flame - Turco Inglés Diccionario
Historia

flame

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "flame" en diccionario turco inglés : 31 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
flame n. alev
General
flame v. alevlendirmek
flame v. öfkelenmek
flame v. alevlenmek
flame v. yanmak
flame v. kıpkırmızı olmak
flame v. tutuşmak
flame v. alev almak
flame v. parlamak
flame v. kızarmak
flame v. alazlanmak
flame v. alev alev yanmak
flame n. sevgili
flame n. hiddet
flame n. alaz
flame n. parlaklık
flame n. yalım
flame n. alev
flame n. ateş
flame n. şule
flame n. şiddet
flame n. alev kırmızısı
flame n. aşk
flame n. yalaz
flame n. büyük sevgi
Technical
flame yalaz
flame alaz
Computer
flame bir başka kullanıcıya hakaret dolu ve rencide edici mesaj göndermek
Automotive
flame alev
Medical
flame flam
British Slang
flame birisine mesaj yoluyla hakaret etmek

Significados de "flame" con otros términos en diccionario inglés turco: 391 resultado(s)

Inglés Turco
General
flame up v. parlamak
flame up v. tutuşmak
fan the flame v. kışkırtmak
flame up v. öfkelenmek
flame up v. alevlenmek
flame up v. sinirlenmek
flame up v. küplere binmek
(one's face) flame v. yüzü kızarmak
fan the flame v. ateşi körüklemek
hook up with an old flame v. (eski sevgiliyle vb) yeniden görüşmeye başlamak
keep the flame alive in our hearts v. kalplerimizde ateşi canlı tutmak
flame resistance n. alev dayanımı
old flame n. eski sevgili
flame thrower n. alev makinesi
candle flame n. mum alevi
an old flame n. göz ağrısı
flame retardants n. alevlenmeyi geciktiriciler
flame plating n. alazlı kaplama
flame wars n. parlama savaşları
bare flame n. çıplak alev
flame-repellent n. alevsavar
flame velocity n. alev hızı
flame arc n. alev arkı
blue flame heater n. mavi alevli ısıtıcı
flame-coloured hair n. alev renkli saç
flame-colored hair n. alev renkli saç
twin flame n. ruh ikizi
spread of the flame n. alevin yayılması
eternal flame n. ebedi alev
flame eagle n. alev kartalı
flame resistant adj. ateş almaz
flame-haired adj. kızıl saçlı
flame-grilled adj. alevde pişmiş
flame-grilled adj. alevde ızgara
Idioms
add fuel to the flame yangına körükle gitmek
burn with a low blue flame ateş püskürmek
old flame eski göz ağrısı
burn with a low blue flame barut kesilmek
hook up with an old flame (eski sevgiliyle vb) yeniden görüşmeye başlamak
an old flame eski flört
an old flame eski sevgili
an old flame ilk göz ağrısı
fan the flame yangına körükle gitmek
burn with a low blue flame sarhoş olmak
flame with vengeance intikam duygusuyla yanıp tutuşmak
flame with anger kızgınlıkla yanıp tutuşmak
burst into flame alev almak
be drawn like a moth to a flame büyülenmiş gibi cazibesine kapılmak
flame with -ile yanıp tutuşmak
flame with vengeance intikam ateşiyle yanıp tutuşmak
flame with lust şehvetle yanıp tutuşmak
like moths to a flame ışığın etrafında pervane gibi
like moths to a flame arılar gibi üşüşmek
burn with a low blue flame fitil gibi sarhoş olmak
burn with a low blue flame bulut gibi sarhoş olmak
an old flame eski aşk
Technical
flame indicator alev göstergesi
safety flame lamp emniyet lambası
flame retarding alev geciktiren
reducing flame indirgeyici alev
flame separation alev tutucu
safety flame lamp grizu tehlikesine karşı kömür ocaklarında madencilerin kullanıldıkları lamba
flame start ilk çalıştırma için ısıtma
flame separation alev engelleyen
flame failure device alev kontrolu
flame emission method alev emisyon yöntemi
flame safety lamp patlama emniyet lambası
flame screen alev perdesi
flame impingement alev tepmesi
flame proof aleve dayanıklı
manometric flame manometrik alev
flame thrower alev püskürtücü
flame start ön ısıtma
flame safeguard control ateşleme emniyeti kontrolu
flame retainer alev tutucusu
flame start ilk çalıştırma ısıtıcısı
flame shield alev kalkanı
safety flame lamp güvenlik lambası
flame atomic absorption method alev atomik absorpsiyon yöntemi
flame trap alev ayırıcısı
flame retarding insulation alev geciktiren yalıtım
flame primer ön ısıtıcı (motor)
flame indicator kit alev göstergesi kiti
flame primer ön ısıtıcı
flame out patlama
air acetylene flame hava asetilen alevi
invisible flame görünmez alev
luminous gas flame karbonu akkor haline getirmek için ısıtma
flame indicator bushing alev göstergesi kovanı
external flame harici alev
flame cutting oksijen ile kesme
flame ceramic seramikle kaplama
flame arrestor alev tutucu
