sanat - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

sanat"sanat" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 15 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sanat art i.
General
sanat vocation i.
sanat artifice i.
sanat craft i.
sanat skill i.
sanat ability i.
sanat trade i.
sanat workmanship i.
Idioms
sanat fine art i.
Trade/Economic
sanat occupation i.
sanat profession i.
sanat business i.
Philosophy
sanat art i.
Archaic
sanat mystery i.
sanat muse i.

"sanat" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
sanat eseri artwork i.
sanat eseri work of art i.
General
maliyetini karşılamak (radyo/televizyon programının veya bir sanat faaliyetinin) sponsor f.
yorumlamak (sanat eserini) render f.
icra etmek (sanat eserini) render f.
icra-i sanat etmek (for an artist) to produce a work of art f.
icra-i sanat etmek give a performance f.
icra-i sanat etmek create f.
icra-i sanat etmek perform f.
sanat yapmak perform art f.
sanat tarihçileri art historians i.
gotik sanat gothic art i.
lliberal sanat ve bilimler liberal arts and sciences i.
ilk insanların yaptığı sanat eseri artifact i.
sanat ve edebiyat art and literature i.
sanat müzesi müdürleri art museum curators i.
sanat müşterileri art patronage i.
erotik edebiyat veya sanat erotica i.
sanat sever art lover i.
sanat okulu school of art i.
sanat eserleri art objects i.
sanat galerisi gallery i.
güzel sanat fine art i.
meksika sanat mexican art i.
sanat yeteneği artistry i.
yeni sanat akımı art nouveau i.
sanat aşığı lover of art i.
bir sanat eserinin vücud bulmadan önce yaratıcı insan zekasında kazandığı ilk form eidola i.
sanat sosyolojisi sociology of art i.
sanat stüdyosu art studio i.
ticari sanat commercial art i.
sanat ve toplum art and society i.
sanat okulu trade school i.
14. yy özellikle italyan sanat ve edebiyatı trecento i.
popüler sanat pop art i.
sanat ve teknoloji art and technology i.
sanat sanat içindir art for art’s sake i.
sanat ve antropoloji art and anthropology i.
eğitimde sanat art in education i.
pop sanat pop art i.
amerikan sanat american art i.
ticari sanat galerileri commercial art galleries i.
bir toplum veya topluluğa özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü culture i.
sanat kritiği art criticism i.
sanat müzesi mimarisi art museum architecture i.
sanat enstitüsü trade school i.
sanat yapıtı work of art i.
sanat galerisi müdürü curator i.
sanat tanrıçası muse i.
sanat festivalleri art festivals i.
sanat müzayedeleri art auctions i.
tarih öncesi sanat prehistoric art i.
iç dekorasyonda etnik sanat ethnic art in interior decoration i.
avrupa'da sanat european art i.
sanat meraklısı dilettante i.
hristiyan sanat ve sembolizmi christian art and symbolism i.
bir sanat eserine veya edebi bir esere temel olan ana ilke data i.
soyut sanat eseri abstract i.
radyo, televizyon programının veya bir sanat faaliyetinin maliyetini karşılayan firma sponsor i.
minimal sanat minimal art i.
osmanlıda sanat ottoman art i.
sanat eseri art i.
erotik sanat erotic art i.
soyut sanat eseri abstraction i.
erotik duygular uyandıran edebiyat ve sanat eserleri erotica i.
askeri sanat ve bilim military art and science i.
edebiyatta sanat art in literature i.
etnik sanat ethnic art i.
sanat enstitüsü technical school i.
kinetik sanat kinetic art i.
fikir ve sanat eserleri literary and artistic works i.
etkileşimli sanat interactive art i.
sanat ve devlet art and state i.
sanat ve el sanatları akımı art and craft movement i.
sanat ve el sanatları akımı arts and crafts movement i.
hukuk ve sanat law and art i.
olağan dışı sanat deviant art i.
sanat hırsızlığı art theft i.
sanat ve benzeri entelektüel uğraşlar açısından önemi vurgulanan atraksiyon cultural attraction i.
budist sanat budhist art i.
güzel sanat virtu i.
sanat ve fotoğrafçılık art and photography i.
özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eseri artifact i.
fikir ve sanat eserleri kanunu law of intellectual property rights i.
sanat çalışması work of art i.
sanat ve tarih art and history i.
modernizmde sanat modernism art i.
sanat müzeleri art museums i.
kavramsal sanat conceptual art i.
sanat yardımı art patronage i.
modern sanat modern art i.
ilk insanların yaptığı sanat eseri artefact i.
teknoloji ve sanat technology and the arts i.
gelişme seviyesi (sanat veya teknoloji için) state of the art i.
ilginç antika sanat eseri a piece of money i.
güzel sanat eseri article of virtu i.
sanat bölümü art department i.
sanat erbabı handicraftsman i.
18 yüzyılda barok ve rokoko'ya tepki olarak çıkmış olan avrupa sanat akımı neoclassicism i.
barok sanat baroque art i.
kitle iletişim araçları ve sanat mass media and the arts i.
sosyalizm ve sanat socialism and art i.
ulusal sanat galerisi national gallery of art i.
politika ve sanat politics and art i.
iletişim ve sanat communication and the arts i.
soyut sanat abstract art i.
sinema ve sanat motion pictures and art i.
sanat hamiliği art patronage i.
hristiyanlık ve sanat christianity and art i.
sanat danışmanlığı art consultancy i.
sanat eserleri masterpieces i.
afro amerikan sanat afro american art i.
sanat tarihçisi art historian i.
sanat hazinesi art treasure i.
sanat hazineleri art treasures i.
sanat yönetimi art direction i.
sanat eseri objet d'art (fr) i.
nadir sanat eserleri unique works of art i.
nadir sanat eserleri rare works of art i.
çağdaş sanat contemporary art i.
sanat eseri art work i.
sanat çalışması art work i.
eski sanat eseri antique i.
sanat atölyesi art studio i.
sanat galerisi/müze/kütüphane müdürü curator i.
artık eskisi gibi etki uyandırmayan bir sanat eseri (sık sık/fazlasıyla icra edildiği için) war-horse i.
artık eskisi kadar etki uyandırmayan sanat eseri war-horse i.
sanat yapıtı composition i.
sanat galeri müdürü curator i.
sanat fen okulu polytechnic i.
sanat organizasyonu art organization i.
sanat merkezi art center i.
küçük sanat craft i.
sanat danışmanı art consultant i.
spor sanat camiasından öne çıkan isimler prominent figures in sports and art i.
spor sanat camiasından öne çıkan isimler prominent names in sports and art i.
sanat anlayışı sense of art i.
sanat akımı art movement i.
çağdaş sanat modern art i.
sanat ortamı art environment i.
sanat ürünü work of art i.
sanat testi ability test i.
sanat dalı art branch i.
sanat yapıları works of art i.
sanat dalı field of art i.
sanat dalı branch of art i.
kültür ve sanat etkinlikleri cultural and art activities i.
kültür sanat etkinlikleri cultural and art activities i.
baş sanat yönetmeni chief art director i.
genel sanat yönetmeni general art director i.
sanat mühendisliği art engineering i.
sanat ve kültür art and culture i.
sanat sergisinin açılış günü vernissage i.
kültür ve sanat merkezi culture and art center i.
sanat dünyası the world of art i.
sanat tüccarı art dealer i.
sanat ve yaratıcılık art and creativity i.
sanat dünyası art world i.
ardışık sanat sequential art i.
deniz müzesi sanat galerisi naval museum art gallery i.
çevresel sanat environmental art i.
edebiyat ve sanat eserlerinin korunması protection of literary and artistic works i.
sanat galerisi art gallery i.
bronz sanat eseri bronze i.
sanat ile zevk için uğraşma dilettanteism i.
sanat ile zevk için uğraşma dilettantism i.
ticaret için sanat art for business' sake i.
sanat yaşamı art life i.
