tension - Turco Inglés Diccionario
Historia

tension

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "tension" en diccionario turco inglés : 37 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
tension n. tansiyon
tension n. gerginlik
tension n. gerilim
General
tension v. gerdirmek
tension v. gerginleştirmek
tension n. tevettür
tension n. heyecan
tension n. voltaj
tension n. stres
tension n. gerilim
tension n. gerilme
tension n. germe
tension n. çekme
tension n. bireyler/gruplar arasında gizli düşmanlık
Politics
tension n. milletlerarası ilişkilerde gerginlik
tension n. gerginlik
Technical
tension n. germe düzeni
tension n. germe
tension n. gerilme
tension n. gerilim (elektriksel)
tension n. germe kuvveti
tension n. gerilim
Electric
tension n. potansiyel
Textile
tension n. (dokuma tezgahında) istenen gerginliği yaratmakta kullanılan cihaz
tension n. örgü örerken ilmeklerin sıkılığı
tension n. örgü örerken ilmeklerin gevşekliği
Automotive
tension n. çekme
tension n. gerilim
tension n. gerilme
Anatomy
tension n. gerginlik
Psychology
tension n. asabi gerginlik
tension n. ruhi gerginlik
tension n. gerginlik
Food Engineering
tension n. gerilim
Linguistics
tension n. gerilme
Art
tension n. sanatsal eserde karşıt unsurların dengesi
Archaic
tension n. basınç

Significados de "tension" con otros términos en diccionario inglés turco: 366 resultado(s)

Inglés Turco
General
create a tension v. ortamı germek
defuse tension v. tansiyonu azaltmak
defuse tension v. tansiyonu dindirmek
create a tension v. olay çıkartmak
create a tension v. gerginlik yaratmak
create tension v. gerginlik yaratmak
cause tension v. gerginlik yaratmak
heighten the tension v. gerilimi artırmak
increase the tension v. gerginliği artırmak
heighten the tension v. gerginliği artırmak
increase the tension v. gerilimi artırmak
create a tension v. gerginliğe sebep olmak
cause a tension v. gerginliğe sebep olmak
cause a tension v. gerginliğe neden olmak
create a tension v. gerginliğe neden olmak
ease the tension v. gerilimi azaltmak
dispel the tension v. gerilimi defetmek
create an erotic tension v. erotik bir hava yaratmak
defuse tension v. gerginliği azaltmak
increase the tension v. tansiyonu yükseltmek
increase the tension v. tansiyonu arttırmak
increase the tension v. gerilimi tırmandırmak
role tension n. rol gerginliği
tension strength n. gerilme gücü
easing of the tension n. gerilimin giderilmesi
under tension n. gerilimli
political tension n. siyasi gerginlik
post-tension n. gerilim sonrası
political tension n. siyasi gerilim
tension release n. (duygusal anlamda) deşarj olma
internal tension n. iç gerilim
cultural tension n. kültürel gerilim
Idioms
(tension) run high v. gerilim yükselmek
tension running high n. yükselen gerilim
Speaking
tension is rising expr. gerilim artıyor
Politics
regional tension n. bölgesel gerilim
regional tension n. bölgesel gerginlik
state of tension n. gergin durum
sectarian tension n. mezhep gerginliği
sectarian tension n. mezhep çatışması
political tension n. politik gerginlik
political tension n. siyasi gerginlik
escalated tension n. şiddetlenen gerilim
social tension n. sosyal gerginlik
international tension n. uluslararası gerilim
international tension n. uluslararası gerginlik
Technical
interfacial tension n. arayüzey gerilmesi
low-tension switch n. alçak gerilim şalteri
low tension battery n. alçak gerilim bataryası
axial tension n. aksiyal çekme
low tension n. alçak gerilim
