rate - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

rate

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "rate" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 81 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
rate n. kur
rate n. oran
General
rate v. addetmek
rate v. haşlamak
rate v. sınıflandırmak
rate v. fiyat belirlemek
rate v. olarak görmek
rate v. değer biçmek
rate v. saymak
rate v. azarlamak
rate v. hak etmek
rate v. sayılmak
rate v. fırça atmak
rate v. layık olmak
rate v. farzetmek
rate v. gözü ile bakmak
rate v. derecelendirme yapmak
rate v. kıymet biçmek
rate v. vergi koymak
rate v. hesap etmek
rate v. hesaba katmak
rate n. posta ücreti
rate n. çeşit
rate n. değer
rate n. vuku sıklığı
rate n. sürat
rate n. sıklık
rate n. kıymet
rate n. emlak vergisi oranı
rate n. emlak vergisi
rate n. paha
rate n. nevi
rate n. ücret
rate n. oran
rate n. rayiç
rate n. resim
rate n. tarife
rate n. nispet
rate n. hız
rate n. bedel
rate n. fiyat
rate n. sınıf
rate n. derece
rate n. tempo
rate n. ilerleme hızı
rate n. mertebe
Trade/Economic
rate tarife
rate vergi miktarını belirlemek
rate bedel
rate fiyat
rate had
rate fiyat listesi
rate nispet
rate vergi
rate bir malın satış veya sürüm değeri
rate rayiç
rate sınıf
rate ücret
rate kıymet
rate taksit
rate devre
rate faiz oranı
rate hesap
rate oran
rate ücret oranı
rate yolcu taşıma ücreti
rate fiyat biçmek
rate takdir etmek
rate değerlendirmek
rate paha biçmek
Law
rate oran
Insurance
rate fiyat
Technical
rate değerini tahmin etmek
rate fiyat ya da değer
rate değerlendirmek
rate derece
Computer
rate faiz oranı
rate faiz_oranı
Telecom
rate oran
rate hız
Marine
rate akıntı hızı

Bedeutungen, die der Begriff "rate" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
cure rate n. kür oranı
case finding rate n. olgu bulma oranı
General
bring down the rate of inflation v. enflasyonu aşağı çekmek
spend at a high rate v. fazla harcama yapmak
rate among v. -den biri sayılmak
get a 90 percent rate of success in the tests v. testlerde yüzde 90 başarılı olmak/çıkmak
decrease the rate of crime v. suç oranını düşürmek
decrease the crime rate v. suç oranını düşürmek
reduce the crime rate v. suç oranını düşürmek
lambing rate n. kuzulama oranı
birth rate n. doğma oranı
line of sight rate function n. gözlem hattı oran fonksiyonu
lapse rate n. düşme oranı
second rate n. ikinci derecede
dependency rate n. bağımlılık oranı
rate of exchange n. kur oranı
attack rate n. yayılma hızı
single occupancy rate n. tek kişilik tarife
error rate n. hata oranı
preferential freight rate n. tercihli navlun oranı
energy release rate n. enerji bırakma nispeti
exchange rate fixing n. kur belirleme
entrance rate n. giriş ücreti
bank rate n. faiz oranı
flow rate n. akış hızı
subscription rate n. abone ücreti
flat rate n. tek fiyat
current market rate n. sürüm değeri
equilibrium rate of exchange n. denge kuru
water rate n. su ücreti
net rate n. net fiyat
attrition rate n. yıpranma oranı
discount rate n. iskonto haddi
fertility rate n. doğurganlık
apprentice rate n. çırak ücreti
rate ratio n. vuku oranı
emission rate n. dışarı verme oranı
employment participation rate n. işgücü oranı
exchange rate n. kambiyo kuru
absentee rate n. devamsızlık oranı
rate of acceleration n. ivme oranı
decay rate n. bozulma oranı
fertility rate n. verimlilik oranı
employment participation rate n. işgücü iştirak nispeti
vacancy rate n. boşluk oranı
feed flow rate n. besleme akış hızı
effective interest rate n. efektif faiz oranı
absence rate n. devamsızlık oranı
exchange rate n. döviz kuru
exchange rate level n. kur seviyesi
