split - Turco Inglés Diccionario
Historia

split

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "split" en diccionario turco inglés : 71 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
split v. yarmak
split v. bölmek
Irregular Verb
split v. split - split
General
split v. katıla katıla gülmek
split v. yıkmak
split v. parçalanmak
split v. çekip gitmek
split v. ayrılmak
split v. üleşmek
split v. gülmekten yarılmak
split v. titizlenmek
split v. defolup gitmek
split v. yarmak
split v. paylaştırmak
split v. kopmak
split v. kırmak
split v. kırılmak
split v. kılı kırk yarmak
split v. bölünmek
split v. paylaşmak
split v. parçalamak
split v. çatlatmak
split v. bölüşmek
split v. çatlamak
split v. bozuşmak
split v. yarılmak
split v. mahvetmek
split v. bölüştürmek
split v. ince eleyip sık dokumak
split v. ayırmak
split v. -e ayrılmak
split n. hafiye
split n. yarık
split n. yarım parça
split n. ayrılık
split n. bozuşma
split n. kopma
split n. kırık
split n. yarılma
split n. çatlama
split n. kırılma
split n. kıymık
split n. ayrılma
split n. boşanma
split n. sökük yer
split n. muhbir
split n. parçalanma
split n. yarım şişe içecek
split n. ispiyoncu
split n. sökük (dikiş yeri üzerindeki)
split n. çatlak
split adj. çatlamış
split adj. kırık
split adj. ayrılmış
split adj. çatlak
split adj. yarık
split adj. ayrık
Trade/Economic
split sermaye değişmeden hisse sayısının değiştirilmesi
Technical
split bölünmüş
split ayrılmış
split bölmek
split yarma
split plaka tuğla
Computer
split bölme
split yarım
split bölünme
split yarım pencere
split böl
Telecom
split ayrılma
Linguistics
split ayrık
Volleyball
split yarma

Significados de "split" con otros términos en diccionario inglés turco: 359 resultado(s)

Inglés Turco
General
split off v. yarılmak
split up v. bölünmek
split up v. ayrılmak
split one's sides v. gülmekten kırılmak
be split v. yarılmak
split season v. farklı mevsimlerde yola çıkıp gelmek
split into v. ayırmak (gruplara vb)
split hairs v. kılı kırk yarmak
split into v. ayırmak
split up v. ayrılmak (gruplara vb)
split hairs v. küçük değişiklikler yapmak
split up v. taksim etmek
split off v. ayrılmak
split (the payment/debt) into installments v. taksitlendirmek
split one's sides v. katıla katıla gülmek
split hairs v. ince eleyip sık dokumak
split (the payment/debt) into installments v. taksitlere bölmek
split one's sides with laughter v. gülmekten yarılmak
split (the payment/debt) into installments v. taksite bağlamak
split with (someone) v. yollarını ayırmak
split the country v. ülkeyi bölmek
split the work half and half v. yapılacak işi yarı yarıya bölmek
split into categories v. kategorilere ayırmak
split the difference v. (yarı yarıya) kırışmak
be split into two parts v. ikiye bölünmek
split the difference v. kalanı bölüşmek
split the difference v. kalanı dağıtmak
split one's lip open v. dudağı patlamak
split one's lip v. dudağı patlamak
split the profit v. karı paylaşmak
split the votes v. oyları bölmek
separate from/divorce/split up with one's husband/wife/spouse v. eşinden ayrılmak
do a split v. bacakları 180 derece açmak
do the split v. bacakları 180 derece açmak
separate/split beds v. yatak ayırmak
split the bill v. hesabı kırışmak
have the split/damaged ends trimmed (off) v. saç kırıklarını aldırmak
have the split/damaged ends trimmed (off) v. saçının kırıklarını aldırmak
split in half v. ikiye ayrılmak
split it three ways v. (kazancı vb) üçe bölmek
split it four ways v. (kazancı vb) dörde bölmek
split it evenly v. eşit paylaşmak
split the atom v. atomu parçalamak
split it evenly v. eşit biçimde bölmek
split up n. ayrılma
