curve - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

curve

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"curve" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
curve f. bükülmek
curve i. eğri
curve i. kavis
General
curve f. eğilmek
curve f. bükmek
curve f. kıvrılmak
curve f. kıvırmak
curve f. kavisleştirmek
curve f. eğmek
curve f. dönmek
curve f. kavis çizmek
curve i. kavisli şey
curve i. kıvrım
curve i. dönemeç
curve i. viraj
curve i. kavis
curve i. münhani
curve i. pistole
curve i. eğri şablonu
curve i. dönüş
Trade/Economic
curve eğri kavis
Technical
curve kavis
Architecture
curve aylama
Automotive
curve eğri
curve dönemeç
Railway
curve kurb
Food Engineering
curve eğri
Math
curve bükey

"curve" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
curve inward f. içe bükülmek
curve inward f. içeri bükülmek
pass a curve (in a road) f. dönemeçten geçmek
be on a steep learning curve f. zor olan bir şeyi/şeyleri kısa sürede öğrenmek durumunda kalmak
negotiate a curve f. viraji almak/dönmek
flatten the curve f. eğriyi düzleştirmek
light curve i. ışık eğrisi
cruciform curve i. haç eğrisi
creep curve i. sünme eğrisi
distribution curve i. dağılım eğrisi
levelling curve i. düzeç eğrisi
frequency curve i. frekans eğrisi
magnetization curve i. mıknatıslanma eğrisi
yield curve i. randıman eğrisi
load extension curve i. yük uzatma eğrisi
sharp curve i. keskin dönüş
moment curve i. moment eğrisi
ballistic curve i. balistik eğrisi
master tempering curve i. temel menevişleme eğrisi
polar curve i. kutupsal eğri
transition curve i. rakordman
analysis curve i. analiz eğrisi
j curve i. j eğrisi
attenuation curve i. azalım eğrisi
length of a curve i. eğri uzunluğu
upward sloping curve i. yukarıya doğru giden eğri
convex curve i. dışbükey eğri
dangerous curve i. tehlikeli viraj
decay curve i. bozunma eğrisi
easement curve i. birleştirme eğrisi
fathom curve i. eşderinlik eğrisi
adiabatic-saturation curve i. adyabatik doyma eğrisi
bell-shaped curve i. çan eğrisi
travel-time curve i. varış zamanı eğrisi
horizontal curve i. yatay kurb
dotted curve i. noktalı eğri
survival curve i. canlılık eğrisi
soft curve of one's neck i. boynunun yumuşak kavisi
sharp pointed curve i. sivri uçlu eğri
curve sketching i. eğri çizimi
blind curve i. kör viraj
Phrasals
curve to something -e doğru kıvrılmak
Idioms
ahead of the curve s. ortalamanın üstünde
ahead of the curve s. ortalamadan daha iyi/yüksek/fazla
ahead of the curve s. konusunda uzman
ahead of the curve s. konusunda lider
ahead of the curve s. konusunda önde gelen
ahead of the curve s. konusunda yetkin
ahead of the curve s. konusunda ön sıralarda gelen/etkili
ahead of the curve s. alanındaki en iyi
pitch someone a curve ball birinin yüreğini ağzına getirmek
throw a curve ters köşe yapmak
throw someone a curve ters köşe yapmak
throw someone a curve/curveball falsolu atmak
throw someone a curve/curveball ters köşeye yatırmak
throw someone a curve/curveball falsolu vurmak
throw someone a curve/curveball yanıltmak
throw someone a curve/curveball şaşırtmak
throw someone a curve/curveball kandırmak
throw someone a curve (us) birine beklemediği bir soru sormak
throw someone a curve (us) tersköşe yapmak
throw someone a curve (us) yanıltmak
ahead of the curve çağının ötesinde
behind the curve çağının gerisinde
Trade/Economic
