important - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

important

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"important" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
important s. mühim
important s. önemli
General
important s. gururlu
important s. nüfuzlu
important s. önem teşkil eden
important s. saygın
important s. kibirli
important s. muazzam
important s. sözü geçer
important s. kendini beğenmiş
important s. itibarlı
important s. azametli
important s. etkili
important s. ehemmiyetli
important s. ciddi
important s. sayılı
important s. okkalı
important s. önemli

"important" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 151 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be important f. önemli olmak
be considered important f. önemsenmek
think oneself important f. kendini bir şey sanmak
consider important f. önem vermek
be important f. önem arz etmek
consider important f. mühimsemek
take an important place f. önemli yer tutmak
put one's signature under important successes f. önemli başarılara imza atmak
think oneself be important f. fasulye gibi kendini nimetten saymak
be important f. çok şey ifade etmek
consider (someone/something) important f. çok önemsemek
be the most important f. başında gelmek
become important f. önemli hale gelmek
be one of (the most important/largest...) among f. arasında yer almak
make something important f. önemli kılmak
be all important f. hayati önem taşımak
be all important f. hayati önemde olmak
play an important role f. önemli rol oynamak
play an important role f. önemli bir rol oynamak
be all-important f. hayati önem taşımak
be all-important f. hayati önemde olmak
become self-important f. büyüklük taslamak
occupy an important position f. önemli bir yere sahip olmak
occupy an important place f. önemli bir yere sahip olmak
have an important position f. önemli bir yere sahip olmak
have an important place f. önemli bir yere sahip olmak
make something important f. önemli hale getirmek
be important f. öneme sahip olmak
find it very/extremely important f. son derece önemli bulmak
make life important f. hayatı önemli kılmak
become important f. önem kazanmak
point out an important matter f. önemli bir noktaya temas etmek
mention an important point f. önemli bir noktaya temas etmek
touch on an important matter f. önemli bir noktaya temas etmek
take important steps f. önemli adımlar atmak
have an important role f. önemli bir yeri olmak
get to the important part f. önemli bölüme geçmek
become even more important f. daha da önem kazanmak
serve a very important purpose f. çok önemli bir amaca hizmet etmek
be deemed important f. önemsenmek
become more and more important f. gittikçe önem kazanmak
very important person i. çok önemli kişi
important people i. erkan
important person i. önemli kimse
important person i. ağır top
important people i. ekabir
important role i. önemli rol
an important role i. önemli bir rol
important albums i. önemli albümler
the most important i. püf nokta
important development i. büyük gelişme
important development i. önemli gelişme
important days i. önemli günler
important situation i. önemli durum
important problem i. önemli sorun
important problem i. önemli problem
important matter i. önemli mesele
important meeting i. önemli toplantı
very important guest i. ağır misafir
an important step i. önemli bir adım
important step i. önemli adım
important note i. önemli not
important decisions i. önemli kararlar
an important role i. büyük bir rol
an important problem i. önemli bir sorun/problem
the most important feature i. en önemli özellik
important developments i. önemli gelişmeler
important places i. önemli yerler
an important health problem i. önemli bir sağlık sorunu
a very important improvement/development i. çok önemli bir gelişme
important mistake i. önemli hata
important effect i. önemli etki
important comments i. önemli yorumlar
important matters i. ciddi konular
important matters i. önemli konular
important guest i. önemli misafir
important guest i. önemli konuk
important issue i. önemli husus
important matter i. önemli husus
important information i. önemli bilgi
important information i. önemli bilgiler
important cities i. önemli şehirler
important words i. önemli kelimeler
important achievements i. önemli başarılar
important documents i. önemli belgeler
most important s. en önemli
self important s. kendini beğenmiş
self important s. kendini yüksek gören
all-important s. çok önemli
important to s. -e önemli
important-looking s. görünüşte etkileyici
self-important s. kendini beğenmiş
self-important s. kurumlu
highly important s. son derece önemli
extremely important s. son derece önemli
equally important s. aynı derecede önemli
Phrases
as an important constituent önemli bir parçası olarak
from most important to least important en önemliden daha az önemliye doğru
Colloquial
not important önemli değil
family is important aile önemlidir
money is not important para önemli değil
someone important önemli kimse
someone important önemli biri
important person önemli biri
important person önemli kimse
an important experience önemli bir deneyim
an important experience önemli bir tecrübe
a very important experience çok önemli bir deneyim
Idioms
have more important fish to fry yapacak daha ilginç şeyleri olmak
have more important fish to fry yapacak başka işleri olmak
have more important fish to fry yapacak daha önemli işleri olmak
important milestone in someone's life hayatındaki/yaşamındaki önemli bir dönüm noktası
have more important fish to fry yapacak daha önemli bir işi olmak
Speaking
what is more important daha önemlisi
that's important önemli
it's not important anymore artık önemi yok
it's very important to me benim için çok önemli
it's not important ne önemi var
nothing important happened kayda değer birşey olmadı
nothing important happened önemli birşey olmadı
your opinions are important to us görüşleriniz bizim için önemlidir
not important for me benim için önemli değil
what is important for us is.. bizim için önemli olan
what's really important is asıl önemlisi
what we're doing here is far more important bizim burada yaptığımız şey çok daha önemli
is that the most important thing in life? hayattaki en önemli şey bu mu?
you knew how important this was to me bunun benim için ne kadar önemli olduğunu biliyordun
i got a very important question to ask you sana soracağım çok önemli bir sorum var
it is not important anymore artık bir önemi kalmadı
the most important moment of her life hayatının en önemli anı
the most important moment of his life hayatının en önemli anı
it's not important önemli değil
it's not important önemi yok
the most important part of my job işimin en önemli kısmı
you are important to me sen benim için önemlisin
you are important to me sizler benim için önemlisiniz
it was very important to them onlar için çok önemliydi
do you understand how important this is? bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyor musun?
it's kind of important önemli sayılır
dreams are important hayaller önemlidir
Trade/Economic
commercially important person ticari açıdan önemli kişi
systemically important financial institution sistemik öneme sahip finansal kuruluş
Politics
systemically important advanced countries sistem içinde önemi olan gelişmiş ülkeler
systemically important institutions sistem içinde önemli kurumlar
systemically important sistemik olarak önemli
global systemically important insurers sistemik öneme sahip küresel sigorta şirketleri
Computer
important urls önemli url'ler
Medical
an important public health issue önemli bir halk sağlığı sorunu
Marine Biology
important storms önemli fırtınalar
Environment
important bird area (iba) önemli kuş alanı (öka)
Military
very important person çok önemli kişi