risk - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

risk

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"risk" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 25 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
risk i. risk
General
risk f. göze almak
risk f. riske etmek
risk f. tehlikeye atmak
risk f. riske atmak
risk f. oynamak
risk f. risk almak
risk f. risk oluşturmak
risk i. sigorta edilen
risk i. riziko
risk i. tehlike
risk i. zarar tehlikesi
Trade/Economic
risk zarar olasılığı
risk belirsizlik dolayısıyla ortaya çıkabilen farklı sonuçlar
risk riziko
risk tehlike
risk getiri oranlarındaki değişkenlik
risk risk
risk riske etmek
Law
risk muhatara
risk risk
Insurance
risk riziko
Technical
risk risk
risk çekince
risk olasılık

"risk" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 19 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
risk hazard i.
risk risk i.
General
risk jeopardy i.
risk fear i.
risk chance i.
risk danger i.
risk dangerousness i.
risk venture i.
risk adventure i.
risk risking i.
risk peril i.
Trade/Economic
risk peril
risk risk
Law
risk risk
risk jeopardy
Politics
risk exposure
Technical
risk hazard
risk risk
Latin
risk periculum

"risk" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
ask someone to take a large risk f. birinden büyük bir riske girmesinii istemek
avoid risk f. riskten kaçınmak
be at risk f. tehlikede olmak
be faced with the risk of being shot f. vurulma tehlikesiyle karşı karşıya olmak
be faced with the risk of being shot f. vurulma riskiyle karşı karşıya olmak
be under risk f. uçurumun kenarında olmak
be under risk f. risk altında olmak
be under the risk of f. ... riski altında olmak
bear no risk f. risk taşımamak
bear no risk f. risk altında olmamak
contain risk f. risk içermek
create risk f. risk yaratmak
decrease the risk of injury f. sakatlık riskini azaltmak
eliminate the risk f. riski ortadan kaldırmak
entail a risk f. risk yaratmak
entail a risk f. risk teşkil etmek
even if it involves a risk your life f. kelleyi koltuğa almak
expose to risk f. tehlikeye maruz bırakmak
face the risk of f. tehlikesiyle karşılaşmak
face the risk of f. riskiyle karşı karşıya kalmak
face the risk of f. riskiyle burun buruna gelmek
have a risk of death f. hayati tehlikesi bulunmak
have a risk of death f. ölüm riski taşımak
have risk f. risk taşımak
have risk f. risk içermek
include risk f. risk içermek
increase the risk of injury f. sakatlık riskini arttırmak
increase the risk of injury f. sakatlık riskini artırmak
insure against sea risk f. deniz kazasına karşı sigortalamak
make risk assessment f. risk analizi yapmak
measure risk f. risk ölçmek
minimize the risk f. riski en aza indirmek
minimize the risk f. risk azaltmak
pose a risk f. tehlikeli bir durum ortaya çıkarmak
pose a risk f. risk oluşturmak
pose a risk f. risk teşkil etmek
pose a risk f. risk yaratmak
pose a risk f. risk doğurmak
pose risk f. risk teşkil etmek
pose risk f. risk arz etmek
pose risk f. risk arzetmek
put at risk f. riske atmak
put at risk f. tehlikeye atmak
put oneself at great risk f. büyük bir riske girmek
put oneself at great risk f. kendini tehlikeye atmak
reduce the risk f. risk azaltmak
remove the risk f. riski ortadan kaldırmak
risk death f. ölümü göze almak
risk everything f. her şeyi riske atmak
risk one's life f. hayatını riske sokmak
risk one's life f. hayatını riske atmak
risk one's life f. canını tehlikeye atmak
risk one's life f. hayatını tehlikeye atmak
risk one's neck f. hayatını tehlikeye koymak
risk one's reputation f. itibarıyla oynamak
risk someone's safety f. birinin güvenliğini tehlikeye sokmak
risk taking f. risk almak
run a risk f. riske girmek
run a risk f. tehlikeyi göze almak
run a risk f. rizikoya girmek
run the risk of f. tehlikesini göze almak
take a great risk f. büyük risk almak
take a risk f. riske girmek
take a risk f. göze almak
take a risk f. risk almak
take a risk over f. riski üzerine almak
take an unnecessary risk f. boş yere riske girmek
take an unnecessary risk f. gereksiz bir risk almak
take big risk f. büyük risk almak