low-tension line n. alçak gerilim hattı
low tension cable n. alçak gerilim kablosu
low-tension circuit switch-box n. alçak gerilim şalter kutusu
low tension motor n. alçak gerilimli motor
interfacial tension n. ara yüzey gerilimi
surface tension n. arayüzey gerilimi
interfacial tension n. arayüzey gerilimi
belt tension n. bant gerilimi
springs under tension n. baskı altında yay
tension in the pore water n. boşluk suyu gerilmesi
tension in the pore water n. boşluk suyu basıncı
diagonal tension n. çapraz gerilme
tension flange n. çekme flanşı
range of tension n. çekme bölgesi
exit tension reel n. çıkış tarafı gerilim rolesi
tension reinforcement n. çekme teçhizatı
tension side n. çekme tarafı
exit tension n. çıkış gerilimi
tension boom n. çekme başlığı
tension/compression testing machine n. çekme/basma deney makinesi
ring tension n. çember gerilmesi
tension pile n. çekme kazık
tension chord n. çekme başlığı
tension crack n. çekme çatlağı
elastic strain energy in tension n. çekmede elastik şekil değiştirme enerjisi
tension bar n. çekme çubuğu
tension system n. çekme sistemi
tension zone n. çekme zonu
tension chord n. çekme çubuğu
tension test n. çekme deneyi
tension test n. çekme testi
state of tension n. çekme hali
tension reinforcement n. çekme donatısı
ring tension n. çevresel gerilme
tension/compression testing machine n. çekme-basma deney makinesi
tension pile n. çekme kazığı
part in tension n. çekme parçası
tension ring n. çekme halkası
tension flange n. çekme plakası
tension member n. çekme çubuğu
tension specimen n. çekme örneği
tension element n. çekme elemanı
compensator lever yarn tension n. dengeleme kolu iplik gerginliği
line tension n. doğrusal gerilim
dynamic surface tension n. dinamik yüzey gerilimi
axial tension n. eksenel gerilme
axial tension n. eksenel çekme
bending tension n. eğilmede çekme
pure tension n. eksenel çekme
phase tension n. faz gerilimi
phase tension n. evre gerilimi
brush tension n. fırça basıncı
tension pulley n. gerdirme makarası
tension roll n. germe merdanesi
entry tension n. giriş gerilimi
tension screw n. gerdirme vidası
tension reel n. gerdirme makarası
limit of tension n. gerilim sınırı
axial tension n. germe kuvveti
increase of tension n. gerilimin yükselmesi
tension leveler n. gergili düzeltme
tension drum n. gerdirme tamburu
tension lock n. germe kilidi
tension spring n. gerdirme yayı
tension bolt n. gerdirme civatası
tension rod n. germe çubuğu
tension ring n. germe halkası
return tension pulley n. geri dönüş gerdirme makarası
tension bridle n. germe gemi
tension weight n. germe ağırlığı
tension levelling n. germe düzlemesi
tension strength n. gerilme mukavemeti
tension block n. germe bloğu
tension pulley n. germe makarası
tension spring n. gergi yayı
tension device n. gerdirme aparatı
entry tension n. giriş gerginliği
tension load n. gerilim yükü
tension length n. gerilim uzunluğu
tension spring n. germe yayı
tension bar n. gerilme çubuğu
tension roll n. germe haddesi
inlet tension reel n. giriş gerilme rolesi
tension nut n. gerdirme somunu
tension length n. gerilme uzunluğu
tension strap n. gerdirme kayışı
measurement of tension n. gerilme ölçümü
tension creep testing machine n. gerilme sürünmesi deney makinesi
tension rod n. gergi
tension pulley n. gergi kasnağı
tension bars n. gergi çubukları
tension wrench n. gergi anahtarı
tension bridle n. gerdirme donanımı
hydrostatic tension n. hidrostatik gerilim
