kesmek - Turkish English Dictionary
History

kesmekMeanings of "kesmek" in English Turkish Dictionary : 135 result(s)

Turkish English
Common Usage
kesmek disconnect v.
kesmek interrupt v.
kesmek cut v.
kesmek hack v.
General
kesmek halt v.
kesmek dry up v.
kesmek hack v.
kesmek kill v.
kesmek discontinue v.
kesmek cut out v.
kesmek remove v.
kesmek cease v.
kesmek turn v.
kesmek abridge v.
kesmek cut something down v.
kesmek turn something off v.
kesmek disrupt v.
kesmek close v.
kesmek assuage v.
kesmek stop v.
kesmek fair v.
kesmek arrest v.
kesmek abandon v.
kesmek slice v.
kesmek close down v.
kesmek knife v.
kesmek shorn v.
kesmek chop off v.
kesmek cut something off v.
kesmek rip v.
kesmek fell v.
kesmek stem v.
kesmek block v.
kesmek nick v.
kesmek call a halt to v.
kesmek slash v.
kesmek lay off v.
kesmek drop v.
kesmek prune v.
kesmek wrap it up v.
kesmek dock v.
kesmek cut down v.
kesmek suspend v.
kesmek gride v.
kesmek saw off v.
kesmek section v.
kesmek tell tall stories v.
kesmek turn something out v.
kesmek eye up v.
kesmek exsect v.
kesmek defalk v.
kesmek shut down on v.
kesmek occlude v.
kesmek cut over v.
kesmek put a stop to v.
kesmek nip v.
kesmek ogle v.
kesmek deaden v.
kesmek lop v.
kesmek butcher v.
kesmek determine v.
kesmek excise v.
kesmek poll v.
kesmek cut back v.
kesmek lop off v.
kesmek gash v.
kesmek exscind v.
kesmek slaughter v.
kesmek shut down upon v.
kesmek chop up v.
kesmek hew v.
kesmek amputate v.
kesmek divide v.
kesmek cut in v.
kesmek snick v.
kesmek shut out v.
kesmek nip off v.
kesmek crop v.
kesmek turn off v.
kesmek shave v.
kesmek give over v.
kesmek get one's knife into v.
kesmek impute v.
kesmek cut v.
kesmek cut off v.
kesmek clip v.
kesmek interpel v.
kesmek barge v.
kesmek carve v.
kesmek chop v.
kesmek curtail v.
kesmek intersect v.
kesmek turn out v.
kesmek truncate v.
kesmek incise v.
kesmek dissect v.
kesmek slive v.
kesmek abregge v.
kesmek abscise v.
kesmek carbonado [obsolete] v.
kesmek red-pencil v.
kesmek nott v.
Phrasals
kesmek chuck up
kesmek knock off
kesmek snip off
kesmek trim something off
kesmek trim off
kesmek trim back
kesmek trim down
Colloquial
kesmek call a halt
Idioms
kesmek leave off
kesmek cut across
kesmek cut about
kesmek blow the whistle on
Law
kesmek interrupt
Technical
kesmek carve
kesmek truncate
kesmek cut off
kesmek shear
kesmek intercept
kesmek shut off
kesmek sever
kesmek intersect
kesmek break
kesmek curtail
kesmek chop
Computer
kesmek cutoff
kesmek interrupt
kesmek cut-off
Automotive
kesmek chop
kesmek cut
kesmek shear
Gastronomy
kesmek unmold
Botanic
kesmek abstrict v.
Literature
kesmek abscind v.

Meanings of "kesmek" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

Turkish English
Common Usage
ilişkiyi kesmek break up v.
ceza kesmek fine v.
umudunu kesmek despair v.
bağlantıyı kesmek disconnect v.
sözünü kesmek interrupt v.
sütten kesmek wean v.
memeden kesmek wean v.