laffer curve i. belli bir seviyeyi aşan vergi oranlarının ekonomik büyümeyi engelleyerek devlet gelirlerini azalttığı teorisini gösteren bir eğri
proportionate demand curve oransal
isocost curve eş maliyet eğrisi
production possibilities curve üretim olanakları eğrisi
contract curve sözleşme eğrisi
is curve is eğrisi
cost curve maliyet eğrisi
trade indifference curve ticaret kayıtsızlık eğrisi
bp curve dış denge doğrusu
kinked demand curve dirsekli talep eğrisi
yield curve getiri eğrisi
inverted curve negatif eğimli verim eğrisi
offer curve teklif eğrisi
proportionate demand curve talep eğrisi
planning curve planlama eğrisi
supply curve arz eğrisi
aggregate supply curve toplam arz eğrisi
yield curve verim eğrisi
indifference curve kayıtsızlık eğrisi
income consumption curve gelir tüketim eğrisi
experience curve pricing deneyim eğrisine bağlı fiyatlandırma
envelope curve zarf eğrisi
isoquant curve eş ürün eğrisi
contract curve bağıt eğrisi
trade off curve of convertible securities değiştirilebilir menkul kıymetlerin değişim eğrisi
investment curve yatırım eğrisi
bell shaped curve çan eğrisi
bell shape curve orta vadelerde yüksek verim eğrisi
demand curve çeşitli fiyatları baz alarak tüketicilerin satın alacakları miktarları gösteren eğri
demand curve talep eğrisi
regressive supply curve tersine dönen arz eğrisi
reaction curve tepki eğrisi
investment demand curve yatırım talep eğrisi
bp curve ödemeler dengesidoğrusu
lorenz curve lorenz eğrisi
market demand curve piyasa talep eğrisi
bell shaped curve normal dağılım eğrisi
consumption possibilities curve halkın devlet hizmetlerinden sağladığı yararlar ölçüsünde vergilendirilmesi görüşü
industry supply curve piyasa arz eğrisi
philips curve philips eğrisi
individual's demand curve bireysel talep eğrisi
contract curve anlaşma eğrisi
aggregate demand curve toplam talep eğrisi
production contract curve sözleşme eğrisi (üretim alanında)
laffer curve laffer eğrisi
growth curve büyüme eğrisi
curve chart eğri grafiği
growth curve gelişme grafiği
frequency curve frekans eğrisi
survivor life curve hayatta kalanlar grafiği
outlay curve harcamalar eğrisi
probable life curve muhtemel hayat eğrisi
normal curve normal eğri
negative biased curve negatif eğilimli eğri
mortality curve ölüm eğrisi
loss curve zarar eğrisi
dynamic aggregate supply curve dinamik toplam arz eğrisi
dynamic aggregate demand curve dinamik toplam talep eğrisi
lucas supply curve lucas arz eğrisi
phillips curve phillips eğrisi
backward-bending labor supply curve bir firmanın fiyat ayarlamasının tüm diğer firmaların ürünlerinin talebine yaptığı makro ekonomik etki
backward-bending labor supply curve tersine dönen emek arz eğrisi
is-lm curve is-lm eğrisi
j-curve effect j-eğrisi etkisi
long-run aggregate supply curve uzun dönemli arz eğrisi
iso-profit curve eş kar eğrisi
learning-curve öğrenme eğrisi
investment-demand curve yatırım talebi eğrisi
long-run industry supply curve uzun dönem piyasa arz eğrisi
long-run industry supply curve uzun dönem endüstri arz eğrisi
expectations-augmented phillips curve bekleyişler eklentili phillips eğrisi
long-run supply curve uzun dönem arz eğrisi
j-curve j-eğrisi
long-run average cost curve uzun dönem ortalama maliyet eğrisi
short-run supply curve kısa dönem arz eğrisi
wage-phillps curve ücret phillips eğrisi
poverty-welfare curve yoksulluk-refah eğrisi
