restriction - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

restriction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"restriction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 26 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
restriction i. sınırlama
restriction i. kısıtlama
General
restriction i. kısıtlanma
restriction i. kayıt
restriction i. tahdit
restriction i. sınırlandırma
restriction i. koşul
restriction i. daraltma
restriction i. şart
restriction i. daralma
restriction i. yasak
Trade/Economic
restriction sınırlılık
restriction kısıtlama
restriction tahdit
restriction sınır
restriction kural
restriction şart
restriction sınırlama
Law
restriction tahdit
restriction kısıtlama
Technical
restriction sınırlandırma
restriction kısıtlama
restriction kısıntı
restriction sınırlama
restriction azaltma
Medical
restriction restriksiyon

"restriction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 94 sonuç

İngilizce Türkçe
General
abolish the restriction f. kısıtlamayı kaldırmak
have no restriction to travel f. seyahat engeli olmamak
have no restriction to travel f. seyahat engeli bulunmamak
impose restriction f. sınırlandırma getirmek
impose restriction f. kısıtlama getirmek
introduce restriction f. sınırlandırma getirmek
lift the restriction f. kısıtlamayı kaldırmak
place restriction f. sınırlandırma getirmek
remove the restriction f. kısıtlamayı kaldırmak
age restriction i. yaş kısıtlaması
age restriction i. yaş sınırlaması
call restriction i. çağrı kısıtlama
economic restriction i. ekonomik kısıtlama
legal restriction i. yasal kısıtlama
making a restriction i. tasarrufta bulunma
movement restriction i. hareket kısıtlılığı
restriction criteria i. sınırlama ölçütleri
severe restriction i. sıkı kısıtlama
speed restriction i. hız sınırlaması
without restriction zf. sınırlı olmaksızın
without restriction zf. sınırsız bir biçimde
without restriction zf. sınırlı olmadan
Trade/Economic
credit restriction kredi tahdidi
credit restriction kredi sınırlaması
decision of restriction sınırlama kararı
import restriction ithalat kısıtlaması
interest restriction faiz yasağı
quantitative restriction miktar kısıtlaması
rent restriction kira fiyatlarının kontrolü
rent restriction kira tahdidi
restriction of credits kredilerin kısıtlanması
restriction of production üretimin sınırlanması
restriction of the unsafe product from placing on the market piyasaya arzın kısıtlanması (güvenli olmayan ürünün)
restriction of trade ticaretin sınırlanması
travel restriction seyahat engeli
voluntary restriction ihtiyari kısıtlama
Law
complete restriction tamamen kısıtlama
deed restriction tapu şerhi
immigration restriction act göç sınırlaması yasası
quantity restriction miktar kısıtlaması
restriction of freedom hürriyeti kısıtlama
restriction to limits göz hapsi
Politics
impose restriction kısıtlama getirmek
impose restriction sınırlama getirmek
impose restriction sınırlandırma getirmek
introduce restriction sınırlama getirmek
introduce restriction kısıtlama getirmek
introduce restriction sınırlandırma getirmek
place restriction sınırlandırma getirmek
place restriction sınırlama getirmek
place restriction kısıtlama getirmek
restriction of foodstuff yeme-içmenin kısıtlanması
restriction of freedom özgürlüğün kısıtlanması
restriction of hazardous substances directive (roks) tehlikeli maddelerin sınırlandırılması direktifi
restriction on freedom özgürlüğün kısıtlanması
trade restriction ticari kısıtlamalar
Technical
restriction crack daralma çatlağı
restriction strap büzme boyunduruğu
restriction tap kapatma
restriction tap kısma musluğu
restriction union redüksiyon rakor
Computer
call restriction çağrı kısıtlama
new restriction yeni kısıtlama
no restriction sınırlama yok
restriction of access erişimi kısıtlama
Informatics
toll restriction şehirlerarası arama kısıtlaması
Telecom
call restriction çağrı kısıtlama
calling line identification restriction arayan hattın numarasının gözükmesinin engellenmesi
calling line identification restriction arayan numaranın görünmemesi
calling line identification restriction çağrı hattı kimlik kısıtlaması
calling number identification restriction arayan numaranın kimliğinin saklanması
connected line identification restriction bağlı hat kimlik sınırlaması
connected line identification restriction bağlanılan hattın numarasının gösterilmesinin engellenmesi
Construction
storey restriction kat sınırlaması
Automotive
maximum speed restriction azami hız sınırlaması
Traffic
end of any restriction bütün yasakalama ve kısıtlamaların sonu
Railway
speed restriction hız sınırlaması
speed restriction tekayyüdat
Medical
fluid restriction sıvı kısıtlaması
intrauterine growth restriction intraüterin büyüme kısıtlılığı
intrauterine growth restriction intrauterin gelişme geriliği
macromolecular restriction coefficient makromoleküler kısıtlama katsayısı
protein restriction protein sınırlaması
restriction in adduction addüksiyonda kısıtlılık
sodium and caffeine restriction sodyum ve kafeinin azaltılması
Food Engineering
restriction fragment length polymorphisms restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi
Biology
genomic restriction profile genomik kısıtlama profili
Marine Biology
gear restriction araç sınırlaması
Apiculture
restriction of brood rearing yavru üretiminin sınırlandırılması
Linguistics
restriction of meaning anlam daralması
semantic restriction anlam daralması
Military
administrative restriction göz hapsi
movement restriction trafik tahdidi
restriction to limits göz hapsi