take risk f. risk almak
take the risk f. tehlikeyi göze almak
take the risk f. riske girmek
undertake a risk f. risk üstlenmek
a big risk i. büyük bir risk
a great risk i. büyük bir risk
a major risk i. büyük bir risk
acceptable risk i. kabul edilir risk
acceptable risk i. katlanılabilir riziko
accident risk i. kaza riski
accident risk i. kaza yapma riski
assessment of risk equalizing i. risk dağıtım değerlendirilmesi
atomic bomb risk i. atom bombası rizikosu
baseline risk assessment i. temel risk tesbiti
behavioural risk i. davranışsal risk
calculated risk i. hesaplanmış risk
commensurable risk i. katlanılabilir risk
consumer's risk i. tüketicinin çekincesi
country risk i. ülke riski
death risk i. ölüm tehlikesi
death risk i. yaşam tehlikesi
death risk i. ölüm riski
disaster risk reduction i. afet riski azaltma
economic risk analysis i. ekonomik risk analizi
element of risk i. risk unsuru
environmental risk i. çevre riski
explosion risk i. infilak rizikosu
explosion risk i. patlama riski
fire risk i. yangın rizikosu
fire risk i. yangın riski
fishing risk i. balıkçılık riski
fishing risk i. balık avı rizikosu
flood risk i. sel riski
hair loss risk i. saç dökülme riski
hair loss risk i. saç dökülmesi riski
health risk i. sağlığı tehdit eden risk
health risk i. hayat tehlikesi
high probable risk areas for disaster i. afetin olabileceği yüksek riskli yerler
high risk i. yüksek risk
high risk group i. yüksek risk grubu
impairment risk i. özürlülük riski
inherent risk i. içsel risk
inherent risk i. doğal risk
key risk i. ana risk
legal risk i. yasal risk
legal risk i. hukuki risk
material risk i. maddi risk
maternity risk i. analık riski
motherhood risk i. analık riski
negative risk i. negatif risk
negative risk i. olumsuz risk
old age risk i. yaşlılık riskleri
possible risk factors i. olası risk faktörleri
potential risk factors i. olası risk faktörleri
probable risk factors i. olası risk faktörleri
quarantine risk i. karantina riski
residual risk i. kalıntı riski
risk assessment i. risk değerlendirme
risk assessment i. risk tespiti
risk assessment code i. risk değerlendirme kodu
risk assurance i. risk sigortası
risk aversion i. riskten kaçınma
risk awareness i. risk bilinci
risk communication i. risk iletişimi
risk estimation i. risk tahmini
risk factors i. risk faktörleri
risk management i. risk yönetimi
risk management i. riziko yönetimi
risk management plan i. risk yönetim planı
risk management plan i. risk yönetim planı
risk mapping i. risk haritalaması
risk measurement i. risk hesaplama
risk mitigant i. risk azaltıcı/hafifletici
risk mitigation i. risk önleme
risk mitigation i. risk azaltma
risk monitoring i. risk takibi/izleme
risk of fall i. düşme riski/tehlikesi
risk of fire i. yangın riski
risk of fire i. yangın tehlikesi
risk of losing i. kaybetme riski
risk of rain i. yağmur riski/olasılığı
risk of showers i. yağmur riski/olasılığı
risk perception i. risk sezgisi
risk prevention i. risk önleme
risk ratio i. risk oranı
risk reduction i. risk azaltma
risk reduction i. risk azaltımı
risk sensitive i. riske duyarlı
risk sensitive i. risk duyarlı
risk society i. risk toplumu
risk taker i. tehlikeyi göze alan
risk tracking i. risk takip
risk warning i. tehlike uyarısı
risk warning i. risk uyarısı
risk-based decision-making i. risk tabanlı karar alma
risk-taking i. risk alma
seismic risk map i. sismik risk haritası
significant risk i. önemli risk
sole risk i. tek risk
special risk i. özel risk
specific risk i. özgün risk
taking extreme risk i. aşırı risk alma
the risk of nursing neediness i. bakıma muhtaçlık riski
threat risk i. tehdit unsuru
timing risk i. zamanlama riski
tolerated risk i. karşılanan risk
travellers risk i. seyahat rizikosu
travellers risk i. seyahat riski
violence risk assessment i. şiddet riski değerlendirilmesi
voyage risk i. seyahat rizikosu
voyage risk i. seyahat riski
war risk i. savaş riski
at one's own risk s. riski kendi kabul ederek
free of risk s. tehlikesiz
high risk s. yüksek riskli
low risk s. düşük riskli
risk free s. tehlikesiz
risk free s. risksiz
