ürün - Turkish English Dictionary
History

ürünMeanings of "ürün" in English Turkish Dictionary : 44 result(s)

Turkish English
Common Usage
ürün product n.
General
ürün output n.
ürün production n.
ürün bearing n.
ürün turnout n.
ürün goods n.
ürün child n.
ürün graduate n.
ürün increase n.
ürün end product n.
ürün harvest n.
ürün growth n.
ürün merchandise n.
ürün offspring n.
ürün result n.
ürün turnoff n.
ürün fruit n.
ürün progeny n.
ürün work n.
ürün produce n.
ürün product n.
ürün thruput n.
ürün commodity n.
ürün crop n.
ürün yield n.
ürün piece n.
Trade/Economic
ürün crop
ürün outcome
ürün product
ürün harvest
ürün emblements
ürün turnout
ürün produce
ürün output
ürün production
ürün manufacture
ürün fruit
Technical
ürün yield
Informatics
ürün work product
Textile
ürün article
ürün product
Automotive
ürün product
Food Engineering
ürün crop
Latin
ürün fructus

Meanings of "ürün" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
(ürün/meyve) vermek bear v.
ürün vermek yield v.
seri (ürün vb) range n.
General
ürün vermek give a yield v.
ürün toplamak reap v.
vermek (ürün/vergi/sonuç) yield v.
ürün vermek yield v.
fazla ürün vermek overbear v.
ürün vermek bring forth v.
ürün vermek crop v.
ürün vermemek (ekinler) fail v.
hizmete sunulmak (ürün vb) (the product) become available v.
yurt içinden ürün satın almak purchase goods within the country v.
yurt dışından ürün satın almak import goods from abroad v.
yurt dışından ürün satın almak import products from abroad v.
ürün değişikliğine gitmek rebrand v.
(ürün) zenginleşmek bloom v.
müşteriyi daha fazla ürün alması konusunda ikna etmek up-sell v.
ürün vermek produce v.
ürün sürmek release a product v.
ürün çıkarmak release a product v.
ürün sunmak present a product v.
markalı ürün yaratmak create a branded product v.
ürün geliştirmek develop a product v.
ürün sunmak offer a product v.
ürün sergilemek exhibit products v.
ürün imal etmek manufacture a product v.
net ürün net profit n.
ara ürün midproduct n.
son ürün end result n.
hayvansal ürün animal product n.
son ürün afterproduct n.
ürün ve hizmet satmak üzere işe alınmış kişiler salespeople n.
mantıksal ürün logical product n.
yan ürün byproduct n.
esas ürün staple n.
başlıca ürün staple n.
ürün hattı product line n.
ürün yönetimi product management n.
yan ürün fallout n.
ürün/servis product/service n.
özel ürün speciality n.
ürün yönetimi product managing n.
ana ürün main crop n.
işlem görmüş ürün compensating product n.
bir ürün veya hizmete talebin en düşük olduğu mevsim veya dönem low season n.
sonuç ürün outcome n.
toplanan ürün miktarı pick n.
turfanda ürün forced crop n.
ürün sorumluluğu products liability n.
telafi edici ürün compensating product n.
yetkisiz kopya veya korsan ürün knockoff n.
önceden planlanmış ürün geliştirme preplanned product improvements n.
son ürün last product n.
ihraç edilebilir ürün exportable product n.
korsan ürün knockoff n.
ikinci ürün aftercrop n.
ürün ticareti produce trade n.
yan ürün offshoot n.
ürün taklitçiliği product counterfeiting n.
yan ürün waste product n.
ürün yelpazesi product range n.
ayaklı ürün free standing n.
fabrikada imal edilmiş ürün factory made product n.
ürün veya hizmetlerin müşterilere ulaştırıldığı araç distribution channel n.
ürün sigortası crop insurance n.
geliştirilmiş ürün development n.
kalitesiz ürün veya hizmet second class n.
ürün verme fruition n.
özel ürün specialty n.
yan ürün associated product n.
tarımsal ürün agricultural product n.
bitmiş ürün end product n.
yerli ürün inland produce n.
yetişen ürün growing crops n.
ürün çeşitliliği product range n.
ara ürün byproduct n.
ürün veya düşünce satışı selling a product, service or idea n.
ürün bilgisi hangtag n.
ürün artığı crop residues n.
ürün ve toprak crops and soils n.
ürün kalitesi product quality n.
ürün güvenliği product safety n.
ürün tezgahı counter n.
yeni geliştirilen ürün newly developed product n.
ürün tasarımı product design n.
ürün iade product return n.
