çift - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

çiftBedeutungen von dem Begriff "çift" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 40 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
çift pair n.
çift couple n.
çift double n.
çift double adj.
General
çift couple n.
çift duple n.
çift brace n.
çift duet n.
çift duo n.
çift dyad n.
çift duad n.
çift twin n.
çift team n.
çift yoke n.
çift pair n.
çift twosome adj.
çift couple of adj.
çift duplicate adj.
çift pair of adj.
çift geminate adj.
çift even adj.
çift conjugate adj.
çift geminous adj.
çift binary adj.
çift couples of adj.
çift double adj.
çift dual adj.
çift duplex adj.
çift di pref.
çift bi- pref.
çift twi- pref.
çift ambi pref.
çift amphi pref.
çift dipl pref.
çift diplo pref.
Computer
çift duplex
Medical
çift diploid
çift dipole
çift duplex
Statistics
çift dual

Bedeutungen, die der Begriff "çift" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
(sayı) çift even adj.
General
bir çift ayakkabı almak buy a pair of shoes v.
bir çift ayakkabı satın almak buy a pair of shoes v.
çift aralıkla yazmak double space v.
çift aralıkla yazmak double-space v.
çift aralıkla yazmak (daktiloda/bilgisayarda) double-space v.
çift çift düzenlemek pair v.
çift debriyaj yapmak double-clutch v.
çift dikiş yapmak repeat a year v.
çift görmek see double v.
çift hale getirmek geminate v.
çift kopya çoğaltmak duplicate v.
çift koşmak harness to the plough v.
çift nüsha olarak hazırlamak indent v.
çift olmak pair (off/up) v.
çift olmak become a pair v.
çift olmak partner off with v.
çift olmak pair v.
çift oluşturmak pair up v.
çift oluşturmak partner off with v.
çift sıra olmak make double line v.
çift sürmek plough v.
çift sürmek plow v.
çift yapmak geminate v.
çift yapmak duplicate v.
çok güzel bir çift olmak make such a beautiful couple v.
iki çift laf etmek have an idle chit-chat v.
iki çift laf etmek have a word or two v.
tekrar çift olmak recouple v.
ağzı dar, çift kulplu yuvarlak şişe (eski roma'da) ampulla n.
binlerce çift ayakkabı thousands of pairs of shoes n.
bir çift a pair n.
bir çift ağır/büyük ayakkabı a pair of heavy shoes n.
bir çift arasındaki mükemmel uyum perfect match n.
bir çift ayakkabı a pair of shoes n.
bir çift çorap a pair of socks n.
bir çift çöz a couple of words n.
bir çift eldiven a pair of gloves n.
bir çift geyik boynuzu rack n.
bir çift gözlük a pair of glasses n.
bir çift laf a couple of words n.
bir çift yeni ayakkabı a pair of new shoes n.
bir çift zar a pair of dice n.
bir direğin ucuna uzun bir iple bağlı olan bir top ile oynanan çift kişilik bir oyun tetherball n.
birbirine bağlı yaşlı evli çift darby and joan n.
birbirini tamamlayan ya da birbirine uyan bir çift şeyden her biri companion n.
birbirleri için yaratılmış çift natural and compatible mates n.
birbirleri için yaratılmış çift soul mates n.
boyundurukla bağlanmış bir çift hayvan yoke of n.
camlı ve çift kanatlı kapının kanatları french doors n.
çift anlam equivoque n.
çift anlam equivoke n.
çift anlamlılık doubleness n.
çift anlamlılık double-entendre n.
çift ateşleme double ignition n.
çift başlı yılan two headed snake n.
çift cam double-glass n.
çift cam double-glazing n.
çift camlı pencere double-glazed window n.
çift cinsiyetlilik bisexuality n.
çift cinsiyetlilik androgyny n.
çift çapraz diyagonaller criss-cross diagonals n.
çift çatal double branch n.
çift çenekli bitki dicotyledon n.
çift debriyaj double-declutch n.
çift delik double holes n.
çift dikiş repeating a year at school n.
çift dikişçi repeater n.
çift direkli hollanda balıkçı gemisi dogger n.
çift dirsek double bend n.
çift döngülü öğrenme double-loop learning n.
çift eğilimlilik ambitendency n.
çift eldiven double glove n.
çift etaplı öğrenme double-loop learning n.
çift etaplı öğrenme double loop learning n.
çift etki double action n.
çift fonksiyon double function n.
