iade - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

iade"iade" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 20 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
iade return i.
General
iade restoration i.
iade restitution i.
iade giving back i.
iade rendering i.
iade repayment i.
iade rebate i.
iade retrocession i.
iade subsidy i.
iade subvention i.
iade return i.
iade refund i.
iade returning i.
Trade/Economic
iade return
iade reimbursement
iade rebate
iade returning
Law
iade retail
iade restitution
iade retrocession

"iade" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 261 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
iade etmek return f.
General
eski haklarını iade etmek rehabilitate f.
iade etmek reinstate f.
iade etmek remand f.
iade etmek return f.
iade ettirmek (suçluyu suç işlediği ülkeye) extradite to f.
iade yapmak refund f.
bir şeyi sahibine iade etmek restore something to its owner f.
haklarını iade etmek reinstate f.
iade edilmesini istemek (bir şeyin) call in f.
iade etmek (suçluyu suç işlediği ülkeye) extradite to f.
aynen iade etmek repay f.
iade etmek (davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) remit f.
iade etmek restore f.
iade etmek (hak) rehabilitate f.
iade etmek (cezaevine/ıslahevine) remand f.
iade etmek retrocede f.
itibarını iade etmek rehabilitate f.
görevine iade etmek restore f.
iade etmek restitute f.
suçluları iade etmek extradite f.
iade etmek send back f.
iade etmek replace f.
iade etmek give back f.
namus veya itibarını iade etmek rehabilitate f.
iade etmek repatriate f.
ülkesine iade etmek repatriate f.
iade etmek give back f.
geri iade etmek return f.
iade alınmak be returned f.
iade edilmek be turned in f.
iade edilmek be sent back f.
iade edilmek be returned f.
iade edilmek be given back f.
iade etmek get back f.
suçluyu ülkesine iade etmek extradite f.
iade etmek render f.
asıl sahibine iade etmek return to the rightful owner f.
asıl sahibine iade etmek return to the original owner f.
asıl sahibine iade etmek return something to real owner f.
asıl sahibine iade etmek return something to true owner f.
iade olunmak be returned f.
iade almak accept return f.
iade etmek hand back f.
eski sahibine iade etmek derequisition f.
iade-i itibar etmek restore the honor of f.
para iade etmek refund f.
göreve iade remitter i.
ülkesine iade etme repatriation i.
iade etme remission i.
iade eden restorer i.
iade ettirme (suçluları) extraditing i.
mirasta iade collation i.
suçluları iade etme extraditing i.
iade etme restituting i.
eski görevine iade etme restoration i.
suçluları iade ettirme extraditing i.
ülkesine iade edilen kimse repatriate i.
yalnızca vergi iade tax only refund i.
geri iade return i.
ürün iade product return i.
iade edilebilirlik returnability i.
iade ürün returned product i.
sahibine iade restitution i.
iade ziyareti return visit i.
iade edilen mektup returned letter i.
iade adresi return address i.
nüsha iade copy return i.
iade-i itibar restoration of honor i.
şişe iade makinesi bottle-return machine i.
iade etiketi return label i.
iade edilebilir (suçlu) extraditable s.
iade edilmiş restored s.
iade edilmiş (suçlu) extradited s.
iade edilebilir returnable s.
iade edilebilir exchangeable s.
iade edilebilir durumda olmayan nonextraditable s.
iade edilemez nonreturnable s.
iade edilmiş returned s.
iade edilebilir backorderable s.
açılmadan iade return without opening
Phrasals
iade etmek call back f.
iade etmek pay back
iade etmek pass back to someone
iade etmek restore to
iade etmek return to
bir sorunu birine iade etmek throw something back to someone
Phrases
iade edilecek will be returned
Idioms
iade etmek give back to
faiziyle iade etmek give back with interest
iade-i ziyarette bulunmak return a visit
iade-i ziyarette bulunmak pay a return visit
Speaking
bunu iade et return it
Trade/Economic
iade etme (kredi kartına yapılan ödemeyi vb) backcharge i.