split aubergines with meat filling n. karnıyarık
split pin n. emniyet mandalı
split wood n. rendelenmemiş kereste
split self in literature n. edebiyatta bölünmüş kişilik
split second n. an
split ticketing n. bölünmüş biletleme
split level n. iki seviyede olan oda
split cereal n. göce
split aubergines with tomatoes and onions n. imambayıldı
split in opinion n. görüş ayrılığı
split pea n. kurutulup kendiliğinden ikiye ayrılmış bezelye tanesi
split peas n. kırık bezelye
split second n. lahza
split ticketing n. aktarmasız biletin fiyatını kırmak için çok sektörlü bir yolculuk için ayrı biletlerin basılması
split airconditioner n. split klima
split-level house n. odaları değişik seviyelerde olan ev
split-up n. paylaştırma
split-up n. yarılma
split-up n. ayrılma
split train station n. split tren istasyonu
split-brain n. ayrık beyin
split second n. çok kısa bir süre
split second n. salise
banana split n. muzlu tatlı
split pin n. maşa raptiye
split pins n. maşa raptiye
hair with split ends n. uçları kırılmış saç
banana split n. bütün bir muzun üzerine birkaç top dondurma, aromalı şurup, meyve ve fındık kremşanti ile servis edilen tatlı
split hoove adj. çift toynaklı (hayvan)
split-second adj. bir anlık
split half adj. ikiye bölünmüş
split half adj. yarıya bölünmüş
lickety split adv. çarçabuk
in a split second adv. biranda
in a split second adv. kaşla göz arasında
lickety-split adv. süratle
lickety-split adv. hızla
lickety-split adv. çarçabuk
lickety-split adv. çabucak
Phrasals
split up with (birinden/bir şeyden) ayrılmak
split something between (something and something else) (iki kişi) arasında bölüştürmek
split something between (someone and someone else) (iki kişi) arasında bölüştürmek
split up (with someone) birinden ayrılmak
split off from bir şeyden ayrılmak
split apart ayrılmak
split apart parçalanmak
split apart dağılmak
Proverb
it's no use crying over split milk olmuşla ölmüşe çare yok
Colloquial
split the difference kalanı kırışmak
for a split second kısacık bir an için
split a cab taksimetreyi bölüşmek
split a cab ortaklaşa bir taksiye binmek
split a cab taksiyi bölüşmek
Idioms
in a split second bir anda
split hairs kılı kırk yarmak
split one's sides gülmekten çatlamak
split one's sides gülmekten kırılmak
split hairs ince eleyip sık dokumak
split hairs uzun uzadıya incelemek
split hairs ufak ya da önemsiz ayrıntılar üzerinde fazlasıyla durmak
split something fifty-fifty iki eşit parçaya bölmek
split something fifty-fifty yarı yarıya bölmek
split (something) 50-50 under the table el altından yarı yarıya kırışmak
split (something) 50-50 under the table el altından yarı yarıya bölüşmek
split the difference ortada buluşmak/anlaşmak
vote a split ticket birleşik oy pusulası ile seçim yapmak
vote a split ticket oyunu üzerinde bütün parti ve adayların yer aldığı birleşik oy pusulası ile kullanmak
vote a split ticket bütün parti ve adayları görerek oy kullanmak
split one's sides gülmekten ölmek
split one's sides gülmekten yarılmak
split one's sides gül gül ölmek
Speaking
it's no use crying over split milk oldu olacak kırıldı nacak
i've got to split kaçmam/gitmem lazım
before my parents split annemle babam ayrılmadan önce
my sides have split (gülmekten) koptum
my sides have split gülmekten yarıldım
my sides have split gülmekten (karnıma/mideme) sancılar/ağrılar girdi
it's time to split gitme/ayrılma vakti
Slang
split a gut kahkahayı basmak
split a gut kıçını yırtmak
split a gut kahkahalara boğulmak
split on ispiyonlamak
split on gammazlamak
split on ele vermek
split your wig (yumrukla) suratını dağıtmak
split your wig (silahla) beynini dağıtmak
let’s split! hadi buradan gidelim!
