kum - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kum"kum" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce Türkçe
General
kum i. bir iran şehri

"kum" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 13 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kum sand i.
General
kum gravel i.
kum grit i.
kum sand i.
Technical
kum grit
kum rocker
kum silica
kum dirt
Mechanic
kum sand
Construction
kum sand
Medical
kum gravel
Agriculture
kum sand
Meteorology
kum sand

"kum" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
dürbünün içine kum girmek get sand in the binoculars f.
kum elemek sift sand f.
kum püskürterek temizlemek sandblast f.
kum püskürtmek sandblast f.
kum serpmek sand f.
kum torbaları ile çevirmek (siper) sandbag f.
kum torbasıyla korumak sandbag f.
kum ve çamurla doldurmak silt up f.
kum ve çamurla dolmak silt up f.
kum yapmak sand f.
saplanıp kalmak (çamur kum vb'ne) stick with in f.
sıva haline getirmek (kil ve kum) puddle f.
(özellikle kedinin) kum kabı litter tray i.
(özellikle kedinin) kum kabı sandbox i.
(özellikle kedinin) kum kabı sand box i.
(özellikle kedinin) kum kabı litter pan i.
(özellikle kedinin) kum kabı catbox i.
(özellikle kedinin) kum kabı cat box i.
(özellikle kedinin) kum kabı litter box i.
akdeniz kum engerek yılanı sand viper i.
bir nesne veya kişinin içinde batabileceği ıslak ve gevşek kum quicksand i.
bir tür kum kertenkelesi scincus i.
çakıllı kum gravel i.
çakıllı kum aggregate i.
çökelme sonucu oluşan çamur ve kum tabakası silt i.
deniz veya akarsu içinde sığlık oluşturan kum yığını sandbank i.
doğal kum natural sand i.
düşük basınçlı kum taşların sondajı drilling depleted sands i.
genç erkek kum satıcısı sandboy i.
hareketli kum quicksand i.
ıslak kum rengi wet sand color i.
ince kum silt i.
ince kum birikintisi fine sand spit i.
iri kum grit i.
iri kum gravel i.
iri taneli kum grit i.
kayan kum quicksand i.
kendi kendine şekillenen/şekil alan kum self-sculpting sand i.
killi kum loamy sand i.
killi kum argillaceous sand i.
killi kum-çakıl hoggin i.
kireçsütü kum tutucu milk of lime grit separator i.
kum adam sand man i.
kum balığı sand eel i.
kum banyosu sand bath i.
kum böcekleri tiger beetles i.
kum çulluğu dunlin i.
kum dök sand cast i.
kum dökümü sand casting i.
kum engereği sand viper i.
kum faresi sand rat i.
kum fırtınası sandstorm i.
kum fırtınası dust storm i.
kum filtresi sand filter i.
kum hastalığı gravel i.
kum havuzu sandpit i.
kum havuzu sand pit i.
kum havuzu sandbox i.
kum kalıbı sand bar i.
kum kapanı sand bunker i.
kum kapanı sand trap i.
kum kaplanı sand tiger i.
kum kekliği see-see partridge i.
kum kertenkelesi sand lizard i.
kum kırlangıcı sand martin i.
kum kriketi sand cricket i.
kum kuşu phalarope i.
kum meşesi sand oak i.
kum midyesi carpet shell i.
kum ocağı sand quarry i.
kum perisi the sand fairy i.
kum piresi sandhopper i.
kum plajlar sandy beaches i.
kum püskürtme sandblast i.
kum saati sandglass i.
kum saati hourglass i.
kum saati mide hourglass stomach i.
kum saati şekli hourglass shape i.
kum satan çocuk sandboy i.
kum seti sand bar i.
kum sinekleri sand flies i.
kum sinekleri punkies i.
kum takozu sand wedge i.
kum taneleri sands i.
kum tanesi sand i.
kum tanesi grit i.
kum tanesi gibi taş parçacığı grit i.
kum taşı sandstone i.
kum tepeciği sand dune i.
kum tepeciği dene i.
kum tepeciği dune i.
kum tepecikli kumsal spit i.
kum tepeleri sand dunes i.
kum tepesi dune i.
kum torbası sandbag i.
kum torbası sand bag i.
kum vb yapı malzemelerini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75cm olan küp ölçek hold i.
kum ve çürümüş bitkisel maddelerden oluşan toprak loam i.
kum ve taş parçası detritus i.
kum yığını bank i.
kum yığını sandpile i.
kum yılanı sand snake i.
küçük kum kuşu little stint i.
orta kum medium sand i.
pis kum dirty sand i.
rüzgarla oluşan kum tepeciği dune i.
siperlik kum torbası sandbag i.
su içindeki kum seti bar i.
sudan'da görülen şiddetli kum fırtınası haboob i.
