rule - Turkish English Dictionary
History

rule

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "rule" in Turkish English Dictionary : 77 result(s)

English Turkish
Common Usage
rule v. hüküm sürmek
rule v. hükmetmek
rule n. kural
General
rule v. hükümdarı olmak
rule v. cetvelle çizmek
rule v. egemen olmak
rule v. hükümet etmek
rule v. dizginlemek
rule v. geçerli olmak
rule v. hakim olmak
rule v. hükümdarlık etmek
rule v. hüküm vermek
rule v. çizgi çekmek
rule v. emretmek
rule v. saltanat sürmek
rule v. sözü geçmek
rule v. buyurmak
rule v. karara varmak
rule v. hükme bağlamak
rule v. -e hükmetmek
rule v. çizmek
rule v. yönetmek
rule n. yol
rule n. prensip
rule n. talimat
rule n. hükümet
rule n. mahkeme kararı
rule n. norm
rule n. cetvel
rule n. kanun
rule n. çizgilik
rule n. düstur
rule n. saltanat
rule n. nizam
rule n. gönye
rule n. erkan
rule n. oranlama
rule n. standart
rule n. yönetim
rule n. kaide
rule n. kural
rule n. yasa
rule n. adet
rule n. düzeç
rule n. ilke
rule n. çizeç
rule n. tüzük
rule n. usul
rule n. yöntem
Trade/Economic
rule hüküm
rule adet
rule yönetmelik
rule tüzük
rule usul
rule idare
rule egemenlik
rule yönetmek
Law
rule kanun
rule karar vermek
rule hükmetmek
rule karar
rule yönetmek
rule nizam
rule düstur
rule kaide
rule mahkeme emri
rule hüküm
Politics
rule mahkeme emri
rule hükümranlık
Technical
rule kural
rule cetvel ile çizgi çizmek
rule kaide
rule idare etmek
rule yönetmek
Medical
rule regl
Astronomy
rule cetvel (takımyıldızı)
Sport
rule kural

Meanings of "rule" in English Turkish Dictionary : 2 result(s)