ürün uygunluğu product compatibility n.
ürün ayıbı product defect n.
doğal ürün natural product n.
iade ürün returned product n.
ürün değişimi product change n.
ürün değişimi product replacement n.
ürün iskontoları product discounts n.
ürün indirimleri product discounts n.
ürün grubu product group n.
üretilen ürün manufactured product n.
ürün verme bearing n.
kısa ürün bilgisi short product information n.
ürün çeşitlendirme diversification of products n.
ürün kapsamı product scope n.
ürün çeşitlendirme product diversification n.
ürün markası product brand n.
ürün ailesi product family n.
ürün kodlama sistemi product coding system n.
ürün ömrü product life n.
kaliteli ürün quality product n.
ilk ürün first product n.
yan ürün fall-out n.
ikincil ürün by-product n.
ankastre ürün built-in product n.
lisanssız ürün knock-off n.
türev ürün by-product n.
yan ürün spin-off n.
orijinal ürün kalitesi genuine product quality n.
yerli ürün domestic product n.
ürün iadesi product return n.
ürün iadesi the return of a product n.
tarifesiz ürün listesi free list n.
tarımsal ürün produce n.
bitkisel ürün herbal product n.
yan ürün biproduct n.
yan ürün bi-product n.
belirli bir ürün a particular product n.
ürün numunesi taster n.
atık ürün/çıktı waste output n.
ürün aile standardı product family standard n.
yeni ürün novel product n.
yeni ürün new product n.
ürün tanıtımı product overview n.
ürün tanıtım kartı showcard n.
bu ürün this product n.
bu ürün soya lesitini içerir this product contains soya lecithin n.
tıbbi ürün sözlüğü medicinal product dictionary n.
ikincil ürün byproduct n.
türev ürün byproduct n.
yan ürün by-product n.
ara ürün by-product n.
ürün geliştirme mühendisi product development engineer n.
muadil ürün equivalent product n.
edebi ürün literary work n.
ürün teslimi product delivery n.
ürün teslimi delivery of product n.
en çok satan ürün top seller n.
tek tip ürün satan veya bir alanda hizmet sunan dükkan/işyeri parlour n.
tek tip ürün satan veya bir alanda hizmet sunan dükkan/işyeri parlor n.
ortalama ürün average product n.
ürün adı yerine marka isminin geçmesi generification n.
yaşlanma geciktirici ürün anti-ager n.
uygun ürün appropriate product n.
ürün mesajı product message n.
ürün ağırlığı product weight n.
ürün tasarımcısı product designer n.
ürün kullanımı product use n.
ürün kullanımı product usage n.
en çok öne çıkan ürün tentpole n.
endüstriyel ürün tasarımı i̇ndustrial product design n.
bir ürün veya cihazın kolayca alınabilmesini sağlayan mekanizma takedown n.
verilmeyen ürün, hizmet, uygulama, ekipman veya materyalin kurumlardan alınması reachback n.
ortalama çoğunluğun beğenisi için fazla ince ve kaliteli kalan ürün caviar n.
dama tahtası desenine benzeyen ürün ya da eser chequerwork n.
markalı ürün, hizmet veya kuruluş name brand n.
doğal ürün natural n.
ikinci ürün sezonu short-season n.
ürün vermeyen barren adj.
ürün vermeyen acarpous adj.
ara ürün derivative adj.
yan ürün derivative adj.
korsan (ürün vb) backstreet adj.
kullanıldıktan sonra geri dönüşümle işlem görüp başka bir ürün için kullanılan postconsumer adj.
kullanıldıktan sonra geri dönüşümle işlem görüp başka bir ürün için kullanılan post-consumer adj.
paket ürün carry-out adj.
başlıca ürün olmayan nonstaple adj.
daha önce başka birinin sahip olduğu fakat halen iyi durumda olan ürün nearly-new adj.
Phrasals
(ürün vb) popüler olmak catch on with someone
(ürün) tutmak catch on with someone
Colloquial
ucuz ürün cheapie n.
