press - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

press

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "press" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 75 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
press v. basmak
press v. bastırmak
press v. baskı yapmak
press n. basın
press n. baskı
press n. pres
General
press v. sıkıştırmak
press v. suyunu çıkarmak
press v. topluca ilerlemek
press v. dayanmak
press v. tazyik etmek
press v. sıkıştırarak itmek
press v. baskı yapmak
press v. zorla almak (askere)
press v. prese etmek
press v. preslemek (çelik/cam/tuğla vb'ni)
press v. preslemek
press v. ezmek
press v. zorlamak
press v. sıkmak (limon)
press v. preste sıkıştırmak
press v. çabuklaştırmak
press v. sıkmak
press v. hızlandırmak
press v. ütülemek
press v. sıkıp suyunu çıkarmak
press v. bastırmak
press n. yüklük (elbise/çamaşır için)
press n. basın mensupları
press n. sıkacak
press n. dolap (elbise/çamaşır için)
press n. kalabalık
press n. baskı makinesi
press n. yayınevi
press n. izdiham
press n. mengene
press n. acele
press n. sıkışma
press n. yığışma
press n. medya
press n. ütü (giyside)
press n. matbaa
press n. pres ütü
press n. sıkışıklık
press n. basın
press n. basın yayın
press n. yazılı basın
press n. basımevi
press n. ütü
press n. pres
press n. cendere
Trade/Economic
press baskı
press basımevi
press sıkıştırma
Media
press basın yayın
press matbuat
press basın
press matbaa
press basımevi
Technical
press pres
press basım
press bastırmak
press sıkmak
press ütülemek
press pres tezgahı
Computer
press bas
Mechanic
press cendere
press presle basma
Automotive
press kalıp
press mengene
press preslemek
Sport
press baskı
Basketball
press yoğun savunma
press yakın savunma yapmak
Printery
press matbaa makinesi

Bedeutungen, die der Begriff "press" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
press into v. zorlamak (işe vb)
press for v. baskı yapmak
hold a press conference v. basın toplantısı düzenlemek
press down v. aşağı bastırmak
press somebody close v. baskı altında tutmak
press in upon v. sınırını zorlamak
press home v. saldırmak
go to press v. baskıya girmek
press someone's hand v. birinin elini sıkmak
press something into service v. bir şeyi hizmete sokmak
press against v. yüklenmek
press in upon v. sınırına dayanmak
press one's luck v. şansına fazla güvenmek
press someone to v. birine bir şey yapması için baskı yapmak
press for v. sıkıştırmak
press a charge v. dava açmak
press one's advantage v. avantajından mümkün mertebe yararlanmak
press for v. için baskı yapmak
infiltrate the press v. basına sızmak
press on v. devam etmek
press on v. üşüşmek
press somebody close v. sıkıştırmak
press someone for something v. ısrarla birinden bir şey istemek
press for v. ısrarla istemek
press someone into service v. birini seferber etmek
go to press v. gazete vb baskıya girmek
press someone to v. birinin bir şey yapması için ısrar etmek
press something upon someone v. birine bir şeyi ısrarla vermeye çalışmak
press home v. iddia etmek
press the starter v. marşa basmak
press someone for something v. bir şey için birini sıkıştırmak
press into thin sheets v. ince kağıtlara basmak
press into v. zorlamak
press one's luck v. şansını zorlamak
press home v. ileri sürmek
press forward v. hızla ilerlemek
press someone into service v. birini işe koşmak
press something on someone v. birine bir şeyi ısrarla kabul ettirmeye çalışmak
press money into someone's hand v. birinin eline para sıkıştırmak
have a broad repercussion in press v. basında geniş yankı bulmak
make a statement to the press v. basına demeç vermek
hold a press conference v. basın toplantısı yapmak
make a statement to the press v. basına açıklama yapmak
make a statement to the press v. basın açıklaması yapmak
issue a statement to the press v. basına açıklama yapmak
make a press statement v. basına açıklama yapmak
be reflected in the press v. basına yansımak
press a sensitive spot v. can damarına basmak
press hands with v. tokalaşmak
issue a press statement v. basın açıklaması yapmak
press the doorbell v. kapı ziline basmak
press the bell v. zile basmak