Turkish English
Aeronautic
rule taxiing
rule run

Meanings of "rule" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
rule something out v. silmek
rule out v. hariç bırakmak
rule over v. hakim olmak
rule out v. çıkarmak
rule a country while lying sick in bed v. hasta yatağından ülkeyi yönetmek
rule out v. reddetmek
rule the roast v. sözü geçmek
rule something out of order v. kabul etmemek
rule out v. imkan vermemek
rule over v. hükmetmek
rule out v. bertaraf etmek
make into a rule v. kurallaştırmak
become a rule v. kurallaşmak
rule something out v. elemek
rule out v. ortadan kaldırmak
stretch a rule v. kuralın bir kısmını görmezlikten gelmek
rule out v. silmek
rule the roost v. sözünü geçirmek
rule out v. kabul etmemek
stretch a rule v. kuralı harfi harfine uygulamamak
rule out v. hazfetmek
rule out v. karalamak
come under the rule of v. yönetimi altına girmek
fall under someone's rule v. yönetimi altına girmek
fall under someone's rule v. hakimiyeti altına girmek
enter under one's rule v. hakimiyeti altına girmek
enter under one's rule v. yönetimi altına girmek
rule out v. seçmek
rule out v. elemek
abide by the rule v. kurala uymak
obey the rule v. kurala uymak
obey rule v. kurala uymak
be in breach of a rule v. kuralı çiğnemek
disregard a rule v. kuralı çiğnemek
break a rule v. kuralı çiğnemek
flout a rule v. kuralı çiğnemek
fall foul of a rule v. kuralı çiğnemek
violate a rule v. kuralı çiğnemek
break the rule v. kuralı ihlal etmek
disregard the rule v. kuralı ihlal etmek
flout the rule v. kuralı ihlal etmek
be in breach of the rule v. kuralı ihlal etmek
violate the rule v. kuralı ihlal etmek
fall foul of the rule v. kuralı ihlal etmek
violate a rule v. kural çiğnemek
rule with a rod of iron v. katı bir şekilde yönetmek
rule with an iron fist v. katı bir şekilde yönetmek
rule with an iron hand v. katı bir şekilde yönetmek
set up a rule v. kural koymak
enforce the rule v. kuralı uygulamak
apply the rule v. kuralı uygulamak
apply a rule v. kuralı uygulamak
enforce a rule v. kuralı uygulamak
depart from the rule v. kuraldan şaşmak
depart from the rule v. kuralı bozmak
make it a rule v. prensip edinmek
depart from the rule v. prensipten şaşmak
come under the rule of v. denetimi altına girmek
come under the rule of v. hakimiyeti altına girmek
come under the rule of v. denetimine girmek
rule a country v. ülke yönetmek
rule out v. çizgi çizerek iptal etmek
rule out v. ekarte etmek
observe the rule of law v. hukuk kuralına uymak
rule out v. göz ardı etmek
disobey the rule v. kurala uymamak
break the rule v. kurala uymamak
rule the country v. ülkeyi idare etmek/yönetmek
lift a rule v. kuralı kaldırmak
work to rule v. kurallara uyarak çalışmak
rule out v. göz ardı etmek
non crossing rule n. çaprazlama kuralı
phase rule n. evre kuralı
heuristic rule n. sezgisel kural
supporter of absolute rule n. diktacı
party rule n. parti yönetimi
rule of thumb n. göz kararı
rule of thumb n. pratik iş görme usulü
rule of the road n. sürücülerin yolun sağını mı solunu mu kullanacakları belirten ülkesel kural
nagele's rule n. nagele kuralı
administrative rule making n. idari kanun yapma
laporte selection rule n. laporte seçim kuralı
emergency rule governor n. olağanüstü hal bölge valisi
folding rule n. katlanır mezura
foot rule n. cetvel
golden rule n. herkese iyilik etme kuralı
rule of law n. hukukun egemenliği
rule of a thumb n. genel kabul görmüş kural
turkish rule n. türk yönetimi
foot rule n. ayar
l'hospital's rule n. l'hospital kuralı
british rule n. ingiliz yönetimi
rule of thumb n. temel kural
jointing rule n. derz mastarı
ground rule n. temel kural
standing rule n. tüzük
carpenter's rule n. marangoz cetveli
rule of thumb n. yaklaşık hesap
foot rule n. ölçü
competition rule n. yarışma kuralı
rule of the phallus n. fallusun hükümranlığı
working rule n. çalışma kuralı
slide rule n. sürgülü cetvel
left hand rule n. sol el kuralı
rule of the road n. yol kuralı
slide rule n. sürgülü hesap cetveli
unenforceable rule n. uygulanamaz
stopping rule n. durma kuralı
rule making n. kural koyuculuk
writing rule n. yazım kuralı
mode of rule n. yönetim anlayışı
sense of rule n. yönetim anlayışı
manner of rule n. yönetim anlayışı
traditional rule n. geleneksel kural
decision rule n. karar kuralı
golden rule n. altın kural
minimum standard rule n. asgari standart kural
self-rule n. özerklik
rule-making n. kural koyuculuk
self-rule n. otonomi
slide-rule n. sürgülü hesap cetveli
strict rule n. katı kural
merchant's rule n. tüccar kanunu
rule of law n. hukuk kaidesi
rule of procedure n. usul kuralı
rule of thumb n. ampirik
rule of thumb n. parmak hesabı
rule of morals n. ahlak kuralı
rule book n. kural kitabı
rule maker n. kural koyucu
rule bending n. kuralların esnetilmesi
rule bending n. kural esnetme
the cause and effect rule n. sebep sonuç kuralı
mob rule n. (olumsuz anlamda) halk/güruh yönetimi
mob rule n. ayak takımı hakimiyeti/yönetimi