General
vurarak kesmek hack v.
cerrah testeresi ile kafatasını kesmek trepan v.
iflahını kesmek exhaust v.
birinin sözünü kesmek cut in v.
balta ile kesmek hew down v.
kesmek (ağaç/organ vb) amputate v.
ile ilişiğini kesmek wash one's hands of v.
bızırı kesmek circumcise v.
ilişiğini kesmek dismiss v.
bir şeyin yolunu kesmek head something off v.
sözünü kesmek heckle v.
ilişkisini kesmek have nothing to do with v.
tırnaklarını dibine kadar kesmek cut one's nails to the quick v.
balta ile kesmek hew v.
fiş kesmek make out an invoice v.
alakayı kesmek finish with v.
sözünü kesmek take somebody up short v.
elini ayağını kesmek stop visiting v.
parça parça kesmek cut up v.
ateş kesmek cease fire v.
kabuğunu kesmek pare v.
selamı sabahı kesmek break with v.
ahkam kesmek dogmatise v.
ümidini kesmek despair of v.
tırnak kesmek pare v.
kafasını kesmek behead v.
ilişkisini kesmek disengage v.
kesmek (kan) stanch v.
sesini kesmek shut up v.
sözünü kesmek (konuşmacının) heckle v.
birinin lafını kesmek cut someone short v.
ilişiğini kesmek finish with v.
fazla veya dar kesmek scrimp v.
ile ilişkisini kesmek finish with v.
altın yumurtlayan kazı kesmek kill the goose that lays the golden eggs v.
aklı kesmek decide v.
para kesmek rake in money v.
nefesini kesmek take somebody's breath away v.
preste kesmek stamp v.
ilişkisini kesmek disaffiliate v.
umudunu kesmek despair of v.
aklı kesmek believe that something is possible v.
lafını kesmek punctuate v.
ağrıyı kesmek kill the pain v.
ilişkiyi kesmek break off v.
çivi kesmek feel very cold v.
makbuz kesmek write a receipt v.
kılıçla kesmek sabre v.
ümidini kesmek give up hope of v.
altını kesmek undercut v.
makasla kesmek cut v.
hız kesmek slacken v.
ağrıyı kesmek reduce the pain v.
ile ilişkisini kesmek part company with v.
testereyle kesmek whipsaw v.
ağacı kesmek chop down v.
söz kesmek agree to give in marriage v.
sözünü kesmek interrupt v.
peş kesmek gore v.
kısa kesmek bob v.
kısa kesmek curtail v.
sözünü kesmek put in a word v.
alttan kesmek undercut v.
lafını kesmek break in on somebody's conversation v.
memeden kesmek wean v.
sözünü kesmek cut in v.
sütü kesmek curdle v.
istimi kesmek throttle v.
önünü kesmek bar v.
sözünü kesmek break in v.
uzuvlarını kesmek dismember v.
kısa kesmek break short v.
önünü kesmek confront v.
makasla kesmek shear v.
diz içi kirişlerini kesmek hock v.
buz kesmek feel very cold v.
sesini kesmek clam up v.
nefes kesmek bate v.
bir şeyi dilim dilim kesmek cut something into slices v.
ilişkiyi kesmek give somebody up v.
kabaca ve düzensizce kesmek hack v.
dikine kesmek scarp v.
dış dünyayla ilişkisini kesmek cut off from the outside world v.
kuvvetini kesmek impoverish v.
boğazından kesmek cut down expenses on food v.
bağlantısını kesmek disengage v.
kesmek (kasaplık hayvanı) slaughter v.
ağaç kesmek log v.
tırnak kesmek cut nails v.
soluğunu kesmek take breath away v.
kesmek (uzunluğuna) slit v.
boynuzlarını kesmek dehorn v.
yolunu kesmek waylay v.
ilişiğini kesmek break off v.
etrafını kesmek cut around v.
ağaç kesmek fell trees v.
kurban kesmek sacrifice v.
kısa kesmek wrap it up v.
ayağını kesmek give up frequenting v.
rol kesmek cut a splash v.
sütten kesmek wean v.
alışverişi kesmek stop having anything to do with somebody v.
aboneyi kesmek cancel a subscription v.
iple kesmek rope off v.
kısa kesmek be brief v.
yol kesmek block v.
racon kesmek swagger v.
yolunu kesmek head off v.
balta ile kesmek chop v.
kanatlarının ucunu kesmek (kuşun uçmasını engellemek için) pinion v.