press the doorbell v. zile basmak
(one's shoes) press against one's feet v. ayağını sıkmak
(one's shoes) press against one's feet v. ayakkabı ayağını vurmak
press a kiss v. öpücük kondurmak
press the button v. butona basmak
press the button v. düğmeye basmak
make a press release v. basına açıklama yapmak
press-gang somebody into doing something v. zorlamak
press on v. presle basarak geçirmek
be leaked to the press v. basına sızdırılmak
leak to the press v. basına sızdırmak
disclose to the press v. basına servis etmek
leak to the press v. basına servis etmek
have press coverage v. medyada yer almak
appear on press v. medyada yer almak
have wide press coverage v. medyada geniş yer bulmak
have wide press coverage v. basında geniş yer bulmak
press upon someone v. birisine baskı yapmak
press on someone v. birisine baskı yapmak
press hands with v. el sıkışmak
press play v. oynat tuşuna basmak
(one's name) appear in the press v. adı basında yer almak
police and the press n. polis ve basın
permanent press n. ütü istemez
press gallery n. basın locası
the tabloid press n. boyalı basın
press corps n. gazeteciler
press cloth n. ütü bezi
the press n. matbuat
partisan press n. yandaş medya
press member n. basın mensubu
press conference n. basın toplantısı
press world n. basın dünyası
press campaign n. basın kampanyası
press law n. basın hukuku
press coverage n. basında ayrılan yer
government and press n. devlet ve basın
press box n. basın mensuplarına ayrılan yer
the press n. basın
press agent n. basın danışmanı
freedom of press n. basın özgürlüğü
the press n. baskı
press stud n. çıtçıt
press agent n. basın sözcüsü
fruit press n. meyve sıkacağı
press pot n. kahve demleme aparatı
liberty of the press n. basın ve yayın özgürlüğü
press association n. basın kurumu
french press n. kahve demleme aparatı
corrector of the press n. düzeltmen
press association n. basın birliği
freedom of the press n. basın özgürlüğü
press release n. basın bildirisi
hat press n. şapka kalıbı
general staff press release n. genelkurmay basın açıklaması
speech on press n. basında söylev
tabloid press n. magazin
world press n. dünya basını
press room n. basın odası
disasters in the press n. basında afetler
ethnic press n. etnik basın
foreign press n. yabancı basın
local press n. yerel basın
national press n. ulusal basın
national press n. yerli basın
press and public relations n. basın ve halkla ilişkiler
vanity press n. yazarın bütün masrafları karşılaması şartıyla kitabı yayınlayan yayınevi
press release n. basın duyurusu
press interest n. medyanın ilgisi
press interest n. basının ilgisi
printed press n. yazılı basın
press organ n. basın organı
digital press n. dijital basın
yellow press n. magazin basını
yellow press n. boyalı basın
international press n. uluslararası basın
freedom of press and expression n. basın ve ifade özgürlüğü
clothes press n. çamaşır dolabı
clothes press n. elbise dolabı
responsibility of press n. basının sorumluluğu
responsibility of press n. basının mesuliyeti
hot-press n. sıcak pres
linen-press n. çamaşır dolabı
press-up n. şınav
press-stud n. çıtçıt
non-turkish press n. türkçe dışı basın
press clipping n. kupür
press cutting n. kupür
press clipping n. gazete kupürü
press release n. basın bülteni
press bulletin n. basın bülteni
a full-court press n. büyük uğraş
press tour n. basın gezisi
press organs n. basın organları
press association (pa) n. basın birliği
press clippings n. gazete küpürleri
press invitation n. basın daveti
press card n. basın kartı
press credential n. basın kartı
free press n. özgür basın
press corrector n. musahhih
press office n. basın bürosu
coffee press n. kahve demleme aparatı
press kit n. basın kiti
press statement n. basın bülteni
press language n. basın dili
popular press n. popüler basın
off the press adj. baskıdan çıkmış
closed to the press adj. basına kapalı
in the press adv. baskıda
in the press adv. basılmakta
Phrasals
press ahead bir görevi veya işi kararlı bir şekilde sürdürmek
press something into something (sakız vb gibi) sertçe bastırmak
press something in (sakız vb gibi) sertçe bastırmak