şövalye eğitiminde kullanılan bir tarafında düz bir tahta diğer tarafında kum torbası bulunan direk quintain i.
tahta yaya kaldırımı (kum/bataklık vb üzerindeki) boardwalk i.
tek boy iri taneli kum open sand i.
temiz kum clean sand i.
tınlı kum loamy sand i.
yanık kum dead sand i.
yatakta kum birikmesi sanding i.
kum gibi sandy s.
kum ile karıştırılmış sanded s.
kum kertenkelesine benzeyen scincoid s.
kum rengi sand-colored s.
kum rengi sandy s.
Idioms
denizde kum gibi twopenny-halfpenny
denizde kum gibi twopenny
denizde kum gibi tuppeny
denizde kum gibi sixpenny
denizde kum gibi threepenny
kum üzerine yazı yazmak build on sand
Speaking
denizde kum onda para he is rolling in it
denizde kum onda para he has pots of money
Trade/Economic
endüstriyel kum industrial sand
kum imalatçısı sand manufacturer
kum üreticisi sand manufacturer
Politics
kum maymunu sand-monkey
Tourism
deniz güneş kum sea sand sun
Technical
açık kum kalıp open sand moulding
açık yüzlü kum kalıba döküm open sand casting
açılı kum angular sand
ağır metal cevherleri içeren kum birikintileri placer
akıcı kum quicksand
akıcı kum running sand
akıcı kum quick sand
altın içerikli kum banket
altın zerreli kum placer
aluminalı kum fat sand
ateşe dayanır kum fire sand
basınçlı hava ile kum püskürtülmesi yöntemi grit blasted
batık kum immersed sand
batık kum submerged sand
beton yapımında kullanılan kum ve çakıl taşı aggregate
çakıllı kum gravelous sand
çakıllı kum gravelly sand
çimentolanmış kum cemented sand
çok ince kum very fine sand
değişik derecelendirilmiş kum sand of varying grading
demirli kum iron sand
dikey kum dreni vertical sand drain
dişli kum angular sand
dişli kum bank sand
doğal bağlı kum natural bonded sand
doğal kum natural sand
doygun kum saturated sand
dökme de kum sarması burnt-in-sand
dökme kum dumped sand
dökme kum placed sand
düşey kum akacı sand pile
düşey kum dreni vertical sand drain
düşey kum dreni sand pile
düşey kum dreni sandpile
elden geçirilmiş kum reconditioned sand
fırında kurutulmuş kum kiln-dried sand
filtre kum filter sand
furanlı fırınlanmaz kum kalıplar furan no-bake sand moulds
gevşek haldeki kum sand in a loose state
gevşek kum loose sand
gevşek olarak yığılmış kum loose sand
glokonili kum glauconite sand
glokonitli kum glauconite sand
gradasyonlu kum graded sand
hareketli kum running sand
havada sertleşen kum air-set sand
havalandırmalı kum tutucu ventilated sand catcher
her boyda taneli kum close sand
hızlı kum filtresi rapid sand filter
ıslak kum püskürtme wet sand blasting
ıslak veya kuru kum wet and dry sand
ince kum parting sand
ince kum sludge collector
ince kum fine sand
ince kum git
iri kum coarse sand
iri taneli kum grit
iyi gradasyonlu kum well-graded sand
kaba kum gravel sand
kaba kum coarse sand
kalın taneli kum coarse sand
kalkeri kum calcareous sand
kara kum black sand
kara manyetik kum menachite
kararsız kum unstable sand
karbon ikioksit kum süreci carbon dioxide sand process
katranlı kum tar sand
keskin köşeli kum sharp sand
kırma kum crushed sand
killi kum fat sand
killi kum clayey sand
killi kum-çakıl hoggin
kireçsütü kum tutucu milk-of-lime grit separator
kötü derecelenmiş kum poorly graded sand
kum ağırlık dry weight
kum altlık sand cushion
kum ara bandı sand inclusion
kum asfaltı sand asphalt
kum ayırıcı desander
kum ayrışma dry segregation
kum bacası sand tunnel
kum bağlayıcı ve sıvı karıştırma mulling and tempering
kum bağlayıcılar sand binders
kum bandı layer of sand
kum banyolu fırın sand bath furnace
kum birikmesi accumulation of sand
kum boyutu sand size
kum cebi sand inclusion
kum cebi pocket of sand
kum dağıtacı sand distributor
kum dağıtıcı sand spreader
kum dalgası sand wave
kum değirmeni sand crusher
kum deliği sand hole
kum denemesi sand testing
kum denetimi sand control
kum deneyi sand test
kum deneyi sonuçları sand test results
kum deneyi verileri sand test data
kum deposu sand stratum
kum dolgu sand embankment
kum dolgu sand backfill
kum dolu dren kuyusu sand drainage well
kum dökme yeri sand-dumping site