fatura kesmek invoice v.
insanın nefesini kesmek take someone's breath away v.
yarıda kesmek burst upon v.
taş kesmek petrify v.
kesmek (tırnak/peynir kabuğu vb'ni) pare v.
alakayı kesmek break off relations with v.
takatini kesmek debilitate v.
yarıda kesmek interrupt v.
para kesmek mint v.
fiş kesmek invoice v.
balta veya satırla kesmek chop v.
ahkam kesmek make judgments without hesitation v.
tarak kabuğu şeklinde kesmek scallop v.
bilet kesmek sell tickets v.
kereste kesmek lumber v.
kenarını zikzaklı kesmek pink v.
kişisel ilişkilerini kesmek depersonalize v.
kısa kesmek chop one's words v.
cerayanı kesmek break the current v.
kesmek (tırnak) pare v.
kupür kesmek (gazete/dergi vb'nden) clip v.
kısa kesmek boil down v.
nefesini kesmek pump v.
tepesini kesmek poll v.
ümidi kesmek abandon hope v.
çivi kesmek freeze v.
kasaplık hayvan kesmek butcher v.
ilişkisini kesmek finish with v.
ilişkisini kesmek rupture v.
kenarını zikzaklı kesmek pink out v.
gücünü kuvvetini kesmek empoverish v.
ücretini kesmek dock v.
ilişkiyi kesmek cut loose v.
tırnaklarını kesmek cut one's nails v.
nefesini kesmek choke v.
yol kesmek waylay v.
pusuya yatıp yolunu kesmek waylay v.
ilişiğini kesmek give the sack v.
bir darbeyle bir şeyi kesmek strike something off v.
bıçakla kesmek knife v.
çevresinden kesmek cut around v.
gözü kesmek dare to v.
sözünü kesmek cut in on v.
kesmek (kan) staunch v.
dış dünyayla ilişkisini kesmek cut oneself off from outside world v.
ağacın dallarını kesmek lop v.
haraca kesmek (bir yeri/insanları) prey on v.
kesmek (kesici bir aleti kuvvetle savurarak) slash v.
kesmek (ücretten) dock v.
ağlamayı kesmek stop crying v.
birinin yolunu kesmek cut someone off v.
uçlarını kesmek clip v.
kesmek (vücudun bir uzvunu bütünüyle) mutilate v.
sallanmasını kesmek steady v.
ayaklarını yerden kesmek sweep someone off one's feet v.
çok kısa kesmek (hayvanın tüylerini) shear v.
küçük küçük kesmek shred v.
alagarson kesmek (saçı) bob v.
umudunu kesmek give up hope v.
saçı alagarson kesmek shingle v.
ağaçları kesmek disforest v.
ince kesmek sliver v.
tavuk vb kesmek carve v.
bıçakla kesmek whittle v.
kısa kesmek draw it fine v.
kısa kesmek cut short v.
fatura kesmek make out an invoice v.
buz kesmek freeze v.
ağaç kesmek cut down a tree v.
ilişkiyi kesmek sever v.
üst kısmını kesmek veya koparmak (bir bitkinin) top v.
başını kesmek behead v.
kat kat kesmek layer v.
yol kesmek seal off v.
makasla kesmek clip v.
altın kesmek make a lot of money v.
dallarını kesmek disbranch v.
racon kesmek show off v.
makasla kesmek snip v.
ucunu kesmek lop v.
gelişigüzel kesmek cut irregularly v.
merhabayı kesmek break off with somebody v.
dizardı kirişini koparmak/kesmek hamstring v.
kurban olarak kesmek sacrifice v.
ilişiğini kesmek end something v.
alakayı kesmek break off relations v.
kanatlarının ucunu kesmek pinion v.
umudunu kesmek give somebody up v.
ahkam kesmek pontificate v.
ormanda ağaç kesmek lumber v.
ilişkisini kesmek drop v.
tepesini kesmek truncate v.
ilgisini kesmek break with v.
yarıda kesmek abandon v.
yardımı kesmek cut the cord v.
ağaç kesmek lumber v.
ağaç kesmek cut trees v.
boynuzunu kesmek poll v.
birinin yolunu kesmek head someone off v.
bindiği dalı kesmek shoot oneself in the foot v.
haraca kesmek levy a tribute on v.
kısa kesmek (saç) shingle v.
sözünü kesmek chip in v.
umudunu kesmek give up hope of v.
yarıda kesmek break in v.
saçı kısa kesmek shingle v.
kılıçla kesmek saber v.
soluğunu kesmek puff v.
ilgisini kesmek disengage v.
kısa kesmek tell briefly v.