rate constant n. hız değişmezi
piece rate n. akort ücret
excursion rate n. gezi fiyatı
sickness rate n. hastalık oranı
interest rate futures n. faiz oranı özellikleri
spreading rate n. yayılma oranı
employment participation rate n. işgücüne katılma oranı
drilling rate n. sondaj hızı
rate of increase n. artış oranı
growth rate n. kalkınma hızı
parcels rate n. koli ücreti
rate of yield n. verimlilik oranı
rate of fall n. düşüş hızı
rate of adjustment n. tanzim oranı
hourly rate n. saat başına ücret
room rate n. oda ücreti
medium fertility rate of women n. doğurganlık oranı
natural rate of unemployment n. tabii işsizlik oranı
reduced rate n. indirilmiş oran
bank rate n. banka iskontosu
failure rate n. hata oranı
current exchange rate n. cari döviz kuru
keying error rate n. tuşlama hata oranı
purchasing rate n. satın alma oranı
purchasing rate n. satın alım oranı
crude birth rate n. kaba doğum hızı
migration rate n. göç oranı
flexible exchange rate system n. değişken kur sistemi
reduced rate n. indirimli oran
effective rate n. efektif kur
rate of growth n. kalkınma hızı
fertility rate n. doğurganlık hızı
fertility rate n. doğurganlık oranı
freight rate n. nakliye ücreti
cross foreign exchange rate n. çapraz döviz kuru
flexible rate n. esnek kur
current market rate n. rayiç
rate of flow n. birim zamanda akan su hacmi
rate of exchange n. kur
rate of assessment n. vergi oranı
floating exchange rate system n. dalgalı kur sistemi
birth rate n. fertilite
rate of flow n. akış hızı
infant mortality rate n. bebek ölümü oranı
lumpsum rate n. toptan fiyat
second rate n. ikinci sınıf
weight flow rate n. ağırlık akış hızı
high rate n. yüksek oran
rate per cent n. yüzde oranı
rate per cent n. yüzde rayici
passenger rate n. yolcu tarifesi
rate card n. tarife
letter rate n. mektup tarifesi
population growth rate n. nüfus artış hızı
resemblance rate n. benzeşim oranı
sales tax rate n. vergi oranı
flow rate n. debi
birth rate n. doğum oranı
birth rate n. doğum hızı
unsaturated fat rate n. doymamış yağ oranı
growth rate n. gelişim hızı
usage rate n. kullanım oranı
urbanization rate n. şehirleşme oranı
urbanization rate n. kentleşme oranı
availability rate n. bulunurluk oranı
divorce rate n. boşanma oranı
population increase rate n. nüfus artış oranı
population growth rate n. nüfus artış oranı
target heart rate range n. hedef kalp hızı oranı
target heart rate range n. hedef kalp hızı seviyesi
target heart rate range n. hedef kalp hızı aralığı
ambient dose rate n. çevre doz debisi
population growth rate n. nüfus artışı hızı
commission rate n. komisyon oranı
accounting rate n. hesaplaşma oranı
rate of speed n. yol
success rate n. başarı grafiği
success rate n. başarı puanı
success rate n. başarı oranı
rate of disability n. malullük oranı
counting rate n. sayma hızı
death rate n. ölüm oranı
blood pressure rate n. kan basıncı oranı
jobless rate n. işsizlik oranı
twenty-four hour delegate rate n. yirmi dört saat daily delegate tarifesi
reproduction rate n. nüfus yenilenme oranı
cable rate n. telgraf ücret tarifesi
hourly rate n. saat ücreti
first rate n. birinci sınıf
relative humidity rate n. bağıl nem oranı
mass flow rate n. debi
expected sell-out rate n. beklenen yok satma miktarı
flat rate n. herkes için aynı fiyat
flat rate n. sabit fiyat
specific absorption rate n. özgül soğrulma oranı
building rate n. bina fiyatı
mortality rate n. ölüm oranı
fatality rate n. ölüm oranı
rate of exploitation n. sömürü oranı
decrease in mortality rate n. ölüm oranındaki düşüş
decline in mortality rate n. ölüm oranındaki düşüş
baby death rate n. bebek ölüm oranı
