press - Turco Inglés Diccionario
Historia

press

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "press" en diccionario turco inglés : 75 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
press v. basmak
press v. bastırmak
press v. baskı yapmak
press n. basın
press n. baskı
press n. pres
General
press v. sıkıştırmak
press v. suyunu çıkarmak
press v. topluca ilerlemek
press v. dayanmak
press v. tazyik etmek
press v. sıkıştırarak itmek
press v. baskı yapmak
press v. zorla almak (askere)
press v. prese etmek
press v. preslemek (çelik/cam/tuğla vb'ni)
press v. preslemek
press v. ezmek
press v. zorlamak
press v. sıkmak (limon)
press v. preste sıkıştırmak
press v. çabuklaştırmak
press v. sıkmak
press v. hızlandırmak
press v. ütülemek
press v. sıkıp suyunu çıkarmak
press v. bastırmak
press n. yüklük (elbise/çamaşır için)
press n. basın mensupları
press n. sıkacak
press n. dolap (elbise/çamaşır için)
press n. kalabalık
press n. baskı makinesi
press n. yayınevi
press n. izdiham
press n. mengene
press n. acele
press n. sıkışma
press n. yığışma
press n. medya
press n. ütü (giyside)
press n. matbaa
press n. pres ütü
press n. sıkışıklık
press n. basın
press n. basın yayın
press n. yazılı basın
press n. basımevi
press n. ütü
press n. pres
press n. cendere
Trade/Economic
press baskı
press basımevi
press sıkıştırma
Media
press basın yayın
press matbuat
press basın
press matbaa
press basımevi
Technical
press pres
press basım
press bastırmak
press sıkmak
press ütülemek
press pres tezgahı
Computer
press bas
Mechanic
press cendere
press presle basma
Automotive
press kalıp
press mengene
press preslemek
Sport
press baskı
Basketball
press yoğun savunma
press yakın savunma yapmak
Printery
press matbaa makinesi

Significados de "press" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
press home v. ileri sürmek
press forward v. hızla ilerlemek
press someone into service v. birini işe koşmak
press something on someone v. birine bir şeyi ısrarla kabul ettirmeye çalışmak
press money into someone's hand v. birinin eline para sıkıştırmak
press the starter v. marşa basmak
press home v. iddia etmek
press someone for something v. bir şey için birini sıkıştırmak
press into v. zorlamak
press into thin sheets v. ince kağıtlara basmak
press on v. devam etmek
press in upon v. sınırını zorlamak
press against v. yüklenmek
press for v. için baskı yapmak
infiltrate the press v. basına sızmak
press someone to v. birine bir şey yapması için baskı yapmak
go to press v. baskıya girmek
press in upon v. sınırına dayanmak
press one's luck v. şansına fazla güvenmek
press something into service v. bir şeyi hizmete sokmak
press something upon someone v. birine bir şeyi ısrarla vermeye çalışmak
press one's luck v. şansını zorlamak
press on v. üşüşmek
press someone to v. birinin bir şey yapması için ısrar etmek
go to press v. gazete vb baskıya girmek
press for v. ısrarla istemek
press somebody close v. sıkıştırmak
press someone into service v. birini seferber etmek
press a charge v. dava açmak
press one's advantage v. avantajından mümkün mertebe yararlanmak
press for v. sıkıştırmak
press for v. baskı yapmak
press home v. saldırmak
press down v. aşağı bastırmak
press somebody close v. baskı altında tutmak
press someone's hand v. birinin elini sıkmak
press into v. zorlamak (işe vb)
hold a press conference v. basın toplantısı düzenlemek
press someone for something v. ısrarla birinden bir şey istemek
have a broad repercussion in press v. basında geniş yankı bulmak
make a statement to the press v. basına açıklama yapmak
make a statement to the press v. basına demeç vermek
make a statement to the press v. basın açıklaması yapmak
hold a press conference v. basın toplantısı yapmak
issue a statement to the press v. basına açıklama yapmak
make a press statement v. basına açıklama yapmak
be reflected in the press v. basına yansımak
press a sensitive spot v. can damarına basmak
press hands with v. tokalaşmak
issue a press statement v. basın açıklaması yapmak
press the bell v. zile basmak
press the doorbell v. kapı ziline basmak
press the doorbell v. zile basmak