üst kısmını kesmek (bitkinin) top v.
ilişiğini kesmek sever one's connection v.
makasla kesmek cut with scissors v.
kesmek (ses/ağrı vb'ni) deaden v.
sözünü kesmek punctuate v.
ilişiğini kesmek discharge v.
dilimler kesmek cut slices v.
yelesini kısa kesmek hog v.
hızını kesmek retard v.
küp biçiminde kesmek cube v.
afi kesmek give oneself airs v.
kişisel ilişkilerini kesmek depersonalise v.
fileto kesmek fillet v.
sözünü kesmek take up v.
başını kesmek decapitate v.
ağaç kesmek cut down v.
boydan boya kesmek cut down v.
ilgiyi kesmek cut the painter v.
(testereyle) kesmek saw v.
hayvan kesmek slaughter v.
yolunu kesmek cross somebody's path v.
sözünü kesmek cut somebody short v.
kurban kesmek sacrifice an animal for god v.
gözü kesmek venture to v.
ile ilişiğini kesmek sever one's connection with v.
konuşmayı kesmek break into v.
aniden kesmek break off v.
dik kesmek cut vertically v.
çek kesmek give someone a cheque for (an amount of money) v.
ayağını kesmek stop going v.
ağaç kesmek fell a tree v.
ağaç kesmek chop down a tree v.
elektriği kesmek cut off the electricity v.
suyu kesmek cut the water v.
maaşından kesmek deduct from one's salary v.
maaştan kesmek cut from the salary v.
su kesmek cut the water v.
maaştan kesmek deduct from the salary v.
saç kesmek cut hair v.
maaş kesmek cut salary v.
maaşını kesmek cut one's salary v.
gücü kesmek turn off power v.
gücü kesmek turn off the power v.
pasta kesmek cut the cake v.
tırnağını kesmek cut one's nail v.
tırnak kesmek clip nail v.
toplantıyı kesmek break up the meeting v.
tırnak kesmek cut nail v.
tırnağını kesmek clip one's nail v.
toplantıyı kesmek adjourn the meeting v.
koyun kesmek slaughter a sheep v.
iletişimini kesmek cut off communication with v.
iletişimini kesmek disassociate v.
baş kesmek take off the head of v.
baş kesmek sever the head from v.
baş kesmek decapitate v.
baş kesmek behead v.
baş kesmek chop off someone's head v.
bebeği sütten kesmek wean one's baby v.
boğazını kesmek slit one's throat v.
et kesmek cut meat v.
et kesmek (hamlamak vb) be stiff v.
et kesmek (hamlamak vb) be sore v.
yolunu kesmek stop v.
kanamayı kesmek staunch the bleeding v.
kanamayı kesmek stop the bleeding v.
kanamayı kesmek stem the bleeding v.
kanamayı kesmek control the bleeding v.
cam kesmek cut the glass v.
soluğunu kesmek outbreathe v.
kesmek (bütünden bir parçayı) prescind v.
kendi bindiği dalı kesmek cut one's own throat v.
ayaklarını yerden kesmek imparadise v.
ilişkisini kesmek cast off v.
önünü kesmek block v.
bir uzvu kesmek amputate v.
kat kat kesmek cut in layers v.
söz kesmek plight v.
söz kesmek affiance v.
söz kesmek give to in marriage v.
söz kesmek bind with a promise to wed v.
balta ile kesmek axe v.
kısa kesmek (saç) bob v.
yarıda kesmek burst in on v.
ilişkisini kesmek break with v.