low rate ticket n. indirimli bilet
going rate n. rayiç
going rate n. mevcut değer
rate of humidity n. nem oranı
humidity rate n. nem oranı
going rate n. rayiç bedel/fiyat
hourly-rate cleaner n. saat başı ücret alan temizlikçi
domestic participation rate n. yerli katkı oranı
representation rate n. temsil oranı
church rate n. kilise vergisi
special rate n. özel tarife
chemical reaction rate n. kimyasal reaksiyon hızı
rate of education n. eğitim oranı
education rate n. eğitim oranı
ramping rate n. artış oranı
increase rate n. artış oranı
average completion rate n. ortalama tamamlanma oranı
literacy rate n. okuma yazma oranı
fire growth rate n. yangın büyüme oranı
first-rate adj. üstün kaliteli
first-rate adj. ekstra
cut-rate adj. tenzilatlı
cut-rate adj. indirimli mal satan
first-rate adj. klas
first-rate adj. birinci kalite
cut-rate adj. niteliksiz
first-rate adj. mükemmel
first-rate adj. birinci sınıf
first-rate adj. üstün
cut-rate adj. indirimli
cut-rate adj. kalitesiz
third-rate adj. adi
second-rate adj. tapon
third-rate adj. kalitesiz
third-rate adj. tapon
second-rate adj. ikinci derecede olan
third-rate adj. kalitesi çok düşük
second-rate adj. ikinci kalite
second-rate adj. ikinci sınıf
third-rate adj. üçüncü sınıf
cut-rate adj. ucuz
rate-limiting adj. hız sınırlayıcı
at the rate of adv. oranında hızıyla
at that rate adv. o halde
at any rate adv. her halde
at the rate of adv. nispetinde
at any rate adv. yine de
at any rate adv. her ne ise
at this rate adv. böyle giderse
at that rate adv. o hesapla
at the rate of adv. hızıyla
at the rate of adv. hızla
at any rate adv. en olmadı
at any rate adv. her nasılsa
at a rate of adv. hızında
at any rate adv. her halükarda
at this rate adv. bu gidişle
at that rate adv. bu gidişle
at a slow rate adv. yavaş bir hızla
at any rate adv. ne olursa olsun
at any rate adv. her ne hal ise
at any rate adv. her neyse
at the rate of adv. hesabıyla
at any rate adv. neyse
at a tremendous rate adv. çok çok fazla
at a tremendous rate adv. çok büyük miktarda
at the rate of adv. oranında
at a rate of adv. oranda
at that rate adv. bu hızla
at a fearful rate adv. korkutucu boyutta
at a fearful rate adv. korkunç oranda
at any rate adv. hiç olmazsa
at that rate adv. bu durumda
at that rate adv. bu şartlar altında
at the alarming rate adv. endişe verici oranda/derecede
Phrasals
rate something below something else (bir şeyi başka bir şeyin) altında değerlendirmek
rate something above something else (bir şeyi başka bir şeyin) üzerinde değerlendirmek
rate something at something olarak sınıflandırmak/değerlendirmek
rate someone or something among something arasında değerlendirmek/kabul etmek
rate (someone or something) with (someone or something else) ile bir tutmak
rate with someone gözdesi olmak
Phrases
at any rate her ne pahasına olursa olsun
at what rate ne oranda
at what rate hangi oranda
30% of the full room rate oda ücretinin tamamının %30'u
Colloquial
at any rate en olmadı
at a rate of knots fırtına gibi
at a rate of knots hızla
at a rate of knots jet gibi
at a rate of knots göz açıp kapayıncaya kadar
at a rate of knots son sürat
Idioms
at a rate of knots fırtına gibi
at a rate of knots göz açıp kapatana kadar
at a rate of knots hızlı hızlı
at a rate of knots çabucak
at a rate of knots hızla
at a rate of knots bir çırpıda
Speaking
what's the going rate piyasası ne kadar
we'll never get there at this rate bu hızda gidersek oraya asla varamayız
at this rate bu hızda
at this rate bu gidişle
Slang
mate's rate arkadaş indirimi
Trade/Economic
call rate n. ani faiz
adjustable-rate mortgage n. değişken oranlı ipotek