flame holder alev tutucu
flame retarder alev geciktirici
flame cutter kesme hamlacı
flame roar alev gürlemesi
reducing flame redükleyici alev
reducing flame indirgeyici alaz
flame tempering alevli menevişleme
flame temperature alev doruk sıcaklığı
flame hardening alazlı sertleştirme
flame heating alazlı ısıtma
flame annealing alevli tavlama
flame tempering alazlı menevişleme
flame annealing alazlı tavlama
flame head alev püskürten araç
flame heating alevli ısıtma
flame hardening alevli sertleştirme
neutral flame nötr alev
neutral flame yansız alaz
oxyacetylene flame oksiasetilen alevi
flame trap alev perdesi
flame resistant aleve dayanır
flame trap alev tuzağı
flame cutting alevle kesme
flame reaction alev reaksiyonu
flame photometry alev fotometrisi
flame cutting oksijenle kesme
flame retardant alev geciktirici
flame safeguard control ateşleme emniyeti kontrolü
flame tube alev borusu
flame plating alazlı kaplama
flame retarding admixture alevlenme geciktirici katkı
flame failure device alev kontrolü
flame photometry yalazlı ısılölçüm
flame resistant ateş almaz
flame plating alevli kaplama
flame spread alev püskürtme
flame cutter alevli kesici
flame cutter şalümo
flame retardant alevlenme geciktirici
flame-proof alev geçirmez
burner flame-failure response time yakıcının duruşu ve devreye kalkışı arasında geçen süre
flame-lamp ark lambası
flame-proof tutuşmaz
flame-retardant alev geciktirici
long-flame coal gaz alevli kömür
flame-proof aleve dayanır
flame-lamp alev lambası
flame-harden alevle sertleştirmek
flame speed alev yayılma hızı
flame out çalışmakta olan motorun kendiliğinden durması
flame test alev testi
flame repellent yanmaz
flame repellent alev itici
oxidizing flame yükseltgeyici alev
oxidizing flame yükseltgeyici alaz
oxidizing flame oksitleyici alev
flame atomic emission spectrophotometric method alev atomik emisyon spektrofotometrik yöntem
flame spread alev yayılma
flame atomic absorption spectrometric method alev atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem
flame cut alev ile kesme
open flame açık alev
gas flame cutting gaz alevi ile kesme
open-flame carbon arc lamp açık alev karbon ark lambası
hot flame sıcak alev
cool flame soğuk alev
pre-flame erken alev
flame shape alev biçimli
flame tube boiler alev borulu kazan
flame control device alev denetleme cihazı
flame control device alev kontrol cihazı
thermo-electric flame supervision device termoelektrik alev denetleme cihazı
flame supervision device alev denetleme cihazı
detailed procedure to determine the flame spread of vertically-oriented specimens düşey konumdaki feney numunelerinde alevin yayılma hızının detaylı tayin yöntemi
small flame küçük alev
protection against heat and flame ısı ve aleve karşı koruma
limited flame spread sınırlı alev yayılması
method of determining heat transmission on exposure to flame aleve maruz kalmada ısı geçişinin tayini yöntemi
non-flame-propagating alev yaymayan
flame spectrometry alev spektrometresi
flame conductivity alev iletkenliği
flame lick alev yalaması
the ability to restrain flame propagation alev yayılmasını sınırlama kabiliyeti
flame retardation alev geciktirme
reducing flame indirgen yalaz
flame spraying ısıl püskürtme
gas-flame welding şalomalı kaynaklama
flame cutting şalomalı kesme
hypersonic flame spraying sesüstü yalazlı püskürtüm
oxidizing flame yükseltgen yalaz
carburizing flame karbonlama yalazı
flame-type scarfing yalazlı tufal alma
flame descaling yalazla tufal alma
flame hardened yalazla sertleştirilmiş
flame retardant yalaz geciktirici
flame cutting machine yalazla kesme makinesi
flame head yalaz başı
flame temperature yalaz sıcaklığı
flame scaling yalazlı bağlama
flame spectra yalaz görüngesi
flame plating yalazlı kaplama
flame heating yalazla ısıtma
flame hardened case yalazla sertleştirilmiş kabuk
flame straightening yalazla düzeltme
flame annealing yalazla tavlama
flame-head yalazlaç
flame fusion yalazla eritme
flame retardant yalaz yavaşlatıcı
flame cutting yalazla kesme
neutral flame yansız alev
neutral flame yansız yalaz
flame cleaning yalazla temizleme
flame tempering yalazla menevişleme
stack flame cutting yalazlı katman kesme
flame hardening yalazlı sertleştirme
flame photometer yalazlı ısıölçer
flame test yalaz deneyi
linear flame propagation doğrusal alev yayılımı
flame resistance aleve mukavemet
gas-flame processes gaz alevli süreçler