(hayvan) kesmek/öldürmek butcher v.
baltayla kesmek chop v.
bağlaşımı kesmek decouple v.
zar biçiminde kesmek dice v.
bağlantısını kesmek disconnect v.
bağlantılarını kesmek disengage v.
(telefon) bağlantıyı kesmek disconnect v.
akımını kesmek disconnect v.
ortadan kesmek cut in the middle v.
ortasından kesmek cut in the middle v.
kuyruğunu kesmek dock v.
(kuyruğunu) kesmek dock v.
akımı kesmek cut off the current v.
suyu kesmek cut off the water v.
hızını kesmek gear down v.
umudunu kesmek give up v.
tıraşlama kesmek (ağaçlık bir alanı) clear-cut v.
ağaçlık bir alanı tıraşlama kesmek clear-cut v.
ağaçlık bir alandaki tüm ağaç ve çalıları kesmek clear-cut v.
tüm ağaç ve çalıları kesmek clear-cut v.
tıraşlama kesmek clear-cut v.
-den kesmek withhold from v.
yolunu kesmek hold up v.
yol kesmek intercept v.
yolunu kesmek intercept v.
önünü kesmek balk v.
bağırarak sözünü kesmek barrack v.
et kesmek carve v.
süt kesmek curdle v.
ilgi kesmek disconnect v.
ilgi kesmek divorce v.
sütten kesmek ablactate v.
(ormanda) ağaç kesmek lumber v.
(tırnak) kesmek pare v.
(sözü) ikide bir kesmek punctuate v.
poz kesmek attitudinize v.
poz kesmek assume a pose v.
dipten kesmek cut at the bottom (level) v.
dibinden kesmek cut at the bottom (level) v.
testere ile kesmek saw v.
testere boyuna kesmek saw v.
-in nefesini kesmek take someone's breath away v.
ahkam kesmek lay down the law v.
ahkam kesmek speak with authority v.
devreyi kesmek switch off v.
akımı kesmek switch off v.
gazı kesmek throttle v.
ile ilişkisini kesmek throw over v.
yayını kesmek go off the air v.
(ağaç) tepesini kesmek top v.
para cezası kesmek fine v.
ilişkiyi kesmek break away from v.
lafı kesmek chime in v.
lafı kesmek chisel in v.
lafı kesmek butt in v.
sözü kesmek chisel in v.
sözü kesmek chime in v.
sözü kesmek butt in v.
(ilgiyi vb) kesmek interrupt v.
ilişkiyi kesmek break off the relation v.
sözü kesmek break into a conversation v.
dış dünyayla ilişkisini kesmek detach oneself from society v.
hızını kesmek give someone pause v.
ümidini kesmek give up hope v.
umudu kesmek despair v.
umudu kesmek give up hope v.
parmağını kesmek cut one's finger v.
ilacı kesmek discontinue medication v.
ödemeyi kesmek suspend payment v.
zamanaşımını kesmek toll the statute of limitations v.
diyeti kesmek give up a diet v.
diyeti kesmek quit the diet v.
teması kesmek drift apart v.
teması kesmek drift away v.
ilişkiyi kesmek break connections v.
ilişik kesmek break off v.
münasebeti kesmek break off v.
(ödemeyi) kesmek suspend v.
tedaviyi kesmek give up the treatment v.
tedaviyi kesmek quit the treatment v.
dekont kesmek write a receipt v.
dekont kesmek make out a receipt v.
bitki kesmek cut a plant v.
yarıda kesmek cut short v.
yarıda kesmek break short v.
dallarını kesmek debranch v.
kemiğe kadar kesmek cut something to the bone v.
kesmek (telefon/cereyan/gaz vb) disconnect v.
ilacı kesmek discontinue the medication v.
birinin saçlarını kesmek cut someone's hair v.
maaşından/haklarından kesmek dock something from something v.
tatili kısa kesmek cut the holiday short v.
geziyi kısa kesmek cut the trip short v.
bal yapmayı kesmek stop making honey v.
