following - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

following

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"following" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 33 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
following i. taraftarlar
following i. takip etme
following s. izleyen
following s. takip eden
following ed. sonrasında
General
following i. izleme
following i. yandaşlar
following i. maiyet
following i. taraftarların hepsi
following i. yandaş grubu
following s. müteakip
following s. arkadan gelen
following s. sonraki
following s. sonra gelen
following s. ertesi
following s. ardından gelen
following s. aşağıdaki
following s. sözü edilen
following s. belirtilen
following s. gelecekteki
following s. gelecek
following zf. takiben
following zf. sonra
following zf. müteakiben
following zf. ardınca
following ed. -den sonra
following ed. -i müteakip
following ed. -den sonraki
following ed. bir şeyin üstüne
Colloquial
following akabinde
following hemen akabinde
Technical
following geminin hareket ettiği yönde hareket eden akıntı
Aeronautic
following aşağıdaki müteakip

"following" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 99 sonuç

İngilizce Türkçe
General
keep following f. ardını bırakmamak
stop following f. peşini bırakmak
be buried following the noon prayer f. öğlen namazına müteakip toprağa verilmek
be buried following the mid-afternoon prayer f. ikindi namazına müteakip toprağa verilmek
be brought to the er following a car accident f. bir araba kazasının ardından acile getirilmek
maintain a safe following distance f. takip mesafesini korumak
be buried following the mid-afternoon prayer f. ikindi namazını müteakip toprağa verilmek
the following i. şunlar
following on advertisement i. devam kampanyası
feast following ramadan i. şeker bayramı
the following i. ertesi
following fields i. aşağıdaki alanlar
following year i. sonraki yıl
following year i. bir sonraki yıl
following year i. takip eden yıl
following year i. ertesi yıl
following weeks i. sonraki haftalar
following the fashion i. modayı takip etme
following day i. takip eden gün
the following three years i. takip eden üç sene
the following three years i. takip eden üç yıl
following order i. sonraki sipariş
the following i. izleyecekleriniz
retention of breath following exhalation i. nefesin dışa verildikten sonra tutulması
minimum following distance i. minimum izleme mesafesi
the following s. aşağıdaki
on the following day zf. ertesi gün
following him zf. peşi sıra
following his receipt of this notification zf. bu tebligatı almasını müteakip
the day following zf. ertesi gün
the following day zf. ertesi gün
on the following terms zf. aşağıdaki şartlarla
following this development zf. bu gelişme üzerine
within a month following zf. takiben bir ay zarfında
within a month following zf. takiben bir ay içerisinde
within a month following zf. takiben bir ay içinde
as the following zf. aşağıdaki gibi
which of the following zm. aşağıdakilerin hangisi
which of the following zm. aşağıdakilerden hangisi
following that bağ. bunu takiben
Phrases
following the searches araştırmalar sonucunda
in the following cases aşağıdaki durumlarda
in the following situations aşağıdaki durumlarda
the agreement encompasses all the following details antlaşma aşağıdaki tüm detayları kapsamaktadır
the agreement covers all the following details antlaşma aşağıdaki tüm detayları kapsamaktadır
following these developments bu gelişmeler üzerine
following this bunu takiben
following the approval of onayını müteakip
within the following limitations aşağıdaki sınırlamalar dahilinde
on the following pages ileriki sayfalarda
thank you for following our rules kurallarımıza uyduğunuz için teşekkür ederiz
which of the following statements is correct? aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
following this bunun akabinde
keep on following takipte kal
Colloquial
answer the following questions aşağıdaki soruları cevaplayınız
Speaking
are you following me? beni mi takip ediyorsun?
why do you keep following me? neden beni takip ediyorsun?
I'm following you seni takip ediyorum
stop following me beni takip etmeyi bırak
which of the following is false about tony? tony hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Trade/Economic
prepaid expenses for the following years gelecek yıllara ait giderler
vat deductible for the following years gelecek yıllarda indirilecek kdv
prepaid expense for the following months gelecek aylara ait giderler
have agreed upon the following aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır
vat deferred to following years gelecek yıla ertelen veya terkin edilen k.d.v.
on the following terms aşağıdaki şartlarda
on the following terms aşağıdaki şartlarla
we would like to make you the following offer size aşağıdaki teklifi yapmak istiyoruz
Advertising
following to reading matter haberle ilgili yazıların hemen sonunda reklam için ayrılan yer
Technical
following machine budinöz yardımcı tertibatı
following machine merdane yardımcı tertibatı
sieving and sedimentation following removal of soluble salts çözülebilir tuzların uzaklaştırılmasından sonra eleme ve çökelme işlemi
track-following controller iz izleyen denetleç
evaluation following durability test dayanıklılık deneyi sonrası değerlendirme
Computer
style for following paragraph sonraki paragrafın biçemi
following paragraph sonraki paragraf
delivery to the following recipients failed ileti aşağıdaki alıcılara gönderilemedi
delivery to the following recipients failed aşağıdaki alıcılara teslim edilemedi
prevent others to see who you are following kimi takip ettiğini görmelerini engelle
Telecom
edge following ayrıt izleme
Traffic
following distance takip mesafesi
following distance araç takip mesafesi
minimum following distance öndeki taşıt ... metreden daha yakın takip edilemez
Aeronautic
flight following uçuş takibi
following wind arka rüzgarı
Marine
following wind dalga yönünden esen rüzgar
line following ip izleme
following sea teknenin burnuyla aynı yönde olan dalga (hareketi)
fair winds following seas iyi seyirler dileği (denizcilik)
Medical
risk of recurrence following excision eksizyon sonrası nüks riski
following traumatic rupture travmatik rüptürü takiben
prevention of development of depression following open heart surgery açık kalp cerrahisi sonrası gelişen depresyonun önlenmesi
acute hypotension following intravenous heparin intervenöz heparin sonrası gelişen akut hipotansiyon
occipital neuralgia following thoracic herpes zoster torasik herpes zoster sonrası gelişen oksipital nevralji
bilateral chylothorax following neck dissection boyun diseksiyonu sonrası bilateral şilotoraks
skin defects following varicella infection suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen cilt defektleri
Psychology
following reaction izleme tepkisi
Military
flight following uçuş takibi
terrain following system araziyi takip sistemi