Trade/Economic
split up ayırma biçiminde bir şirket yeniden yapılanması
reverse share split nominal değeri artırarak hisse senetlerini birleştirme
share split hisse senedi bölünmesi
reverse split tersine bölünme
order split emir bölme
split order küçük birimlere bölünebilen ve uzun bir süre içinde satılabilen büyük bir sipariş
reverse share split nominal değeri artırarak hisse senedi değiştirme
split share bölünmüş hisse senedi
split up bölme
stock split hisse senetlerinin nominal değeri farklı hisse senetlerine dönüştürülmesi
split down birim hisse değeri artırılarak tedavüldeki hisse sayısının düşürülmesi
split into installments taksitlere bölmek
stock split hisse bölünmesi
stock split hisse senedi bölünmesi
split up birim hisse değeri düşürülerek tedavüldeki hisse sayısının artırılması
reverse split birleştirme
split market bölünmüş pazar
split-up pay dağıtma
split-of bir şirketin bir kısım aktifinin başka bir şirketin hisse senetleri karşılığında devredilmesi
split-off şirketin bölünme ve parçalanma biçimindeki yeniden yapılanması
reverse split up hisse senetlerini değiştirme
split up bölmek
profit split method kar bölüşüm yöntemi
Politics
political split siyasi ayrılık
split the country ülkeyi parçalamak
split ticket birleşik oy pusulası
split-ticket voting birden çok siyasi makam için oylama yapılan bir seçimde oy pusulasında farklı partilerden adayların bulunması
split-ticket voting birleşik oy pusulası ile yapılan oylama
Tourism
split charter ortaklaşa charter kiralama
Advertising
split run reklamı yapılan ürüne ait tanıtım ilanının bir gazetede tekrarlanarak yayınlanması
Technical
split system ayrılabilir sistem
split skirt piston yarık etekli piston
split support ring yarım ay flanş
split line ayırma çizgisi
split coupling bölümlü kavrama
split condenser split tip kondenser
split pin bolt çatal pim vidası
split multi link trunking ayrik çok baglantili devre
split pin yarıklı pim
antenna split anten parçası
split ring açık dolama
split pin çatal pin
split screen yarık ekran
column split sütun ayırıcı
split anode magnetron yarık anotlu magneton
split pin çatal pim
column split kolon ayırıcı
split nut iki parçadan yapılmış somun
split wood yarma odun
split rivet yarık perçin
split spoon yarık kaşık
split pin kopilya
split ring açık halka
split/range yarım vites/yavaş seri vites
ductless split air conditioner kanalsız split klima
ductless split air conditioner kanalsız split iklimlendirici
split-horizon processing yatay ayırma işlemi
split-and-merge technique yarma-kaynaştırma yöntemi
split-word operation parçalanmış sözcük işlemi
split-dye yarık lokma
split-word operation bölünmüş sözcük işlemi
pre-split blasting ön kesme patlatması
confirmation contact for low split yarım
trunnion split-pin koşum takımı somun burcu
split row planter sıralı mibzer
split-up ayırmak
machine split phase current balance makine bölmeli faz akım dengeleyici
split disk yarılma diski
split mould iki parçalı kalıp
split core box parçalı maça kutusu
split-ring mould parçalı halka kalıp
split die parçalı kalıp
circumferential split çevresel ayrılma
split finish ağızda dikey çatlağı
split transformation ayrık dönüşüm
split die ayrık kalıp
non-destructive measurement by split-beam microscope çift ışınlı mikroskopla tahribatsız muayene
horizontally split yatay bölünmüş
casing split gövde birleşme yüzeyi
split casing iki parçalı gövde
split field ayrık alan
split lock washer bölünmüş kilit rondelası
characteristic-based-split algorithm karakteristik tabanlı ayırma algoritması
split algorithm ayırma algoritması
split case pump ayrılabilir gövdeli pompa
split bending bölerek bükme
power split device güç dağıtım ünitesi
split-half reliability coefficient iki yarı güvenirlik katsayısı
split-half reliability coefficient iki yarım güvenirlik katsayısı
split roller bearing ayrık makaralı rulman
Computer
split from original özgünden ayır
split cells hücreleri böl
split and freeze panes yarı pencereleri böl ve dondur
split box bölme kutusu
split a window pencereyi böl
split horizontal out dışa yatay kapama
split cells hücre böl
split subdocument alt belge böl
split table tabloyu böl
split vertical in içe dikey kapama
split frame çerçeve böl
split window pencereyi böl
split database veritabanını böl
split point nokta böl
split axis eksenleri bölme
split a window pencereyi bölmek
split button ayırma düğmesi
split paragraph paragraf böl
split table tablo böl
split horizontal in içe yatay kapama
split task görev böl
split count bölme sayısı
split bar bölme çubuğu
split into rows satırlara böl
split cells hücre bölme
split ends at bölme bitişi
split frame çerçeveyi böl
split axis eksenleri böl
