makul - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

makulBedeutungen von dem Begriff "makul" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 39 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
makul reasonable adj.
General
makul comprehensible adj.
makul acceptable adj.
makul moderate adj.
makul plausible adj.
makul probable adj.
makul logical adj.
makul level adj.
makul rational adj.
makul sober adj.
makul advisable adj.
makul judicious adj.
makul fair adj.
makul reasoned adj.
makul sane adj.
makul possible adj.
makul amenable adj.
makul conceivable adj.
makul downtoearth adj.
makul sensible adj.
makul tenable adj.
makul just adj.
makul scrutable adj.
makul reasonable adj.
makul noninsane adj.
makul decent adj.
makul feasible adj.
makul admissible adj.
makul modest adj.
makul well-advised adj.
makul palatable adj.
makul fairly adv.
makul within reason adv.
Trade/Economic
makul due
makul reasonable
Law
makul justified adj.
makul judicious
makul rational
Technical
makul reasonable

Bedeutungen, die der Begriff "makul" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 133 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
makul konuşmak talk sense v.
makul olmak (fiyat) be acceptable v.
makul kılmak rationalize v.
makul sınırların dışına çıkmak go beyond reason v.
makul göstermek (bir yanlışı/doğru olmayan bir şeyi) gloss over v.
makul karşılamak regard something as considerable v.
makul karşılamak consider something reasonable v.
makul karşılamak find reasonable v.
makul bulmak find reasonable v.
makul kılmak rationalise v.
makul bir fiyatı hak etmek command a fair price v.
makul olmayış inadvisability n.
makul olmama inadvisability n.
makul düşünce horse sense n.
makul olma plausibleness n.
makul olma plausibility n.
makul olma reasonableness n.
dalış tüplerinin yüksek basıncını dalgıçların nefes alabilecekleri makul basınca düşüren bir supap regulator n.
makul kılma rationalization n.
makul neden reasonable cause n.
makul fiyat fair price n.
makul maliyet reasonable cost n.
makul fiyat affordable price n.
makul fiyat reasonable price n.
makul tazminat temperate damages n.
makul bir seviye a reasonable level n.
makul ihtimam reasonable care n.
makul dikkat reasonable care n.
makul bir davranış a rational behavior n.
makul bir davranış a reasonable behavior n.
makul bir zaman a fair amount of time n.
makul miktarda zaman a fair amount of time n.
makul süre reasonable time n.
makul dikkat/özen ordinary care n.
makul kılma rationalisation n.
makul sebep reasonable cause n.
makul olmayan koşullar unreasonable conditions n.
makul açıklama plausible explanation n.
makul kontrol reasonable control n.
makul seçim reasonable choice n.
makul ölçüleri aşmayan reasonable adj.
makul (fiyat) moderate adj.
makul görünüş specious adj.
makul olmayan inadvisable adj.
makul olmayan unconscionable adj.
yeterince makul fair enough adj.
makul olmayan unreasonable adj.
makul sayıda a fair amount of adj.
gayet makul fair enough adj.
makul sayıda bir a reasonable number of adj.
fiyatı makul affordable adj.
fiyatı makul reasonably priced adj.
makul fiyatlı reasonably priced adj.
makul bir şekilde öngörülebilir reasonably foreseeable adj.
makul bir biçimde plausibly adv.
makul olarak conceivably adv.
makul olarak desirably adv.
makul bir şekilde sensibly adv.
makul surette reasonably adv.
makul düzeyde within reason adv.
makul düşünüşlü bir şekilde hardheadedly adv.
makul ölçüde within reason adv.
makul bir şekilde sanely adv.
makul bir şekilde reasonably adv.
makul olarak imaginably adv.
makul bir biçimde credibly adv.
makul bir şekilde acceptedly adv.
makul bir sınırı aşmadan within reason adv.
makul şekilde as well adv.
makul bir biçimde comprehensibly adv.
makul seviyede at reasonable level adv.
makul seviyedeki at reasonable level adv.
makul bir zaman içinde within a reasonable time adv.
makul bir şekilde ingratiatingly adv.
makul özellik acceptable face
Phrases
makul şekilde uygulanabilir reasonably practicable
makul surette kabul edilebilir reasonably acceptable
mümkün olan en makul sürede as soon as practicable
Colloquial
makul limitler içinde within reasonable bounds
makul sınırlar çerçevesinde within reasonable bounds
makul sınırlar içinde within reasonable bounds
Idioms
makul miktarda a good few
makul açıklamalar getirmek explain away
makul/kabul edilebilir ölçülerin (sınırın) dışında/ötesinde out of the ballpark
makul görünmek stand to reason
akla uygun/mantıklı/makul bir nedeni/sebebi olmaksızın no earthly reason
Speaking
bu sence makul bir davranış mı? does that sound like rational behavior to you?
Trade/Economic
makul olmayan nedenlerle kaçınmak unreasonably withhold
makul değer fair value
makul olmayan unreasonable
makul onarım masrafı reasonable cost of repairs
makul değer sound value
makul zamanlarda ve makul ölçülerde erişim imkanı reasonable access at reasonable times
makul tahmin reasonable estimate
makul nedenlerle istenilen gizli bilgiler reasonably required confidential information
makul ve kabul edilebilir tehlikeler acceptable risks
makul fiyat proportionate price
makul fiyat suitable price
makul fiyat reasonable price
makul fiyat proper price
makul fiyat fair price
makul kullanım reasonable use
makul ve fark gözetmeme koşulları frand (fair reasonable and non-discriminating) terms
makul beklentiler doktrini doctrine of reasonable expectations
makul düzenleme reasonable accommodation
makul uyumlaştırma reasonable accommodation
makul ve ayrımcılık gözetmeyen lisanslama reasonable and non-discriminatory licensing
makul bildirim reasonable notice
makul getiri oranı reasonable rate of return
Law
makul şüphe reasonable doubt
makul olmayan unreasonable
makul tefsir reasonable interpretation
mahkemeye yapılacak olan itirazın makul olup olmadığını incelemekle görevli olan memur trior
bir istirdat davasında sanık olan kişinin makul gerekçeler göstererek haklı olduğunu iddia ettiği defii avowry
mahkemeye yapılacak olan itirazın makul olup olmadığını incelemekle görevli olan memur trier
makul ihtimam reasonable care
makul dikkat reasonable care
makul şüphenin ötesinde kanıt proof beyond reasonable doubt
makul şüphenin ötesinde beyond a reasonable doubt
makul tutukluluk süresi reasonable period of detention
makul talep reasonable request
adil karar verilmeyeceğine dair makul şüphe reasonable apprehension of bias
makul ihbar/bildirim süresi reasonable notice
makul şüphe reasonable suspicion
Politics
makul fiyat reasonable price
makul müddet reasonable period
makul şüphelerin ötesinde beyond reasonable doubt
makul/inandırıcı reddedilebilirlik plausible deniability
Insurance
makul tamir masrafları reasonable cost of repairs
Marine
en makul ışık yoğunluğu şiddeti optimum light intensity
Environment
makul günlük giriş acceptable daily intake
makul azami doz reasonable maximum exposure
Geography
makul dönüştürme admissible transformation