risk-bearing s. risk taşıyan
risk-driven s. risk odaklı
risk-increasing s. risk artıran
at one's own risk zf. riski kendine ait olmak üzere
at risk zf. risk altında
at risk zf. tehlikede
at the risk of zf. mek pahasına
at the risk of zf. pahasına
at the risk of zf. -mek pahasına
at the risk of zf. göze alarak
at the risk of one's life zf. hayatını tehlikeye atarak
at the risk of one's life zf. canı pahasına
at the risk of one's life zf. hayatı pahasına
at your own risk zf. riski size ait olmak üzere
at your risk zf. ziyan olduğu takdirde sizin hesabınıza
at your risk zf. tehlike sorumluluğu size ait olmak üzere
Phrasals
risk something on someone biri üzerine bir şeyi riske atmak
Phrases
enter at your own risk riskin size ait olduğunu bilerek girin
Colloquial
be at risk tehlikede olmak
be at risk risk altında olmak
flight risk firmalarda yokluğunda işler sarpa saracak kilit personel
flight risk işi bırakıp gitme ihtimali olan çalışan
insure oneself against a risk kendini bir riske karşı sigortalamak
take more of a risk daha fazla risk almak
take more risk daha fazla risk almak
take the same risk aynı riski almak
Idioms
put someone at risk birini riske atmak
risk life and limb çok riskli bir şey yapmak
risk life and limb hayatını tehlikeye atmak
risk life and limb hayatını riske atmak
risk one's life hayatını riske atmak
risk one's life canını hiçe saymak
risk one's neck büyük riske girmek
risk one's neck kelleyi koltuğa almak
risk one's neck hayatını tehlikeye atmak
risk one's neck kellesini ortaya koymak
run the risk of riskini göze almak
run the risk of göze almak
run the risk of doing something yapmayı göze almak
Speaking
he attended the meeting despite the risk of facing opposition of all his friends tüm arkadaşlarını karşısına almak pahasına o toplantıya katıldı
i can't risk losing the kid çocuğu kaybetme riskini göze alamam
it increases the risk of cancer kanser riskini artırır
no risk, no gain risk olmadan, kazanç olmaz
Slang
be a risk-taker of the highest caliber büyük risk almak
Trade/Economic
a high-risk investment yüksek riskli yatırım
a risk of stock hisse senedi riski
abnormal risk anormal risk
accounting risk muhasebe riski
added risk katma risk
added risk ilave risk
affiliated-institution risk bağlı kuruluş-ana kuruluş riski
air risk uçak rizikosu
amount at risk risk miktarı
anomalous risk anormal risk
anomalous risk anormal riziko
associated risk bağlı risk
assumption of risk riskin üstlenilmesi
assumption of risk işçinin uğrayacağı kazalardan kendisinin mesul olması
at the owner's risk riski mal sahibine ait olmak üzre
at the owner's risk riski mal sahibine ait olan
at your risk riziko size ait olmak üzere
at your risk risk size ait olmak üzere
audit risk denetim riski
basis risk temel oran riski
basis risk spot piyasadaki fiyatların piyasalardaki fiyatlar ile uyuşmama riski
business risk iş hayatındaki riskler
business risk ticari risk
business risk iş riski
capital risk sermaye riski
cash flow risk nakit akış riski
class of risk riziko sınıfı
climate risk iklim sigortası
commercial risk ticari risk
commingling risk karışma riski
common risk müşterek risk
common risk müşterek riziko
concentration of risk risk yoğunlaşması
concentration of risk kefalet riski
consumer's risk tüketicinin riski
consumer's risk tüketici riski
consumer's risk tüketici rizikosu
contiguity risk komşu rizikosu
contiguity risk yakınlık rizikosu
control risk kontrol riski
corporate risk manager kurumsal risk müdürü
counterparty default risk karşı tarafin hükümlerini yerine getirememe riski
country risk ülke riski
credit migration risk kredi derecelendirme riski
credit risk kredi riski
credit risk management kredi riski yönetimi
credit risk management kredi risk yönetimi
creditors in respect of goods and values held on behalf of, or at risk to and for the benefit of third parties üçüncü şahısların adına ve menfaatine elde tutulan mallar ve kıymetlere ilişkin alacaklılar
cross currency risk çapraz kur riski
currency risk döviz riski
currency risk kur riski
default risk temerrüt riski
default risk borcu zamanında ödememe riski