ücretsiz ürün peşinde koşan freebie seeker
Idioms
ürün vermek bear fruit
ürün vermek come to fruition
ürün saklamak place something on one side
piyasaya sunulmaya hazır ürün in the can
bir firmaya çok fazla para kazandıran ürün a cash cow
Slang
hatalı ürün lemon
adi (ürün) bodgy
çevrimiçi ürün araştırması webrooming
Trade/Economic
ürün tamamen piyasaya sürülmeden önce hedef pazardaki başarısını ufak bir denemeyle tahmin etmek test-market v.
bedava ürün vadederek müşterinin ilgisini çeken reklam teaser n.
kurumun ürün veya hizmetleri hakkında müşterilere bilgi verilen telefon hattı careline n.
ekonomide bireylerin tüm olası ürün ve fiyatları analiz ederek özgürce karar aldığı varsayımı rationality n.
hatalı olduğu anlaşılan ürün için üretici tarafından yapılan iade çağrısı recall n.
pazarı çeşitli ürün ve uygun fiyatla domine eden kişi ya da firma category killer n.
promosyon ürün lagnappe n.
belirli bir şirketten ürün ya da hizmet almayan kimse noncustomer n.
yeniden imal edilmiş ürün remanufacture n.
önceden karıştırılmış hazır durumda satılan (ürün) ready-mixed adj.
ürün kullanmayan nonconsuming adj.
ürün kullanmayan nonconsumptive adj.
nihai ürün finished products
üretimi devam etmeyen ürün vb discontinous
ürün konumlandırma product positioning
satış sonrası ürün ve hizmetler aftermarket
benzer ürün üreten iki firma arasındaki birleşme horizontal merger
ürün satma selling goods
fiziki ürün tangible products
jenerik ürün generic product
markalanmış ürün branded article
ürün çeşidi reklamları range advertising
toplanan ürün harvest
ara ürün intermediate product
bozuk ürün spoilage
ürün içerik yönetimi product content management
tarımsal üretim faaliyetlerinde belli bir ürün miktarını üretmek üzere yoğun biçimde makine kullanılarak işgücü miktarının azaltılması annuity method
marjinal ürün değeri marginal revenue product
bir firmaya çok fazla para kazandıran ürün cash cow
tali ürün subsidiary product
tarımsal ürün agricultural produce
müşterilerin asgari ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veya ürün no frills
ürün eğitim atölyesi product training workshop
ürün maliyeti product cost
ürün hatları product lines
marjinal fiziki ürün marginal physical product
ürün dönemleri teorisi product cycle theory
sahte ürün counterfeit product
ürün müdürü product manager
hassas ürün sensitive products
ürün seçimi product selection
yeni ürün new product
sentetik türev ürün synthetic instrument
marjinal ürün temelli gelir dağılımı teorisi marginal product theory of income distribution
ürün yöneticisi sistemi product manager system
türev ürün niteliği taşımayan sözleşme nonderivative contract
nihai ürün endproduct
yeni ürün kavramı new product concept
ürün bileşimi genişliği width of product mix
ürün içeriği product content
ürün toplama harvest
nihai ürün end product
ürün temini merchandizing
nihai ürün final product
ürün tanımı generic identification
ürün yaşam evreleri product life cycle
firmanın ürettiği yeni ürün çeşidinin bir ölçüde mevcut ürünlerinin satışının veya piyasa payının yerini alması durumu cannibalization
ürün ihracatı commodity export
fabrikada üretilen ürün output
esas ürün primary product
ürün geliştirme stratejileri product development strategies
ürün türü product class
ikame ürün replacement product
ürün karması product mix
bitirilmiş ürün end product
eş ürün eğrisi isoquant curve
ham madde ve nihai ürün sermayesi circulating capital
tarımsal ürün agricultural product
ürün bilgisi white paper
sözleşme konusu ürün contract product
standartlaştırılmış ürün standardized product
ürün çeşidi product range
ürün reklamı product advertising
belirli bir markayı taşıyan ürün branded article
gayrisafi milli ürün gross investiment
türev ürün tutarı notional amount
ürün dönemleri product life cycle
özellikli ürün mağazaları speciality store
çoklu ürün fiyatlandırması multiple product pricing
ortak ürün joint product
marjinal ürün marginal product
mutlak ürün başarısızlığı absolute product failure
ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün credit derivative default product
kendinden sonra gelenler için standartlar getiren ürün pacesetter
nihai ürün final product; final good
ürün testi product testing
ürün standardı product standard
ürün güvenliği product safety
kusurlu ürün faulty product
ürün doğrulama product verification
ürün sorumluluğu product liability
kusurlu ürün defective product
güvenli ürün safe product
zorunlu ürün belgelendirme mandatory product certification
ürün belgelendirmesi product certification
ürün kalite markası product quality mark