press something on (yapışması için) bir şeyin üstüne bastırmak
press something onto something (yapışması için) bir şeyin üstüne bastırmak
press something down bir şeye bastırmak
press down on (düğmeye vb) basmak
press down on basmak
press down on bastırmak
press something out of something bir şeyden basarak/baskı uygulayarak bir şey çıkarmak
press something out bir şeyden basarak/baskı uygulayarak bir şey çıkarmak
press ahead/on with kararlılıkla sürdürmek
Phrases
in press baskıda
in press basılmakta
ladies and gentlemen of the press değerli bay ve bayan basın üyeleri
Colloquial
press someone's buttons damarına basmak
get a lot of press lately son zamanlarda basında sıkça yer almak
Idioms
press someone to the wall birini köşeye sıkıştırmak
press one's luck şansını zorlamak
go to press (gazete/kitap vb) baskıya girmek
press the panic button paçası tutuşmak
press the right button gerekli adımı atmak
press the right button doğru adımları atmak
press the right button gerekli şeyleri yapmak
press the right button doğru adımı atmak
a full-court press büyük bir gayret
a full-court press büyük bir çaba
a full-court press büyük gayret
a full-court press büyük çaba
hot off the press yeni basılmış/çıkmış kitap/yayın
hot off the press matbaadan yeni çıkmış
hot off the press henüz basılmış
press the right buttons doğru adımı atmak
press the right button doğru olanı yapmak
press the right buttons doğru olanı yapmak
press the panic button paniğe kapılmak
press the issue (bir sorunu çözmede) ısrarcı olmak
press the issue (bir sorunun) üstüne gitmek
press charges against someone aleyhinde dava açmak
press charges against someone hakkında şikayetçi olmak
go to press with something bir şeyi baskıya/basına vermek
press the panic button eteği tutuşmak
press the panic button etekleri tutuşmak
be in press (kitap vb) baskıda olmak
get a bad press medya tarafından eleştirilmek
Speaking
don't press your luck şansını fazla zorlama
dear press members değerli basın mensupları
distinguished members of the press değerli basın mensupları
for english press nine ingilizce için 9'a basın
for english press 9 ingilizce için 9'a basınız
for english press nine ingilizce için 9'a basınız
for english press nine ingilizce için 9'u tuşlayın
for english press 9 ingilizce için 9'a basın
for english press 9 ingilizce için 9'u tuşlayın
Slang
press flesh tokalaşmak
press the flesh el sıkışmak
press the flesh tokalaşmak
press flesh el sıkışmak
Trade/Economic
press meeting basın toplantısı
press release basın bülteni
press conference basın toplantısı
press agent basın danışmanı
noted press banknot basımı
business press ticari yayın organı
press counsellor basın müşaviri
joint press meeting ortak basın toplantısı
financial press iş ve ticaret basını
financial press ticaret basını
financial press ekonomi basını
press launch of the project projenin basın lansmanı
press&public relations specialist basın ve halkla ilişkiler uzmanı
Law
press code basın ahlak yasası
crime and the press suç ve basın
freedom of the press basın hürriyeti
freedom of press basın hürriyeti
press law basın kanunu
liberty of press basın özgürlüğü
press charges against şikayetçi olmak
laws governing the press matbuat hukuku
laws governing the press basın hukuku
press charges against someone birinden davacı olmak
Politics
press statement basın açıklaması
press release basın açıklaması
press conference basın konferansı
government and the press hükümet ve basın
press secretary basın sözcüsü
joint press declaration ortak basın açıklaması
joint press statement ortak basın açıklaması
joint press conference ortak basın toplantısı
press adviser basın müşaviri
press conference basın toplantısı
online press accreditation basın akreditasyon/ online basın akreditasyonu
press briefing basın açıklaması
press release basın bülteni
press schedule basın takvimi
armistice press mütareke basını
Institutes
general directorate of press and information basın ve enformasyon genel müdürlüğü
directorate general of press and information basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğü
prime ministry directorate general of press and information basın-yayın enformasyon genel müdürlüğü
united press international uluslararası basın birliği
office of press counsellor basın müşavirliği
office of senior press counsellor of the presidency cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanlığı
directorate general of press and information (dgp) basın-yayın ve enformasyon genel müdürlüğü
office of press and public relations basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
bureau of press and public relations basın ve halkla ilişkiler bürosu
press and public relations unit basın ve halkla ilişkiler birimi
office of press and public relations counsellor basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
office of the press and public relations counsellor basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
coordination office of press, public relations and promotion basın, halkla ilişkiler ve tanıtım koordinatörlüğü
Media
press agency basın ajansı
press agency haber ajansı
local press yerel basın
mainstream press yaygın basın
press junket sınırlı sayıda uluslararası gazetecinin katıldığı basın toplantısı
press follow up medya takibi
press review basın özeti
press announcement basın duyurusu
issue a press release basın açıklaması yayınlamak
press consultant basın danışmanı
freedom of the press basın özgürlüğü
press photographer basın fotoğrafçısı
press and propaganda basın ve propaganda
press law basın hukuku
press monopolies basın tekeli
press and politics basın ve politika
press releases basın bültenleri
press releases basın bildirileri
tabloid press magazin basın
tabloid press magazin basını
press announcement basın ilanı
press release basın ilanı
press and broadcast media yazılı ve görsel yayın araçları
freedom of the press basın hürriyeti
freedom of the press basın serbestisi
press-card basın kartı
press offences basın suçları
press-association basın birliği
press council basın konseyi
press conference basın toplantısı
press release basın bildirisi
press run gazete baskı süresi
press run gazeteyi yayına hazırlama süresi
press club basın yayın kulübü
press club basın kulübü
leftist press solcu basın
leftist press sol basın
international press institute uluslararası basın enstitüsü
directorate general of press and information basın yayın enformasyon genel müdürlüğü
the news in the press basında çıkan haberler
press team basın ekibi
gutter press sansasyonel basın
gutter press sansasyonel habercilik
gutter press sansasyonel medyacılık
gutter press sansasyonel medya
press agentry basın danışmanlığı
press agentry basın ajanlığı
press agentry basın sözcülüğü
associated press abd haber ajansı
bad press basında çıkan kötü haber
bad press kötü basın
bad press eleştiri
stop press baskıya son dakikada/anda yetiştirilen haber
national press agency ulusal basın ajansı
press pool haber havuzu
Technical
intermitting press and pull press basınçlı ve aktarma kaplı pres
monster press canavar pres
press fitting baskı bağlantı parçası
press drift pres takozu
arbor press mekanik pres
oil press sensor kit yağ basınç göstergesi kiti
toggle press mafsallı baskı
fuel press regulator yakıt basınç göstergesi
eccentric press eksantrik pres
grease press yağ presi
lever press kollu pres
screw press vidalı pres
curling press kenar kıvırma presi
punch press metal kesmek
interim. press. plate ara basınç plakası
ironing press ütü presi
press nut baskı somunu
rotary press rotatif makinesi
clothes press çamaşır dolabı
rotary press oluklu pres
cotton press pamuk presi
rivet press perçin pres
rolling press merdane
drill press matkap tezgahı
additional press son pres
press tool baskı aleti
oil press gauge kit yağ manometresi kiti
rotary press dönerbasar
punch press şekil vermek veya damgalamak için kalıp takılmış bir pres
lustring press parlatma presi
extrusion press darçıkarır
screw press vidalı cendere
rotary press rotatif
steam press buharlı ütü
printing press baskı makinesi
press printed matbu baskı
press screw baskı vidası
ironing press ütüleme presi
molding press kalıp presi
hydraulic press idrolik cendere
friction press friksiyon pres
draw press çekme presi