özellikle ilk insanların meydana getirdiği sanat eseri artefact i.
sanat severler art lovers i.
betimleyici sanat descriptive art i.
sanat ve tasarım art and design i.
sanat eseri art piece i.
sanat eseri piece of art i.
görsel sanat visual art i.
sanat odası art room i.
modern sanat müzesi museum of modern art i.
çağdaş sanat müzesi museum of modern art i.
güncel sanat current art i.
sanat evi art house i.
iki yılda bir düzenlenen sanat etkinliği biennale i.
liberal sanat liberal art i.
sanat simsarlığı art dealing i.
(resim/heykel gibi bir sanat eserinin) açılma töreni unveiling ceremony i.
sanat dergisi art journal i.
temel sanat eğitimi basic art education i.
sanat ve düşünce dergisi journal of art and thought i.
baltık çağdaş sanat merkezi baltic centre for contemporary art i.
sanat ve edebi eserlere verilen isim tartanalia [jocular] i.
londra'daki iki sanat galerisinin ismi tate galleries i.
sanat ve edebi eserlere verilen isim tartanalia [jocular] i.
londra'daki iki sanat galerisinin ismi tate galleries i.
sanat ve edebi eserlere verilen isim tartanalia [jocular] i.
londra'daki iki sanat galerisinin ismi tate galleries i.
sanat eserinin dikkat çeken özelliği accent i.
yaz kampında el ile yapılmış (el ve sanat işleri) camp-made i.
bilim veya sanat dallarından birinde yeteneği ya da uzmanlığı olan kimse technician i.
sanat ve meslek terimleri technology i.
sanat eseri chef-doeuvre i.
(kısaca) sanat olmayan şey nart [obsolete] i.
londra'da yer alan ve ingiltere'nin en büyük resim koleksiyonunu içeren büyük sanat galerisi national gallery i.
bilim ve sanat alanında engin bilgilere sahip kadın renaissance woman i.
özellikle sanat yapmada veya onu algılamada, netlik ve tutarlılık beklemeksizin belirsizliği kabul edebilme becerisi negative capability i.
belçika, lüksemburg ve hollanda'yı kapsayan coğrafi bölgedeki ülkelere ait veya ilgili (özellikle sanatçılar ve sanat eserlerinde kullanılır) netherlandish i.
sanat eserinde sahtecilik yapan kimse truqueur i.
(sanat eseri oluşturulmasındaki) hakimiyet authority i.
yeni güney galler sanat galerisi mütevelli heyetinin 1921'den beri verdiği bir ödül archibald prize [australia] i.
muhtemel alıcılar ile satıcılar arasında aracılık yapan sanat tüccarı art runner i.
herhangi bir sanat, zanaat veya ticaret alanında usta olan erkek master workman i.
sanat ve ustalıkla yapılan idare management i.
(yazım, sanat veya dekorasyonda) tuhaf veya gülünç bir alet whimsey i.
(yazım, sanat veya dekorasyonda) tuhaf veya gülünç bir nesne whimsey i.
(yazım, sanat veya dekorasyonda) tuhaf veya gülünç bir eser whimsey i.
sanat sergisinde asma komitesi üyesi hanger i.
(sanat gibi alanlarda) yaratıcı yöntem mechanism i.
makine aracılığıyla sanat eserlerinin kopyalarını üreten sanatçı mechanographist i.
(sanat eseri) verilen mesaj message i.
metropolitan sanat müzesi met i.
sanat veya ticarette kullanılan metal alaşımı metal i.
bir sanat veya mesleğe özgü özel teknikler métier i.
entelektüel ilgileri olup sanat veya edebiyattan hoşlanmayan kimse middlebrow i.
dünyanın dört bir yanından sanat ve el sanatları, bilimsel keşifler, endüstri ve tarım ürünleri gibi sergileri içeren büyük bir fuar world fair i.
dünyanın dört bir yanından sanat ve el sanatları, bilimsel keşifler, endüstri ve tarım ürünleri gibi sergileri içeren büyük bir fuar world's fair i.