kum döküm sand casting
kum dökümler sand castings
kum dökümü sand-cast
kum döşek equalizing bed
kum döşek (kalıp) pig bed
kum dövme ramming
kum dövme tokmağı sand rammer
kum duvar sand wall
kum düşmesi sand inclusions
kum düşüğü drop
kum eleği sand screen
kum eleği sand sieve
kum eleği sınıflandırması sand sieve grading
kum eleme makinesi sand sieving machine
kum engel riffle
kum eşdeğeri sand equivalent
kum eşdeğeri deneyi sand equivalent test
kum eşdeğeri tayini testi sand equivalent test
kum eşdeğeri testi sand equivalent test
kum filtre sand filter
kum filtresi gravel filter
kum filtresi sand filter
kum fraksiyonu sand fraction
kum genleşme izi rattail
kum genleşmesi sand expansion
kum geri kazanımı sand reclamation
kum giderme sand removal
kum gözenekliliği sand porosity
kum granülometrisi sand gradation
kum hareketi sand movement
kum harmanlama sand mulling
kum hazırlama sand preparation
kum ilavesi addition of sand
kum ile doldurmak sand
kum inceliği sand fineness
kum inceliği sayısı sand fineness number
kum izleri sand marks
kum kabarması bulking of sand
kum kalıbı sand mould
kum kalıbının hazırlanmasında bağlayıcı madde olarak kullanılmak be used as bonding agent in the preparation of sand molding
kum kalıntılar sand inclusions
kum kalıp sand mold
kum kalıp sand mould
kum kalıp dayancı sand mould strength
kum kalıp eşi sand match
kum kalıp ve kum maça üretimi production of sand moulds and sand cores
kum kalıplama sand moulding
kum kapanı sand trap
kum karıştırıcı sand mixer
kum karıştırma sand mixing
kum karıştırma makinesi muller
kum katmanı streaking sand
kum kaynaması boiling of sand
kum kazığı sand pile
kum kazığı sandpile
kum kazığı vertical sand drain
kum kazığı compacted sand column
kum keskinliği sand angularity
kum kırıcı sand crusher
kum kırıntılama sand fitting
kum konisi metodu sand cone method
kum konisi yöntemi sand cone method
kum kömür karışımı black sand
kum köşeliliği sand angularity
kum kurutma sand drying
kum kurutucu sand dryer
kum kurutucu sand drier
kum kusmak dust formation
kum kutusu sand box
kum maçalar sand cores
kum maçalı kokil kalıp semipermanent mould
kum mikseri pug mill
kum muhtevası sand content
kum numune alıcısı sand sampler
kum numunesi sand specimen
kum numunesi sand sample
kum ocağı sandpit
kum ocağı sand pit
kum ocağı barrow pit of sand
kum örtme tabakası sand seal
kum perdahı grind
kum pompası sand pump
kum pürüzlülüğü sand roughness
kum püskürteci sand ejector
kum püskürterek temizleme sandblasting
kum püskürterek temizleme sand blasting
kum püskürtme bead-blasting
kum püskürtme bead blasting
kum püskürtme sandblasting
kum püskürtme grit blasting
kum püskürtme grit blasted
kum püskürtme sand blasting
kum püskürtme sand blast
kum püskürtme cihazı sandblaster
kum püskürtme cihazının hortumu sandblast hose
kum püskürtme deneyi grit blasting test
kum püskürtme memesi sand-blowing nozzle
kum püskürtme nozulu sandblast nozzle
kum püskürtücü sand blaster
kum püskürtücü aygıt sandblaster
kum raspalama sandblasting
kum raspalama bead blasting
kum raspalama sand blasting
kum raspası bead blasting
kum raspası sandblasting
kum raspası sand blasting
kum saati sandglass
kum sabanı sand plow
kum safra sand ballast
kum sanatı sand art
kum sandığı sandbox
kum savurma süreci sand spun process
kum serpeci sand slinger
kum serpme sand surfacing
kum serpme borusu sanding pipe
kum serpme makinesi sand blower
kum sıvıda özütlemesi sand leaching
kum slingeri sand slinger
kum süzgeç sand filter
kum şişmesi bulking of sand
kum tabakalanması sand streaking
kum tabakası sand deposit
kum tabakası layer of sand
kum tabakası sand stratum
kum taneleri sand grains
kum taşıma bandı sand belt conveyor
kum taşıma kapasitesi sand-carrying capacity
kum temizleyicisi scrubber
kum tepeciği dune
kum tokmağı sand hammer
kum torbası sandbag
kum torbası ballast
kum torbası koruma sandbag revetment
kum torbası yığması sand bag piling
kum tozu flour of sand
kum tozu sand dust
kum tutucu sand arrester
kum tutucu sand trap
