oturma - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

oturmaBedeutungen von dem Begriff "oturma" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 32 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
oturma sitting n.
General
oturma residence n.
oturma dwelling n.
oturma stay n.
oturma rest n.
oturma habitation n.
oturma sojourn n.
oturma inhabitation n.
oturma inhabitance n.
oturma fit n.
oturma subsidence n.
oturma kathiasis n.
oturma living n.
oturma abode n.
oturma tenantship n.
oturma staying n.
Trade/Economic
oturma occupation
oturma residence
Law
oturma commorancy
oturma residence
oturma abode
oturma habitation
Technical
oturma drawdown
Construction
oturma settlement
oturma subsidence
oturma sinking
oturma settle
oturma sitting
Marine
oturma settling
oturma subsidence
oturma grounding
Environment
oturma consolidation

Bedeutungen, die der Begriff "oturma" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 268 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
aşağı kata oturma odasına inmek go downstairs to the living room v.
oturma eylemi yapmak sit in v.
oturma eylemi yapmak stage a sit-in v.
oturma eyleminde bulunmak hold a sit-in v.
oturma izni almak take up residence v.
oturma odasına açılmak open into the living room v.
oturma yerini onarmak seat v.
ahşap ve metal oturma mobilyaları wood and metalic seats n.
anında oturma immediate settlement n.
arka oturma yeri back seat n.
ata biner gibi oturma straddle n.
bağdaş kurarak oturma sitting indian-style n.
bina toplam oturma alanı total floor area of a building n.
bir yerde yapılan oturma eylemi (protesto amacıyla) sit-in n.
çukur oturma (sohbet) alanı conversation pit n.
doğal oturma inherent settlement n.
ev oturma salonu lounge n.
ev vb oturma occupancy n.
evde oturma odası lounge n.
evlerin önüne oturmak için yapılan düz yükselti ve buradaki oturma yeri terrace n.
hasta ya da yaralı taşımak için katıra yerleştirilmiş oturma alanı ya da yatak cacolet [french dialect] n.
ikili duvar oturma yeri twin back-to-back seats n.
karaya oturma grounding n.
karaya oturma shipwrecking n.
kayıtlı oturma recorded settlement n.
kendini bırakmış bir şekilde oturma veya yürüme slump n.
kilise apsisinde yükselen sıralar halinde yer alan din görevlilerinin oturma yeri synthronon n.
kilisede oturma bölümü sederunt n.
klozet üstüne tutturulan oturma yeri toilet seat n.
klozet üzerine tutturulan oturma yeri toilet seat n.
köpek kulübesinde oturma veya yatma kenneling n.
köpek kulübesinde oturma veya yatma kennelling n.
oturma alanı sitting area n.
oturma bankı sitting bench n.
oturma banyosu hip bath n.
oturma banyosu sitz bath n.
oturma belgesi residence permit n.
oturma bölgesi residential zone n.
oturma bölgesi residential district n.
oturma bölümü (restoranda) booth n.
oturma düzeni sitting arrangement n.
oturma düzeni seating order n.
oturma düzeni seating arrangement n.
oturma düzeni order of seating n.
oturma eylemi dharna n.
oturma eylemi sit down strike n.
oturma grevi dharna n.
oturma grevi sit-in n.
oturma grubu sofa suite n.
oturma grubu sitting set n.
oturma grubu sofa group n.
oturma grubu lounge suite n.
oturma grubu sitting group n.
oturma grubu seating group n.
oturma izni residence permit n.
oturma izni olan kimse denizen n.
oturma kapasitesi seating capacity n.
oturma odası morning room n.
oturma odası lounge room n.
oturma odası living room n.
oturma odası parlour n.
oturma odası parlor n.
oturma odası sitting room n.
oturma odası (evde) lounge n.
oturma planı seating plan n.
oturma planı seating chart n.
oturma pozisyonu sejant n.
oturma salonu hall n.
oturma salonu lounge n.
oturma salonu (okulda/işyerinde) lounge n.
oturma sırası bench n.
oturma sırası (sinema) tier n.
oturma süresi demeure n.
oturma takımı sitting group n.
oturma takımı sitting set n.
oturma yeri perch n.
oturma yeri domicile n.
oturma yeri ayak bağlama suportu support n.
oturma, çalışma, yemek, misafir odalarının ve mutfağın bir arada olduğu, yüksek tavanlı, büyük salon great room n.