dünyanın dört bir yanından sanat ve el sanatları, bilimsel keşifler, endüstri ve tarım ürünleri gibi sergileri içeren büyük bir fuar worlds fair i.
depresiflikten zevk alma duygusunu tetikleyen kasvetli sanat miserabilism i.
depresiflikten zevk alma duygusunu tetikleyen kasvetli sanat miserablism i.
sanat eseri gabion i.
insanların şiir, sanat veya tiyatro gibi sembolizm araçlarıyla ifade edilen geçmiş tecrübelerine dair temel gerçeklikleri ve kavrayışları anlamlandırma ve bunlara değer atfetme biçimi mythoi i.
bir topluluğun değer yapıları ile geçmiş tecrübeleri arasında yer alan ve genellikle sanat aracılığıyla ifade bulan ilişki mythus i.
kötü sanat ürünü garbage i.
değerli sanat eseri gem i.
glasgow sanat okulu çevresinde toplanmış ve 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında etkili olmuş bir grup tasarımcı glasgow school i.
tarihi eserler, sanat hazineleri gibi objelerin satıldığı pazarları kontrol eden kartele mensup kimse ringster i.
sanat değeri olmayan inartistic s.
düşük kalite sanat eserleri satan low brow s.
sanat kokan daedal s.
cezbeden (mutfak-sanat vb.) tantalizing s.
cezbeden (mutfak-sanat vb.) tantalising s.
sanat ve edebiyatta bölgesel özellikleri yansıtan regionalist s.
sanat ve edebiyatta bölgesel özellikleri yansıtan regionalistic s.
sanat, edebiyat, müzik veya mimaride klasik eski yunan üslubunu yeniden canlandıran ya da uyarlayan neoclassic s.
sanat, edebiyat, müzik veya mimaride klasik eski yunan üslubunu yeniden canlandıran ya da uyarlayan neoclassical s.
bir kimsenin, sanat eserinin veya nesnenin ayırıcı niteliği veya özüne ait auratic s.
bir kimsenin, sanat eserinin veya nesnenin ayırıcı niteliği veya özüne dair auratic s.
sanat yoksunu (kimse) uncultivated s.
sanat değeri olmayan bir biçimde inartistically zf.
(belirtilen) türle ilgili durum, süreç veya sanat anlamı veren son ek -typy snk.
belirli bir tür hareket, süreç veya sanat anlamını veren bir son ek -ment snk.
Proverb
hayatın geçiciliğine nispeten sanat uzun ömürlüdür art is long and life is short
Colloquial
sözde sanat düşkünü artsy-craftsy i.
sanat sepet işleriyle uğraşan artsy-craftsy i.
sanat sepet işlerine takılan artsy-craftsy i.
Idioms
bilim ve sanat alanında engin bilgilere sahip erkek renaissance man i.
sanat uğruna/için dilbilgisi kurallarından sapma artistic license i.
sanat uğruna veya belli bir amaçla tarihsel olaylarda yapılan ufak değişiklikler artistic license i.
serbest/özgür sanat artistic license i.
kurallardan azade sanat artistic license i.
bilim ve sanat alanında engin bilgilere sahip kişi a renaissance man i.
kültür/sanat delisi culture vulture i.
bir sanat eseri yaratırken gerçek durumlar üzerinde değişiklik yapma özgürlüğü artistic/poetic licence i.
sanat anlayışı sense of craft i.
kültür/sanat delisi culture-vulture i.
kültür/sanat delisi culture-vulture i.
kültür/sanat düşkünü culture-vulture i.
Speaking
sanat galerisine nasıl gidebilirim? how can I get to the art gallery? expr.
senin geldiğin yerde buna sanat mı deniyor? is that what they call art where you come from? expr.
sanat toplum içindir art is for people expr.
