rulers expr. cetvelleri gizle
hide ruler expr. cetveli sakla
hide ruler expr. cetveli gizle
hide ruler lines expr. cetvel çizglerini gizle
hide levels expr. düzeyleri gizle
hide file system button expr. dosya sistemi düğmesini gizle
show/hide ruler expr. cetvel göster/gizle
hide hardware profiles page expr. donanım profilleri sayfasını gizle
hide spelling errors in current document expr. geçerli belgede yazım hatalarını gizle
hide celltips expr. hücre ipuçlarını gizle
hide errors expr. hataları gizle
show/hide expr. göster/gizle
hide always expr. her zaman gizle
always hide expr. her zaman gizle
show or hide expr. göster ya da gizle
hide log expr. günlüğü gizle
hide access control page expr. erişim denetim masasını gizle
hide plug-in expr. eklentiyi gizle
show or hide expr. göster veya gizle
hide fax status expr. faks durumunu gizle
hide views bar expr. görünüm çubuğunu gizle
hide fax queue viewer expr. faks kuyruk görüntüleyicisini gizle
hide appearance page expr. görünüm sayfasını gizle
hide body text expr. gövde metnini gizle
hide screen saver page expr. ekran koruyucu sayfasını gizle
hide general and details pages expr. genel ve ayrıntılar sayfalarını gizle
hide pointer and button always expr. işaretçiyi ve düğmeyi her zaman gizle
hide marks expr. işaretleri gizle
hide message header expr. ileti üstbilgisini gizle
hide marks expr. imleri gizle
hide cursor expr. imleci gizle
hide tips expr. ipuçlarını gizle
hide pointer and button expr. işaretçiyi ve düğmeyi gizle
hide messages expr. iletileri gizle
show/hide the arrow pointer ok işaretçisini göster/gizle
show/hide grid kılavuzu göster/gizle
show/hide codes kodları göster/gizle
show/hide help yardımı göster/gizle
reset or hide sıfırla ya da gizle
auto hide otomatik gizle
auto hide between uses kullanımlar arasında otomatik gizle
hide picture resim gizle
hide clipboard panoyu gizle
hide sheet sayfa gizle
hide after sonrasında gizle
hide property özellik gizle
hide columns sütunları gizle
hide window pencereyi gizle
hide help yardımı gizle
hide approvers onaylayanları gizle
hide row satır gizle
hide preview önizlemeyi gizle
hide all tümünü gizle
hide page breaks sayfa sonlarını gizle
hide now şimdi gizle
hide share passwords with asterisks paylaşım parolalarını yıldız imi ile gizle
hide icon simgeyi gizle
hide table tablo gizle
hide column sütun gizle
hide icons simgeleri gizle
hide tab ruler tab duraklarını gizle
hide user profiles page kullanıcı profilleri sayfasını gizle
hide folders klasörleri gizle
hide wizard sihirbazı gizle
hide record kayıt gizle
hide tabs sekmeleri gizle
hide assistant yardımcıyı gizle
hide window pencere gizle
hide virtual memory button sanal bellek düğmesini gizle
hide while not playing yürütülmezken gizle
hide boundaries sınırları gizle
hide pages sayfaları gizle
hide change passwords page parola değiştir sayfasını gizle
hide discussion tartışmayı gizle
hide user log kullanıcı günlüğünü gizle
hide all items on desktop masaüstü'ndeki tüm öğeleri gizle
hide drives in 'my computer' 'bilgisayarım' içindeki sürücüleri gizle
hide duplicates yinelenenleri gizle
hide codes kodları gizle
hide identification page kimlik sayfasını gizle
hide remote administration page uzaktan yönetim sayfasını gizle
hide items öğeleri gizle
hide branch şube gizle
hide box kutu gizle
hide text metni gizle
hide image info resim bilgisini sakla
hide pictures resimleri gizle
hide records kayıtları gizle
hide query sorgu gizle
hide columns sütun gizle
hide gridlines kılavuz çizgilerini gizle
hide item öğe gizle
hide envelope zarfı gizle
hide slide slayt gizle
hide background page zemin sayfasını gizle
auto-hide otomatik gizle
auto-hide otomatik gizleme
hide a page sayfa gizlemek
Telecom
hide picture n. gizli resim
hide picture resim gizle
Textile
hide glue n. deri tutkal
raw hide n. ham deri
Furniture
hide-a-bed n. çekyat
Breeding
deer hide n. geyik derisi
raw hide n. ham deri
raw hide n. ham post
pickled cattle hide salamura sığır derisi
cattle hide sığır derisi
British Slang
hide the sausage v. biriyle yatmak
hide the sausage v. cinsel ilişkiye girmek
hide the salami seks yapmak