ürün kalite güvencesi product quality assurance
avrupa ürün belgesi european product certificate
başlıca ürün staple
ana ürün staple
ana ürün main crop
birleşik ürün joint product
günlük ürün daily product
ıskarta ürün waste product
net ürün net product
patentli ürün patent article
tamamlanmış ürün end product
yan ürün spinoff
yarı mamul ürün goods in process
yan ürün byproduct
ürün sigortası crop insurance
yan ürün subsidiary product
numune olarak (ürün vb) as a sample
ürün piyasası output market
ürün sunumu product presentation
ürün sunumu product submission
ürün sunumu presentation of product
ithal ürün imported product
genel ürün güvenliği general product safety
sektöre yeni ürün kazandırmak bring in a new product to the sector
yeni çıkan bir ürün veya hizmetin müşterilerin beğenisine sunulması rollout
yeni çıkan bir ürün veya hizmetin ilk kez görücüye çıkması rollout
ürün konumlandırma product placement
ürün hatası product defect
ürün kusuru product defect
ürün maliyetlendirmesi product costing
ürün taban fiyatı product base price
ürün indirimi product discount
ürün taban fiyatı minimum price
ürün taban fiyatı minimum purchase price
net ürün net profit
yan ürün residual product
ürün ömrü yönetimi product life cycle management
piyasa-ürün çizelgesi market-product grid
yan ürün by-product
tali ürün by-product
ürün kategorisi yönetimi sistemi category-management system
yan ürün sub-product
müşteriyi daha fazla ürün alması için ikna etmek up-sell
türev ürün olmayan poliçe non-derivative contract
ürün mühendisliği product engineering
ürün sunuşu product offering
ürün geliştirme product development
yan ürün waste product
marjinal ürün değeri marginal product value
rakip ürün rival product
ürün araştırması product research
sınai ürün manufactured product
ürün karmasına göre fiyatlandırma product mix pricing
ürün karması fiyatlandırma product mix pricing
ürün karması fiyatlandırması product mix pricing
fiyat (belirli bir ürün sınıfı için özel uygulanan) deal
imalatçıya yarı mamul ürün satan aracı supply house
yeni ürün geliştirme new product development
müşteri kazanmak için zararına satılan belirli bir ürün drawing card
müşteri çekmek amacıyla maliyetinin altında satışa sunulan ürün drawing card
müşteri kazanmak için zararına satılan belirli bir ürün loss leader
müşteri çekmek amacıyla maliyetinin altında satışa sunulan ürün loss leader
standart ürün fiyatı basic price rate
ürün numunesi product sample
ürün tanıtımı a product promotion
yerli ürün home product
ürün kıyaslaması yapan müşteri comparison shopper
belirli bir ürün grubuna göre belirlenen para birimi değeri composite commodity standard
ürün karşılaştırma görevlisi comparison shopper
ürün sevk etmek consign
başlıca ürün staple commodity
takım halinde satılan ürün closed stock
üretilip satılan ürün maliyeti tablosu statement of cost of goods manufactured and sold
ürün puantaj listesi tally sheet
firma bilgilerini ürün etiketi üzerine basmak imprint
birim ürün maliyeti unit product cost
ürün stoku politikası inventory policy
tolere edilebilir ürün kalite seviyesi rejectable quality level
reddedilebilir ürün kalite düzeyi rejectable quality level
son ürün endproduct
ürün ticareti produce trade
haricen sağlanan ürün ve hizmetler outside purchases of goods and services
müşterek ürün fiyatlandırması multiple product pricing
ilk ürün first fruits
son ürün end product
ürün ambalajını iade edip ürünü satın aldığını gösteren müşteriye verilen ikramiye box top offer
ürün tezgahı pit
komisyon karşılığında büyük mağazalar için ürün satın alan komisyoncu resident buyer
yerleşik ürün tedarikçisi resident buyer
toplam ürün total product
orta kalite ürün middlings
bir satın alma işleminde ürün bedelinin bir kısmını ödemek için verilen eşya trade-in
yeni çıkmış ürün novelty
ikincil ürün a secondary or additional product
ikincil ürün by product
geniş ürün yelpazesi wide product range
geniş ürün yelpazesi wide range of product
ürün kataloğu production catalogue
ürün tanıtım kataloğu production catalogue
ürün sorumlusu product manager
ürün sorumlusu product specialist
bilinen bir markanın altında piyasaya çıkarılan yeni ürün flanker
ürün tipleri product types
alt ürün flanker
yarı işlenmiş ürün semi-processed product
özel ürün special product
ürün geliştirme koordinatörü product development coordinator
hasarlı ürün damaged product
hasarlı ürün flawed product
hasarlı ürün defective product
ürün gamı product range
ürün bulunurluğu product availability
yarı mamul ürün semi-finished product
ticari ürün commercial product
