grant - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

grant

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"grant" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 60 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
grant f. bağışlamak
grant f. hibe etmek
grant i. hibe
grant i. bağış
General
grant f. nasip etmek
grant f. onaylamak
grant f. teslim etmek
grant f. rıza göstermek
grant f. lütfetmek
grant f. itiraf etmek
grant f. yerine getirmek
grant f. vermek
grant f. bahşetmek
grant f. devretmek
grant f. kabul etmek
grant f. varsaymak
grant f. (bir görüşe/karara) katılmak
grant i. feragatname
grant i. bahşetme
grant i. ödenek
grant i. teberru
grant i. tahsisat
grant i. ruhsat
grant i. nasip
grant i. burs
grant i. devir
grant i. terk
grant i. taltif
Trade/Economic
grant sübvansiyon
grant hibe
grant bağış
grant ferağ
grant feragatname
grant teberru
grant temlik
Law
grant bağış
grant bağışlamak
grant hibe etmek
grant hibe
grant ferağ
grant ayrıcalık
grant yardım
grant ihsan
grant tahsis
grant bağışlama
grant imtiyaz
grant atıfet
Politics
grant imtiyaz
grant verme
grant hibe yardımı
grant bağış
Education
grant burs
Places
grant wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
grant alabama eyaletinde şehir
grant michigan eyaletinde şehir
grant minnesota eyaletinde şehir
grant nebraska eyaletinde şehir
grant kolorado eyaletinde şehir
grant iowa eyaletinde şehir
Ottoman Turkish
grant tevcih