oxidizing flame oksitleyici yalaz
oxy-fuel gas flame oksijenli yakıt gazı yalazı
lazy flame zayıf alev
oxy-acetylene flame oksiasetilen yalazı
lazy flame zayıf yalaz
open flame furnace açık yalazlı fırın
flame detection alev algılama
flame resistance alev direnci
blue flame fazla havalı alev
flame-proof glass aleve dayanıklı cam
u-flame furnace at nalı yalazlı fırın
flame blowing alevle çakma
luminous flame sarı yalaz
luminous flame sarı alev
flame retardant ateş yavaşlatıcı
flame-resistant glass aleve dayanıklı cam
flame retardant ateş geciktirici
blue flame mavi alev
diffusion flame difüzyon alev
thermo electric flame supervision devices termo-elektrik alev denetleme cihazları
flame supervision devices alev denetleme cihazları
pre- mixed type test flame ön karışımlı tip deney alevi
test flame deney alevi
determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry sodyum ve potasyumun alev emisyon spektrometrisi ile belirlenmesi
horizontal burning rate of materials after exposure to a small flame malzemelerin küçük bir alevle temas ettirildikten sonra yatay yanma hızı
diffusion type and premixed type flame test method difüzyon ve ön karışımlı tip alev deneyi metodu
pre-mixed test flame ön karışımlı deney alevi
backfire flame control geri tepme alevinin kontrolü
halogen-free flame retardant insulating compounds halojensiz alev geciktirmeli yalıtım bileşikleri
vertical flame propagation düşey alev yayılması
match flame equivalent kibrit ateşi eş değeri
spread of flame alev yayılması
needle-flame test iğne alev deneyi
small open flame küçük çıplak alev
resistance to vertical flame propagation düşey alev yayılmasına karşı dayanıklılık
flame atomic absorption spectrometric method alev atomik absorbsiyon spektrometrik metot
flame-retarded polyolefin sleeve alev geciktirmeli poliolefin manşon
determination of sodium oxide and potassium oxide by flame spectrometric method alevli spektrometrik yöntemle sodyum dioksit ve potasyum oksidin belirlenmesi
flame-resistant security cable aleve dayanıklı güvenlik kablosu
small-flame ignition source küçük alevli tutuşturma kaynağı
vertical flame spread test düşey alev yayılımı deneyi
protection against heat and flame ısı ve ateşe karşı korunma
direct impingement of flame aleve doğrudan maruz kalma
single-flame source test tek alevli kaynak deneyi
protection against heat and flame ısıya ve aleve karşı koruma
limited flame spread material sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzeme
small-flame ignition source küçük alev tutuşturma kaynağı
flame test methods alev deney metotları
continuous flame ionization detector method sürekli alev iyonlaşma detektör metodu
plasma/arc and flame spraying plants plazma-ark ve alev püskürtme tesisleri
horizontal and vertical flame test methods yatay ve düşey alev deney metotları
wick flame fitil alevi
vertical flame spread düşey alev yayılması
surface spread of flame alevin yüzeye yayılması
flame monitor alev monitörü
flame zone of combustor yanma odası alev bölgesi
flame arresters alev durdurucular
halogen-free flame-retardant thermoplastic sheathing compounds halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf bileşikleri
halogen-free flame-retardant insulation compounds halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım bileşikleri
radiant heat source with application of pilot flame pilot alev uygulamalı radyant ısı kaynağı
determination of the resistance to flame aleve dayanımın tayini
detonation flame arrester patlama önleyici alev tutucu
deflagration flame arrester parlama önleyici alev tutucu
limited flame spread sınırlandırılmış alev yayılması
flammability of solid non-metallic material when exposed to flame source alev kaynağına maruz kaldığında metalik olmayan katı malzemenin alevlenebilirliği
flame monitoring alev izleme
resistance to horizontal spread of flame yatay alev yayılmasına direnç
resistance to horizontal spread of flame yatay alev yayılmasına dayanım
radiation from a flame bir alevden çıkan radyasyon
single-flame source test tek alev kaynağıyla deney
pilot flame pilot alev
flame-retardant fabric alev geciktiricili kumaş
powder flame spraying method toz alev püskürtme yöntemi
naked flame çıplak alev
naked flame kontrolsüz alev
flame lift-off alev kopması
halogenated flame retardants halojenli alev geciktiriciler
Informatics
flame war öfkeli tartışma
flame mail kışkırtıcı ileti