çift fren duplex brake n.
çift giriş double entry n.
çift haftalar even weeks n.
çift hat double line n.
çift imza double signature n.
çift imza yetkisi dual signature authority n.
çift kabuklu yumuşakça bivalve n.
çift kabuklular bivalves n.
çift kanatlı kapı double-leaf door n.
çift kanatlı kapı double door n.
çift kanatlı sürme kapı biparting door n.
çift kanatlı uçak biplane n.
çift kapaklı güneş gözlüğü flip-up sunglasses n.
çift kapı double door n.
çift kariyerli dual career n.
çift katlı otobüs double-decker n.
çift katlı otobüs two-layered bus n.
çift katlı otobüs doubledecker n.
çift katlı otobüs double decker n.
çift katlı otobüs double decker bus n.
çift kazan double boiler n.
çift kesme double break n.
çift kişilik çarşaf double bed sheet n.
çift kişilik nevresim double duvet cover n.
çift kişilik nevresim takımı double duvet cover set n.
çift kişilik yatak french bed n.
çift kişilik yatak double bed n.
çift kodlama dual coding n.
çift koni double cone n.
çift kopya duplicate n.
çift koza doubled cocoon n.
çift kör yöntemi double blind method n.
çift kulplu ve ayaklı bir tür bardak scyphus n.
çift kutup double pole n.
çift lokomotifli katar doubleheader n.
çift meclis sistemi two-chamber system n.
çift mercek doublet n.
çift mısra couplet n.
çift motor twin engine n.
çift odaklı gözlük bifocals n.
çift odaklı gözlük camı bifocal n.
çift olma gemination n.
çift olma (durumu/hali) coupledom n.
çift opsiyon işlemi straddle n.
çift pencere double window n.
çift pilaster paired pilasters n.
çift plaka double plate n.
çift porsiyon double portion n.
çift rakam even number n.
çift sayılar even numbers n.
çift silahlar binary weapons n.
çift sütun double column n.
çift şans double chance n.
çift taban double floor n.
çift taraflı bant double-sided tape n.
çift taraflı kazanç win-win n.
çift taraflı kuşatma double envelopment n.
çift tırnaklı ayak cleft foot n.
çift tüylü yaprak bipinnate leaf n.
çift üniteli mobil/taşınabilir ev doublewide mobile home n.
çift üniteli mobil/taşınabilir ev double-wide mobile home n.
çift vuruş double tap n.
çift yapma gemination n.
çift yatak twin beds n.
çift yıldız binary star n.
çift yol double track n.
çift yönlü iletişim two-way communication n.
çift yönlü ok double headed arrow n.
çift yönlü yol dual carriageway n.
çift yönlü yol divided highway n.
çift zarla oynanan bir oyun craps n.
çift-para atma oyunu two-up n.
davalının arazisinin yarısı ile çift hayvanları dışında tüm menkullerinin davacının yedine teslimi estate by elegit n.
eşcinsel çift gay couple n.
evli çift married couple n.
f çift bemol f double flat n.
gay çift gay couple n.
genç çift young couple n.
her bir çift each pair n.
her sayfayı çift sütun olarak düzenleme two-column layout n.
herhangi bir günde nüfusun yarısına kısıtlanması şeklinde uygulanan tayınlama (trafiğe çıkışta tek/çift plaka uygulaması gibi) odd-even rationing n.
herhangi bir günde nüfusun yarısına kısıtlanması şeklinde uygulanan tayınlama (trafiğe çıkışta tek/çift plaka uygulaması gibi) even odd rationing n.
iki çift two pairs n.
iki çift laf just a couple of words n.
iki çift laf word n.
iki çift laf a few words n.
iki çift laf a word or two n.
iki çift söz a word or two n.
iki çift söz a few words n.
mutlu çift the happy couple n.
otelde çift yataklı oda double room n.
serbest bir eksenle bağlanmış çift halka swivel n.
tek çift uygulaması odd-even rationing n.
tek çift uygulaması even odd rationing n.
tek gün çift gün odd day even day n.
tek mi çift mi odd or even n.
tek mi çift mi oyunu odd or even n.
teras veya bahçeye açılan camlı ve çift kanatlı kapının kanatları french windows n.
uterusun çift oluşu dimetria n.
uygun çift matched-pair n.
uyumlu çift best match n.
uyumlu yaşlı çift darby and joan n.
uzun kuyruklu çift long tail pair n.
vücuduna sarılı çift iple dağdan inen dağcı abseiler n.
yakında evlenecek çift soon-to-wed couple n.
yalın çift lone pair n.
yaşlı çift old couple n.
yaşlı çift elderly couple n.
yatık çift motor flat-twin engine n.
yeni evli çift newly-wed couple n.
bir çift a pair of adj.
bir çift a couple adj.
bir çift one couple of adj.
bir çift a couple of adj.
