gösterge - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

göstergeSens de "gösterge" dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 41 résultat(s)

Turc Anglais
Common Usage
gösterge indicator n.
General
gösterge indication n.
gösterge needle n.
gösterge telltale n.
gösterge symptom n.
gösterge pointer n.
gösterge token n.
gösterge manifestation n.
gösterge meter n.
gösterge table n.
gösterge metre n.
gösterge indicator n.
gösterge index n.
gösterge demonstration n.
gösterge legend n.
gösterge cursor n.
gösterge indicant n.
gösterge lead n.
gösterge chart n.
gösterge indicatory adj.
gösterge indicative adj.
Politics
gösterge indicator
Technical
gösterge indicator
gösterge index
gösterge indication
gösterge display
gösterge gage
gösterge turn signal
gösterge indicant
gösterge gage glass
gösterge gauge
Computer
gösterge legend
Informatics
gösterge pointer
Telecom
gösterge indicator
Automotive
gösterge display
Medical
gösterge marker
gösterge biological indicator
Biochemistry
gösterge scaler
Linguistics
gösterge signe
gösterge signs
gösterge sign

Sens de "gösterge" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 365 résultat(s)

Turc Anglais
General
ana gösterge main indicator n.
azami kabarma esnasında suyun ulaştığı düzeyi belirten gösterge high water mark n.
dolaylı gösterge indirect indicator n.
ek gösterge additional index n.
ek gösterge additional indicator n.
gösterge basıncı gauge pressure n.
gösterge bilim semiotique n.
gösterge bilim semiotics n.
gösterge camı gage glass n.
gösterge hatası index error n.
gösterge ibresi indicator arm n.
gösterge ibresi needle n.
gösterge paneli dashboard n.
gösterge tablosu dash n.
gösterge tablosu dashboard n.
ışıklı gösterge light indicator n.
optik gösterge optical indicator n.
sayısal gösterge paneli digital dashboard n.
talep edilen bir iş için gerekli eforun sarfedildiğini kanıtlayan gösterge proof of work n.
gösterge olarak indicatively adv.
Trade/Economic
baş gösterge leading indicator
bileşik gösterge composite indicator
bileşik gösterge composite indicator
ekonomik gösterge economic indicator
ekonomik gösterge economic indicator
gecikmeli gösterge lagging indicator
gösterge bütçe indicative budget
gösterge faiz indicator interest
gösterge faiz indicative interest (rate)
gösterge faiz oranı base interest rate
gösterge faiz oranı benchmark interest rate
gösterge faizi indicative interest (rate)
gösterge fiyat benchmark price
gösterge fiyat indicator price
gösterge fiyatı indicative price
gösterge fiyatı reference price
gösterge maliyet indicative cost
gösterge mevduat oranı benchmark deposit rate
gösterge niteliğindeki döviz kurları indicative exchange rates
gösterge niteliğindeki döviz kuru indicative exchange rate
gösterge tahvil benchmark bond
iktisadi gösterge economic indicator
mali gösterge financial indicator
ölçme cihazının gösterge değeri indication (of a measuring instrument)
öncü gösterge leading indicator
temel gösterge yaklaşımı basic indicator approach
temel gösterge yaklaşımı basic indicator approach
temel gösterge yöntemi basic indicator approach
Law
parasal gösterge monetary indicator
Politics
gösterge fiyat indicative price
gösterge programlar indicative programmes
Technical
akkor ışımalı gösterge tübü glow indicator tube
aktif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri active matrix color liquid crystal display modules
aktif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri active matrix monochrome liquid crystal display modules
analog gösterge analogue indication
ayrıntılı gösterge inventory
başa takılan gösterge head-mounted display
başa takılan gösterge helmet-mounted display
başa takılan okuyucu/gösterge head pointer
başlığa monte gösterge helmet-mounted display
başlığa monte gösterge head-mounted display
boş vites gösterge kontağı neutral position
