thinking - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

thinking

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "thinking" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 8 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
thinking n. düşünme
thinking adj. düşünen
General
thinking n. düşünüş
thinking n. düşünce
thinking n. fikir
thinking n. görüş
thinking adj. düşünceli
Psychology
thinking düşünme

Bedeutungen, die der Begriff "thinking" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 189 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
without thinking adv. düşünmeden
General
talk without thinking v. ağzına geleni söylemek
set somebody thinking v. düşündürmek
act without thinking v. aklına eseni yapmak
start thinking v. düşünmeye başlamak
speak without thinking v. düşünmeden konuşmak
can't help thinking v. düşünmeden edememek
not be thinking clearly v. salim kafayla düşünememek
not be thinking clearly v. sağlıklı düşünememek
find oneself thinking v. düşünmeden alıkoyamamak
find oneself thinking v. düşünmeden edememek
find oneself thinking v. (kendini) düşünüyor bulmak
preconscious thinking n. bilinç öncesi
thinking person n. düşünen kişi
way of thinking n. düşünce biçimi
analytical thinking n. analitik düşünce
wishful thinking n. hüsnükuruntu
way of thinking n. düşünüş
wishful thinking n. düşüncelilik
thought and thinking n. düşünce ve düşünme
forward thinking n. geleceği düşünme
divergent thinking n. aykırı düşünme
creative thinking n. yaratıcı düşünce
lateral thinking n. etraflıca düşünme
predicate thinking n. yüklemli
logical thinking n. mantıksal düşünme
operational thinking n. işlemsel düşünme
empathetic thinking n. empatik düşünme
process thinking n. süreç düşünme
creative thinking n. yaratıcı düşünme
way of thinking n. düşünme tarzı
innovative thinking n. yenilikçi düşünme
the way of thinking n. düşünme şekli
thinking aloud n. sesli düşünme
thinking out loud n. sesli düşünme
wishful thinking n. hayal
thinking process n. düşünce aşaması
thinking process n. düşünce süreci
abductive thinking n. hepten gidimsel çıkarım
abductive thinking n. tutsak edici düşünce
abductive thinking n. hepten gidimsel düşünce
positive thinking n. olumlu düşünce
power of thinking n. düşünme gücü
power of thinking n. düşünce gücü
convergent thinking n. yakınsak düşünce
divergent thinking n. ıraksak düşünce
depth of thinking n. düşünce derinliği
depth of thinking n. düşüncenin derinliği
breadth of thinking n. düşüncenin derinliği
the thinking behind it n. bunun arkasındaki düşünce
critical thinking n. eleştirel düşünce
strategic thinking n. stratejik düşünme
shift in thinking n. düşünce kayması
impulsive thinking n. fevri düşünce/düşünme
the thinking man sculpture n. düşünen adam heykeli
clear-thinking n. mantıklı düşünme
thinking putty n. oyun hamuru
thinking skill n. düşünme becerisi
quick thinking n. hızlı düşünme
clear thinking n. açık düşünme
way of thinking n. düşünce tarzı
way of thinking n. düşünme biçimi
lean thinking system n. yalın düşünce sistemi
wishful thinking n. hüsnü zan
computational thinking n. sayısal düşünme
solution-oriented thinking n. çözüm odaklı düşünme
design thinking n. tasarım odaklı düşünme
independent thinking n. bağımsız düşünce
forward-thinking adj. ileriye bakan
forward-thinking adj. geleceği düşünen
forward-thinking adj. geleceğe bakan
forward-thinking adj. ileriyi düşünen
forward thinking adj. ileri düşünceli
thinking only of one's own interests adj. yalnızca kendi çıkarlarını düşünen
without thinking adv. düşünmeksizin
without thinking about adv. dikkate almaksızın
Phrases
to my way of thinking bence
thinking that diye
to my way of thinking bana göre
if you want to go big, stop thinking small büyük işler yapmak istiyorsan küçük düşünme
if you want to go big, stop thinking small büyük işler yapmak istiyorsan küçük düşünmeyi bırak
Colloquial
you’d better start thinking about it düşünmeye başlasan iyi olur
keep thinking like that böyle düşünmeye devam et
Idioms
thinking way out of the box sorunu çözmek için yaratıcı düşünme
thinking way out of the box çözüm için sınırların ötesinde düşünme
thinking way out of the box çözüm yolu için yaratıcı düşünme
put on one's thinking cap kafa yormak
put on one's thinking cap külahını önüne koyup düşünmek
put one's thinking cap on ciddi ciddi düşünmek
put one's thinking cap on bir konu üzerinde kafa patlatmak
put one's thinking cap on bir konu üzerinde düşünmek
put on one's thinking cap (ciddi olarak) düşünmeye başlamak
not be thinking straight düzgün düşünememek
put one's thinking cap on düşünmeye başlamak
put one's thinking cap on şapkasını önüne koyup düşünmek
the thinking woman's crumpet zeki ve çekici adam