Trade/Economic
bir işi yapmak için kullanılan sanat ve ustalık workmanship i.
fikir ve sanat eserleri kanunu code of intellectual and artistic works i.
insanları etkileme ve onların grup amaçları doğrultusunda daha arzulu ve heyecanlı bir biçimde çaba göstermelerini sağlama sanat veya süreci leadership i.
küçük sanat erbabı craftsman i.
sanat yapıtları açık artırması art sale i.
sanat erbabı handicraftsman i.
sanat olarak yönetim management as an art i.
sanat veya meslek craft i.
sanat yapma ruhsatı sahibi licentiate i.
ticari sanat commercial art i.
Law
müze ve galerilere sanat eseri bağışlayarak diğer işlerin/olayların üstünü örtmek artwash f.
bilim ve sanat hürriyeti freedom of science and arts i.
fikir ve sanat eseri intellectual and artistic work i.
fikir ve sanat eserleri kanunu law on intellectual and artistic works i.
fikir ve sanat eserleri literary and artistic works i.
güzel sanat eseri work of art i.
hukuk ve sanat law and art i.
müze ve galerilere sanat eseri bağışlayarak diğer işlerin/olayların üstünün örtülmesi artwashing i.
Politics
bilim ve sanat özgürlüğü freedom of science and the arts i.
iit islam tarih, sanat ve kültür araştırma merkezi oic research center for islamic history, art and culture i.
komünizm ve sanat communism and art i.
sanat ve edebiyatta bölgesel özellikleri yansıtan regionalistic s.
Institutes
akbank sanat merkezi akbank art center i.
avrupa bilim sanat ve kültür vakfı foundation of the europe of sciences and cultures i.
bütünleşik bir sanat analiz ve gezinti ortamı an integrated art analysis and navigation environment i.
istanbul kültür sanat vakfı (iksv) istanbul foundation for culture and arts i.
izmir kültür sanat eğitim vakfı izmir foundation for culture arts and education i.
istanbul çağdaş sanat müzesi istanbul contemporary art museum i.
istanbul kültür ve sanat vakfı (iksv) istanbul foundation for culture and arts i.
kraliyet sanat cemiyeti royal society of arts i.
mardin kültür sanat derneği başkanı mardin culture and art association president i.
kültür sanat ve yayın kurulu culture, arts and publication board i.
sanat konseyi art council i.
ulusal sanat vakfı the national endowment for the arts i.
metropolitan sanat müzesi metropolitan museum of art i.
bilim, sanat veya edebiyatı ilerletmeyi amaçlayan kuruluş honorary society i.
Tourism
sanat etkinliği art activity i.
Media
televizyon sanat ve bilimleri akademisinin tv programcılığı alanında verdiği ödüller emmy® i.
Technical
sanat ve bilimin pratik amaçlara uygulanması technicals i.
grafik sanat graphic art i.
sanat dökümleri art castings i.
sanat eşyası artware i.
sanat eşyası sırı artware glaze i.
sanat tuncu art bronze i.
sanat baskısı art print i.
sanat baskısı art printing i.
sanat seramikleri art ceramics i.
bir bilim, sanat veya disiplin tarafından kullanılan yöntemler, prosedürler, çalışma kavramları, kurallar ve varsayımlar bütünü methodology i.
Computer
sanat vurgusu art emphasis i.
Architecture
yeni sanat akımı  art nouveau  i.
yaklaşık olarak m.ö. 1000 ile 700 yılları arasına tarihlenen geometrik sanat döneminde kullanılan yunan sanatına özgü bir süsleme motifi meander i.
sanat ve mimaride kullanılan, kavisli ve birbirini saran çizgilerden oluşan bir süs motifi meander i.
sanat atölyesine dönüştürülmüş bir çatı katı dairesi loft i.
Construction
fen ve sanat kuralları science and craft rules i.
sanat yapıları engineering structures i.
Medical
çok güzel sanat eserleriyle veya doğal güzelliklerle yoğun bir şekilde karşılaşıldığında (kalp çarpıntısı veya baş dönmesi gibi durumlar ile) duyulan psikosomatik rahatsızlık florence syndrome i.
çok güzel sanat eserleriyle veya doğal güzelliklerle yoğun bir şekilde karşılaşıldığında (kalp çarpıntısı veya baş dönmesi gibi durumlar ile) duyulan psikosomatik rahatsızlık stendhal's syndrome i.