dinamometreli gösterge dynamometric indicator
dişli tapa gösterge thread-plug gauge
elektrikli gösterge electric gauge
geminin çektiği suyu görüntüleyen gösterge draft gauge
gerilim varlığı gösterge sistemi voltage presence indicating system
gösterge amplifikatörü readout amplifier
gösterge aralığı range of indication
gösterge bağlantı valfi indicator cock
gösterge basıncı gauge pressure
gösterge cam gauge glass
gösterge camı gauge glass
gösterge camı gage glass
gösterge camı gauge-glass
gösterge cihazları ve harekete geçirme elemanları indication devices and actuators
gösterge çizelgesi indicator chart
gösterge çubuğu dipstick
gösterge değeri reading
gösterge devreleri indicating circuits
gösterge devresi indicating circuit
gösterge elemanı indicating device
gösterge elemanının çözünürlüğü resolution of an indicating device
gösterge grubu instrument cluster
gösterge ışığı pilot light
gösterge ışığı idiot light
gösterge ışığı indicating lamp
gösterge ışıkları indicating lights
gösterge kağıdı indicator paper
gösterge kapağı indicator cover
gösterge lambası indicator lamp
gösterge lambası indicating lamp
gösterge paneli instrument panel
gösterge paneli display panel
gösterge paneli dash board
gösterge paneli-kombine göstergeler instrument cluster
gösterge panosu dash panel
gösterge panosu indicator board
gösterge panosu instrument panel
gösterge panosu grubu instrument panel cluster
gösterge penceresi display
gösterge sahası indication range
gösterge sayısı index number
gösterge simülatörü display simulator
gösterge tablosu instrument panel
gösterge tablosu dash board
gösterge tablosu indicating panel
gösterge tablosu dash
gösterge tablosu instrument board
gösterge tablosu paneli instrument panel dash board equipment
gösterge tablosundaki bilgileriön cama yansıtan sistem head up display
gösterge uçları lugs on the indicator
gösterge yolalımı indicator travel
guhar basıncını gösteren borulu gösterge steam gauge
hava durum gösterge radarı air position indicating radar
hız gösterge ibresi speed pointer
ışıklı gösterge luminous indicator
ışıklı gösterge birimleri indicator light units
ibreli gösterge dial indicator
iskandil sayısal gösterge cihazı echo sounder digital display
işletmen gösterge lambaları operator-indicator lights
kadranlı gösterge dial gauge
kadranlı gösterge dial indicator
kaska monte gösterge helmet-mounted display
kaska monte gösterge head-mounted display
katı hal gösterge cihazı solid-state display devices
kontrol ve gösterge tertibatı control and indicating equipment
köprü gösterge bridge gauge
kronomatik gösterge chronomatic indicator
manyetik gösterge magnetic indicator
mekanik gösterge grubu mechanical instrument cluster
mekanik gösterge tertibatlı türbin tipi gaz sayacı turbine gas meter with mechanical indicating device
optik gösterge optical indicator
ölçme aygıtının gösterge değeri indication of a measuring instrument
parça tipi sıvı kristal gösterge modülleri segment type liquid crystal display modules
pasif matrisli renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix color liquid crystal display modules
pasif matrisli tek renkli sıvı kristal gösterge modülleri passive matrix monochrome liquid crystal display modules
plastik gösterge plastigauge
plazma gösterge paneli plasma display panel
radyometrik gösterge radiometric gauge
sınırlama ve gösterge cihazları limiting and indicating devices
sıvı kristal gösterge liquid crystal display
sıvı kristal gösterge birimleri ve hücreleri liquid crystal display modules and cells
sıvı kristal gösterge cihazı liquid crystal display device
sıvı kristal gösterge modülleri liquid crystal display modules
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı liquid crystal and solid-state display device
sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları liquid crystal and solid-state display devices