short-run industry supply curve kısa dönem piyasa arz eğrisi
production possibility curve üretim-imkan eğrisi
price-consumption curve fiyat tüketim eğrisi
short-run labor demand curve kısa dönem emek arz eğrisi
transformation curve dönüşüm eğrisi
social indifference curve toplumsal kayıtsızlık eğrisi
retirement curve emeklilik eğrisi
similar transformation curve benzer dönüşüm eğrisi
slope of the curve eğrinin eğimi
earning curve kazanç eğrisi
wage curve bir işçinin değeriyle kendisine ödenen ücretler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem
consumption curve tüketim eğrisi
operating characteristic curve işletme faaliyeti eğrisi
price consumption curve fiyat tüketim eğrisi
operating characteristic curve işletim karakteristik eğrisi
indifference curve farksızlık eğrisi
production possibilities curve üretim imkanları eğrisi
probable life curve muhtemel yaşam eğrisi
trend curve eğilim eğrisi
regressive supply curve gerileyen arz eğrisi
bond supply curve tahvil arz eğrisi
learning curve öğrenme eğrisi
residual demand curve artık talep eğrisi
residual demand curve piyasa üreticilerinin karşılaştığı talep eğrisi
residual demand curve bir teşebbüsün karşılaştığı talep eğrisi
consumption possibilities curve tüketim olanakları eğrisi
money demand curve para talebi eğrisi
trade off curve değiş tokuş eğrisi
Phillips curve phillips eğrisi
Laffer curve laffer eğrisi
demand curve talep eğrisi
supply curve arz eğrisi
Lorenz curve lorenz eğrisi
indifference curve kayıtsızlık eğrisi
yield curve verim eğrisi
inverted yield curve ters getiri eğrisi
inverted yield curve ters verim eğrisi
Technical
adoption curve i. benimseme eğrisi
adoption curve i. yenilik benimseme eğrisi
curve follower eğri okuyucu
curve generator eğri üreteci
french curve eğri çizme aleti
activation curve aktivasyon eğrisi
time curve zaman eğrisi
heating curve ısıtma eğrisi
darwin curve darwin eğrisi
calibration curve ayar eğrisi
fan performance curve fan performans eğrisi
expansion curve genişleme eğrisi
vertical curve düşey dönemeç
sine curve sinüs eğrisi
spiral curve sarmal eğri
sediment rating curve sediment anahtar eğrisi
horizontal curve yatay dönemeç
cutoff curve kesme eğrisi
smooth curve pürüzsüz eğri
cohesion curve kohezyon eğrisi
smoothed curve yuvarlatılmış eğri
tail water rating curve mansap suyu anahtar eğrisi
current potential curve akım gerilim eğrisi
reservoir operation curve rezervuar işletme eğrisi
stress deformation curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
standard infiltration curve standart sızma eğrisi
consolidation time curve oturma zaman eğrisi
equilibrium pressure curve denge halinde basınç eğrisi
deviation curve sapma eğrisi
adsorption curve adsorbsiyon eğrisi
cooling curve soğutma eğrisi
high visibility curve iyi görüşü olan kurp
cumulative frequency curve birikimli sıklık eğrisi
normal force curve normal kuvvet eğrisi
load consolidation curve yük konsolidasyon eğrisi
load duration curve düzenlenmiş yük eğrisi
flow curve akım eğrisi
cooling curve soğuma eğrisi
curve of base taban eğrisi
probability curve ihtimal eğrisi
rating curve anahtar eğrisi
smoothed curve yumuşatılmış eğri
characteristic curve karakteristik eğri
radius of curve eğri yarıçapı
stability curve stabilite eğrisi
constant current curve sabit akım eğrisi