(one's shoes) press against one's feet v. ayakkabı ayağını vurmak
(one's shoes) press against one's feet v. ayağını sıkmak
press a kiss v. öpücük kondurmak
press the button v. butona basmak
press the button v. düğmeye basmak
make a press release v. basına açıklama yapmak
press-gang somebody into doing something v. zorlamak
press on v. presle basarak geçirmek
be leaked to the press v. basına sızdırılmak
leak to the press v. basına servis etmek
disclose to the press v. basına servis etmek
leak to the press v. basına sızdırmak
have press coverage v. medyada yer almak
appear on press v. medyada yer almak
have wide press coverage v. medyada geniş yer bulmak
have wide press coverage v. basında geniş yer bulmak
press upon someone v. birisine baskı yapmak
press on someone v. birisine baskı yapmak
press hands with v. el sıkışmak
press play v. oynat tuşuna basmak
(one's name) appear in the press v. adı basında yer almak
press world n. basın dünyası
permanent press n. ütü istemez
press gallery n. basın locası
the press n. matbuat
partisan press n. yandaş medya
press corps n. gazeteciler
the tabloid press n. boyalı basın
press cloth n. ütü bezi
police and the press n. polis ve basın
press member n. basın mensubu
press conference n. basın toplantısı
government and press n. devlet ve basın
press release n. basın bildirisi
general staff press release n. genelkurmay basın açıklaması
speech on press n. basında söylev
liberty of the press n. basın ve yayın özgürlüğü
corrector of the press n. düzeltmen
press agent n. basın sözcüsü
press pot n. kahve demleme aparatı
fruit press n. meyve sıkacağı
hat press n. şapka kalıbı
press law n. basın hukuku
press campaign n. basın kampanyası
french press n. kahve demleme aparatı
press agent n. basın danışmanı
press coverage n. basında ayrılan yer
press box n. basın mensuplarına ayrılan yer
the press n. basın
freedom of press n. basın özgürlüğü
freedom of the press n. basın özgürlüğü
press association n. basın birliği
press association n. basın kurumu
the press n. baskı
press stud n. çıtçıt
tabloid press n. magazin
world press n. dünya basını
press room n. basın odası
disasters in the press n. basında afetler
ethnic press n. etnik basın
foreign press n. yabancı basın
local press n. yerel basın
national press n. ulusal basın
national press n. yerli basın
press and public relations n. basın ve halkla ilişkiler
vanity press n. yazarın bütün masrafları karşılaması şartıyla kitabı yayınlayan yayınevi
press release n. basın duyurusu
press interest n. medyanın ilgisi
press interest n. basının ilgisi
printed press n. yazılı basın
press organ n. basın organı
digital press n. dijital basın
yellow press n. magazin basını
yellow press n. boyalı basın
international press n. uluslararası basın
freedom of press and expression n. basın ve ifade özgürlüğü
clothes press n. çamaşır dolabı
clothes press n. elbise dolabı
responsibility of press n. basının sorumluluğu
responsibility of press n. basının mesuliyeti
linen-press n. çamaşır dolabı
hot-press n. sıcak pres
non-turkish press n. türkçe dışı basın
press-stud n. çıtçıt
press-up n. şınav
press cutting n. kupür
press clipping n. kupür
press clipping n. gazete kupürü
press bulletin n. basın bülteni
press release n. basın bülteni
a full-court press n. büyük uğraş
press tour n. basın gezisi
press organs n. basın organları
press association (pa) n. basın birliği
press clippings n. gazete küpürleri
press invitation n. basın daveti
press card n. basın kartı
press credential n. basın kartı
free press n. özgür basın
press corrector n. musahhih
press office n. basın bürosu
coffee press n. kahve demleme aparatı
press kit n. basın kiti
press statement n. basın bülteni
press language n. basın dili
popular press n. popüler basın
closed to the press adj. basına kapalı
off the press adj. baskıdan çıkmış
in the press adv. baskıda
in the press adv. basılmakta
Phrasals
press ahead bir görevi veya işi kararlı bir şekilde sürdürmek
press something in (sakız vb gibi) sertçe bastırmak
press something into something (sakız vb gibi) sertçe bastırmak