çok güzel sanat eserleriyle veya doğal güzelliklerle yoğun bir şekilde karşılaşıldığında (kalp çarpıntısı veya baş dönmesi gibi durumlar ile) duyulan psikosomatik rahatsızlık hyperkulturemia i.
çok güzel sanat eserleriyle veya doğal güzelliklerle yoğun bir şekilde karşılaşıldığında (kalp çarpıntısı veya baş dönmesi gibi durumlar ile) duyulan psikosomatik rahatsızlık stendhal syndrome i.
Psychology
sanat eserleri karşısında heyecandan bayılma rahatsızlığı stendhal's syndrome i.
sanat eserleri karşısında heyecandan bayılma rahatsızlığı stendhal syndrome i.
sanat zehirlenmesi stendhal's syndrome i.
sanat zehirlenmesi stendhal syndrome i.
sanat eserleri karşısında heyecandan bayılma rahatsızlığı hyperkulturemia i.
sanat zehirlenmesi hyperkulturemia i.
sanat eserleri karşısında heyecandan bayılma rahatsızlığı florence syndrome i.
sanat zehirlenmesi florence syndrome i.
psikanaliz ve sanat psychoanalysis and art i.
sanat terapisi art therapy i.
sanat terapileri art therapies i.
Pharmaceutics
geleneksel biçim ve teorileri reddeden sanat anti-art i.
Physics
kinetik sanat teorisi kineticism i.
kinetik sanat uygulaması kineticism i.
Social Sciences
toplumların çıkarım, sanat, beceri ve materyal üretme konularında edindiği bilgilerin tümü technology i.
yüksek sanat high art i.
Education
teknoloji, sanat, sekreterlik becerileri, tarım gibi alanlarda dersler verilen ileri eğitim kurumu technical college i.
ana sanat dalı art major i.
akşam sanat okulu evening art school i.
amerika bilim ve sanat akademisi american academy of arts and sciences i.
kraliyet sanat koleji royal college of art i.
leeds sanat koleji leeds college of art i.
özel sanat/meslek okulu comprehensive school i.
sanat tarihi art history i.
sanat öğretmenliği art teaching i.
sanat eğitimi art education i.
sanat okulu composite school i.
sanat tarihi ana bilim dalı department of art history i.
sanat fakültesi mezunu bachelor of arts i.
sanat okulu comprehensive school i.
sanat ve tasarım okulu school of art and design i.
sanat ve iletisim aracı olarak sinema cinema as art form and communication medium i.
seçmeli sanat dersi art elective i.
tarihi başkentlerde sanat ve mimari art and architecture of historical capitals i.
sanat fakültesi lisansı artium baccalaurens i.
sanat fakültesi yüksek lisansı artium magister i.
sanat eğitimi lisans programı bat (bachelor of arts in teaching) i.
edebiyat, sanat veya müzik eserlerini açıklayan metin key i.
(sanat, bilim alanında) uzmanlaşma mastery i.
bilimsel, teknik veya mesleki alanlarda uzmanlaşanlara verilen tamamlayıcı bir sanat dersi liberal studies [uk] i.
Literature
sanat sınıfı art class i.
sanat veya edebiyatta erotik imgeleri kullanan kimse eroticist i.
insanların şiir, sanat veya tiyatro gibi sembolizm araçlarıyla ifade edilen geçmiş tecrübelerine dair temel gerçeklikleri ve kavrayışları anlamlandırma ve bunlara değer atfetme biçimi mythos i.
Linguistics
sanat işlevi poetic function i.
History
toprak genişlemesi ve sanat ve mimari zenginliği ile dikkat çeken antik mısır krallığı new kingdom i.
14. yüzyıl italyan sanat ve edebiyatı akımının bir takipçisi trecentist i.
ikinci dünya savaşı sırasında naziler tarafından çalınan sanat eserlerinin toplanıp bulunması için kurulan ekip monuments men i.
14. ve 15. yy'lar arasında klasik örneklerden esinlenerek sanat ve edebiyatta yaşanan canlanma renaissance i.