equilibrium drawdown curve denge halinde seviye düşme miktarı eğrisi
velocity curve hız eğrisi
backwater curve kabarma eğrisi
envelope curve sarma eğrisi
pressure curve basınç eğrisi
master curve ana eğri
horizontal curve yatay kurp
adiabatic curve adiyabatik eğri
bell curve çan eğrisi
vertical velocity curve düşey hız eğrisi
operation curve işletme grafiği
unloading curve boşalma eğrisi
curve of demand talep eğrisi
transition curve rakortman eğrisi
recharge rate curve beslenme hızı eğrisi
depth resistance curve of a pile bir kazığın derinlik mukavemet eğrisi
rainfall intensity curve yağış şiddet eğrisi
load curve yük eğrisi
deflection curve elastik eğri
three centred curve üç merkezli eğri
mean velocity curve ortalama sürat eğrisi
grading curve tane çapı dağılımı eğrisi
high visibility curve iyi görüşü olan viraj
french curve pistole
spiral curve spiral eğri
compressibility curve kompresibilite eğrisi
proctor compaction curve proktor sıkışma eğrisi
absorption curve absorpsiyon eğrisi
bending moment curve eğilme momenti diyagramı
power curve güç eğrisi
die away curve söndürülen osilasyon veya dalga hareketinin zirvesinde birleşen bir eğri
sieve curve elek eğrisi
theoretical time curve teorik zaman eğrisi
stress curve gerilme eğrisi
radius of curve yay yarı çapı
steep curve dik eğri eğri
parabolic curve parabolik kurb
regression curve regresyon eğrisi
curve plotter eğri çizici
swelling curve şişme eğrisi
flat curve yatık eğri
seepage rate curve sızma hızı eğrisi
regression curve bağlanım eğrisi
oedometric curve ödömetre eğrisi
rebound curve boşaltma eğrisi
compound curve sepetkulpu eğrisi
cumulative curve birikme eğrisi
working curve çalışma eğrisi
sharp curve keskin kurp
daily load curve günlük yük eğrisi
electrocapillarity curve elektrokapilerite eğrisi
velocity distribution curve hız dağılım eğrisi
drawdown curve boşalma eğrisi
load duration curve tertiplenmiş yük eğrisi
easement curve birleştirme eğrisi
adjustment of a curve eğri ayarı
tuning curve akort eğrisi
drawdown curve alçalma eğrisi
response curve tepki eğrisi
drainage curve drenaj eğrisi
electrocapillarity curve elektrokılcallık eğrisi
station rating curve istasyon anahtar eğrisi
summation curve eklenik kıymetler eğrisi
accumulation curve biriktirme eğrisi
depth curve eşderinlik eğrisi
spillway rating curve dolusavak anahtar eğrisi
theoretical time curve kuramsal öd eğrisi
bragg curve bragg eğrisi
reverse curve ters eğri
elastic curve elastik eğri
saturation curve doyma eğrisi
daily duration curve günlük akım zaman eğrisi
compression curve basınç sıkışma eğrisi
vertical curve düşey kurb
fan curve fan eğrisi
parabolic curve parabolik eğri
unloading curve yük kaldırma eğrisi
gaussian curve gauss eğrisi
settlement curve oturma eğrisi
basic curve esas eğri
damping curve sönüm eğrisi
reservoir capacity curve rezervuar kapasite eğrisi
saturation curve doygunluk eğrisi (proktor)
curve of equal bearing eşit kerteriz eğrisi
dispersion curve ayırganlık eğrisi
echo curve yankı eğrisi
absorption curve emme eğrisi
activity curve etkinlik eğrisi
closed curve kapalı eğri
compaction curve sıkışma eğrisi
compressibility curve sıkışırlık eğrisi
compaction curve kompaksiyon eğrisi
expansion curve genleşme eğrisi
creep curve sünme eğrisi
deflection curve sapma eğrisi
magnetization curve mıknatıslanma eğrisi
clastic curve esneklik eğrisi