sıvı seviye veya miktarını gösteren şeffaf gösterge sight gage
soğutma devrelerinin sıvı depolarındaki soğutucu düzeyini gösteren gösterge liquid indicator
statik sıvı kristal gösterge modülleri static liquid crystal display modules
teleskop gösterge telescope gauge
terazi gösterge tüpü level tube
torpido ön panel-gösterge paneli dash board
torpido ön panel-gösterge paneli instrument paneling
uçları yassı gösterge double snap gauge
uzaktan kumandalı gösterge remote indicator
veri gösterge modülü data display module
vites değiştirme gösterge lambası shift indicator lamp
yağ gösterge camı oil gauge window
yağ gösterge camı oil gauge glass
yağ seviyesi gösterge camı oil level gauge glass
yan gösterge lambası side indicator lamp
Computer
açıklama gösterge legend
akış arıza gösterge lambası flow failure indicator light
artı gösterge crosshair
artı gösterge cross hairs
biçim gösterge format legend
etiket yanında gösterge anahtarını göster show legend key next to label
gösterge açık indicator on
gösterge anahtarı legend key
gösterge anahtarını biçimle format legend key
gösterge biçimi legend format
gösterge çizelgesi indicator chart
gösterge devresi indicating circuit
gösterge düzenle edit legend
gösterge ekle add legend
gösterge eklensin mi? add a legend?
gösterge elemanı indicating device
gösterge elemanının çözünürlüğü resolution of an indicating device
gösterge etkin display enable
gösterge girdilerini düzenle edit legend entries
gösterge girdisi legend entry
gösterge girdisi düzenle edit legend entry
gösterge girişini biçimle format legend entry
gösterge göster show legend
gösterge göster show a legend
gösterge hızı pointer speed
gösterge imleç pointer
gösterge izi pointer trail
gösterge kapalı indicator off
gösterge kehribar rengi indicator amber
gösterge kırmızı indicator red
gösterge koy add legend
gösterge kullanımda display enable
gösterge metni legend text
gösterge metni için for legend text
gösterge rengi indicator color
gösterge tuşu legend key
gösterge yanıp/sönme indicator flash
gösterge yeşil indicator green
gösterge yolalımı indicator travel
ışıklı gösterge cursor
kum saati şeklinde gösterge hourglass pointer
ölçme aygıtının gösterge değeri indication of a measuring instrument
ölçme aygıtının gösterge değerinin hatası error of indication of a measuring instrument
seçili gösterge selected legend
seçili gösterge anahtarı selected legend key
seçili gösterge girişi selected legend entry
teker gösterge dial
veri gösterge modülü data display module
Informatics
ölçekli gösterge scaled detector
plazma gösterge plasma display
Telecom
gösterge fiyatı reference price
ışıklı gösterge lighting display
veri edinim gösterge kanalı acquisition indicator channel
Electric
gösterge ışığı indicating lamp
Television
lcd gösterge lcd display
lcd gösterge kontrastı lcd contrast
Textile
wronz gösterge metodu wronz gauge method
Lighting
ışıklı gösterge birimleri indicator light units
kendi kendine yeterli bağımsız olarak çalışabilen ışıklı gösterge birimi stand-alone indicator light unit
Automotive
arıza gösterge lambası malfunction indicator lamp
bağımsız gösterge display stand alone
basınç ve sıcaklık gösterimi için gösterge panosunda kullanılan bir çift bobin balancing-coil gauge
bilgi, gösterge ve ikaz cihazı sistemi information, gauge, and warning device system
cam yıkama sıvısı seviye gösterge aksamı washer fluid level indicator components
cam yıkama sıvısı seviye gösterge tali sistemi washer fluid level indication subsystem
dönüş sinyali gösterge lambası side direction indicator lamp
ekonomi gösterge lambası econo indicator light
el freni gösterge ışığı parking brake indicator light
el freni gösterge lambası handbrake warning light
elektrik güç kaynağı gösterge tali sistemi electrical power supply indication subsystem
