span - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

span

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "span" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 52 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
span n. karış
span n. süre
General
span v. bağlamak
span v. kapsamak
span v. içermek
span v. üstünden geçmek (kemer yolun)
span v. germek
span v. bukağılamak
span v. arabaya koşmak
span v. üstünden geçmek (köprü bir yerin)
span v. yaşamak (bir çağın belirli bir dönemini)
span v. üzerine köprü kurmak
span v. karışlamak
span v. karışla ölçmek
span v. uzatmak
span n. çifte koşulmuş öküz
span n. açıklık (kemer/köprü ayakları arasındaki)
span n. zincir
span n. müddet
span n. kiriş
span n. uzunluk
span n. kanat genişliği
span n. kısa süre
span n. an
span n. süre
span n. kolların genişliği
span n. sera
span n. genişlik
Technical
span yayılmak
span kanat boyu
span direk açıklığı
span ölçüm erimi
span karış
span mesafe
span kanat uçları arasındaki mesafe
span aralık
span karış uzunluğu
span açıklık
span köprü açıklığı
Computer
span yayılma alanı
span ölçüm aralığı
span yayılma alanı yayılmak
span yayılma
span erim aralığı
Informatics
span direk açıklığı
span ölçüm aralığı
Construction
span köprü gözü
span ayak açıklığı
span açıklık
Automotive
span kanat uzunluğu
Aeronautic
span kanat açıklığı
Marine
span falaka