the thinking man's crumpet zeki ve çekici kadın
the thinking man's/woman's crumpet (karşı cinsin ilgisini çeken) zeki/akıllı ve çekici kimse
one's wishful thinking gönüllerde yatan aslan
one's wishful thinking en büyük rüyaları
alternate in between thinking düşünceleri arasında gidip gelmek
not be thinking straight sağlıklı düşünememek
wishful thinking hüsnükuruntu
not bear thinking about düşüncesi bile korkunç
Speaking
while i'm thinking of it aklımdayken
i can't help thinking bence muhakkak
that's my way of thinking ben böyle sanıyorum
without thinking olur olmaz
am i wrong in ....(thinking / saying etc)? haksız mıyım yani?
i am thinking of you seni düşünüyorum
he's always thinking about sex aklı fikri sekste
what are you thinking ne düşünüyorsun
i am always thinking of you hep seni düşünüyorum
i am always thinking about you hep seni düşünüyorum
what in the world were you thinking? senin aklın neredeydi?
what are you thinking? ne düşünüyorsun?
if you keep thinking small küçük düşünmeye devam edersen
you know what i'm thinking? ne düşünüyorum biliyor musun?
i was thinking about our conversation the other night önceki geceki konuşmamızı düşünüyordum
are you thinking about the question? soruyu mu düşünüyorsun?
what were you thinking? ne düşünüyordun?
what are you thinking about? ne düşünüyorsun?
thank you for thinking of me beni düşündüğün için teşekkür ederim
i'm just thinking out loud ben sadece sesli düşünüyorum
it doesn't bear thinking about kendini sıkıp da düşünmeye değmez
it just got me to thinking maybe our guy got his tattoo from a parlor in the neighborhood bu bana adamımızın dövmesini mahalledeki salonlardan birinde yaptırmış olabileceğini düşündürdü
do you know what i'm thinking? ne düşünüyorum biliyor musun?
what are you thinking? ne düşünüyorsunuz?
what were you thinking? aklın neredeydi senin?
i've been thinking about it a lot bunu çok düşündüm
are you thinking what i'm thinking? sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun?
i know what you're thinking ne düşündüğünüzü biliyorum
i know what you're thinking ne düşündüğünü biliyorum
i don't know what you're thinking right now şu an senin ne düşündüğünü bilmiyorum
i don't know what he's thinking right now şu an onun ne düşündüğünü bilmiyorum
I'm thinking of you seni düşünüyorum
I'm thinking of you aklım sende
I'm thinking about you seni düşünüyorum
I'm thinking about you aklım sende
we are thinking düşünüyoruz
are you thinking about coming to turkey? türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musun?
i have not stopped thinking about you since o zamandan beri aklımdan çıkmıyorsun
i have not stopped thinking about you since o zamandan beri aklımdan çıkmıyorsunuz
i'm thinking out loud sadece yüksek sesle düşünüyordum
what I was thinking? aklım nerdeydi?
Slang
good thinking! iyi düşünmüşsün!
Trade/Economic
economic thinking iktisadi düşünme
analytical thinking analitik düşünme
silo thinking dışarıya/iletişime kapalı (bilgi sistemi)
silo thinking içe dönük/kapanık (bilgi sistemi)
silo thinking iletişimsiz (bilgi sistemi)
Politics
global thinking küresel düşünme/düşünce
Technical
analytic thinking analitik düşünce
Computer
i'm thinking düşünüyorum
Telecom
visualising thinking görsel düşünme
Psychology
abstract thinking soyut düşünme
predicate thinking yüklemli düşünme
critical thinking eleştirel düşünme
precausal thinking nedensellik öncesi düşünme
thinking type düşünen tip
illogical thinking mantıksız düşünme
preconscious thinking önbilinçli düşünme
formal operational thinking formel işlemsel düşünme
paralogical thinking mantık ötesi düşünme
animistic thinking animistik düşünce
concrete thinking somut düşünme
autistic thinking otistik düşünme
stereotypical thinking sterotipik düşünme
magical thinking büyülü düşünme
torrance tests of creative thinking torrance Yaratıcı düşünme testi
thinking aside dolambaçlı düşünme
empirical thinking ampirik düşünme
prelogical thinking mantık öncesi düşünme
paleological thinking paleolojik düşünme
primary process thinking birincil süreç düşünme
autistic thinking içe kapanım düşüncesi
group thinking grup düşüncesi
sluggish thinking durgun/uyuşuk/düşünme/düşünce (hali)
referential thinking referans/alınma düşünceleri (şizofrenide)
all-or-nothing thinking ya hep ya hiç tarzı düşünme
Mental Health
autistic thinking otistik düşünce
Logic
logical thinking mantıksal düşünce
Education
thinking hats altı şapkalı düşünce
six thinking hats altı şapkalı düşünce
higher order thinking processes ileri seviye düşünme süreçleri
Philosophy
counterfactual thinking olmayan bir şeyi varmış gibi düşünme
black and white thinking yanlış ikilem
black and white thinking yanlış seçim
Ottoman Turkish
power of thinking kariha