"grant" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 162 sonuç

İngilizce Türkçe
General
grant bail f. kefaletle serbest bırakmak
grant a request f. bir ricayı kabul etmek
grant a licence f. ruhsat vermek
grant an amnesty to f. af çıkarmak
grant loan f. kredi vermek
grant a delay f. mühlet vermek
grant an award f. ödül vermek
grant authorization f. yetkilendirmek
grant somebody franchise f. bayilik vermek
grant authorization f. yetki vermek
grant somebody authorization f. yetkilendirmek
grant somebody right f. hak vermek
grant somebody authorization f. yetki vermek
grant ownership rights f. mülkiyet hakkı vermek
grant application f. başvuruyu onaylamak
grant application f. başvuruyu kabul etmek
grant privilege f. ayrıcalıklı kılmak
grant special rights f. ayrıcalıklı kılmak
grant permission f. izin vermek
grant approval f. onayından geçmek
grant approval f. onay vermek
grant distributorship f. distribütörlük vermek
grant distributorship f. mümessillik vermek
grant someone exemption f. muafiyet tanımak
grant freedom to f. bağımsız kılmak
grant freedom to f. serbestlik getirmek
grant representative agency f. temsilcilik vermek
grant a divorce f. boşanmaya hükmetmek
grant (a/the) right of ownership f. mülkiyet hakkı vermek
grant a loan f. ödünç vermek
grant a loan f. ikraz etmek
grant a term of respite f. mühlet vermek
grant in aid f. (kredi) temin etmek
grant a compensation f. telafi yoluna gitmek
grant a compensation f. bağış yapmak
grant in aid f. muvafakat etmek
grant in aid f. garanti vermek
grant a delay f. süre vermek
grant an extension f. mehil vermek
apply for a grant f. bursa başvurmak
grant an extension of time f. ek süre vermek/tanımak
grant an extension of time f. ilave mühlet tahsis etmek
grant a patent f. patent vermek
grant money f. para bağışlamak
retirement grant i. emekli ikramiyesi
marine sciences and fishery research grant committee i. deniz bilimleri ve balıkçılık araştırma komitesi
land grant i. hükümet tarafından okul binası yapımı gibi işler için verilen toprak
grant in aid i. yardım bağışı
grant of a license i. lisans verme
grant the livelihood of someone i. infak
education grant i. eğitim bursu
grant in aid i. parasal destek
grant aid i. hibe yardımı
government grant i. devlet desteği
grant-maintained i. devlet okulu
grant-in-aid i. ödenek
grant holder i. imtiyaz sahibi
achievement grant i. başarı bursu
grant of rights i. hakların tanınması
Idioms
grant someone no quarter müsamaha göstermemek
grant someone no quarter bağışlamamak
grant no quarter müsamaha göstermemek
grant no quarter bağışlamamak
grant someone no quarter gözünün yaşına bakmamak
Trade/Economic
grant a franchise to acentelik vermek
grant in aid bağış hibe
equalisation grant mahalli emlak vergisi gelirlerindeki eşitsizlikleri azaltmak için merkezi hükümetin az gelirli mahalli idarelere yaptığı yıllık yardım
issue, sell, pledge, dispose of, grant, transfer, lease, license, guarantee, encumber ihracı, satışı, rehine verilmesi, elden çıkarılması, devredilmesi, kiralanması, lisansının verilmesi, teminat gösterilmesi, ipotek edilmesi
block grant program yardımı
grant privileges ayrıcalık tanımak
grant in aid devlet yardımı
maintenance grant destek yardımı
maternity grant doğum yardımı
nursing grant emzirme yardımı
lump sum grant götürü bağış
marriage grant evlenme ikramiyesi
land-grant hükümet tarafından okul yapımı gibi amaçlarla verilen toprak
grant-in-aid devlet yardımı
capital grant proje yardımı
retirement grant emekli ikramiyesi
death grant cenaze yardımı
land grant bond arazi tahvili
land grant bond arazi ipotek tahvili
grant a loan kredi tesis etmek
grant agreement hibe sözleşmesi
grant a discharge ibra etmek
grant a discount indirim yapmak
grant a reduction indirim yapmak
petition for grant of no debt letter borcu yoktur yazısı alma dilekçesi
grant beneficiary hibe faydalanıcısı
Law
grant a motion for stay of execution yürütmeyi durdurmak
grant a motion for stay of execution yürütmeyi durdurma kararı almak
grant the alimony nafakaya karar vermek
lie in grant hibeye dair yalan
holder of a grant hak sahibi
holder of a grant imtiyaz sahibi
grant contract hibe sözleşmesi
grant-in-aid hibe
grant-in-aid devlet yardımı
grant-in-aid yardım
grant-in-aid bağış
conditional gift/grant şartlı hibe
grant of probate vasiyetnamenin onaylandığını gösteren karar
Politics
grant loans and give guarantees borç ve garantiler vermek
grant a repayment geri ödemeden yararlanma imkanı bahşetmek
grant pardon for affetmek
grant for integration entegrasyon desteği
grant of licences by arbitration tahkim yolu ile lisans verilmesi
grant to the budget bütçeye destek
grant of licences lisans verilmesi
grant in aid devlet yardımı
grant a remission indirim uygulamak
grant to hibe
challenge (as in challenge grant) şartlı bağış
grant to bağış vermek
rate support grant vergi destek fonu
block grant blok fon
grant in aid yardım fonu
grant somebody a visa vize vermek
one-off grant bir kerelik hibe
one-off grant tek seferlik hibe
grant of asylum iltica tanınması
grant programme hibe programı
partnership grant scheme ortaklık hibe programı
grant scheme hibe programı
Technical
grant list izin listesi
Computer
grant access erişim ver
grant all tümüne izin ver
grant to aşağıdakilere izin ver
grant control denetim yetkisi ver
grant access on erişim açık
grant information bağış bilgileri
grant type onay türü
grant control denetim izni ver
Telecom
grant of licences by arbitration tahkim yolu ile lisans verilmesi
grant of licence by arbitration tahkim yolu ile lisans verilmesi
grant of licence lisans verilmesi
Railway
land grant railroad arazisi bağışlanmış demiryolu
Agriculture
processing and marketing grant işleme ve pazarlama yardımı
Education
grant-maintained school yerel devlet okulu
state grant devlet bursu
non-refundable grant karşılıksız burs
research grant araştırma bursu
receive a grant hibe almak
receive a grant burs almak
grant-maintained school ingiltere'de ödeneğini yerel yönetimden değil doğrudan merkezi yönetimden alan bir okul
student grant öğrenci bursu
grant programme destek programı
grant application burs başvurusu
application for grant burs başvurusu
social and human sciences research grant group sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu
direct-grant school devlet hibeli özel okul
direct-grant school yerel yönetim yerine devlet tarafından kurulmuş okul
Environment
eu grant ab hibesi
Places
little grant wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
grant town batı virginia eyaletinde yerleşim yeri
grant park illinois eyaletinde yerleşim yeri
grant city missouri eyaletinde şehir
Military
grant aid trainees hibe yardımı eğitim personeli
military assistance programme grant aid askeri yardım programı bağış yardımı
military assistance grant aid training askeri yardım programı bağış yardım eğitimi
grant aid trainees bağış yardımı eğitim personeli