Religious
sanat eserinin kilise onayından geçmesi nihil obstat i.
Philosophy
sanat felsefesi philosophy of art i.
Geography
eskiden bir gecekondu bölgesi olup şimdilerde viktorya mimarisi ve gelişen sanat topluluğu ile dikkat çeken bir toronto semti cabbagetown i.
venedik'te bir sanat galerisi accademia i.
iskoçya'nın glasgow şehrinde bir sanat galerisi burrell collection i.
Military
sanat testi trade test i.
Art
(sanat eserinin) çoklu kopyasını yapmak edition f.
görsel bir sanat eserinin dramatik ve grafik tasviri ekphrasis i.
görsel bir sanat eserinin dramatik ve grafik tasviri ecphrasis i.
venedik'te bir sanat galerisi accademia i.
sergi veya koleksiyondaki sanat eserlerini içeren açıklayıcı katalog catalogue raisonné i.
sanat eserinde boya yüzeyinin veya resmin altındaki çizim reflectogram i.
sanat eserinde boya yüzeyinin veya resmin altındaki çizim reflectograph i.
sanat eserinde kızılötesi ışık kullanılarak boyalı yüzeyin altındaki çizimlerin görüldüğü tahribatsız bir teknik reflectography i.
londra'da yer alan, ingiliz tarihinin seçkin şahsiyetlerinin portrelerini ve fotoğraflarını içeren bir sanat galerisi national portrait gallery i.
isa mesih'in doğuşu ya da bebekliğini temsil eden sanat eseri nativity i.
gece sahnesini tasvir eden sanat eseri veya tablo nightpiece i.
gece sahnesini tasvir eden sanat eseri veya tablo nightscape i.
sanat içermeyen şey nonart i.
geleneksel sanat fikirlerine uymayan şey nonart i.
aziz luke kardeşliği adındaki alman sanat derneğinin üyesi olan kimse nazarene i.
klasik sanat, edebiyat ve müziğin evrensel olarak geçerli olan karakteristik ve ilkelerine bağlılık neoclassicism i.
batı avrupa ve abd’de bir dönem popüler olan, kabaca çizilmiş gösterişli resimlerin ağırlıkta olduğu bir sanat akımı neoexpressionism i.
batı avrupa ve abd’de bir dönem popüler olan, kabaca çizilmiş gösterişli resimlerin ağırlıkta olduğu bir sanat akımı neo-expressionism i.
heykel ve putlarda tanrının yaşadığı izlenimi yaratan eski bir sanat türü telestics i.
(bazı sanat yüksekokullarında) üçüncü sınıf öğrencisi tertian i.
17. ve 18. yüzyıl başlarında ortaya çıkmış bir sanat ve müzik akımı the baroque i.
kuzey amerika yerlilerinin sanat eserlerinde yaygın görülen kanatlı bir kuş figürü thunderbird i.
çevresel sanat total environment i.
yoksul sanat poor art i.
bir deneyimin sanat ile betimlenmesi transcript i.
sanat eserlerinde sahtecilik trucage i.
çağdaş sanat eseri contemporary art piece i.
çağdaş soyut sanat contemporary abstract art i.
chicago sanat enstitüsü art institute of chicago i.
çağdaş sanat eseri modern art piece i.
çağdaş soyut sanat modern abstract art i.
ekstrem sanat deviant art i.
halk için sanat art for people's sake i.
halk için sanat art for business' sake i.
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı vernacular art i.
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı outsider art i.