ürün geliştirme merkezi product development centre
her ürün için aynı olan maliyetler joint costs
kabul edilebilir ürün acceptable product
kabul edilebilir yedek ürün acceptable alternate product
ana ürün primary product
ürün izlenebilirliği product traceability
sadece tek tip ürün satan mağaza specialty store
ucuz fiyatla birçok çeşit ürün satılan mağaza variety store
butik ürün grubu boutique product line
yan ürün derivative
ara ürün derivative
evrensel ürün kodu upc
ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları bodies operating products certification
nihai ürün spesifikasyonu finished product specification
envanterde görünen ancak stokta kalmamış bir ürünü ürün mağazaya geldiğinde müşteriye aynı fiyattan satmayı taahhüt eden mağaza onaylı kupon veya çek raincheck
envanterde görünen ancak stokta kalmamış bir ürünü ürün mağazaya geldiğinde müşteriye aynı fiyattan satmayı taahhüt eden mağaza onaylı kupon veya çek rain check
ürün uygunsuzluğu product nonconformity
(şartlara) uygun ürün conforming product
ürün ailesi product family
ürün sorumlusu yardımcısı deputy product manager
ürün müdür yardımcısı deputy product manager
zorunlu ürün fiyatlandırması captive product pricing
geniş ürün gamı large product range
ürün kullanım ömrü sonunda uygulanan iade programı product end-of-life return program
ürün zenginliği product variety
ürün zenginliği product diversity
ürün pazarı product market
promosyonlu ürün satışı promotional product sales
promosyonlu ürün promotional product
promosyonlu ürün promotional item
ürün bazlı product-oriented
ürün bazlı product-based
ürün etiketi product tag
ürün değerlendirme seviye planı product assessment level schedule
ürün başına maliyet cost per product
farklı tip ürün belgelendirme third-party product certification
sipariş edilen ürün ordered product
ürün standartları product standards
ürün grubu product group
ürün tanımları product descriptions
ürün endeksi product index
türev ürün niteliği taşımayan sözleşme non- derivative contract
tali ürün by- product
bitmiş ürün finished product
yan ürün by- product
ürün ömrü product life cycle
ürün sorumluluğu davası product liability lawsuit
ürün yenileme product renewal
dağıtımı yapılan ürün distributed product
ürün depolama product storage
ürün depolama product warehousing
son ürün kontrolü final product control
beyaz ürün white product
ürün zinciri product chain
ürün yerleştirimi product layout
ürün tasarımı product design
ürün niteliği product quality
ürün oylumu product volume
ürün karışımı product mix
ürün mimarisi product architecture
ürün şartnamesi product specification
ürün ömrü product life
ürün niceliği product quantity
yapılandırılmış ürün structured product
bozuk ürün defective product
ürün yüklemesi product shipping
ürün yüklemesi product loading
ürün yüklemesi product shipment
ürün geliştirmeci product developer
ürün geliştirici product developer
sipariş verilmiş ancak henüz gönderilmemiş stok ürün stock on order
ürün pazar büyütme matrisi product-market growth matrix
ürün pazar büyütme matrisi ansoff matrix
firmanın farklı ürün gruplarındaki müşterilerine birbirinden bağımsız bayiler aracılığıyla hizmet verdiği sistem service-firm-sponsored retail franchising
tüketiciler için ürün bilgisi product information for consumers
ürün değişimi product change
yüksek iş/ürün hacmi high throughput
ortalama sermaye ürün oranı average capital-output ratio
mal/ürün lisanslama merchandise licensing
son ürün geliştirme final product development
ab'nin çevre ile dost ürün ya da hizmetin sağlanmasını zorunlu hale getireceği çevre projesi green procurement
ürün geliştirme bölümü product development department
ürün özelliği product feature
yeni ürün geliştirme süreci demand saturation
yeni ürün geliştirme süreci stage-gate process
ürün şeması product chart
ürün çizelgesi product chart
ürün üretim süresi makespan of a product
ürün yelpazesi range of products
ürün yelpazesi product range
ürün çeşidi range of products
yeni ürün geliştirme yöntemi/sistematiği fuzzy front end
ürün pazarlaması marketing of product
son kullanma tarihi geçmiş ürün expired product
ürün lansmanı product launch
son ürün pazarı/piyasası final goods market
maksadı belirli ancak ürün bazında detaylandırılmayan ve çıkacak ihtiyaca göre verilen sipariş blanket purchase order
maksadı belirli ancak ürün bazında detaylandırılmayan ve çıkacak ihtiyaca göre verilen sipariş blanket order
niş ürün niche product
ürün segmentleri product segments
referens ürün reference product
ana ürün principal product
ana ürün main product
ürün segmenti product segment