grant - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

grant

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"grant" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 59 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
grant f. bağışlamak
grant f. hibe etmek
grant i. bağış
grant i. hibe
General
grant f. yerine getirmek
grant f. varsaymak
grant f. itiraf etmek
grant f. nasip etmek
grant f. vermek
grant f. teslim etmek
grant f. rıza göstermek
grant f. devretmek
grant f. onaylamak
grant f. (bir görüşe/karara) katılmak
grant f. bahşetmek
grant f. lütfetmek
grant f. kabul etmek
grant i. ödenek
grant i. feragatname
grant i. bahşetme
grant i. devir
grant i. teberru
grant i. burs
grant i. nasip
grant i. tahsisat
grant i. ruhsat
grant i. terk
Trade/Economic
grant feragatname
grant ferağ
grant bağış
grant sübvansiyon
grant temlik
grant hibe
grant teberru
Law
grant atıfet
grant bağışlama
grant imtiyaz
grant tahsis
grant bağış
grant hibe
grant bağışlamak
grant yardım
grant hibe etmek
grant ayrıcalık
grant ferağ
grant ihsan
Politics
grant hibe yardımı
grant bağış
grant verme
grant imtiyaz
Education
grant burs
Places
grant michigan eyaletinde şehir
grant alabama eyaletinde şehir
grant iowa eyaletinde şehir
grant kolorado eyaletinde şehir
grant minnesota eyaletinde şehir
grant wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
grant nebraska eyaletinde şehir
Ottoman Turkish
grant tevcih