çift (sayı) even adj.
çift ağızlı double-edged adj.
çift akımlı double-current adj.
çift amaçlı dual-purpose adj.
çift anlamlı double-barrelled adj.
çift anlamlı double-barreled adj.
çift aralıklı (yazı) double-spaced adj.
çift başlı janus headed adj.
çift başlı janus-headed adj.
çift başlı janusheaded adj.
çift başlı double-headed adj.
çift bıçaklı double bladed adj.
çift biçimli dimorphous adj.
çift camlı double-glazed adj.
çift cinsiyetli hermaphrodite adj.
çift cinsiyetli androgynous adj.
çift cinsiyetli bisexual adj.
çift çatılı double-roof adj.
çift çenekli dicotyledonous adj.
çift düğmeli double-breasted adj.
çift ekran double screen adj.
çift etkili double-acting adj.
çift fazlı diphase adj.
çift göğüslü double breasted adj.
çift hale gelmiş reduplicated adj.
çift haneli double-digit adj.
çift hece disyllable adj.
çift kanatlı dipterous adj.
çift kapılı two-door adj.
çift karineli double keeled adj.
çift katlı duplex adj.
çift katlı doubledeck adj.
çift katlı double-deck adj.
çift kollu double-armed adj.
çift kutuplu bipolar adj.
çift meclisli bicameral adj.
çift motorlu bimotored adj.
çift motorlu twin-engined adj.
çift namlulu double-barrelled adj.
çift namlulu double-barreled adj.
çift nesne alan ditransitive adj.
çift nesneli ditransitive adj.
çift olan conjugate adj.
çift olmayan azygous adj.
çift olmuş geminate adj.
çift öğeli tandem adj.
çift parçadan oluşan doubled adj.
çift partili bipartisan adj.
çift porsiyon double adj.
çift rakamlı double-digit adj.
çift renk two-color adj.
çift renkli bicolour adj.
çift renkli bichrome adj.
çift renkli bicolored adj.
çift renkli bicolor adj.
çift renkli bicoloured adj.
çift renkli dichromatic adj.
çift satır double spaced adj.
çift sayılı even numbered adj.
çift şekilli dimorphous adj.
çift taraflı bivious adj.
çift taraflı double edged adj.
çift taraflı reciprocal adj.
çift taraflı double-faced adj.
çift taraflı two-sided adj.
çift taraflı bipartite adj.
çift taraflı two way adj.
çift tekerlekli two-wheeled adj.
çift telli bifilar adj.
çift toynaklı (hayvan) split hoove adj.
çift tüylü bipinnate adj.
çift yataklı double-bedded adj.
çift yönlü bivium adj.
çift yönlü two-way adj.
çift yönlü bivious adj.
çift yönlü dual adj.
çift yönlü bi-directional adj.
çift yönlü bidirectional adj.
çift yönlü/cepheli double-fronted adj.
çift yüzlü two-sided adj.
çift yüzlü double-faced adj.
çift,iki two adj.
iki çift quad adj.
iki çift two pairs adj.
iki yönlü/çift yönlü twofold adj.
tek veya çift single or dual adj.
yarı çift yönlü half duplex adj.
çift boyutlu olarak bidimensionally adv.
çift cinsiyetli olarak bisexually adv.
çift çift doubly adv.
çift çift in pairs adv.
çift eksenli olarak biaxially adv.
çift kulaklı olarak dichotically adv.
çift nüsha halinde in duplicate adv.
çift olarak conjugately adv.
çift olarak in pairs adv.
çift taraflı olarak bipartitely adv.
çift telli olarak bifilarly adv.
çift tüylü olarak bipinnately adv.
çift yönlü olarak dually adv.
çift yönlü olarak bidirectionally adv.