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı self-taught art i.
klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı naive art i.
lirik sanat lyric art i.
modern soyut sanat modern abstract art i.
modern soyut sanat contemporary abstract art i.
plastik sanat plastic arts i.
sanat ve devlet art and state i.
sanat eleştirmenliği art criticism i.
sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran sanat akımı minimalism i.
sanat ve teknoloji art and technology i.
sanat ve din art and religion i.
sanat yönetmeni art director i.
sanat ve devrimler art and revolutions i.
sanat ve çocuklar arts and children i.
sanat eseri artistic production i.
sanat eserleri art objects i.
sanat bölümü art department i.
sanat ve sinema art and motion pictures i.
sanat ve mitoloji art and mythology i.
sanat öğrencileri art students i.
sanat direktörü director of art i.
sanat ve müzik art and music i.
sanat öğretmeni art teacher i.
sanat çalışması artwork i.
sanat eleştirmeni art critic i.
sanat ve hukuk art and law i.
sanat simsarı art dealer i.
sanat için sanat ars gratia artis i.
sanat müzeleri art museums i.
sanat ve fotoğrafçılık art and photography i.
sanat eseri art object i.
sanat için sanat art for art's sake i.
sanat eserleri analizi analysis of art work i.
sanat okulları art schools i.
sanat sergisi art exhibition i.
sanat müzesi art museum i.
sanat ve tarih art and history i.
sanat danışmanı artistic consultant i.
sanat teknik müdürü artistic technical director i.
sanat yönetmeni artistic director i.
sanat kurulu artistic board i.
sanat ve edebiyat art and literature i.
sanat müzayedesi art auction i.
sanat ve elektronik art and electronics i.
sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran sanat akımı abc art i.
resim sanatında düzensiz biçimli renk lekeleri ve damlalarının kullanılmasını temel alan sanat biçimi tachism i.
resim sanatında düzensiz biçimli renk lekeleri ve damlalarının kullanılmasını temel alan sanat biçimi tachisme i.
sanat okulu art school i.
sanat müzayedeleri art auctions i.
sanat ve el sanatları akımı arts and crafts movement i.
sanat eserleri artistry i.
sanat öğrencisi art student i.
sanat ve ahlak arts and morals i.
sanat ve bilim art and science i.
sanat ve toplum art and society i.
soyut sanat abstract art i.
üç boyutlu sanat 3-dimensional art i.
yalancı sanat pseudoart i.
(sanat alanında) popüler olmayan ama önemli başarı succès d'estime i.
(sanat eserinin) orijinalliğini belirleyen kimse appraiser i.
(sanat eserinin) orijinal olduğunu garanti eden kimse appraiser i.
(sanat eserinin) orijinalliğini belirleyen kimse authenticator i.
(sanat eserinin) orijinal olduğunu garanti eden kimse authenticator i.
sanat koleksiyonu art collection i.
sanat editörü art editor i.
sanat tarzı art form i.
sanat akımı artistic movement i.
sanat okulu art school i.
1960'ların sonlarında italya'da ortaya çıkan bir minimalist sanat akımı arte povera i.
sanat akımı artistic movement i.
sanat tarzı idiom i.
fahri sanat doktorası doctor of arts i.
çeşitli nesnelerin birleştirilmesiyle oluşan üç boyutlu sanat eseri assemblage i.
çeşitli nesneleri birleştirerek üç boyutlu sanat eseri oluşturan sanatçı assemblagist i.
sanat eserinin baskın tonu atmosphere i.
taş, toprak, kum gibi doğal malzemelerle yapılan sanat earth art i.
taş, toprak, kum gibi doğal malzemelerle oluşturulan sanat eserleri earthwork i.
taş, toprak, kum gibi doğal malzemelerle oluşturulan sanat eserleri earthworks i.
floransa'da daha çok italyan rönesans tablolarının sergilendiği bir sanat galerisi uffizi i.
17. ve 19. yy. arasında gelişmiş, günlük hayatı yansıtan tablolar ile ön plana çıkan japon sanat akımı ukiyo-e i.
sanat eserinde unsurların tek bir tasarım veya amaca göre düzenlenmesi unity i.
sanat eserinin grafik tasarımına ilişkin taslak şema keyline i.
ev yaşamının sefil ve alçak yönlerini yansıtan, 1950'lerde doğmuş olan realist sanat ekolünden oyun veya tablo kitchen sink i.
dram ve resimde ev yaşamının sefil ve alçak yönlerini yansıtan realist bir sanat ekolü kitchen sink i.