dengeli - Turco Inglés Diccionario
Historia

dengeliSignificados de "dengeli" en diccionario inglés turco : 22 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
dengeli balanced adj.
General
dengeli equal adj.
dengeli poised adj.
dengeli even adj.
dengeli levelheaded adj.
dengeli sober adj.
dengeli level adj.
dengeli equable adj.
dengeli stabile adj.
dengeli statical adj.
dengeli steady adj.
dengeli balanced adj.
dengeli level-headed adj.
dengeli well-balanced adj.
dengeli static adj.
Colloquial
dengeli even-keeled
Idioms
dengeli on an even keel
dengeli hard-edged
dengeli hardedged
Trade/Economic
dengeli balanced
Technical
dengeli balanced
dengeli stable

Significados de "dengeli" con otros términos en diccionario inglés turco: 259 resultado(s)

Turco Inglés
General
dengeli beslenmek keep balanced diet v.
dengeli olmak balance v.
dengeli beslenmek eat healthily v.
dengeli beslenmek eat properly v.
dengeli beslenmek eat sensibly v.
dengeli beslenme healthy nourishment n.
dengeli beslenme balanced nutrition n.
dengeli nüfus equilibrium population n.
dengeli durum balanced situation n.
dengeli beslenme balanced diet n.
dengeli bölgesel kalkınma balanced regional development n.
dengeli kalkınma balanced development n.
dengeli (kimse) stable adj.
tam dengeli perfectly balanced adj.
dengeli (kimse) well-balanced adj.
dengeli (beslenme) well-balanced adj.
amaçlı ve dengeli centered adj.
amaçlı ve dengeli centred adj.
dengeli bir halde equably adv.
dengeli bir şekilde sobersidedly adv.
dengeli bir biçimde levelly adv.
dengeli bir biçimde poisedly adv.
dengeli bir şekilde balancedly adv.
dengeli biçimde in a stable manner adv.
dengeli biçimde stably adv.
dengeli biçimde in a balanced manner adv.
dengeli şekilde evenly adv.
Trade/Economic
dengeli mal portfolyosu balanced product portfolio
dengeli yerleşim balanced tenancy
dengeli fiyat just price
dengeli büyüme balanced growth
dengeli fonlar balanced funds
dengeli olma equilibrium
dengeli stok balanced stock
dengeli sonuç kartı balance business scorecard
dengeli ticaret balanced trade
esnek –dengeli fonlar flexible-balanced funds
dengeli hesap account in balance
dengeli kalkınma balanced growth
dengeli ekonomi balanced economy
dengeli gelişme balanced growth
dengeli sonuç kartı balanced scorecard
dengeli fiyatlandırma balanced pricing
dengeli büyüme balanced growth
Law
dengeli ekonomik gelişme balanced growth
dengeli farklar balanced differences
dengeli kalkınma balanced growth
Politics
dengeli yaklaşım balanced approach
dengeli bir tarzda davranma balanced manner
dengeli büyüme balanced growth
dengeli ekonomik kalkınma balanced economic development
dengeli küresel büyüme balanced global growth
güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi framework for strong, sustainable and balanced growth
Insurance
esnek–dengeli fonlar flexible-balanced funds
Technical
dengeli göbek balanced core
dengeli wattmetre compensated wattmeter
dengeli karbüratör compensated carburetor
bir alaşımın düşük sıcaklıklarda dengeli olma eğilimi aging
dengeli akış balanced flow
dengeli çıkarma balanced hoisting
çift dengeli aygıt bistable device
dengeli makara balanced pulley
dengeli filtre balanced filter
dengeli ekzos balanced flue
dengeli kuvvetlendirici balanced amplifier
dengeli krip değeri weighted creep value
dengeli girdi balanced input
dengeli akım balanced current
dengeli çıkış balanced output
dengeli akımlar balanced currents
dengeli osilatör balanced oscillator
dengeli dümen balanced rudder
dengeli çözelti balanced solution
dengeli dizayn balanced design
dengeli hat balanced line
dengeli ışın rölesi balanced beam relay
dengeli elektronik voltmetre balanced electronic voltmeter
dengeli şarj balance of charge
dengeli köprü balanced bridge
dengeli transformatör compensated transformer
dengeli vatmetre compensated wattmeter
dengeli yük balanced load
dengeli geri akış vanası balanced back flow valve
dengeli konvertisör balanced converter
dengeli şebeke balanced network
dengeli osilatörü balanced oscillator
dengeli göbekli hoparlör balanced armature loudspeaker
dengeli krip oranı weighted creep ratio
hava dengeli air balanced