özellikle gündüzleri kullanılan oturma odası morning room n.
üstüne oturma appropriation n.
Phrases
salon elli kişilik oturma kapasitesine sahip olacaktır hall will seat fifty people
Speaking
oraya oturma don't sit there
Slang
arabada sürücü koltuğu ile yolcu koltuğu arasında oturma riding bitch
oturma mesafesinde olmak be in couching distance
Trade/Economic
mutad oturma customary stranding
oturma grevi sit-in oturma
oturma grevi stay-in strike
oturma grevi sit-down strike
oturma grevi yapmak stage a sit-down strike
oturma grevi yapmak stage a sit-in
oturma grubu sofa set
oturma izni residential permit
oturma izni residence permit
oturma izni certificate of occupancy
Law
iskan/oturma hakkı right of occupancy
oturma eylemi sit-in protest
oturma hakkı right of habitation
oturma hakkı easement of habitation
oturma hakkı habitation
oturma hakkı right of habitation
oturma izni residence permit
oturma izni right of abode
tahta oturma accession
Politics
daimi oturma izni olan kimse permanent resident
daimi oturma izni/hakkı permanent residency
geçici oturma temporary residence
geçici oturma vizesi temporary resident visa
kalıcı oturma izni olan kimse permanent resident
oturma eylemi sit-in act
oturma eylemi sit-in
oturma hakkı right to occupy
oturma izni residence permit
oturma izni settlement permit
oturma izni almak receive a residence permit
oturma izni almak obtain a residence permit
oturma izni almak get a residence permit
oturma izni almak be granted permission to reside
oturma izni almış kimse denizen
oturma iznine sahip kimse denizen
sınırlı oturma izni limited leave to remain
tahta oturma enthronement
tahta oturma enthronization
tahta oturma enthronisation
Tourism
yatak odası ve oturma odasından oluşan geniş otel odası junior suite
Technical
açılır-kapanır oturma yeri folding seat
aşamalı oturma gradual settlement
aşırı oturma excessive settlement
çizgisel oturma lineal settlement
damağın canta oturma yüzeyi tirebead seat
damağın janta oturma yüzeyi tire bead seat
denetimli oturma controlled subsidence
dereceli oturma gradual settlement
devamlı oturma continuous settlement
doğrusal oturma lineal settlement
düzensiz oturma nonuniform settlement
düzgün olmayan oturma nonuniform settlement
düzgün oturma uniform settlement
emme supabı oturma yüzeyi inlet valve seat
eş oturma eğrileri settlement contours
farklı oturma differential settlement
final oturma final settlement
geridönmeyen oturma irreversible settlement
girişik oturma interference settlement
göbek oturma yeri wheel seat
hela taşı oturma tahtası lavatory seat
hesaplanmış oturma calculated settlement
ilerleyen oturma progressive settlement
ilk oturma initial settlement
kabul edilebilir oturma allowable settlement
kabul edilen oturma allowable settlement
kalıcı oturma plastic settlement
karaya oturma aground
karaya oturma grounding
kazıdan dolayı oturma settlement due to excavation
koltuk oturma minderi ön kısmının ayarı seat bottom cushion angle adjustment
konik oturma conical seating
konik oturma yüzeyli kızdırma bujisi glow plugs with conical seating
konsolidasyondan dolayı oturma settlement due to consolidation
masura oturma kontrolu tube seat monitoring
müsaade edilen oturma allowable settlement
nihai oturma ultimate settlement
oturma analizi settlement analysis
oturma artması increment of settlement
oturma büyüklüğü amount of settling
oturma derecesi degree of settlement
oturma derzi settlement joint
oturma eğrisi settlement curve
oturma eşyükselti eğrileri settlement contours
oturma farkı difference of settlement
oturma gerilmeleri settlement stress
oturma hesabı settlement calculation
oturma hızı rate of settlement
oturma katsayısı settlement coefficient
oturma kayıtları settlement records
oturma miktarı amount of the settlement