press something onto something (yapışması için) bir şeyin üstüne bastırmak
press something on (yapışması için) bir şeyin üstüne bastırmak
press something down bir şeye bastırmak
press down on (düğmeye vb) basmak
press down on bastırmak
press down on basmak
press something out of something bir şeyden basarak/baskı uygulayarak bir şey çıkarmak
press something out bir şeyden basarak/baskı uygulayarak bir şey çıkarmak
press ahead/on with kararlılıkla sürdürmek
Phrases
in press baskıda
in press basılmakta
ladies and gentlemen of the press değerli bay ve bayan basın üyeleri
Colloquial
press someone's buttons damarına basmak
get a lot of press lately son zamanlarda basında sıkça yer almak
Idioms
press someone to the wall birini köşeye sıkıştırmak
press one's luck şansını zorlamak
go to press (gazete/kitap vb) baskıya girmek
press the panic button paçası tutuşmak
press the right button gerekli adımı atmak
press the right button doğru adımı atmak
press the right button gerekli şeyleri yapmak
press the right button doğru adımları atmak
a full-court press büyük bir gayret
a full-court press büyük çaba
a full-court press büyük bir çaba
a full-court press büyük gayret
hot off the press yeni basılmış/çıkmış kitap/yayın
hot off the press matbaadan yeni çıkmış
hot off the press henüz basılmış
press the right buttons doğru adımı atmak
press the right button doğru olanı yapmak
press the right buttons doğru olanı yapmak
press the panic button paniğe kapılmak
press the issue (bir sorunu çözmede) ısrarcı olmak
press the issue (bir sorunun) üstüne gitmek
press charges against someone aleyhinde dava açmak
press charges against someone hakkında şikayetçi olmak
go to press with something bir şeyi baskıya/basına vermek
press the panic button eteği tutuşmak
press the panic button etekleri tutuşmak
be in press (kitap vb) baskıda olmak
get a bad press medya tarafından eleştirilmek
Speaking
don't press your luck şansını fazla zorlama
dear press members değerli basın mensupları
distinguished members of the press değerli basın mensupları
for english press nine ingilizce için 9'a basınız
for english press 9 ingilizce için 9'a basınız
for english press 9 ingilizce için 9'u tuşlayın
for english press nine ingilizce için 9'a basın
for english press 9 ingilizce için 9'a basın
for english press nine ingilizce için 9'u tuşlayın
Slang
press flesh tokalaşmak
press the flesh tokalaşmak
press flesh el sıkışmak
press the flesh el sıkışmak
Trade/Economic
press release basın bülteni
press meeting basın toplantısı
noted press banknot basımı
press conference basın toplantısı
press agent basın danışmanı
business press ticari yayın organı
press counsellor basın müşaviri
joint press meeting ortak basın toplantısı
financial press ticaret basını
financial press iş ve ticaret basını
financial press ekonomi basını
press launch of the project projenin basın lansmanı
press&public relations specialist basın ve halkla ilişkiler uzmanı
Law
press code basın ahlak yasası
crime and the press suç ve basın
freedom of press basın hürriyeti
freedom of the press basın hürriyeti
press law basın kanunu
press charges against şikayetçi olmak
liberty of press basın özgürlüğü
laws governing the press basın hukuku
laws governing the press matbuat hukuku
press charges against someone birinden davacı olmak
Politics
press release basın açıklaması
press conference basın konferansı
press statement basın açıklaması
government and the press hükümet ve basın
press secretary basın sözcüsü
joint press statement ortak basın açıklaması
joint press declaration ortak basın açıklaması
joint press conference ortak basın toplantısı
press adviser basın müşaviri
press conference basın toplantısı
online press accreditation basın akreditasyon/ online basın akreditasyonu
press release basın bülteni
press schedule basın takvimi
press briefing basın açıklaması
armistice press mütareke basını
Institutes
general directorate of press and information basın ve enformasyon genel müdürlüğü
directorate general of press and information basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğü
prime ministry directorate general of press and information basın-yayın enformasyon genel müdürlüğü
united press international uluslararası basın birliği
office of press counsellor basın müşavirliği
office of senior press counsellor of the presidency cumhurbaşkanlığı basın başdanışmanlığı
directorate general of press and information (dgp) basın-yayın ve enformasyon genel müdürlüğü
office of press and public relations basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
bureau of press and public relations basın ve halkla ilişkiler bürosu
press and public relations unit basın ve halkla ilişkiler birimi
office of press and public relations counsellor basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
office of the press and public relations counsellor basın ve halkla ilişkiler müşavirliği
coordination office of press, public relations and promotion basın, halkla ilişkiler ve tanıtım koordinatörlüğü
Media
mainstream press yaygın basın
local press yerel basın
press consultant basın danışmanı
issue a press release basın açıklaması yayınlamak
press announcement basın duyurusu
press follow up medya takibi
press agency haber ajansı
press agency basın ajansı
press review basın özeti
press junket sınırlı sayıda uluslararası gazetecinin katıldığı basın toplantısı
press monopolies basın tekeli
press law basın hukuku
press and propaganda basın ve propaganda
freedom of the press basın özgürlüğü
press and politics basın ve politika
press photographer basın fotoğrafçısı
press releases basın bültenleri
press releases basın bildirileri
tabloid press magazin basını
tabloid press magazin basın
press announcement basın ilanı
press release basın ilanı
press and broadcast media yazılı ve görsel yayın araçları
freedom of the press basın hürriyeti
freedom of the press basın serbestisi
press-card basın kartı
press offences basın suçları
press release basın bildirisi
press conference basın toplantısı
press-association basın birliği
press council basın konseyi
press run gazeteyi yayına hazırlama süresi
press run gazete baskı süresi
press club basın yayın kulübü
press club basın kulübü
leftist press solcu basın
leftist press sol basın
international press institute uluslararası basın enstitüsü
directorate general of press and information basın yayın enformasyon genel müdürlüğü
the news in the press basında çıkan haberler
press team basın ekibi
gutter press sansasyonel medyacılık
gutter press sansasyonel habercilik
gutter press sansasyonel basın
gutter press sansasyonel medya
press agentry basın sözcülüğü
press agentry basın ajanlığı
press agentry basın danışmanlığı
associated press abd haber ajansı
bad press eleştiri
bad press kötü basın
bad press basında çıkan kötü haber
stop press baskıya son dakikada/anda yetiştirilen haber
national press agency ulusal basın ajansı
press pool haber havuzu
Technical
press fitting baskı bağlantı parçası
screw press vidalı pres
curling press kenar kıvırma presi
arbor press mekanik pres
lever press kollu pres
press drift pres takozu
monster press canavar pres
rotary press oluklu pres
intermitting press and pull press basınçlı ve aktarma kaplı pres
ironing press ütü presi
interim. press. plate ara basınç plakası
press nut baskı somunu
rotary press rotatif makinesi
rotary press rotatif
rotary press dönerbasar
extrusion press darçıkarır
steam press buharlı ütü
punch press şekil vermek veya damgalamak için kalıp takılmış bir pres
printing press baskı makinesi
rolling press merdane
lustring press parlatma presi
oil press gauge kit yağ manometresi kiti
clothes press çamaşır dolabı
press tool baskı aleti
press screw baskı vidası
drill press matkap tezgahı
additional press son pres
press printed matbu baskı
ironing press ütüleme presi
screw press vidalı cendere
fuel press regulator yakıt basınç göstergesi
eccentric press eksantrik pres
grease press yağ presi
toggle press mafsallı baskı
cotton press pamuk presi
rivet press perçin pres
punch press metal kesmek
oil press sensor kit yağ basınç göstergesi kiti
molding press kalıp presi
hydraulic press idrolik cendere
draw press çekme presi
friction press friksiyon pres
additional press ikinci pres