"grant" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 160 sonuç

İngilizce Türkçe
General
apply for a grant f. bursa başvurmak
grant (a/the) right of ownership f. mülkiyet hakkı vermek
grant a compensation f. telafi yoluna gitmek
grant a compensation f. bağış yapmak
grant a delay f. mühlet vermek
grant a delay f. süre vermek
grant a divorce f. boşanmaya hükmetmek
grant a licence f. ruhsat vermek
grant a loan f. ikraz etmek
grant a loan f. ödünç vermek
grant a patent f. patent vermek
grant a request f. bir ricayı kabul etmek
grant a term of respite f. mühlet vermek
grant an amnesty to f. af çıkarmak
grant an award f. ödül vermek
grant an extension f. mehil vermek
grant an extension of time f. ilave mühlet tahsis etmek
grant an extension of time f. ek süre vermek/tanımak
grant application f. başvuruyu kabul etmek
grant application f. başvuruyu onaylamak
grant approval f. onayından geçmek
grant approval f. onay vermek
grant authorization f. yetki vermek
grant authorization f. yetkilendirmek
grant bail f. kefaletle serbest bırakmak
grant distributorship f. mümessillik vermek
grant distributorship f. distribütörlük vermek
grant freedom to f. serbestlik getirmek
grant freedom to f. bağımsız kılmak
grant in aid f. (kredi) temin etmek
grant in aid f. muvafakat etmek
grant in aid f. garanti vermek
grant loan f. kredi vermek
grant money f. para bağışlamak
grant ownership rights f. mülkiyet hakkı vermek
grant permission f. izin vermek
grant privilege f. ayrıcalıklı kılmak
grant representative agency f. temsilcilik vermek
grant somebody authorization f. yetki vermek
grant somebody authorization f. yetkilendirmek
grant somebody franchise f. bayilik vermek
grant somebody right f. hak vermek
grant someone exemption f. muafiyet tanımak
grant special rights f. ayrıcalıklı kılmak
achievement grant i. başarı bursu
education grant i. eğitim bursu
government grant i. devlet desteği
grant aid i. hibe yardımı
grant holder i. imtiyaz sahibi
grant in aid i. yardım bağışı
grant in aid i. parasal destek
grant of a license i. lisans verme
grant of rights i. hakların tanınması
grant the livelihood of someone i. infak
grant-in-aid i. ödenek
grant-maintained i. devlet okulu
land grant i. hükümet tarafından okul binası yapımı gibi işler için verilen toprak
marine sciences and fishery research grant committee i. deniz bilimleri ve balıkçılık araştırma komitesi
retirement grant i. emekli ikramiyesi
Idioms
grant no quarter bağışlamamak
grant no quarter müsamaha göstermemek
grant someone no quarter müsamaha göstermemek
grant someone no quarter bağışlamamak
grant someone no quarter gözünün yaşına bakmamak
Trade/Economic
block grant program yardımı
capital grant proje yardımı
death grant cenaze yardımı
equalisation grant mahalli emlak vergisi gelirlerindeki eşitsizlikleri azaltmak için merkezi hükümetin az gelirli mahalli idarelere yaptığı yıllık yardım
grant a discharge ibra etmek
grant a discount indirim yapmak
grant a franchise to acentelik vermek
grant a loan kredi tesis etmek
grant a reduction indirim yapmak
grant agreement hibe sözleşmesi
grant beneficiary hibe faydalanıcısı
grant in aid bağış hibe
grant in aid devlet yardımı
grant privileges ayrıcalık tanımak
grant-in-aid devlet yardımı
issue, sell, pledge, dispose of, grant, transfer, lease, license, guarantee, encumber ihracı, satışı, rehine verilmesi, elden çıkarılması, devredilmesi, kiralanması, lisansının verilmesi, teminat gösterilmesi, ipotek edilmesi
land grant bond arazi ipotek tahvili
land grant bond arazi tahvili
land-grant hükümet tarafından okul yapımı gibi amaçlarla verilen toprak
lump sum grant götürü bağış
maintenance grant destek yardımı
marriage grant evlenme ikramiyesi
maternity grant doğum yardımı
nursing grant emzirme yardımı
petition for grant of no debt letter borcu yoktur yazısı alma dilekçesi
retirement grant emekli ikramiyesi
Law
conditional gift/grant şartlı hibe
grant a motion for stay of execution yürütmeyi durdurma kararı almak
grant a motion for stay of execution yürütmeyi durdurmak
grant contract hibe sözleşmesi
grant of probate vasiyetnamenin onaylandığını gösteren karar
grant the alimony nafakaya karar vermek
grant-in-aid devlet yardımı
grant-in-aid yardım
grant-in-aid bağış
grant-in-aid hibe
holder of a grant hak sahibi
holder of a grant imtiyaz sahibi
lie in grant hibeye dair yalan
Politics
block grant blok fon
challenge (as in challenge grant) şartlı bağış
grant a remission indirim uygulamak
grant a repayment geri ödemeden yararlanma imkanı bahşetmek
grant for integration entegrasyon desteği
grant in aid yardım fonu
grant in aid devlet yardımı
grant loans and give guarantees borç ve garantiler vermek
grant of asylum iltica tanınması
grant of licences lisans verilmesi
grant of licences by arbitration tahkim yolu ile lisans verilmesi
grant pardon for affetmek
grant programme hibe programı
grant scheme hibe programı
grant somebody a visa vize vermek
grant to hibe
grant to bağış vermek
grant to the budget bütçeye destek
one-off grant bir kerelik hibe
one-off grant tek seferlik hibe
partnership grant scheme ortaklık hibe programı
rate support grant vergi destek fonu
Technical
grant list izin listesi
Computer
grant access erişim ver
grant access on erişim açık
grant all tümüne izin ver
grant control denetim yetkisi ver
grant control denetim izni ver
grant information bağış bilgileri
grant to aşağıdakilere izin ver
grant type onay türü
Telecom
grant of licence lisans verilmesi
grant of licence by arbitration tahkim yolu ile lisans verilmesi
grant of licences by arbitration tahkim yolu ile lisans verilmesi
Railway
land grant railroad arazisi bağışlanmış demiryolu
Agriculture
processing and marketing grant işleme ve pazarlama yardımı
Education
application for grant burs başvurusu
grant application burs başvurusu
grant programme destek programı
grant-maintained school ingiltere'de ödeneğini yerel yönetimden değil doğrudan merkezi yönetimden alan bir okul
grant-maintained school yerel devlet okulu
non-refundable grant karşılıksız burs
receive a grant burs almak
receive a grant hibe almak
research grant araştırma bursu
social and human sciences research grant group sosyal ve beşeri bilimler araştırma grubu
state grant devlet bursu
student grant öğrenci bursu
Environment
eu grant ab hibesi
Places
grant city missouri eyaletinde şehir
grant park illinois eyaletinde yerleşim yeri
grant town batı virginia eyaletinde yerleşim yeri
little grant wisconsin eyaletinde yerleşim yeri
Military
grant aid trainees hibe yardımı eğitim personeli
grant aid trainees bağış yardımı eğitim personeli
military assistance grant aid training askeri yardım programı bağış yardım eğitimi
military assistance programme grant aid askeri yardım programı bağış yardımı