yarn tension compensator n. iplik gerginliği dengeleyici
biaxial tension n. iki eksenli gerilim
capillary tension n. kapiler gerilim
capsular tension ring n. kapsül germe halkası
belt-tension adjusting screw n. kayış germe cıvatası
critical surface tension of solid surface n. katı yüzeyin kritik yüzey gerilimi
belt tension n. kayış gerilimi
shear tension test n. kesme çekme deneyi
capillary tension n. kılcal gerilim
belt tension n. kayış gerginliği
belt-tension spring n. kayış germe yayı
critical surface tension n. kritik yüzey gerilimi
breaking tension n. kopma gerilimi
high-tension current n. kuvvetli akım
ultimate tension n. kritik gerilme
diagonal tension n. köşegenel gerilme
eccentric tension n. merkezdışı gerilme
medium tension n. orta gerilim
normal vertical tension crack n. normal dikey gerilme çatlağı
resistance to tension of detonating cord n. patlatma fitilinin gerilmeye dayanımı
polar tension n. polar gerilim
constant tension tube hanger n. sabit gerilimli boru askısı
radial tension n. radyal gerilme
winding tension n. sarma gerilimi
strip tension n. şerit gerilimi
strip tension force n. şerit gerilim kuvveti
tension of the water vapour n. su buharı gerilmesi
ultimate tension n. son gerilme
uniaxially loaded tension specimen n. tek yönlü yüklenmiş çekme numunesi
uniaxial tension n. tekeksenli gerilim
layer tension n. tabaka/katman gerilimi
tension fault n. tansiyon fayı
tension failure n. tansiyon yenilmesi
terminal tension n. uç gerilimi
triaxial tension n. üç eksenli germe
spring tension n. yay gerilimi
increase of tension n. voltaj yükselmesi
pure tension n. yalın çekme
auxiliary tension disc n. yardımcı tansiyon diski
spring tension n. yay tansiyonu
surface tension n. yüzey gerilmesi
high-tension battery n. yüksek gerilim bataryası
high tension n. yüksek gerilim
surface tension n. yüzey gerilimi
high tension voltage n. yüksek gerilim voltajı
high tension switch cubicle n. yüksek gerilim şalt dolabı
high-tension wobbler n. yüksek gerilim ayarlayıcısı
high tension switch cubicle n. yüksek gerilim şalt hücresi
high tension switch gear n. yüksek gerilim şalt tesisi
low-tension current n. zayıf akım
surface tension n. yüzeysel gerilim
high-tension line n. yüksek gerilim hattı
high-tension terminal n. yüksek gerilim kablo başlığı
high tension n. yüksek voltaj
high tension circuit breaker n. yüksek gerilim devre kesici
high-tension n. yüksek gerilim
tension stud n. gergi vidası
high-tension adj. yüksek gerilime sahip olan
high-tension adj. nispeten yüksek voltaja maruz kalan
high-tension adj. nispeten yüksek voltaj taşıyan
high-tension adj. nispeten yüksek voltajla çalışan
high-tension adj. yüksek voltajlı
high-tension adj. yüksek voltajda kullanılan cihazlarla ilgili
in tension expr. çekmeye çalışan
Computer
phase tension n. evre gerilimi
phase tension n. faz gerilimi
Electric
low tension battery n. alçak gerilim bataryası
low tension n. alçak gerilim
low tension n. alçak voltaj
striking tension n. amorsaj gerilimi
tension of an elektrode n. bir elektrodun gerilimi
disruptive tension n. bozucu gerilim
compound tension of a multiphase system n. çok fazlı sistemin bileşik gerilimi
very high tension n. çok yüksek gerilim
compound tension of a polyphase system n. çok fazlı sistemin bileşik gerilimi
polygonal tension of a polyphase system n. çok fazlı sistemin poligonal gerilimi
tension of decomposition n. çözülme gerilimi
electronic tension of dissolution n. elektrolitik çözülme gerilimi