elektrik güç kaynağı gösterge/ikaz lambası electrical power supply gauge/warning light
fan motoru gösterge paneli fan motor instrument panel
far uzun hüzme gösterge ışığı high beam indicator light
fren çalışma gösterge tali sistemi brake operation indication subsystem
fren gösterge ışığı brake indieator light
fren gösterge ışığı brake indicator light
gösterge çubuğu gauge bar
gösterge ekranı display screen
gösterge flaşör rölesi indicator flasher relay
gösterge flaşörü indicator flasher
gösterge grubu gauge assembly
gösterge grubu tali sistemi instrument cluster subsystem
gösterge grubu/konsol modülleri instrument cluster/console modules
gösterge ışığı indicator light
gösterge işareti indicator mark
gösterge kamı indicator cam
gösterge lambaları gauge lights
gösterge lambaları indicators
gösterge lambası uyarı ışığı indication bulb warning light
gösterge paneli instrument binnacle
gösterge paneli instrument panel
gösterge paneli car dashboard
gösterge paneli combination meter
gösterge paneli combination metre
gösterge paneli ve konsol tali sistemi instrument panel and console subsystem
gösterge paneli ve torpido kabloları instrument panel and cowl wiring
gösterge paneli voltaj regülatörü instrument panel voltage regulator
gösterge paneli yüksek seviyeli ekran high level ip display
gösterge paneline bindirilmiş anahtar grubu instrument panel mounted switchpacks
gösterge panosu dashboard
gösterge tablosu instrument panel
gösterge tablosu dashboard
gösterge tablosu bilgileri ön cama yansıtma ünitesi head-up display unit
gösterge tablosu ışığı dashboard light
gösterge ve ikaz cihazı sistemi gauge and warning device system
gösterge ve ikaz cihazı sistemine takılı information attached to the gauge and warning device system
gösterge ve panel aydınlatma/tanıma instrument and panel illumination/identification
güç gösterge ışığı power indicator light
güç gösterge lambası power indicator light
hararet gösterge sensörü temperature gauge sender unit
hava sıcaklığı gösterge aksamı air temperature indication components
hava sıcaklığı gösterge tali sistemi air temperature indication subsystem
hız gösterge çubuğu speedometer needle
hız gösterge sonsuz dişlisi speedometer worm gear
hız gösterge sürücüsü/ile sürülen dişliler speedometer drive and driven gears
konsol ve gösterge panosu (ip) aydınlatması lighting ip and consoles
lastik basıncı gösterge aksamı tire pressure monitoring components
merkez diferansiyel gösterge ışığı centre differential indicator light
merkez diferansiyel gösterge ışığı center differential indicator light
merkez diferansiyel gösterge ışık anahtarı centre differential lock indicator light switch
merkez diferansiyel kilitleme gösterge anahtarı center differential lock indicator switch
merkez diferansiyel kilitleme gösterge ışığı center differential lock indicator light
merkez diferansiyel kilitleme gösterge ışığı centre differential lock indicator light
merkez diferansiyel kilitleme gösterge ışık anahtarı center differential lock indicator light switch
motor giriş manifoldu basınç gösterge aksamı engine intake manifold pressure indicator components
motor giriş manifoldu basınç gösterge tali sistemi engine intake manifold pressure indication subsystem
motor soğutma mahlutü ısı gösterge tali sistemi engine coolant temperature indication subsystem
motor soğutma mahlutü seviye gösterge aksamı engine coolant level indicator components
motor soğutma mahlutü seviye gösterge tali sistemi engine coolant level indication subsystem
motor yağ basıncı gösterge tali sistemi engine oil pressure indication subsystem
motor yağ basıncı gösterge/ikaz ışığı ve vericisi/sensörü engine oil pressure gauge/warning light and sender/sensor
motor yağı değişim gösterge aksamı engine oil life indicator components