kum tutucu grit chamber
kum tutucu sand catcher
kum tutucu grit arrester
kum tutucular sand arresters
kum unu flour of sand
kum unu sand dust
kum üfleme makinesi sandblast machine
kum üfleyerek temizlemek sandblast
kum ve çakıl sand and gravel
kum ve çakıl kapanı sand and gravel trap
kum ve döküm kumu püskürtmesi sand and grit blasting
kum ve döküm kumu püskürtülmesi sand and grit blasting
kum yakması sand burning
kum yatağı gravel bed
kum yatağı sand bed
kum yayıcı sand spreader
kum yayıcı kepçe sand spreader bucket
kum yığılması accumulation of sand
kum yıkama beşiği rocker
kum yıkama makinesi sand washing machine
kum yıkama tesisi sand washing plant
kum yoğurma sand mulling
kum yunağı sand bath
kum yunaklı fırın sand bath furnace
kum-çakıl akış çizgesi aggregate flow diagram
kum-çakıl boşlukları aggregate voids
kum-çakıl karışımı sand-gravel mixture
kum-çakıl ölçeği aggregate batcher
kum-kaba agrega oranı sand-coarse aggregate ratio
kum-kireç tuğlası sand-lime brick
kumlamadan çıkan kum spent grinding sand
kumlamadan çıkan kum tozu spent grinding sand
kuru kum dried sand
kuru kum kalıba döküm dry sand casting
kuru kum kalıp dry sand mould
kuru kum maça dry sand core
kuru kum püskürtme işlemi dry abrasive blasting
kurutulmuş kum dried sand
kurutulmuş kum stoved sand
nemli kum moist sand
orta boy kum medium coarse sand
orta sıkı kum medium dense sand
oynak kum unstable sand
parlak yüzeyli kum vitreous sand
pişirilmeyen kum no-bake sand
reçine kaplı kum resin-coated sand
rejenere kum reconditioned sand
rutubetli kum moist sand
rüzgarla taşınmış kum deposu wind-borne sand deposit
serbest kum running sand
sıkı gradasyonlu kum close sand
sıkı ince ıslak kum dense fine moist sand
sıkı kum dense sand
sıkı kum tabakası dense layer of sand
sıkıştırılmış kum compacted sand
silis, kum çakmaktaşı kuvars gibi silisyumun oksijenli bilişimlerine verilen ad silica
siltli kum silty sand
soğuk kum no-bake sand
su altındaki kum submerged sand
su altındaki kum immersed sand
su taşıyan kum water-bearing sand
sulu kum silt
suya doygun kum running sand
tabanı kum kaplı tank filter bed
tabanı kum veya ince çakıl kaplı depo filter bed
tabii kum natural sand
taklit kum simulated sand
tane dağılımı uygunsuz kum badly graded sand
taş dolgulu kum asfaltı stone filled sand asphalt
taşıl kum ader wax
taşıl kum ozocerite
taşıl kum earth wax
taşıl kum mineral wax
taşıl kum ozokerite
taşlama (kum püskürtme ile) sand-blast finish
tek boy iri taneli kum open sand
tekboy kum uniformly graded sand
tuvönan kum graded sand
yağ-kum karıştırıcı rotoil mixer
yağlı kum oil sand
yağlı kum maçalar oil-sand cores
yağsız kum greensand
yanık kum burned sand
yapay kum karışımları synthetic sand mixtures
yaş kum green sand
yaş kum astarı green-sand facing
yaş kum boyası green-sand facing
yaş kum kalıbı green-sand mould
yaş kum kalıplaması green-sand molding
yaş kum karışımı green-sand mixture
yaş kum maça green-sand core
yatay ızgara tipi kum kapanı horizontal grill type sand trap
yavaş kum filtresi slow sand filter
yayılı kum streaking sand
yayılmış kum streaking sand
yer değiştiren kum shifting sands
yerine yerleştirilmiş kum placed sand
yeşil kum glauconite
yeşil kum greensand
yeşil kum terre-verte
yığılmış kum placed sand
yuvarlak kum round sand
yüksek basınçlı kum kalıplama high-pressure jolt-squeeze molding
yüzey kurutmalı kum kalıplar skin- dried sand moulds
zayıf gradasyonlu kum poorly graded sand
Computer
canlandırmalı kum saatleri animated hourglasses
kahverengi kum taşı brown stone
kum golf sopası sand wedge
kum rengi celery
kum saati hour glass
kum saati açık hourglass on
kum saati şeklinde gösterge hourglass pointer
Informatics
kum havuzu etkisi sandboxing
kum havuzu etkisi sandbox effect
kum havuzu etkisi sandbox
kum saati hour glass
Mechanic
iri taneli kum grit
kum kalıntı sand inclusion
Construction
doğal kum natural sand
hafif kum lightweight sand
imal edilmiş kum manufactured sand
karışık kum blended sand
kırma kum crushed sand
killi kum clayed sand