oturma miktarı amount of settlement
oturma miktarı magnitude of the settlement
oturma miktarı amount of settling
oturma minderi seat squab
oturma odası sitting-room
oturma olayı settlement phenomena
oturma ölçümleri settlement measurements
oturma parçası altlığı stop plate
oturma payı settlement allowance
oturma rasatı settlement observation
oturma süresi time of settlement
oturma tahmini settlement estimate
oturma tahmini settlement forecast
oturma yeri seat
oturma yeri seating
oturma yeri ayak bağlama desteği support
oturma yeri ve tekerlek boyutlarının ölçülmesi measurement of seating and wheel dimensions
oturma yüzeyi flange
oturma yüzeyi valve seat
oturma yüzeyi bearing area
oturma yüzeyleri seating faces
oturma zaman eğrisi consolidation time curve
oturma zamanı time of settlement
paralel oturma yüzeyi metodu parallel bearing surface method
patlamadan dolayı oturma settlement due to blasting
plastik oturma plastic settlement
primer oturma primary settlement
sıkışmadan dolayı oturma settlement due to compression
sıra oturma sırası bench
son oturma ultimate settlement
supap kafası oturma yüzü açısı disc angle
süre oturma eğrisi time-settlement curve
sürekli oturma continuous settlement
tali oturma secondary settlement
toplam oturma total settlement
toplam oturma ultimate settlement
üniform olmayan oturma unequal settlement
üniform olmayan oturma nonuniform settlement
üniform olmayan oturma irregular settlement
üniform oturma uniform settlement
vagon sandığı oturma suportu carriage underframe traction bar support
vana sızdırmazlık elemanı oturma yüzeyi ve kapama mekanizma valve seat and closure mechanism
yarı oturma süresi half-residence time
yük altında oturma settlement under load
yük-oturma deneyi load-settlement test
yük-oturma eğrisi load-settlement curve
yük-oturma eğrisi settlement curve
yük-oturma testi load-settlement test
yüzeysel oturma surface settlement
zaman-oturma eğrisi time-settlement curve
Computer
oturma odası living room
Construction
çift oturma odalı double parlor
oturma alanı housing space
oturma bölgesi residential area
oturma hakkı right of habitation
oturma plakası fixing plate
oturma rötresi settlement shrinkage
oturma salonu living hall
üçlü duvar oturma yeri three-seats attached to partition
Automotive
damak oturma yeri bead seat
damak oturma yeri çapı beat seat diameter
damak oturma yeri şekli bead seat contour
içinde oturma bankları olan uzun, iki yanı açık araç chars–á-bancs
koltuk oturma algılama anahtarları seat occupant sensing switches
konik oturma yüzeyi tapered seat
lastiğin janta oturma yüzeyi tire bead
oturma tali sistemi seating subsystem
oturma yüzeyi seat
supap oturma açısı valve seat angle
supap oturma yüzeyi valve face
supap oturma yüzeyi valve seat
supap oturma yüzeyi genişliği valve margin
Aeronautic
damağın canta oturma yüzeyi tire bead seat
oturma yüzeyi grounding plate
Marine
karaya oturma grounding
karaya oturma running aground
oturma tahtası thwart
Medical
oturma yüksekliği sitting height
Psychology
oturma korkusu kathisophobia
oturma korkusu cathisophobia
oturma korkusu thaasophobia
Social Sciences
bacakları yayarak oturma (metro/otobüs/toplu taşıma) manspreading
Geology
ani oturma immediate settlement
farklı oturma differential settlement
izin verilebilir oturma allowable settlement
oturma-yıkılma slumping
Military
karaya oturma tehlikesi nedeniyle kaçınılması gereken bölge area to be avoided
Hunting
mermi kovanı taban çıkıntısı oturma yivi counter recess
Sport
v şeklinde oturma v-sit
British Slang
(yatak odasının oturma odası olarak da kullanıldığı) küçücük daire bed-sitter
(yatak odasının oturma odası olarak da kullanıldığı) küçücük daire bed-sitting room
(yatak odasının oturma odası olarak da kullanıldığı) küçücük daire bedsit