iade etme refund
iade edilmiş çek represented cheque
iade ve indirimler returns and allowances
iade edilmeyen satın alma vergileri nonrefundable purchase taxes
iade hesabı return account
iade edilenler returns
iade edilebilme şartı ile satış sale on return
iade talebi claim for refund
ticari itibarı iade etme rehabilitation
para iade etmek refund
iade hesabı reimbursement account
ticari itibarı iade edilmiş kişi rehabilitated
iade edilmiş çek returned cheque
eski görevine iade reinstate
iade edilebilir mallar returnable goods
masrafları iade etme reimbursement of expenses
iade etmek render
eski görevine iade rehabilitation
iade edilmiş mallar returned goods
iade edilebilir refundable
eski görevine iade restore
satılan malın beğenilmediği takdirde geri iade edilebilmesi koşuluyla satılması money back guarantee
iade hesabı account of return
iade nedeni cause of return
gümrük iade bildirimi customs debenture
iade sevkiyatı returned shipments
iade mallar sales returns
satış iade hesabı sales returns account
satış iade defteri sales returns book
masrafı iade reimbursement
iade faturası return invoice
gümrük deklare-vergi iade ofisi custom declaration-tax refund office
iade edilmeyen alış vergileri non-refundable purchase taxes
iade komisyonu return commission
iade edilebilme koşuluyla satış sale on return
iade edilmiş çek returned check
mal satış iade ve indirimi sales returns and allowances
iade hesabı account of re-exchange
iade veya tazminat hesabı reimbursement account
iade hesabı üzerinde over counter remittance
iade-i sevk back carriage
iade masrafları back charges
kooperatif üyelerine iade edilen para patronage dividend
iade olmuş satışlar returned sales
ürün ambalajını iade edip ürünü satın aldığını gösteren müşteriye verilen ikramiye box top offer
görevine iade etmek reinstate
iade sebebi cause of return
bedelini iade etmek reimburse
satıştan iade return from sale
alış iade ve indirimleri purchases returns and allowances
satış iade ve indirimleri sales returns and allowances
iade belgesi turn in slip
iade formu turn in slip
maliyet iade tipi sözleşme cost reimbursement type contract
iade-i itibar etmek reestablish
iade-i itibar reestablishment
mahrece iade return to country of origin
ürün kullanım ömrü sonunda uygulanan iade programı product end-of-life return program
iade mal returned product
iade mal return
iade mal returned item
iade mal returned good
iade edilmeyen satın alma vergileri non-refundable purchase taxes
iade defteri returns book
iade olunan vergi returned tax
vergi öncesi iade pre-tax return
menşei ülkesine iade return to the country of origin
satış iade faturası sales return invoice
iade edilmez peşinat/kaparo nonrefundable deposit
iade-i itibar re-establishment
iade-i itibar etmek re-establish
iade politikası return policy
iade tarihi return date
iade tarihi date of return
işe iade davası reinstatement claim
Law
sahibine iade etme restitution
uğranılan zarar veya kaybı iade amacıyla yapılan nakdi veya ayni ödeme compensation
işe iade davası reemployment lawsuit
bir zararı veya kaybı sahibine iade etme compensate
(davayı üst mahkemeden alt mahkemeye) iade etmek remit
iade davası restitution case
iade hükmüyle kurtarılamayan irrepleviable
iade davası action of restitution
göreve iade kararı decision of giving back to duty
iade borcu duty of restitution
iade kararı decision of restitution
iade talebi extradition request
bir suçluyu iade etmek extradite
iade etmek extradite
para iade etmek refund
iade etmek restore
iade masrafları back charges
iade-i sevk back-carriage
iade-i mahkeme talep etmek request for retrial
iade-i mücrimin muahedesi treaty of extradition
iade-i mahkeme retrial
iade izni return authorization
iade yetkisi return authorization
iade kaydı hotchpot provision
mirasta iade hotchpot
iade-i muhakeme talebi bill for a new trial
bir mülkü sahibine iade etmek revest
bir mülkü sahibine iade eden restitutory
iade etmek remand
haklarını iade etmek rehabilitate
iade etmek replevy
iade talebinde bulunmak reclaim
iade-i muhakeme reopening of a case
iade etme renvoi
eski haline iade restoration
kira sözleşmesinin sona ermesini takiben kiralanan mülkün mülk sahibine derhal iade edilmesi immediate reversion
abd'de üretim hatasına sahip arabaların geri iade edilmesini sağlayan yasa lemon law
aynen iade full restitution
tam iade full restitution
eksiksiz iade full restitution
örtülü iade rendition
iade et ya da yargıla aut dedere aut judicare (either extradite or prosecute)
Politics
iade nüshası return copy
iade nüshası copy for return
siyasi suçluların iade edilmemesi non-extradition for political offenses
ülke dışına kaçmış suçluları iade etmek extradite
bir sorunun parlamento tarafından komisyona iade edilmesi recommittal
bir sorunun parlamento tarafından komisyona iade edilmesi recommitment
tekrar görüşülmek üzere komisyona iade etme recommittal
eski statüsünü iade etme reinstatement
tekrar görüşülmek üzere komisyona iade etme recommitment
mutabakatlı iade agreed return
yasayı meclise iade etmek return the law to parliament
yasayı meclise iade etmek send back the law to parliament
iade hakkı right of return
suçluyu ülkesine iade etmek extradite
bir kez daha görüşülmek üzere iade etmek recommit
iade-i ziyaret a return visit
Insurance
iade primi return premium
sigortanın iptali halinde acentenin sigortacıya iade ettiği prim return commission
geminin rıhtımda yattığı süre için iade primi uygulamasını onaylayan büro joint hull returns bureau
iade yok no return
iptale bağlı iade canceling return
bir sigorta sözleşmesinde, taraflardan birinin, diğerine iade edilmek üzere tuttuğu prim deposit premium
Advertising
iade edilen reklam malzemeleri loaned display
Technical
silindir biçimli iade edilebilen makara cylindrical barreled returnable spool
iade edilmeyen makara non-returnable spool
Computer
toplam iade total w/drawals
iade mik w/d amt
eğimli iade tilt refund
iade mik w/d amount
iade mik w/drawal amt
iade gemişi refund history
iade türü refund type
iade adresi return address
kareler iade checkers refund
iade adresi envelope return
tam iade full refund
hareketli iade mobile refund
iade edildi refunded
dörtgen bölümlü iade quadrant refund
iade et check-in
geçersiz/işe yaramaz/garanti kapsamında iade edilmiş/ıskartaya ayrılmış ürün dead on arrival
Aeronautic
resmi olarak 'sınırlı iade' anlamında havayolları kodu nonref
Military
masrafı iade reimbursement
denizaşırı iade yük retrograde cargo
iade malzeme returned material
iade stok returned stock
iade edilebilir ambalaj returnable container
askeri hakları iade edilen mahkum restorable prisoner
British Slang
(sözylediklerini) aynen iade ediyorum! same to you with brass knobs on!
(sözylediklerini) aynen iade ediyorum! same to you with knobs on!