pulp press küspe presi
additional press ikinci pres
eccentric press salgılı pres
pulp press water küspe pres suyu
membrane press glue membran pres yapıştırıcı
beam bending press putrel bükme presi
bending press bükme presi
bending press çaka
riveting press perçinleme makinesi
riveting press perçin presi
corrugated press oluklu saç presi
cutting press machine kesme presi
extrusion press ekstrüzyon presi
flanging press kenar kıvırma presi
fly press kollu pres
fly press savurma kollu pres
fly press vida presi
press work pres işi
dry press kuru kalıplama
drawing press çekme presi
drawing press kalıplama presi
welding press kaynak presi
filter press presli filtre
quenching press suverme presi
filter press süzme cenderesi
forging press dövme presi
dry-press kuru kalıplama
deep-pull press derin çekme presleri
folding-press katlama presi
dry-press process kuru kalıplama yöntemi
sito-press pres payı
power-press güç ile çalışan pres
hand press kollu pres
hand press el sıkıştırıcısı
hydraulic press su cenderesi
hot press sıcak pres
bending press abkant presler
printing press matbaa
pneumatic press pnömatik presler
printing press matbaa makinesi
rotary press silindirli pres
mechanical press mekanik presler
cylinder press silindirli pres
steam press buharlı pres
clothes press elbise dolabı
multislide press çok kızaklı pres
mechanical press mekanik pres
transfer press transfer presi
moulding press kalıplama presi
rolling press hadde tezgahı
rolling press ütü makinesi
rolling press silindirli pres
pneumatic press havalı pres
hydraulic rubber molding press hidrolik kauçuk/lastik kalıp pres (makinesi)
press in presle geçirmek
press out presle basarak çıkarmak
press fit presle geçme
press cloth pres bezi
press forming presle biçimlendirme
press forging preste dövme
press mould baskı kalıbı
punch press zımba pres
press fit presli geçirme
punch press delme presi
sugar cube press şeker küpü presi
hydraulic workshop press hidrolik atölye presi
bushing press bench burç çakma makinesi
press tool pres takımı
open front press önü açık pres
press tools pres takımları
press brake cnc kontrollü sac metal büküm makinesi
press brake abkant
press machine pres tezgahı
machine press pres tezgahı
hydraulic forging press hidrolik dövme tezgahı
heated press joining ısıtılmış basma bağlaması
mechanical press mekanik basgaç
moulding press kalıplama basgacı
extra large press tv ekran presi
arbor press şaft presi
cold extrusion press soğuk sıkma aygıtı
cold impact extrusion press soğuk çarpmalı sıkma presi
rail straightening press ray doğrultma basgacı
extrusion press sıkma tezgahı
cold-press molding soğuk preste kalıplama
press quenching boyuttutarda suverme
gad press baskı presi
rubber press kauçuk presi
rubber press kauçuk basgacı
horn press boynuz baskaç
gag press baskı basgacı
press-and-blow process bas-üfle süreci
extra large press büyük pres
quenching press suverme basgacı
press fit baskılı geçirme
drawing press çekme baskacı
hot press forging sıcak basmalı dövme
compacting press sıkılama presi
compacting press sıkılama basgacı
press forging basgaçta dövme
press frame basgaç çerçevesi
blacksmith's press demirci kıskacı
toggle press çift kuvvetli basgaç
cogging press çekiçleme presi
open rod press serbest çubuklu basgaç
mechanical press mekanik baskaç
notching press çentik açma basgacı
riveting press perçin basgacı
eccentric press merkezden kaçık baskaç
filter press baskı süzgeç
four-point press dörtlü basgaç
four-point press dörtlü pres
turret- type punch press döner başlıklı zımbalı basgaç
automatic press otomatik basgaç
welding press kaynaç
forging press dövme tezgahı
punch press zımba presi
roller press kırma merdanesi
punch press zımba basgacı
extrusion press ekstrüzyon tezgahı
oscillating die press sarsak kalıplı basgaç
dry press kuru kalıplayıcı
forging press dövmeç
automatic press otomatik pres
multiple-slide press çok kaydırmalı basgaç
inclinable press eğilebilir basgaç
open back press açık arkalı basgaç
multiple-slide press çok kaydırmalı pres
open back press açık arkalı pres
press-and-blowprocess pres-üfleme yöntemi
press frame pres çerçevesi