Colloquial
çift gelir/kazanç double-dipping
çocuksuz çift dual income no kids (dink)
mutsuz çift unhappy couple
şanslı bir çift a lucky couple
Idioms
birisiyle iki çift laf edememek hardly exchange more than two words with someone
birisiyle iki çift laf edememek not exchange more than two words with someone
birisiyle iki çift laf edememek exchange no more than two words with someone
birisiyle iki çift laf edememek scarcely exchange more than two words with someone
birisiyle iki çift laf edememek say hardly anything to someone
bitirici (çift) vuruş old one-two
çok uzun yıllar evliliğini sürdüren yaşlı çift darby and joan
güvenilir bir çift el a safe pair of hands
iki çift laf edememek not exchange more than some number of words with someone
iki çift laf edememek exchange no more than some number of words with someone
iki çift laf edememek say hardly anything to someone
iki çift laf edememek scarcely exchange more than some number of words with someone
iki çift laf edememek hardly exchange more than some number of words with someone
iki çift laflamak have a quick word with
mükemmel çift a marriage made in heaven
mükemmel çift a match made in heaven
örnek çift a marriage made in heaven
örnek çift a match made in heaven
uygun bir çift olmak make a match of it
Speaking
biriyle bir çift laf edememek didn't exchange more than three words with someone
biriyle iki çift laf edememek didn't exchange more than three words with someone
bugünlerde böyle mutlu bir çift görmek çok zor it's rare to see such a happy couple nowadays
çift vardiya yazmışlar yine they have me on a double shift again
daha yaşlı bir çift bekliyordum i was expecting an older couple
iki çift lafı zor ettik we barely spoke
tek mi çift mi? odd or even?
Slang
3 kişilik çift thrupple
ancak çift kese kağıdıyla seks yapilabilecek güzellikte olan aşırı çirkin kadın double bagger (vulgar)
çift prezervatif kullanma double bagging
çift prezervatif takma double bagging
Trade/Economic
altın ve gümüş çift madene dayalı para sistemi bimetalism system
aynı anda çift taraflı mağlubiyet almak whipsawing
çift amaçlı dual purpose
çift değişkenli opsiyonlar binary options
çift dip double bottom
çift dipli durgunluk double dip recession
çift dipli gerileme double dip recession
çift dipli resesyon double dip recession
çift faktörlü ticaret hadleri double factoral terms of trade
çift fatura double billing
çift fiyat double price
çift gelir double income
çift gelir dual income
çift gelirli aile dual-income family
çift giriş double entry
çift girişimciler copreneurs
çift girişli defter tutma double-entry bookkeeping
çift girişli defter tutma double entry bookkeeping
çift girişli muhasebe sistemi double-entry bookkeeping
çift hesap sistemi double account system
çift ikramiyeli işlem put and call
çift ikramiyeli işlem straddle
çift kapasite double capacity
çift katlı otobüs doubledecker
çift kayıt double entry
çift kayıt sistemi double entry
çift kayıtlı defter tutma double entry bookkeeping
çift kayıtlı muhasebe sistemi double-entry bookkeeping
çift kolon double columns
çift kolonlu gümrük tarifesi double column tariff
çift kopyalı satış faturası duplicate sales invoice
çift maden esası bimetalism
çift maden para standardı bimetallism
çift maden sistemi bimetalism
çift maden usulü bimetallism
çift madenli para sistemi bimetalism system
çift makbuz duplicate receipt
çift metal standartlı ülke bimetal standard country
çift modlu bimodal
çift muhayyer işlem option to double
çift navlun double freight
çift olarak in duplicate
çift opsiyon işlem straddle
çift opsiyon satışı sell at an option
çift örnekleme double sampling
çift rakam even number
çift sayı even number
çift sütun double columns
çift taraflı işlem straddle
çift taraflı tekel bilateral monopoly
çift taraflılık ilkesi dual aspect principle
çift tepe double top
çift vardiya double shift
çift vergilendirme anlaşması double taxation agreement
çift yanlı işleme double entry bookkeeping
çift yanlı kayıt yöntemi double entry bookkeeping
çift yönlü opsıyon double option
fazla mesai yaparak çift maaş almak be on the double time
muhasebede çift yanlılık kavramı dualism concept
parası çift madene dayalı ülke bimetal standard country
Law
çift bozan farm breaker's tax
çift taraflı bilateral
evli bir çift gibi birlikte yaşama cohabitation
Politics
çift başlı yürütme dual executive