motor yağı seviye gösterge aksamı engine oil level indication components
motor yağı seviye gösterge tali sistemi engine oil level indication subsystem
muhtelif gösterge ve uyarı tali sistemleri misc. indication and warning subsystems
muhtelif güç aktarma organları gösterge ve uyarı tali sistemleri misc. powertrain indication and warning subsystem
otomatik şanzıman vites gösterge lambası automatic transmission selector light
park etme/geri gitme yardımı-işitsel gösterge parking/reversing aid audible indication
servis gösterge lambası service indicator lamp
sinyal gösterge lambası side direction indicator lamp
sinyal gösterge ünitesi signal display unit
sürücü uyarı gösterge flaşörleri driver warning indicator flashers
sürüş şekli gösterge ışıkları driving pattern indicator lights
taşıt pozisyonu/far seviyesi gösterge tali sistemi vehicle attitude/headlamp level indicator subsystem
termostatik gösterge thermostatic gauge
transmisyon kontrolü gösterge lambası transmission control indicator lamp
uzun far gösterge lambası high beam indicator light
vites değiştirme gösterge lambası shift indicator lamp
vites konum gösterge lambası shift position indicator light
vites konumu gösterge paneli shift indicator panel
yağ gösterge lambası oil pressure warning light
yakıt gösterge şamandırası fuel gauge sending unit
yakıt seviyesi gösterge tali sistemi fuel level indication subsystem
yön gösterge ikaz lambası direction indicator warning light
yön gösterge lambası direction indicator lamp
yön gösterge rölesi direction indicator relay
yön gösterge sivici direction indicator switch
Aeronautic
çok fonksiyonlu gösterge multi function display
derecelendirilmiş gösterge calibrated dial
elektronik gösterge ünitesi electronic display unit
gösterge basınç irtifası indicated pressure altitude
gösterge basınç yüksekligi indicated pressure altitude
gösterge dinamik basıncı indicated dynamic pressure
gösterge gücü indicated horsepower
gösterge hava hızı indicated air speed
gösterge hava sürati siniri area indicated air speed limit
gösterge hava süratini tutma şekli indicated air speed hold mode
gösterge hız indicated airspeed
gösterge hızı indicated airspeed
gösterge irtifası indicated altitude
gösterge mach sayısı indicated mach number
gösterge ortalama akın basıncı indicated mean effective pressure
gösterge özgül yakıt tüketimi indicated specific fuel consumption
gösterge sürati sapma uyuşmazlığı indicated air speed deviation non-conformancy
gösterge termik verim indicated thermal efficiency
gösterge üstü uçuşta yön göstergesi heading-upward presentation
hava durum gösterge radarı air position indicating radar
hız arama vs.ayarladığını gösteren panel veya gösterge dial
kaska monteli gösterge helmet mounted display
parametrik gösterge dedicated display
Marine
dalış tüpündeki hava basıncını gösteren gösterge contents gauge
liman planlaması için bir gösterge port deflator
Medical
fiziksel gösterge physical indication
Optics
optik gösterge visualizer
optik gösterge visualiser
Food Engineering
gösterge basıncı gauge pressure
Statistics
gösterge fonksiyonu indicator function
gösterge sayısı index number
Physics
iç gösterge internal indicator
Chemistry
renkli gösterge coloured indicator
Biology
biyolojik gösterge bioindicator
Marine Biology
gösterge avcılığı index fishing
morfoedaptik gösterge morphoedaphic index
Linguistics
görüntüsel gösterge icon
görüntüsel gösterge iconic sign
Military
alarm gösterge işareti alarm indication signal
deniz seviyesinden gösterge irtifası indicated altitude above mean sea level
gösterge tablosu instrument panel
iniş takımı pozisyonu gösterge lambaları landing gear position indicator lights
konu gösterge kodu subject indicator code
nato konu gösterge sistemi nato subject indicator system
Photography
artı şeklindeki gösterge reticle
artı şeklindeki gösterge crosshair