rate tart n. düşük faiz oranı için sürekli banka değiştiren kredi kartı kullanıcısı
rate-cap n. yerel yönetime toplayabileceği vergi için üst sınır koymak (eskiden)
capped-rate adj. sabit üst limiti olan
spot rate anında teslim fiyatı o günkü fiyat
corporate rate özel indirimli tarifeler
swap rate vadeli döviz kurlarının anında teslim kurundan prim ya da ıskonto biçiminde ifade edilmesi
natural unemployment rate doğal işsizlik oranı
accounting rate of return basit getiri oranı
base rate of interest temel faiz oranı
fixed exchange rate system sabit kur sistemi
free exchange rate system serbest kur sistemi
corporate rate şirket tarifesi
zero rate mortgage yalnız faiz ödemesi yapılan ipotek
current rate geçerli kur
forward rate vadeli teslim kuru
rate of pay ödeme oranı
stock turnover rate stok dönüşüm hızı
rate of technical substitution teknik ikame oranı
tariff rate quotas tarife oranları kotası
most efficient rate of output en etkin üretim oranı
fixed exchange rate sabit döviz kuru sistemi
discriminatory exchange rate ayrımcı döviz kuru
vehicle survival rate kullanımda kalma oranı
target interest rate hedef faiz oranı
floating rate bond değişken faizli tahvil
interest rate implict in the lease finansal kiralama sözleşmesinde zımni faiz oranı
cagr (compound annual growth rate) yıllık bileşik büyüme oranı
rate of payment ödeme oranı
rate of return getiri oranı
interest rate faiz yüzdesi
turnover rate devir hızı
accident severity rate her bin iş saatinde iş kazası dolayısıyla kaybedilen günlerin toplamı
floating exchange rate regime dalgalı kur rejimi
corporation tax rate kurumlar vergisi oranı
actual rate of return reel getiri
london interbank offered rate libor
floating exchange rate dalgalanma kuru
spot rate spot oran
floating exchange rate yüzen kur sistemi
multiple exhange rate katlı kur
market interest rate piyasa faiz oranı
money interest rate parasal faiz oranı
stable but adjustable exchange rate istikrarlı fakat ayarlanabilir döviz kuru
deposit rate mevduat faizi
official exchange rate resmi döviz kuru
nominal tariff rate nominal gümrük tarifesi oranı
closing rate kapanış kuru
joint rate setting işçi ve işveren temsilcilerinin ücret hadlerini birlikte belirlemesi/belirlemeleri
bank rate banka iskonto oranı
marginal rate of substution marjinal ikame oranı
rate payer vergi mükellefi
prime interest rate temel faiz
rate type kur tipi
open rate açık fiyat
labor rate variance işçilik ücret sapması
accession rate işe giriş oranı
rate of interest faiz oranı
deposition rate birikinti oranları
interest rate parity theory faiz paritesi teorisi
london interbank offer rate londra bankalararası faiz oranı
effective rate sermayenin piyasa değerine göre karlılık oranı
contribution rate katkı payı oranı
conversion rate dönüştürme oranı
rate of return verimlilik
exchange rate differentials kur farklılıkları
bank rate merkez bankasının kendi ülkesindeki parasal kuruluşlara ödünç verirken uyguladığı faiz oranı
effective interest rate cari piyasa faizi
fixed rate sabit oran
outright rate dolaysız kur
higher rate intermediate points yüksek fiyatlı ara noktalar
current rate günlük kur
interest rate implict in the lease finansal kiralama sözleşmesinde saklı faiz oranı
retention rate kar dağıtmama oranı
interest rate futures faiz oranlı vadeli işlemler
depreciation rate tenzilat oranı
interbank rate bankalar arası para piyasasında uygulanan faiz oranı
profit distribution rate kar dağıtım oranı
increasing rate preference shares artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri
rate guarantee kur garantisi
annual percentage rate yıllık bileşik faiz