cumulative curve toplama eğrisi
cumulative frequency curve birikimsel sıklık eğrisi
clastic curve esneme eğrisi
master tempering curve temel menevişleme eğrisi
vertical curve düşey eğri
flow curve akış eğrisi
grading curve tane boyutu dağılışı eğrisi
grading curve granülometri eğrisi
load-settlement curve yük-konsolidasyon eğrisi
load-swelling curve yük-şişme eğrisi
grain-size distribution curve tane boyutlu dağılım eğrisi
grain-size curve granülometri eğrisi
flow-duration curve akış-süre eğrisi
load-settlement curve yük-oturma eğrisi
flow-duration curve akım-zaman eğrisi
constant-current curve sabit akım eğrisi
time-settlement curve zaman-oturma eğrisi
penetration-resistance curve penetrasyon mukavemet eğrisi
rating curve boşaltım-düzey eğrisi
penetration-load curve penetrasyon-yük eğrisi
pressure-void ratio curve basınç-boşluk oranı eğrisi
proctor compaction curve kuru yoğunluk-su içeriği eğrisi
strain-time curve deformasyon-zaman eğrisi
void ratio-time curve boşluk oranı-zaman eğrisi
time-settlement curve süre oturma eğrisi
time-load curve zaman-yük eğrisi
particle-size distribution curve granülometri eğrisi
strain-time curve uzama-zaman eğrisi
time-deformation curve zaman-deformasyon eğrisi
unit rate-of-flow curve birim akım hızı eğrisi
time-swelling curve zaman-şişme eğrisi
transition-curve length tranzisyon eğrisi uzunluğu
semi-logarithmic grain-size curve yarı logaritmik tane boyutu eğrisi
settlement curve yük-oturma eğrisi
stress-strain curve gerilme şekil değiştirme eğrisi
void ratio-pressure curve boşluk oranı basınç eğrisi
time-consolidation curve zaman-konsolidasyon eğrisi
voltage-current curve gerilim-akım eğrisi
water-pressure curve su basıncı eğrisi
operating characteristic curve onanma olasılığı eğrisi
compression curve sıkıştırma eğrisi
pump curve pompa eğrisi
load-extension curve yük-uzatma eğrisi
moment curve moment eğrisi
normal error curve normal hata eğrisi
performance curve verim eğrisi
polarization curve polarizasyon eğrisi
polar curve kutupsal eğri
polarization curve ucaylanma eğrisi
polar curve kutup eğrisi
probability curve olasılık eğrisi
yield curve verim eğrisi
yield curve randıman eğrisi
temperature curve hararet eğrisi
temperature curve ısı eğrisi
melting curve erime eğrisi
space curve uzay eğrisi
bathtub curve u-eğrisi
curve of pursuit takip kavisi
curve of pursuit takip eğrisi
synergic curve sinerjik eğri
depth curve derinlik eğrisi
saturation curve doyum eğrisi
resistance curve direnç eğrisi
binodal curve iki düğümlü eğri
binary univariant curve ikili tekdeğişkenli eğri
inverse-rate cooling curve ters-hız soğuma eğrisi
logarithmic curve tersüstel eğri
inverse-rate cooling curve ters-hız soğutma eğrisi
master curve temel eğri
inverse cooling curve ters soğuma eğrisi
distance-amplitude curve uzaklık-genlik eğrisi
end quench hardenability curve uca suverme sertleşebilirlik eğrisi
triple curve üçlü eğri
knee of ttt curve ssd eğrisi dizi
r-curve r-eğrisi
forming limit curve biçimleme kısıtı eğrisi
bertrant curve bertrand eğrisi
c -curve c-eğrisi
stress-rupture curve gerilim-kopma eğrisi
creep curve sürünme eğrisi
dilatometric curve genleşme eğrisi
stress-number curve gerilim-sayı eğrisi
screen curve eleme eğrisi
isothermal transformation curve eşısıl dönüşüm eğrisi
sieve analysis curve elek çözümleme eğrisi
distribution curve dağılım eğrisi