split vertical out dışa dikey kapama
split screen bölünmüş ekran
split io/sec bölünen gç/sn
vertical split dikey bölme
workbook tab split çalışmakitabı kesme böl
window split yarım pencere
window split bar yarım pencere çubuğu
remove split bölmeyi kaldır
confirm split from original özgünden ayırmayı onayla
close a window split yarım pencereyi kapat
confirm multiple split from original özgünden çoklu ayırmayı onayla
horizontal split yatay bölme
move split bölme sınırını taşı
move split bar bölme çubuğunu taşı
column split kolon ayırıcı
column split sütun ayırıcı
split line satırı bölmek
Informatics
split screen bölünmüş ekran
split window bölünmüş pencere
Telecom
split bench atsırtı
split-horizon update bölünmüş ufuk güncellemesi
key split anahtar bölmeli
split homing bir terminal cihazına yapılan çoklu bağlantı
Mechanic
split-case bölünebilir gövde
Textile
twin needle feed split needle bar lock stitcher iğne transportlu, iptalli, çift iğneli kilit dikiş makinesi
twin needle feed split needle bar lock stitcher çift iğneli kilit dikiş makinesi
twin needle drop feed split needle bar lock stitcher çift iğneli iptalli kilit dikiş makinesi
full grain split sırçalı yarma deri
twin needle drop feed split needle bar lock stitcher iptalli kilit dikiş makinesi
split leather yarma deri
Construction
split-flow split akış
Automotive
l split system üçgen çift fren devresi
split manifold ayrılmış manifold
split folding rear seat katlanır arka koltuk
variable torque split değişken tork bölünmesi
split-ball gauge delik ölçme aleti
split skirt piston yarık etekli piston
split washer yarıklı rondela
mu-split mü bölünmesi
split spray ortada zayıf atış
split manifold ayrık manifolt
front-rear brake split ön-arka bölünmeli iki devreli fren
split rear axle housing parçalı arka aks kovanı
split rim parçalı jant
split screen parçalı ön cam
split type rear main seal parçalı tip arka krank keçesi
split overlap eş bindirme
split folding rear seats bölünmeli katlanır arka koltuklar
split point bölünme noktası
split bench seat bölünmeli katlanır arka koltuklar
split window bölünmüş arka cam
split cycle engine bölünmüş çevrimli motor
split and weld kes ve kaynakla
split phase motor bölünmüş fazlı motor
split brake system bölünmüş fren düzeni
split crankcase bölünmüş karter
split guide ring bölünmüş kılavuz halka
split injection bölünmüş püskürtme
split bench seat bölünmüş sıra tipi ön koltuk
split friction road surface bölünmüş sürtünmeye sahip yol yüzeyi
torque split tork bölünmesi
power-split device güç ayırma düzeneği
power split hybrid güç bölünmeli hibrid
Transportation
mode split belirli bir yerde ve zamanda kullanılan ulaşım modu oranlarının dağılımı
Railway
split sleeper çatlak travers
Aeronautic
split duct ayırıcı dak
nose split flap burnu yarık flap
nose split flap önden yarık flap
Marine
split barge çamur gemisi
split barge dökü gemisi
split barge çamur mavnası
Medical
split ratio bölünme oranı
split-half reliability yarıya bölüm güvenirliği
split thickness skin graft kısmi kalınlıkta deri grefti
Psychology
split personality bölünmüş kişilik
split-brain bölünmüş beyin
split-half reliability bölük-yarı güvenilirliği
split-half reliability iki yarım test güvenirliği
Food Engineering
blanched split almond beyazlatılmış şak badem
Statistics
split plot design bölünmüş çizişler tasarımı
split plot confounding bölünmüş çizişler etki karışımı
split plot method bölünmüş çizişler yöntemi
split half method bölünmüş öğeler yöntemi
split test method bölünmüş sınama yöntemi
Marine Biology
split ring çatallı halka
Botanic
split-leaf philodendron devetabanı
Agriculture
yellow split lentil sarı mercimek
Education
split attention effect bölünmüş dikkat etkisi
Linguistics
split infinitive zarf ile ikiye bölünmüş mastar
split clause ayrık tümcecik
split half method yarıya bölme yöntemi
split half coefficient iki yarı katsayısı
split half coefficient yarıya bölümlü katsayı
split harmony ayrık uyum
split infinitive ayrık eylemlik
split intransitivity ayrık geçişsizlik
split-half reliability iki yarılı geçerlik
split-half reliability yarıya bölümlü geçerlik
Geology
symmetric split-spread simetrik atış ortadan arazi açılımı
Military
split trail çatal kundak
split vertical photography ayrılmış dikey fotoğraf
split cameras bindirmeli çift kamera
Sport
split the defence defansı yarmak
split end çizgi uç oyuncusu (amerikan futbolu)
split decision ayrık karar
split decision ayrılmış karar
split decision müsabaka sonunda üç hakemden ikisinin birbirinden farklı kararlar alması sonrası üçüncü hakemin verdiği nihai karar
Volleyball
early split erken yarma
British Slang
split arse (derogatory) kadın