unemployment rate işsizlik oranı
burden rate genel gider oranı
equilibrium exchange rate denge döviz kuru
effective exchange rate efektif döviz kuru
buying rate alıcı kuru
par exchange rate başabaş döviz kuru
required rate of return beklenen verim oranı
discount rate merkez bankasının tasarruf bankalarına açtığı kredilere uyguladığı ıskonto oranı
interest rate implict in a lease finansal kiralamada zımni faiz oranı
marginal rate of technical substitution marjinal teknik ikame oranı
zero rate of duty sıfır vergi oranı
mixed mixing rate farklı malların ithalinde ya da ihracında uygulanan karışık döviz kurları
prime rate ana faiz oranı
interest rate floor faiz tabanı
nominal tariff rate nominal koruma oranı
negative rate of interest negatif faiz oranı
rate of return verim oranı
federal funds rate federal fon oranları
zero rate of import duty sıfır oranlı ithalat vergisi
managed interest rate yönetimli faiz oranı
effective financing rate etkin finansman oranı
net reproduction rate net üreme gücü (oranı)
natural rate of growth doğal büyüme oranı
reduced rate of import duty indirimli ithalat vergisi
nominal rate of interest piyasa faiz oranı
through rate üst üste taşıma navlunu
forward exchange rate gelecekte teslim döviz kuru
rate of inflation enflasyon oranı
rate of depreciation amortisman oranı
real rate of return reel getiri oranı
closing rate fiyatı
pay rate ödeme şekli
fixed rate bond sabit faizli tahvil
natural rate of unemployment doğal işsizlik oranı
maximum rate üst sınır
tax rate vergi oranı
exchange rate mübadele kuru
berth freight rate geminin bağlama yerinde ödenecek navlun oranı
primary interest rate ana faiz oranı
legal rate resmi döviz kuru
cross rate çapraz kur
accession rate işe yeni girenlerle eski işçiler arasındaki oran
rate of exchange kambiyo kuru
exchange controlled exchange rate kambiyo denetimli döviz kuru
floating lending rate yüzen borç oranı
debiting rate borçlandırma kuru
forward rate agreement vadeli faiz oranı anlaşması
market rate of interest piyasa faiz oranı
lessee’s incremental borrowing rate of interest kiracının alternatif borçlanma faiz oranı
daily exchange rate günlük kur
arbitrage through cross rate çapraz kur farklılıklarından doğan arbitraj
variable interest rate değişken faiz
poverty rate yoksulluk oranı
arbitrage on interest rate faiz arbitrajı
lombard rate lombard faiz oranı
flexible exchange rate yüzen kur sistemi
real interest rate reel faiz oranı
wage rate belirli bir işin yapılmasında ödenmesi kararlaştırılmış ücret
spot exchange rate spot kur
free exchange rate system serbest kur
riskless interest rate risksiz faiz oranı
reverse floating rate note faiz oranı ile tersine değişken bono
overhead absorption rate dolaylı giderlerin absorbe edilme oranları yöntemi
insurance rate sigorta oranı
pay rate ücret oranı
exchange rate takas oranı
effective interest rate cari piyasa faiz oranı
clean exchange rate system hiç müdahale edilmeyen döviz kuru sistemi
floating rate of exchange dalgalı döviz kuru
capital utilization rate ekonomide mevcut sermayenin kullanılan oranı
exchange rate appreciation ulusal paranın dış değer artışı
rate of discount ıskonto oranı
interest rate swap faiz oranı vadeli işlem tabanı
rate of the offered quotation teklif edilen faiz oranı
dual exchange rate ikili döviz kuru
freely floating exchange rate serbest dalgalanan kur sistemi
wage rate variance işçilik ücret sapması
exchange rate system döviz kuru sistemi
interest rate risk faiz oranı riski
exchange rate döviz kuru oranı
exchange rate determinant kuru etkileyen faktörler
marginal rate of technical substution marjinal teknik ikame oranı