electrostatic tension n. elektrostatik gerilim
high-tension line n. yüksek gerilim hattı
low-tension adj. alçak gerilimli
low-tension adj. düşük voltajlı
low-tension adj. alçak gerilimde
low-tension adj. düşük voltajda
low-tension adj. düşük potansiyelli
low-tension adj. düşük potansiyelde
low-tension adj. alçak gerilimde çalışan
low-tension adj. düşük voltajda çalışan
lt (low-tension) abrev. alçak gerilim
lt (low-tension) abrev. düşük gerilim
Mechanic
residued tension n. artık gerilme
Textile
bobbin thread tension n. bobin iplik gerginliği
warp tension n. çözgü gerginliği
stitch tension n. dikiş gerginliği
tension regulator n. gerginlik düzenleyicisi
tension-free relaxed state n. gerilimden serbest hal
tension rod n. germe çubuğu
drive lever tension spring n. hareket kolu tansiyon yayı
tension bracket hole n. iplik deliği
yarn tension n. iplik gerginliği
yarn winding tension n. iplik sarma gerilimi
stability of needle thread tension n. iğnedeki iplik gerginliğinin kararlılığı
clutch tension spring mount n. kavrama tansiyon yayı tutucusu
clutch tension spring n. kavrama tansiyon yayı
clutch return spring tension n. kavrama geri dönüş yayı tansiyonu
tension release cam piece n. kurve tansiyon açıcı
cloth tension n. kumaş gerginliği
thread tension spring n. mekik yaprağı
constant tension winding n. sabit gerilimli sarma
tension lever ratchet n. tansiyon kolu dişli çark mandalı
tension disk n. tansiyon diski
thread tension stud n. tansiyon vidası
tension releasing pin n. tansiyon açma pimi
tension spring n. tansiyon yayı
tension release lever n. tansiyon açma kolu
main tension disk n. tansiyon diski
tension release cam n. tansiyon açma mili
tension pulley pawl n. tansiyon kasnağı mandalı
tension stud n. tansiyon vidası
tension pulley assembly n. tansiyon kasnağı takımı
Construction
tension bolt n. germe cıvatası
surface tension n. yüzey gerilmesi
Automotive
low tension leads n. alçak gerilim kabloları
low tension n. alçak gerilim
alternator belt tension n. alternatör kayış gerginliği
tension spring n. baskı yayı
unscreened low tension cable n. ekranlanmamış düşük gerilim kablo
eat belt tension sensor n. emniyet kemeri gerginlik sensörü
tension adjustor arm n. gergi ayarı kolu
tension gauge n. gerginlik ölçme aleti
tension lever n. gergi levyesi
belt tension gauge n. kayış gerginliğini ölçme aleti
belt tension n. kayış gerginliği
drive belt tension n. kayış gerginliği
ring tension n. segman tansiyonu
drive belt tension n. tahrik kayışı gerginliği
tangential tension n. teğetsel kuvvet
tension gauge n. tansiyon ölçme aleti
timing belt tension gauge n. triger kayışı gerginlik ölçme aleti
high-tension distributor n. yüksek gerilim dağıtıcısı
high tension cord n. yüksek gerilim kablosu
surface tension n. yüzey gerilmesi
high-tension distributor n. yüksek gerilim distribütörü
high-tension pulse n. yüksek gerilim sinyali
high-tension lead n. yüksek gerilim ucu
high-tension magneto n. yüksek gerilim manyetosu
high-tension n. yüksek gerilim
mechanic high-tension distributor n. yüksek gerilim üreten mekanik distribütör
high-tension terminal n. yüksek gerilim terminali
high-tension plug n. yüksek gerilim bujisi
high-tension spark plug n. yüksek gerilim bujisi
high tension n. yüksek tansiyon
high tension distributor n. yüksek akım distribütörü
high tension n. yüksek gerilim
high tension cables n. yüksek gerilim kabloları
high-tension ignition n. yüksek gerilimli ateşleme
