unvan - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

unvanBedeutungen von dem Begriff "unvan" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 12 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
unvan title n.
General
unvan appellation n.
unvan appellative n.
unvan denomination n.
unvan style n.
unvan designation n.
unvan position n.
Trade/Economic
unvan title
Law
unvan degree
Politics
unvan head
Technical
unvan title
Computer
unvan job title

Bedeutungen, die der Begriff "unvan" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 56 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
vermek (dini bir törenle belirli bir unvan) consecrate v.
unvan vermek confer upon v.
unvan vermek confer on v.
unvan vermek entitle v.
unvan almak get a title v.
unvan almak receive a title v.
saygıdeğer (başdiyakozun isminden önce kullanılan unvan) the venerable n.
padişahların erkek ve kız çoçukları ile anne ve eşlerine verilen unvan sultan n.
kral veya eşine verilen unvan majesty n.
rahibelerin ilk adından önce kullanılan unvan sister n.
peder papazlara verilen unvan father n.
hastalara bakan hemşirenin ilk adından veya ilk adıyla soyadından önce kullanılan unvan sister n.
papaz efendi (irlanda'da his/your/their ile kullanılan bir unvan) reverence n.
mektup zarfı üzerine isim ve soyadından sonra kısaltılarak yazılan ve “bay” anlamına gelen bir unvan esquire n.
sünni hükümdarların kullandıkları unvan sultan n.
şii'lerin dini liderlerine verilen unvan ayatollah n.
ticari unvan calling n.
unvan uyuşmazlığı title dispute n.
unvan/isim verilmiş dubbed n.
emeritus (bir üniversitede emekli öğretim görevlisine verilen unvan) emeritus n.
fransız başrahipler için kullanılan unvan abbe n.
daha önce cenova'da baş hakimlerden birine verilen unvan abbot of the people n.
ismaili mezhebinde bir unvan aga khan n.
pek muhterem (başpiskoposun isminden önce kullanılan unvan) the most reverend adj.
sayın (papazın isminden önce kullanılan unvan) the reverend adj.
muhterem (katedral dekanının isminden önce kullanılan unvan) the very reverend adj.
cenova'da eyalet başkanlarından birine verilen resmî unvan abbot of the people
Phrases
çok muhterem (piskoposun isminden önce kullanılan unvan) the right reverend
Colloquial
unvan maçı title fight
Formal
soyluluk bildiren unvan lady n.
hindistan'da erkeklere hitap veya unvan olarak kullanılan, bay anlamındaki sözcük lala n.
Trade/Economic
ticari unvan trade name
resmi olmayan unvan courtesy title
ticari unvan business name
görünür unvan apparent title
belirgin unvan apparent title
fransızca konuşulan ülkelerde, bazı türdeki limited şirket isimlerinin ardından kullanılan unvan sarl
Law
hükümet memuriyetinin unvan ve şerefinin gaspı usurpation of public office and title and reputation
eksik unvan imperfect title
sahte unvan takınma personation
Politics
1948-1956 yılları arasında vali veya racaya verilen unvan rajpramukh n.
ingiltere'de çeşitli asil kadınlara verilen unvan lady n.
hükümdarın en büyük kızına verilen unvan princess royal
Computer
büro veya unvan office or title
Education
(akademik) unvan/titr sahibi degree holder
uluslararası geçerliliği olan diploma/lisans derecesi/unvan/derece internationally recognized degree
History
on altıncı yüzyılda askeri bir unvan adelantado n.
eski zamanlarda dilekçe ve taleplere kraliyet adına cevap yazıp gönderen kişilere verilen unvan referendary [obsolete] n.
roma imparatorları için kullanılan unvan caesar
Religious
etiyopya ortodoks kilisesi başkanına verilen unvan abuna n.
bazı hristiyan kiliselerinde başpapaz ve piskoposlar için kullanılan unvan abba n.
Military
uzun unvan long title
görev unvan sistemi job title system
Boxing
(boksta) unvan maçı title match
Music
müzik doktorundan önceki akademik unvan bachelor of music
Mythology
rhea veya kibele'ye verilen unvan agdistis n.