çift bölgeli bizonal
çift döngüde öğrenme double loop learning
çift girişli vize double entry visa
çift girişli vize dual entry visa
çift kutuplaşma bipolarization
çift kutuplaşma bipolarisation
çift meclis sistemi bicameral system
çift meclisli parlamento bicameral legislature
çift meclislilik bicameralism
çift parti sistemi two party system
çift taraflı ajan double agent
çift taraflı ajan double secret agent
çift taraflı gözetim bilateral surveillance
çift taraflı kontrol rejimi double checking regime
Tourism
bir çift kişilik yataklı oda double room
çift kişilik oda double room
çift kişilik odada tek konaklama için müşteri tarafından yapılan ek ödeme single supplement
çift kişilik tarife double acupation rates
çift kişilik yatak double bed
çift kişilik yataklı oda double double
çift kişilik yataklı oda double room
çift yataklı oda twin-bedded room
çift yataklı oda twin room
Technical
ayarlanabilir çift çatal ve diş açılmış gövde ölçüleri adjustable double fork and threaded shank dimensions
bir çift eşleşmiş kontak a pair of mated contacts
bitişik çift öğe double framing
büyük deney yüzey alanlı düz deney parçalarında aynı eksenli çift halka deneyi coaxial double ring test on flat specimens with large test surface areas
camda çift kırılma double refraction in glass
camda çift kırılma birefringence in glass
çift açma tırnağı double open quote
çift ağızlı double-edged
çift ağızlı double-ended
çift ağızlı anahtar double-ended spanner
çift ağızlı balta double-axe
çift ağızlı çekiç double face hammer
çift ağızlı düz anahtar double-ended flat spanner
çift ağızlı eğe double cut tile
çift ağızlı matkap double chamfered drill
çift ağızlı somun anahtarı open-end spanner
çift ağızlı somun anahtarı fork spanner
çift akımlı jeneratör double current generator
çift akımlı türbin double-flow turbine
çift akışlı alçak basınç türbini double-flow low pressure section
çift akışlı kızdırıcı double-flow superheater
çift akışlı kondenser double-flow condenser
çift akışlı suverme double cascade quench
çift akışlı türbin double-flow turbine
çift akıtma double draining
çift akma sınırı double yield point
çift akortlu double tuned
çift akortlu detektör double tuned detector
çift akortlu devre double tuned circuit
çift akortlu kuvvetlendirici double tuned amplifier
çift alıcı dual receiver
çift alış double reception
çift altçizgi double underline
çift altıgen bi-hexagonal
çift altıgen başlı double hexagon head
çift amaçlı dual purpose
çift anotlu tüp binode
çift aralık bırakma double spacing
çift aralıklı double spaced
çift arayüzlü double-interface
çift arayüzlü dual-interface
çift arıtma double refining
çift armatür double armature
çift aşamalı double-stage
çift ateşleme double ignition
çift atmalı anahtar double-throw switch
çift azaltmalı dişli double reduction gear
çift bağ double bond
çift bakışımlı bisymmetrical
çift bakışımlılık bisymmetry
çift bant double side-band
çift bant işareti double tape mark
çift basınç kontrolü dual pressure control
çift basınçlı kazan dual pressure boiler
çift başlı çivi double-headed nail
çift başlı döküm bağlama tertibatı double stud fittings assembly
çift başlı ok two-headed arrow
çift başlıklı flüoresan lamba double-capped fluorescent lamp
çift bazlı jonksiyon transistörü double-base junction transistor
çift beslemeli double-fed
çift beta çözünmesi double beta decay
çift bıçaklı saban lister
çift bileşenli gereç two-component material
çift bileşenli makine double compound engine
çift bilezikli basınç yatağı double-collar thrust bearing
çift blezikli taşıyıcı yatak double-collar thrust bearing
çift bobinli hoparlör double-coil loudspeaker
çift boğazlı karbüratör dual carburetor
çift bombeli oto camı compound curvature
çift boru başlı ekleme parçaları double-socket fittings
çift borulu ısı eşanjörü double pipe heat exchanger
çift borulu kondenser double pipe condenser
çift boşluklu kalıp double cavity mould
çift boşluklu kalıp süreci double cavity mould process
çift bölme double partition
çift burma deneyi double torsion test
çift burma yöntemi double torsion technique
çift bükülü biflex
çift bükümlü kablo duplex cable
çift bükümlü kablo twisted-pair wire
çift cam double-glazing
çift cam double glazing
çift cam takmak double-glaze
çift cam uygulaması secondary glazing
çift camlı double-glazed
çift camlı pencere double glazed window
çift cer menotu double pull rod