Bedeutungen, die der Begriff "span" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 179 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
measure by the span v. karışlamak
span cable v. kablo çekmek
expand life-span v. ömrü uzatmak
increase life-span v. ömrü uzatmak
span a river (bridge) v. bir nehri bağlamak
poor attention span n. kısa dikkat süresi
retirement span n. emeklilik yılları
clear span n. serbest açıklık
life span n. ömür
time span n. zaman süreci
a span of seven years n. yedi yıllık bir süre
attention span n. dikkat genişliği
span of control n. kontrol kapsamı
hand span n. karış
span of authority n. yetki alanı
half span n. yarı açıklık
center span n. orta açıklık
clearance of span n. temiz açıklık
average life-span n. ortalama ömür
average life-span n. ortalama hayat süresi
average life-span n. yaşam beklentisi
half-span n. yarı açıklık
sag of span n. açıklık sarkması
span of management n. bir yöneticinin altında çalıştırdığı kişi sayısı
span of control n. bir yöneticinin altında çalıştırdığı kişi sayısı
short attention span n. kısa dikkat süresi
attention span n. dikkat aralığı
spick and span adj. tertemiz
spick-and-span adj. tertemiz
spick-and-span adj. pırıl pırıl
spick-and-span adj. taptaze
spick-and-span adj. iki dirhem bir çekirdek
spick-and-span adj. yepyeni
spic-and-span adj. yep yeni
spic-and-span adj. gıcır gıcır
spick-and-span adj. gıcır gıcır
spick-and-span adj. yep yeni
in a short span of time adv. kısa süre içinde
in a short span of time adv. kısa sürede
in a short span of time adv. kısa zamanda
Colloquial
spick-and-span tertemiz
Idioms
spick-and-span gıcır gıcır
Trade/Economic
production life span dayanıklılık
economical span ekonomik açıklık
span of management yönetim genişliği
Politics
span of authority yetki çevresi
Technical
half span yarım açıklık
effective span iki mesnet arasındaki mesafe
short span dar açıklık
moment of span açıklık momenti
effective span length efektif açıklık
adjacent span bitişik açıklık
span error erim hatası
loaded span yüklenmiş açık
moment of span açıklık döndürürlüğü
simple span tek açıklıktan
effective span efektif açıklık
single span girder tek açıklıklı kiriş
half span yarı açıklık
theoretical span kuramsal açıklık
frame span çerçeve açıklığı
theoretical span teorik açıklık
simple span bir açıklık
effective span length hesap açıklığı
main span ana açıklık
loaded span yüklü açıklık
central span orta açıklık
interior span orta açıklık
short span kısa açıklık
single span girder tek açıklıklı taşıyıcı
equal span eşit açıklık
side span yan açıklık
middle span orta açıklık
long span uzun açıklık
arch span kemer açıklığı
clear span serbest açıklık
clear span temiz açıklık
rise of span açıklık yüksekliği
effective span etkin açıklık
effective span mesnet açıklığı
end span son açıklık
flanking span yan açıklık
free span serbest boşluk
free span iç çap
long-span cupola geniş açıklıklı kubbe
long-span dome geniş açıklıklı kubbe
long-span arch büyük açıklıklı kemer
long-span arçh geniş açıklıklı kemer
long-span frame geniş açıklıklı çerçeve
long-span shell büyük açıklıklı kabuk
four-span dört açıklıklı
long-span construction geniş açıklıklı konstrüksiyon
long-span cupola büyük açıklıklı kubbe
long-span shell geniş açıklıklı kabuk
long-span construction büyük açıklıklı konstrüksiyon
long-span dome büyük açıklıklı kubbe
long-span frame büyük açıklıklı çerçeve
long-span beam geniş açıklıklı kiriş
long-span beam büyük açıklıklı kiriş
three-span frame üç açıklıklı çerçeve
single-span beam basit kiriş
single-span beam yalın kiriş tek açıklıkiı kiriş
single-span frame tek açıklıklı çerçeve
three-span beam üç açıklıklı kiriş
multi-span çok açıklı
triple-span üç açıklı
single-span tek açıklıklı
single-span frame basit çerçeve
wide-span beam geniş açıklıklı kiriş
wide-span beam büyük açıklıklı kiriş
span wise kanadın bir ucundan diğer ucuna
long span geniş açıklık
wing span kenar açıklık
truss span makas açıklığı
total span toplam açıklık
tower span kule açıklığı
life span hizmet süresi
short span bend test kısa aralıklı bölme deneyi
span roof balıksırtı çatı
frequency span frekans tarama aralığı
span required for testing deney için gerekli zaman aralığı
short span compression tester kısa çene açıklıklı basınç deneyi cihazı
turbine house span türbin binası genişliği
turbine house span türbin dairesi eni
span width mesafe genişliği
span length mesafe boyu
measuring span ölçü aralığı
short span bend test kısa açıklıklı eğilme deneyi
Computer
cell span hücre birleştirmesi
bound span bağımlı yayılma
Informatics
span error erim hatası
Telecom
T-span T aralığı
in span interconnection kapsam içi arabağlantı
Textile
span length aralık uzunluğu
Architecture
span roof beşik çatı
Construction
beam span kiriş açıklığı
cantilever span konsol kiriş açıklığı
interior span iç açıklık
adjacent span komşu açıklık
adjacent span bitişik açıklık
suspended span asılı açıklık
suspended span asma uzunluğu
suspended span askı kirişi
single span single combined or the prefabricated components of composite lintels tek açıklıklı tekli birleşik veya kompozit lentonların önyapımlı elemanları
single-span lintels tek açıklıklı lentonlar
central span of bridge köprü orta açıklığı
bridge central span köprü orta açıklığı
Traffic
end span kenar açıklık
arch span kemer açıklığı
Railway
span length açıklık
mid-span açıklık ortası
anchor span ankraj açıklığı
head-span wire portal portal tutucu tel
span equipment açıklık donanımı
head-span portal açıklığı
Aeronautic
blade span pala açıklığı
input span giriş açıklığı
gear span dönüş yarıçapı
effective span etkin kanat uzunluğu
wing span kanat açıklığı
outer main gear wheel span dış tekerlek açıklığı
main gear span ana tekerlek açıklığı
blade span kanat açıklığı
full span tam kanat boyu
full span flaps tam boy flaplar
infinite-span wing sonsuz uzunlukta kanat
partial-span flap yarım flap
Marine
link span limanlarda gelgit hareketlerinden dolayı değişen su seviyelerine göre ayarlanabilen yükleme köprüsü
Medical
visual aural digit span test görsel işitsel sayı dizisi testi
arm span kulaç uzunluğu
Psychology
immediate memory span anlık bellek boyutu
attention span dikkat süresi
Chemistry
span 60 sorbitan monostearat
Education
eye-voice span göz-ses genişliği
Military
span of detonation patlama genişliği
short span bridge dar açıklıklı köprü
span of command komuta çevresi
span of command komuta
span of command komuta sahası