sıfır dengeli köprü null balance bridge
dengeli detektör balanced detector
dengeli modülatör balanced modulator
dengeli modulator balanced modulator
dengeli kipleyici balanced modulator
dengeli iletim hattı balanced transmission line
dengeli kazı balanced excavation
dengeli stok balanced stock
dengeli kod balanced code
dengeli devre balanced circuit
dengeli basamak balanced step
dengeli kip balanced mode
yarı dengeli dümen semi-balanced rudder
yarı dengeli dümen semi balanced rudder
yan dengeli karbür metastable carbide
yarı dengeli faz metastable phase
dengeli devrilir kapak tilting gate
dengeli ilave balanced addition
dengeli katkı balanced addition
dengeli mod balanced mode
dengeli platform stabilized platform
iki bileşenli dengeli evre çizgesi binary equilibrium phase diagram
ısıl dengeli çoğuzlar thermally-stable poylmers
ısıl dengeli thermostable
sıcak dengeli baskılama hot isostatic pressing (hip)
üçlü dengeli evre çizgesi ternary equilibrium phase diagramme
sıcak dengeli basınç kaynağı hot isostatic pressure welding
sıcak dengeli dövme hot isostatic forging (hif)
sıcak dengeli basılmış silis nitrür hot isostatically pressed silicon nitride
sıcak dengeli basılmış tepkimeyle bağlanmış silis nitrür hot isostatically pressed reaction-bondedsilicon nitride
bakır çinko dengeli evre çizgesi copper zinc equilibrium phase diagramme
eş dengeli isostatic
bakır berilyum dengeli evre çizgesi copper beryllium equilibrium phase diagramme
dengeli dizge stable system
demir-azot dengeli evre çizgesi iron-nitrogen equilibrium phasediagram
demir-sementit dengeli evre çizgesi iron cementite equilibrium phase diagram
dengeli dizge balanced system
demir-kalay dengeli evre çizgesi iron-tin equilibrium phase diagram
dengeli ısıtma equilibrium heating
demir-oksijen dengeli evre çizgesi iron-oxygen equilibrium phase diagram
dengeli laminat balanced laminate
dengeli tasarım balanced design
dengeli ark stable arc
demir grafit dengeli evre çizgesi iron graphite equilibrium phase diagram
dengeli kırma yöntemi balanced-break method
dengeli evre çizgesi equilibrium phasediagram
demir-karbon dengeli evre çizelgesi iron-carbon equilibrium phase diagram
dengeli dondurma equilibrium freezing
dengeli karbür stable carbide
demir-kükürt dengeli evre çizgesi iron-sulphur equilibrium phase diagram
dengeli sistem stable system
dengeli sütsü temizleyici stable emulsion cleaner
demir karbon dengeli evre çizgesi iron carbon equilibrium phase diagram
dengeli gözeler stable cells
dengeli katılaşma equilibrium solidification
demir-çinko dengeli evre çizgesi iron-zinc equilibrium phase diagram
dengeli evre stable phase
alüminyum-bakır dengeli evre çizgesi aluminium copper equilibrium phase diagram
alüminyum-magnesyum dengeli evre çizgesi aluminium magnesium equilibrium phase digram
yaklaşık dengeli dizge pseudoequilibrium system
alüminyum titan dengeli evre çizgesi aluminium titanium equilibrium phase diagram
alüminyum silisyum dengeli evre çizgesi aluminium silicon equilibrium phase digram
magnezya dengeli zirkonya zirconia stabilized with mgo
alumina-silika dengeli evre çizgisi alumina-silica equilibrium phase diagram
alüminyum nikel dengeli evre çizgesi aluminium nickel equilibrium phase diagram
bakır kalay dengeli evre çizgesi copper tin equilibrium phase diagramme
çok az alaşımlı dengeli çelikler microalloyed stabilized steels
bakır nikel dengeli evre çizgesi copper nickel equilibrium phase diagramme
bakır gümüş dengeli evre çizgesi copper silver equilibrium phase diagramme
bakır krom dengeli evre çizgesi copper chromium equilibrium phase diagramme
sıcaklık dengeli temperature-compensated
basınç dengeli sürgülü valf balanced gate valve
basınç dengeli ayar vanası pressure balanced footvalve
ikiz dengeli anten besleyicisi twin balanced aerial feeder
dengeli iniş balanced landing
Computer
dengeli kod balanced code
dengeli hata balanced error
dengeli devre balanced circuit
dengeli iletim hattı balanced transmission line
dengeli karıştırıcı balanced mixer
dengeli kip balanced mode
dengeli kipleyici balanced modulator
dengeli devre balanced network
çift dengeli aygıt bistable device
toprağa dengeli devre balanced-to-ground circuit