üzerine göre biçmek/kesmek cut to fit v.
düzgün bir şekilde kesmek/biçim vermek manicure v.
kendine jilet atmak/kendini bir şey ile kesmek self-cut v.
kendini kesmek self-cut v.
trafik cezası kesmek give somebody a traffic ticket v.
trafik cezası kesmek write a traffic ticket v.
trafik cezası kesmek fine v.
trafik cezası kesmek issue a parking/speeding ticket v.
trafik cezası kesmek issue a traffic ticket v.
karpuz kesmek cut a watermelon v.
bileklerini kesmek cut her/his wrists v.
bileklerini kesmek slash one's wrists v.
bileklerini kesmek slit one's wrists v.
bileklerini kesmek cut one's wrists v.
birinin saçını kesmek cut one's hair v.
elektriği kesmek cut off the power v.
elektriği kesmek cut the power v.
(dövüş sporlarında) rakibin hamlesini kol ile kesmek/engellemek arm block v.
kabuğunu kesmek cut the skin off v.
dalı ağaçtan testereyle kesmek saw the branch off of the tree v.
elektrikleri kesmek black out v.
mali kaynakları kesmek defund v.
finanse etmeyi kesmek defund v.
rol kesmek pretend v.
kumaş kesmek cut fabric v.
hız kesmek decelerate v.
küp küp kesmek cube v.
politika ile ilgisini kesmek depoliticize v.
ahkam kesmek dogmatize v.
bir parçasını kesmek detruncate v.
kesmek (ses/ağrı vb) kill v.
(bir program vb) televizyonda kesmek cut away on tv v.
balta ile kesmek ax v.
poz kesmek attitudinise v.
politika ile ilgisini kesmek depoliticise v.
birinin boğazını kesmek/doğramak slice someone's throat v.
keski ile kesmek/koparmak chisel off v.
maaşından kesmek dock v.
ücretinden kesmek dock v.
maaştan vergi kesmek withhold taxes from wages v.
maaştan vergi kesmek deduct taxes from paycheck/salary v.
(ücreti) kısmak/kesmek top-slice v.
iletişimi kesmek stop contacting with v.
iletişimi kesmek cut off communication with v.
iletişimi kesmek stop/quit/give up communicating with v.
iletişimi kesmek stop getting/keeping in touch (with) v.
iletişimi kesmek cut off communication/contact (with someone) v.
aşırı kesmek overcut v.
fazla kesmek overcut v.
tekrar kesmek recut v.
yeniden kesmek recut v.
faydalanmayı/ yaralanmayı/ istifade etmeyi/ kullanmayı bırakmak/ kesmek/ devam etmemek discontinue to utilize v.
jülyen kesmek julienn v.
çimleri kesmek cut the grass v.
çimleri kesmek mow the lawn v.
irtibatını kesmek end a friendship v.
irtibatını kesmek disconnect v.
irtibatını kesmek cut off v.
Birine çek kesmek make out a cheque (to somebody) v.
gücünü kesmek take the wind out of somebody's sails v.
küp küp kesmek dice v.
tedaviyi kesmek discontinue the treatment v.
hasta tedavisinde ilacı kesmek seponate v.
tırnak kesmek trim nails v.
ilişkiyi kesmek part ways v.
kısa kesmek truncate v.
ucunu kesmek truncate v.
trafik cezası kesmek tag v.
vida dişlerini kesmek tap v.
kesmek (ustura, jilet vb. ile) razor v.
çapraz olarak kesmek cater [dialect] v.
hız kesmek lag v.
(saçı) düzensiz veya kötü kesmek notch [obsolete] v.
hız kesmek relent v.
makas (kesmek için kullanılan) scissors n.
(maaştan vb.) kesmek reduct [dialect] n.
asıp kesmek act despotically adv.
Phrasals
sözünü kesmek catch up v.
(konuyu vb) kesmek give over on
sözü kesmek put in
sözü kesmek break in
sözü kesmek cut in
lafı kesmek break in
lafı kesmek cut in
lafı kesmek put in
rol kesmek act a part
hesabını kesmek pay off
sesini kesmek pipe down
kabaca sözünü kesmek push in
lafını kesmek chop someone off
sözünü kesmek chop someone off
testere ile kesmek saw something off
birine büyük bir ceza kesmek hit someone with something
birinin hızını kesmek slow someone down