pulp press küspe presi
eccentric press salgılı pres
pulp press water küspe pres suyu
membrane press glue membran pres yapıştırıcı
beam bending press putrel bükme presi
bending press çaka
bending press bükme presi
riveting press perçin presi
riveting press perçinleme makinesi
corrugated press oluklu saç presi
extrusion press ekstrüzyon presi
cutting press machine kesme presi
flanging press kenar kıvırma presi
fly press savurma kollu pres
fly press kollu pres
fly press vida presi
press work pres işi
dry press kuru kalıplama
drawing press çekme presi
drawing press kalıplama presi
welding press kaynak presi
filter press presli filtre
quenching press suverme presi
filter press süzme cenderesi
forging press dövme presi
deep-pull press derin çekme presleri
dry-press kuru kalıplama
folding-press katlama presi
dry-press process kuru kalıplama yöntemi
power-press güç ile çalışan pres
sito-press pres payı
hand press kollu pres
hand press el sıkıştırıcısı
hydraulic press su cenderesi
hot press sıcak pres
bending press abkant presler
printing press matbaa
mechanical press mekanik presler
printing press matbaa makinesi
pneumatic press pnömatik presler
rotary press silindirli pres
cylinder press silindirli pres
steam press buharlı pres
clothes press elbise dolabı
multislide press çok kızaklı pres
transfer press transfer presi
mechanical press mekanik pres
moulding press kalıplama presi
rolling press ütü makinesi
rolling press silindirli pres
rolling press hadde tezgahı
pneumatic press havalı pres
hydraulic rubber molding press hidrolik kauçuk/lastik kalıp pres (makinesi)
press cloth pres bezi
press in presle geçirmek
press forming presle biçimlendirme
press mould baskı kalıbı
press fit presle geçme
punch press zımba pres
press forging preste dövme
press out presle basarak çıkarmak
punch press delme presi
press fit presli geçirme
sugar cube press şeker küpü presi
hydraulic workshop press hidrolik atölye presi
bushing press bench burç çakma makinesi
open front press önü açık pres
press tool pres takımı
press tools pres takımları
press brake abkant
press brake cnc kontrollü sac metal büküm makinesi
machine press pres tezgahı
press machine pres tezgahı
hydraulic forging press hidrolik dövme tezgahı
heated press joining ısıtılmış basma bağlaması
mechanical press mekanik basgaç
moulding press kalıplama basgacı
extra large press tv ekran presi
arbor press şaft presi
cold extrusion press soğuk sıkma aygıtı
rail straightening press ray doğrultma basgacı
extrusion press sıkma tezgahı
cold impact extrusion press soğuk çarpmalı sıkma presi
cold-press molding soğuk preste kalıplama
rubber press kauçuk presi
press quenching boyuttutarda suverme
gad press baskı presi
extra large press büyük pres
gag press baskı basgacı
press-and-blow process bas-üfle süreci
rubber press kauçuk basgacı
horn press boynuz baskaç
compacting press sıkılama basgacı
compacting press sıkılama presi
press fit baskılı geçirme
hot press forging sıcak basmalı dövme
quenching press suverme basgacı
drawing press çekme baskacı
press forging basgaçta dövme
press frame basgaç çerçevesi
blacksmith's press demirci kıskacı
toggle press çift kuvvetli basgaç
cogging press çekiçleme presi
open rod press serbest çubuklu basgaç
mechanical press mekanik baskaç
notching press çentik açma basgacı
filter press baskı süzgeç
four-point press dörtlü basgaç
riveting press perçin basgacı
turret- type punch press döner başlıklı zımbalı basgaç
eccentric press merkezden kaçık baskaç
four-point press dörtlü pres
welding press kaynaç
dry press kuru kalıplayıcı
automatic press otomatik pres
forging press dövme tezgahı
roller press kırma merdanesi
forging press dövmeç
punch press zımba presi
punch press zımba basgacı
extrusion press ekstrüzyon tezgahı
oscillating die press sarsak kalıplı basgaç
automatic press otomatik basgaç
open back press açık arkalı basgaç
inclinable press eğilebilir basgaç
open back press açık arkalı pres
multiple-slide press çok kaydırmalı pres
press frame pres çerçevesi
press-and-blowprocess pres-üfleme yöntemi
multiple-slide press çok kaydırmalı basgaç