default risk borçları ödeyememezlik riski
del credere risk şüpheli alacaklar riski
depreciation risk kıymetten düşme riski
depreciation risk amortisman riski
de-risk risk azaltımı
detect risk deteksiyon riski
diminution of risk rizikonun azalması
director of facilities and risk management lojistik ve risk idaresi direktörü
diversifiable risk dağıtılabilir risk
downside risk aşağı doğru risk
downside risk aşağı yönlü risk
early amortization risk erken amortisman riski
early detection of risk committee riskin erken saptanması komitesi
employment risk işçi rizikosu
employment risk çalışma rizikosu
estimate of risk hasar tespiti
evaluating the risk riskin değerlendirilmesi
event risk olay riski
exchange rate risk döviz riski
exchange rate risk döviz kuru riski
exchange risk kur riski
exchange risk döviz kuru riski
excluded risk hariç bırakılan risk
explosion risk infilak rizikosu
explosion risk patlama rizikosu
export risk guarantee ihracat riski garantisi
extension risk uzatma riski
federal institute for risk assessment alman risk değerlendirme federal enstitüsü
financial risk mali risk
financial risk finansal risk
financial risk management finansal risk yönetimi
fishing risk balık avı rizikosu
for account and risk hesap ve tehlike
foreign exchange risk döviz kuru riski
freight at risk tehlikede navlun
goods and values held by third parties in their name but at risk to and for the benefit of the enterprise üçüncü şahıslar tarafından elinde bulunan ancak risk ve menfaatleri şirkete ait olan mallar ve kıymetler
goods and values held on behalf of, or at risk to and for the benefit of third parties üçüncü şahısların adına ve menfaatine elde tutulan mallar ve kıymetler
great risk büyük risk
harbor risk liman rizikosu
harbour risk liman rizikosu
high level risk committee üst düzey risk komitesi
high-risk corporate debt yüksek riskli kurumsal borç
hooks risk kanca riski
ice risk buz tehlikesi
idiosyncratic risk özel durum riski
income risk gelir riski
industrial risk endüstri rizikosu
industrial risk sanayi rizikosu
industrial risk sınai risk
industrial risk endüstriyel risk
inflation risk enflasyon riski
inflation risk enflasyon riski
inflation risk premium enflasyon risk primi
insurable risk sigorta edilebilir risk
insurance risk sigorta riski
interest rate risk faiz oranı riski
internal risk transfer işletme içi risk transferi
investment risk yatırım riski
investment risk yatırım riski
investment risk guarantee yatırım riski garantisi
land risk toprak riski
last minute risk analysis (lmra) son dakika risk analizi
lighter risk mavna rizikosu
liquidity risk likidite riski
liquidity risk likidite riski
loading risk yükleme riski
management risk yönetim riski
managerial risk yönetim riski
marine risk deniz rizikosu
market risk piyasa riski
market risk premium piyasa risk primi
maturity mismatch risk vade uyumsuzluğu riski
misconduct risk suistimal riski
misconduct risk kötüye kullanma riski
misconduct risk görevi suistimal riski
mitigation of risk riskin azaltılması
mitigation of risk riskin hafifletilmesi
moderate risk orta risk
moral risk moral rizikosu
moral risk moral riziko
mortality risk ölüm riski
natural risk doğal risk
non-cash risk management gayrinakit risk yönetimi
nondiversifiable risk yatırım portfolyosunda çeşitlendirme ile giderilemeyen risk
nonmarket risk piyasa dışı risk
non-risk basis risksiz bazda
nonsystematic risk firma riski
nonsystematic risk sistematik olmayan risk
normal risk normal risk
normal risk normal riziko
operational risk işletme rizikosu
operational risk management framework operasyonel risk yönetimi çerçevesi
option risk opsiyon riski
own risk kendi rizikosu
own risk kendi riski
owners risk armatör riskinde
owner's risk mal sahibinin riski
owner's risk risk mal sahibine ait olmak üzere
partition of a risk riskin bölümlere ayrılması
perceived risk öngörülen risk
perceived risk algılanan risk
perform a risk assessment risk değerlendirmesi yapmak
political risk politik risk
political risk siyasal risk
port risk liman riski
portfolio risk portföy riski