hardenability curve sertleşebilirlik eğrisi
load-elongation curve yük-uzama eğrisi
hardness traverse curve sertlik tarama eğrisi
surface-cooling curve yüzey soğuma eğrisi
simple curve yalın uyumcul devinim
fatigue curve yorulma eğrisi
demagnetization curve mıknatıslılığı giderme eğrisi
end of transformation curve dönüşüm sonu eğrisi
stress-strain curve gerilim-gerinim eğrisi
differential curve ayrımlı eğri
centre cooling curve merkez soğuması eğrisi
pearlite start curve perlit başlama eğrisi
quadruple curve dörtlü eğri
differential cooling curve ayrımlı soğuma eğrisi
pearlite finish curve perlit bitim eğrisi
critical curve kritik eğri
particle size curve parçacık büyüklükleri eğrisi
universal fatigue curve evrensel yorulma eğrisi
engineering stress-engineering strain curve mühendislik gerilimi-mühendislik gerinimi eğrisi
pashen curve pashen eğrisi
time-temperature curve süre-sıcaklık eğrisi
particle-size curve parçacık büyüklüğü eğrisi
regular curve düzenli eğri
quasiviscous curve akmaz benzeri eğrisi
current-potential curve akım-gerilim eğrisi
calibration curve ayarlama eğrisi
characteristic curve belirgin eğri
maximum curve en yüksek eğri
banana curve muz eğri
logarithmic curve logaritmik eğri
impact transition curve çarpma geçiş eğrisi
s-n curve g-s eğrisi
strain curve gerinim eğrisi
cooling curve method soğuma eğrisi metodu
deformation time curve deformasyon zaman eğrisi
coupler curve biyel eğrisi
flexural vibration resonance curve method eğilme titreşimi rezonans eğrisi metodu
spatial sound distribution curve uzaysal ses dağılım eğrisi
material probability curve malzeme olasılık eğrisi
linear material ratio curve doğrusal malzeme oranı eğrisi
temperature curve sıcaklık eğrisi
pump curve pompa karakteristik eğrisi
shaft deflection curve şaft salgı eğrisi
moisture curve nem eğrisi
calibration curve kalibrasyon eğrisi
post curve işleme sonrası eğri
test characteristic curve test karekteristik eğrisi
curve fitting eğri uydurma
phase curve faz eğrisi
smiling curve gülümseme eğrisi
smiling curve gülen eğri
entry curve giriş eğrisi
approach curve yaklaşım eğrisi
equilibrium moisture curve Denge nem eğrisi
braking curve fren eğrisi
load displacement curve yük deplasman eğrisi
time-temperature curve zaman-sıcaklık eğrisi
Computer
s curve 1 s kıvrımı 1
button curve düğme eğri
arch up curve yay yukarı eğri
circle curve çember eğri
closed curve kapalı eğri
curve down eğri aşağı
cumulative frequency curve birikimsel sıklık eğrisi
curve segment eğri bölütü
curve node eğri düğümü
curve up eğri yukarı
curve point eğri noktası
curve fitting eğri uydurma
dispersion curve ayırganlık eğrisi
echo curve yankı eğrisi
error curve hata eğrisi
gamma curve gama eğrisi
growth curve büyüme eğrisi
inner curve iç eğri
polar curve kutup eğrisi
curve plotter eğri çizici
black curve siyah eğri
Informatics
closed curve kapalı eğri
arc-length function of a curve eğrinin yay uzunluğu işlevi
growth curve büyüme eğrisi
quartic curve dörtlenik eğri
smooth curve pürüzsüz eğri
space curve uzay eğrisi
quadric curve ikinci dereceden eğri
learning curve öğrenme eğrisi
response curve tepki eğrisi
simple closed curve basit kapalı eğri
smooth a curve bir eğriyi düzleştirmek
Telecom
supply-demand curve arz-talep eğrisi
regressive supply curve gerileyen arz eğrisi
spectral loss curve spektrum kayıp eğrisi