Electric
flame lamp alev lambası
Mechanic
flame propagation alevin yanma odasının tümüne yayılması
flame hardening alevle sertleştirme
flame propagation period alevin yayılma süreci
Textile
flame spread properties alev yayılma özellikleri
protection against heat and flame ısı ve aleve karşı koruma
ignitability by a small open flame küçük bir çıplak alevle tutuşabilirlik
flame spread properties of vertically oriented specimens düşey konumdaki numunelerin alev yayılma özellikleri
Construction
flame tester alev alma test cihazı
flame gun şaloma
flame gun pürmüz
flame tests alev deneyleri
multi-flame source test çoklu alev kaynağıyla deney
ignitability of building products subjected to direct impingement of flame yapı ürünlerinin aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirliği
Lighting
open-flame carbon-arc lamps açık alevli karbon ark lambaları
Woodworking
match flame equivalent kibrit ateşi eşdeğeri
Automotive
flame glow plug alev ısıtma bujisi
oxidizing flame oksitleyici alev
carburizing flame karbürleme alevi
reducing flame asetileni fazla kaynak alevi
flame cutting oksijenle kesme
flame propagation alevin yayılması
adiabatic flame temperature adyabatik alev sıcaklığı
oxidizing flame oksijeni fazla kaynak alevi
oxy-acetylene flame oksijen alevi
flame type heater plug alevli kızdırma bujisi
flame retardant filler yanma geciktirici dolgu
flame retardants yanma geciktiriciler
flame front alev cephesi
flame kernel alev çekirdeği
flame paint alev desenli boya işi
flame trap alev kapanı
flame propagation alev yayılması
flame path alev yolu
flame resistant aleve karşı dayanıklılık
flame hardening alevle sertleştirme
reducing flame indirgeyici alev
flame out motorun durması
neutral flame nötr alev
oxidizing flame oksitleyici alev
flame suit ateşe dayanıklı giysi
carburizing flame karbonlayıcı alev
sheath flame yelpaze bölgesi
Aeronautic
flame arrester alev siperi
flame holder alev tutucu
flame arrester alev kesici
flame trap alev tuzağı
flame out alev sönmesi
flame out yanmanın durması
flame damper alev gizleyici
flame tube alev borusu
induction flame damper endüklenmiş alev kapanı
flame stabilizer alev dengeleyicisi
flame front alev cephesi
flame front alev yüzü
flame arrester alev perdesi
flame resistant aleve dayanıklı
flame spraying alev püskürtme
flame hardening alev sertleştirmesi
flame out motorun kendiliğinden durması
Mining
flame coal yalazlı kömür
flame coal alevli kömür
flame-jet drilling ısıl delme
flame-jet drilling termik delme
Medical
flame retardants alevlenmeyi geciktiriciler
flame-ionisation alev iyonizasyonu
Food Engineering
flame atomic absorption spectrometric method alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem
Physics
flame spectrum alev spektrumu
flame spectrum alev izgesi
Chemistry
oxidizing. flame yükseltgeyici alev
flame thrower alev makinesi
flame test yalaz deneyi
flame test alev testi
flame emission spectroscopy alev emisyon spektroskopisi
chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analiz
chemical analysis of hard metals by flame atomic absorption spectrometry sert metallerin alev atomik absorpsiyon spektrometresi ile kimyasal analizi
acid dissolution and flame atomic absorption spectrometric method asitte çözme ve alevli atomik absorpsiyon spektrometrik yöntem
Biochemistry
flame photometer yalım ölçer
Marine Biology
flame photometer yalımölçer
Botanic
narrow-leaved flame flower (talinum augustissimum) n. abd'nin güneybatısında yetişen dar yapraklı ve sarı-turuncu çiçekli bitki
flame flower (talinum aurantiacum) n. etli kökleri ve dik bir gövdesi olan, etli yapraklı turuncu kırmızı çiçek açan bir bitki
flame-flower n. etli kökleri ve dik bir gövdesi olan, etli yapraklı turuncu kırmızı çiçek açan bir bitki
mexican flame leaf atatürk çiçeği
Agriculture
flame weeders alev makineleri
Meteorology
mid-flame wind yangın ortası rüzgarı
Geology
flame photometry alev fotometrisi
flame coal alevli kömür
flame spectrometry alev spektrometrisi
Military
flame bomb yangın bombası
flame spray alev püskürtme
flame deflector alev saptırıcı
convective flame front akıcı alev önü
flame bucket alev kovası
flame retardant characteristic alev ilerletmeme özelliği
flame thrower alev püskürtme makinesi
flame projector alev makinesi
flame front alev cephesi
flame thrower alev makinesi
Hunting
flame thrower lav silahı
Sport
olympic flame olimpiyat ateşi