positive risk olumlu risk
potential risk potansiyel risk
premium for risk riziko primi
prepayment risk erken ödeme riski
price risk fiyat riski
principal risk ana para riski
producers risk üretici rizikosu
producer's risk üretici riski
producing risk üretim riski
profitability risk karlılık riski
project risk management proje risk yönetimi
pronounced increase in the risk premium risk priminde kayda değer artış
protection of workers from the risk related to exposure to noise at work işyerindeki gürültüye maruz kalma ile ilgili risklerden etkilenen işçilerin korunması
purchasing power risk satın alma gücü riski
pure risk yalnızca zarar olasılığıyla ilgili bulunan risk
regulatory risk düzenlemelerle ilgili risk
reinvestment risk yeniden yatırım riski
relative risk index bağıl risk indeksi
reserve for war risk savaş rizikosu rezervi
residual risk artık risk
residual risk bakiye risk
residual risk bakiye risk
retention risk çalışanı elde tutamama riski
revenue risk gelir riski
revised risk estimates revize edilmiş risk tahminleri
reward/risk index getiri/risk indeksi
risk acceptance risk kabulü
risk acceptance capacity risk kabul kapasitesi
risk acceptance criteria risk kabul kriterleri
risk adjusted discount rate approach riske göre ayarlanmış iskonto oranı yaklaşımı
risk analysis risk analizi
risk analysis and management risk analizi ve yönetimi
risk appetite risk iştahı
risk appraisal risk değerlemesi
risk arbitrage risk arbitrajı
risk asessment risk değerlendirmesi
risk assessment risk değerlendirmesi
risk assessment table risk değerlendirme çizelgesi
risk assets riskli aktif değerler
risk assurance risk sigortası
risk audit risk denetimi
risk averse riskten sakınan
risk averse riskten kaçınma
risk aversion riski önleme
risk aversion riskten kaçınma
risk avoidance riskten kaçınma
risk avoidance riski önleme
risk based auditing risk odaklı denetim
risk based auditing riske dayalı denetim
risk bearer riske katlanan
risk bearer risk alan
risk budgeting risk bütçelemesi
risk capital portföye yatırılan sermaye
risk capital risk sermayesi
risk capital riskli işlere yatırılan sermaye
risk category risk kategorisi ya da derecesi
risk category risk sınıflaması
risk category risk kategorisi
risk concentration risk yoğunlaşması
risk coverage risk karşılığı
risk definitions risk tanımları
risk definitions tehlike tanımları
risk differential risk farklılığı
risk dispersion risk dağıtımı
risk diversification riskin dağıtılması
risk diversification risk dağıtımı
risk evaluation risk değerlendirmesi
risk exposure riske maruz kalma
risk exposure risk tutarı
risk factor risk faktörü
risk free financial instruments risksiz finansal enstrümanlar
risk free rate of interest risksiz faiz oranı
risk free return risksiz getiri
risk free securities risksiz menkul kıymetler
risk index risk indeksi
risk indicator risk göstergesi
risk indicators risk göstergeleri
risk intelligence risk incelemesi/araştırması
risk landscape risk ortamı
risk lover risk alma
risk management risk yönetimi
risk management risk yönetimi
risk management riziko yönetimi
risk management and internal audit manager risk yönetimi ve iç kontrol müdürü
risk monitoring risk izleme
risk neutral riske kayıtsız
risk neutral riske duyarsız
risk neutrality yatırımcının riske karşı kayıtsızlığı
risk of breakage kırılma rizikosu
risk of business iş riski
risk of inflation enflasyon riski
risk of investment yatırım riski
risk of loss zarar rizikosu
risk of material misstatement önemli yanlışlık riski
risk of occupation meslek riski
risk on the customer müşteri üzerindeki risk
risk perception risk algılaması
risk premia risk primleri
risk premium risk primi
risk premium risk primi
risk quantification risk ölçümü
risk rating officer risk derecelendirme görevlisi
risk rating officer risk derecelendirme memuru
risk response development riske tepki geliştirme
risk return profile risk getiri profili
risk reward ratio risk kazanç oranı
risk seeking risk arayışı
risk seeking risk peşinde koşan kimse
risk sensitivity risk duyarlılığı
risk special stock rüçhanlı hisse senedi