high-tension check n. yüksek gerilim kontrolü
Traffic
post tension n. art çekim
tension bar n. çekme kazığı
Railway
tension length n. etap boyu
Marine
tension leg-type platform n. çekme kazıklı tip platform
tension leg-type oil drilling rig n. çekme kazıklı tip petrol sondaj platformu
Mining
elasticity of tension n. gerilim esnekliği
Medical
increased alveolar surface tension n. alveoler yüzey geriliminin artması
premenstrual tension n. adet dönemi gerginliği
premenstrual tension n. adet dönemindeki huysuzluk
premenstrual tension n. adet gerginliği
premenstrual tension n. adet öncesi gerginliği
double tension band technique n. çift gergi bandı tekniği
resting tension n. dinlenme gerimi
episodic tension-type headache n. episodik gerilim başağrısı
patient with episodic tension type headache n. epizodik gerilim tip baş ağrılı hasta
episodic tension type headache n. epizodik gerilim tipi başağrısı
tension-free hernia repair n. gerilimsiz kasık tamiri
tension free repairment n. gerilimsiz onarım
tension-type headaches n. gerilim tipi başağrıları
tension type headache n. gerilim tipi baş ağrısı
tension-free hernia repair n. gerilimsiz herni onarımı
tension-free vaginal tape operation n. gerilimsiz vajinal bant operasyonu
tension-type headache n. gerilim tipi baş ağrısı
tension-adjustable implant n. gerilimi ayarlanabilir implant
tension type headache n. gerilim tipi başağrısı
tension-free vaginal tape n. gerilimsiz vajinal bant
resting tension n. istirahat gerimi
muscle tension dysphonia n. kas gerilimi disfonisi
muscle tension dysphonia n. kas gerilim disfonisi
chronic tension type headache n. kronik gerilim tipi baş ağrısı
migraine and tension headache n. migren ve gerilim tipi baş ağrısı
migraine and tension type headache n. migren ve gerilim tip baş ağrısı
premenstrual tension n. regl gerginliği
tension headache n. stres kaynaklı baş ağrısı
tension pneumothorax n. tansiyon pnömotoraks
giant bulla mimicking tension pneumothorax n. tansiyon pnömotoraksı taklit eden dev bül
surface tension n. yüzey gerilimi
tension-free adj. gerilimsiz
Psychology
tension headache n. gerilim başağrısı
tension reduction n. gerilim azaltma
tension release theory n. gerilim boşaltma teorisi
psychological tension n. psikolojik gerilim
nervous tension n. sinirsel gerginlik
Pathology
normal tension glaucoma n. göz içi basıncı normal olmasına rağmen optik sinire zarar gelmesinden kaynaklı glokom hastalığı
tension-type headache n. gerilim baş ağrısı
premenstrual tension syndrome n. premenstrüal gerilim sendromu
Optics
ocular tension n. oküler tansiyon
Food Engineering
interfacial tension n. arayüzey gerilimi
curd tension n. pıhtı sıkılığı
surface tension n. yüzey gerilimi
Physics
interfacial tension n. arayüzey gerilimi
tension strength n. gerilme gücü
Chemistry
wetting tension n. ıslanma direnci
interfacial tension n. yüzeylerarası gerilim
surface tension n. yüzey gerilim
Agriculture
soil moisture tension n. toprak nemi gerilimi
Tobacco
tension roller n. gergi rulosu
Forestry
tension wood n. ağaçların üst bölgelerindeki dallarda daha ince dalların ve lif unsurlarının meydana çıktığı bir reaksiyon
Environment
tension crack n. tansiyon çatlağı
surface tension n. yüzey gerilimi
Meteorology
vapor tension n. buhar gerilimi
Printery
tension man n. baskı makinesini uygun gerilimde tutan işçi
dryer fabric tension n. kurutma keçe gergisi
Engineering
tension brace n. yapıdaki gerilime dayanması için tasarlanmış mesnet veya eleman