conversion rate kambiyo oranı
rate of growth büyüme oranı
dual exchange rate system ikili döviz kuru sistemi
graduated rate kademeli ücret tarifesi
spot rate spot fiyat
rate of issue hisse senedi ve tahvillerin ihraç değeri
appreciated exchange rate değer kazanmış döviz kuru
bank rate reeskont oranı
payment rate ödeme şekli
london interbank offered rate lıbor
discount rate bir ekonomik varlığın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan faiz oranı
fixed exchange rate sabit kambiyo kuru
forward exchange rate vadeli döviz kuru
tax rate vergi haddi
compound annual growth rate yıllık bileşik büyüme oranı
job vacant rate açık iş oranı
historical exchange rate tarihi döviz kuru
normal rate of return normal getiri oranı
rate of turnover devir sürati
nominal rate of interest herhangi bir anda piyasada geçerli olan faiz
terminal rate of return nihai getiri oranı
reduce the interest rate faiz indirimi yapmak
spot exchange rate geçerli kur
multiple internal rate of return çoklu iç verimlilik oranı
london interbank bid rate lıbıd
ex post real rate of interest gerçekleşen reel faiz oranı
buying rate alış kuru
tariff rate gümrük tarife oranı
rate of inventory turnover stokların dönme çabukluğu
rate of corporation tax kurumlar vergisi oranı
rate card tarife
gross profit rate brüt kar oranı
sight rate vadesiz kambiyo senedine ya da çeke uygulanan kur
wage rate variance işçilik fiyat farkı
time weighed rate of return zaman ağırlıklı getiri oranı
falling rate of return azalan getiri oranı
free market rate serbest piyasa fiyatı
income replacement rate aylık bağlama oranı
overhead rate genel giderler oranı
internal productivity rate iç verimlilik oranı
coupon rate faiz oranı
employment rate istihdam oranı
world interest rate dünya faiz oranı
rate of inventory turnover stokların dönme hızı
current exchange rate efektif satış
piece rate parça başına ücret haddi
exchange rate regimes döviz kuru rejimleri
fixed rate bonds with variable terms değişken vadeli sabit faizli tahviller
child death rate çocuk ölüm oranı
equilibrium wage rate denge ücret düzeyi
managed floating exchange rate yönetimli dalgalanan kur sistemi
rate setting ücret hadlerinin saptanması
par exchange rate dövizin serbest piyasa fiyatı
hurdle rate yarışma engeli oranı
exchange rate risk döviz riski
deposition rate döküntü oranları
rate of return regulation getiri oranı üzerindeki düzenlemeler
effective tariff rate nihayi mamul maddeyi oluşturan tamamlayıcı parçalara sağlanan toplam koruma gümrük tarifesi
rate sheet navlun oranlarını gösteren liste
replacement rate işten ayrılan her yüz kişi yerine alınan işçi sayısı
labor rate variance işçilik ücret farkı
rate of turnover devir
flat rate sabit oran
social rate of return to human capital investment beşeri sermaye yatırımının sosyal getirisi
rate of inflation bir önceki yıla göre fiyatlar genel düzeyindeki artış
accounts receivables turnover rate alacak devir hızı
service rate bulunabilirlik oranı
coupon rate kupon oranı
daily exchange rate günlük döviz kuru
crawling peg exchange rate sürünen pariteler
dual exchange rate system ikili kur sistemi
rate of capacity utilisation kapasite kullanım oranı
nominal rate of return nominal getiri oranı
overnight interest rate gecelik faiz oranı
flexible exchange rate dalgalı kur sistemi
female labor force participation rate kadın işçi katılım oranı
rate of profit kar haddi
nominal rate of interest nominal faiz oranı
cash flow rate paranın dolaşım hızı
marginal rate of taxation marjinal vergileme oranı
effective tax rate gerçek
forward interest rate vadeli faiz oranı