dengeli iki-kapılı devre balanced two-port network
Informatics
dengeli çiftli kablo balanced-pair cable
dengeli yük balanced load
dengeli platform stable platform
dengeli güç kaynağı stabilized power supply
dengeli sıkıştırma symmetric compression
Telecom
dengeli kod balanced code
dengeli hat balanced line
dengeli güç kaynağı stabilized power supply
dengeli kipte dağıtım equilibrium mode distribution
dengeli geri dönüş kaybı balance return loss
dengeli iki kapılı devre balanced two-port network
dengeli işaret çifti balanced signal pair
dengeli hata balanced error
dengeli hat balanced code
Electric
dengeli kuvvetlendirici balanced amplifier
dengeli karıştırıcı balanced mixer
dengeli şebeke balanced network
dengeli devre balanced network
dengeli hat balanced line
dengeli akımlar balanced currents
dengeli osilatör balanced oscillator
dengeli ışın rölesi balanced beam relay
dengeli elektronik voltmetre balanced electronic voltmeter
dengeli vatmetre compensated wattmeter
dengeli transformatör compensated transformer
Construction
toprak basınç dengeli tünel açma makinesi earth pressure balance tunnel boring machine
Automotive
dengeli ekzos balanced flue
Traffic
dengeli konsol balanced cantilever
Aeronautic
dengeli yükleme equilibrium loading
dengeli akış equilibrium flow
dengeli yükseklik equilibrium height
cayro dengeli platform gyro stabilized platform
dengeli süzülme equilibrium
dengeli alçalma equilibrium rate of descent
dengeli yapı balanced construction
dengeli kanatçık floating aileron
dengeli eleron floating aileron
Marine
dinamik dengeli kumsal dynamical stable beach
dengeli alan uzunluğu balanced field length
dengeli kumsal stable beach
statik olarak dengeli sahil statically stable beach
dengeli rüzgar balanced wind
dengeli nehir ağzı kesiti stable river-mouth cross-section
Medical
dengeli solüsyonlar balanced solutions
dengeli anestezi balanced anesthesia
istemli kasların birbiriyle dengeli çalışmaması hali dyssynergia
dengeli bir diyet a well-balanced diet
dengeli anestezi balanced anaesthesia
yeterli ve dengeli beslenme adequate and balanced nutrition
dengeli translokasyon taşıyıcısı balanced translocation carrier
dengeli yürüme walking in balance
Psychology
psikolojik açıdan dengeli adjusted adj.
dengeli karşılıklılık balanced reciprocity
Optics
dengeli tuz çözeltisi balanced salt solution
Statistics
dengeli farklar balanced differences
yeniden çözülebilir dengeli tamamlanmamış blok tasarım resolvable balanced incomplete block design
dengeli etki karışımı balanced confounding
dengeli kafes kare balanced lattice square
tamamen dengeli kafes completely balanced lattice
yarı-sabit dengeli yasa semi-stable law
serisel dengeli sıra serially balanced sequence
kısmen dengeli tamamlanmamış blok tasarımı partially balanced incomplete block design
kısmen dengeli bağlı blok tasarımı partially balanced linked block design
kısmen dengeli sıralar partially balanced arrays
iç-içe dengeli tamamlanmamış blok tasarımı nested balanced incomplete block design
dengeli etkenli deney tasarımı balanced factorial experimental design
dengeli örnek balanced sample
dengeli tamamlanmamış blok balanced incomplete block
kısmen dengeli kafes partially balanced lattice
Chemistry
dengeli çözelti balanced solution
itriya dengeli yttria-stabilized
galyum indiyum dengeli evre çizgesi gallium equilibrium phase diagramme
antimon kadmiyum dengeli evre çizgesi antimony cadmium equilibrium phase diagram
antimon kalay dengeli evre çizgesi antimony tin equilibrium phase diagram
antimon kurşun dengeli evre çizgesi antimony lead equilibrium phase diagram
Marine Biology
dengeli eşitlik balanced equation
Linguistics
dengeli ikidilli balanced bilingual
Environment
dengeli nüfüs equilibrium population
Military
zırh delici kanat dengeli tank mermisi armour piercing fin stabilized discarding sabot
dengeli ikmal balanced supply
dengeli müşterek kuvvetler balanced collective forces
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi mutual and balanced force reductions
karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi müzakereleri mutual and balanced force reduction talks
Sport
dengeli beslenme balanced diet