mob rule n. avam idaresi
rule of three n. üç kuralı
secret rule n. gizli kural
blanket rule n. her şeyi veya herkesi kapsayan kural
safety rule n. güvenlik kuralı
thumb rule n. genel olarak kabul görmüş pratik kural
thumb rule n. ampirik kural
free from a rule adj. kuraldan bağımsız
rule based adj. kuralcı
rule based adj. kurala dayalı
rule-governed adj. kural ile yönetilen
rule-governed adj. kural yönetimli
rule-governed adj. kurala dayalı
rule-bound adj. kurallara bağlı
by rule adv. kurala göre
by rule of thumb adv. kararlamadan
by rule adv. kurala göre kanunen
by rule adv. kanunen
as a rule of thumb adv. pratik olarak
as a general rule adv. genellikle
as a rule adv. genellikle
as a rule adv. çoğunlukla
as a general rule adv. genel bir kural olarak
by rule of thumb adv. göz kararı
as a rule adv. genel olarak
Phrasals
rule over hüküm sürmek
rule over hükmetmek
rule against someone birinin aleyhine karar vermek
Phrases
exceptions don't break the rule istisnalar kaideyi bozmaz
divide and rule parçala ve hükmet
the exception proves the rule istisna kuralı bozmaz
the exception proves the rule istisnalar kaideyi bozmaz
within the rule kural çerçevesinde
within the framework of the rule kural çerçevesinde
within the rule kural dahilinde
rule of a thumb kabaca/el yordamı ile
Colloquial
work to rule kurallara bağlı kalarak işi yavaşlatma
work to rule kurallara harfi harfine uyarak işi yavaşlatma (protesto amaçlı)
let your heart rule your head yüreğinin sesini dinle
let your heart rule your head kalbinin sesini dinle
rule number one birinci kural
Idioms
rule the roast v. işlerin başında olmak
rule the roost v. işlerin başında olmak
rule the roast v. yönetici olmak
rule the roost v. yönetici olmak
rule the roast v. tam yetki sahibi olmak
rule the roost v. tam yetki sahibi olmak
the exception rather than the rule n. nadir
the exception rather than the rule n. az bulunan
the exception rather than the rule n. çölde bir vaha gibi
golden rule altın kural
rule of thumb göz kararı
rule the roost borusu ötmek
rule the roost dediği dedik olmak
rule the roost sözü geçmek
rule with a velvet glove yumuşak ve nazik bir şekilde yönetmek
rule with a velvet glove kadife eldivenle yönetmek
rule the roost evin reisi olmak
divide and rule böl ve yönet
rule in favor of someone lehine karar vermek
rule for someone lehine karar vermek
rule with an iron fist demir yumrukla yönetmek
rule somebody with a rod of iron katı bir biçimde yönetmek
rule somebody with an iron fist/hand katı bir biçimde yönetmek
Speaking
there is an exception to every rule istisnalar kaideyi bozmaz
if there's a rule you can bend it bir kural varsa onu esnetebilirsin
don't let your heart rule your head duygularına kapılma aklını kullan
don't let your heart rule your head kalbinle değil aklınla/mantığınla hareket et
i have one rule tek bir kuralım var
if you break this rule bu kuralı çiğnerseniz
obey the cardinal rule temel kurala itaat et
Slang
you rule! harikasın
you rule! süpersin
Trade/Economic
tax benefit rule zararların karlarla mahsubuna imkan veren kural
monetary rule parasal kural
absolute priority rule mutlak öncelik kuralı
rule off hesap kapatmak
rule of indemnity tazminat kuralı
profit maximization rule kar maksimizasyonu amacı
profit maximization rule kan en yüksek düzeye çıkartma ilkesi
customs rule gümrük mevzuatı
rule of law hukuk kuralı
rule of reciprocity karşılıklı olma kuralı
rule of reciprocity mütekabiliyet esası
rule of 70 fiyat düzeyinin iki katına çıkması için gerekli yıl sayısının hesaplanmasında bir yöntem
prudent man rule tedbirli insan kuralı
majority rule çoğunluk kuralı
rule off büyük defter kayıtlarının altına toplam almak
binding rule bağlayıcı kural
optimization rule optimizasyon kuralı
rule of apportionment taksim kuralı
least-cost production rule en düşük maliyetli üretim kuralı
least-cost combination rule en düşük üretim maliyeti kuralı
utility-maximizing rule fayda maksimizasyonu kuralı
shut-down rule işletmenin geçici olarak faaliyetine son verme kuralı
rule-of-thumb karar ve uygulama kıstasları
prevailing-wage rule geçerli ücret kuralı
rule of exchange kambiyo kuralı
rule of explicity açıklık kuralı
golden rule of banking bankacılığın altın kuralı
rule table kural tablosu
prudent man rule basiretlilik kuralı
prudent man rule ihtiyatlı hareket etme kuralı
prudent man rule basiretli davranma kuralı
merchant’s rule tüccar yasası
tax benefit rule zararların karlarla mahsubu kuralı
full crew rule çalışacak asgari işçi kuralı
apportionment rule taksim kuralı
slide rule sürgülü hesap cetveli
rule base kural tabanı
pro rata rule orantılı olma kuralı
lower-of-cost-or-market rule maliyet veya pazar değerinin en küçüğü kuralı
rule 144a 144a kuralı
fiscal rule mali kural
self-rule plus shared-rule özyönetim artı ortaklaşa yönetim prensibi
fiscal rule mali kural
house rule iç yönetmelik
Law
cab rank rule n. bir avukatın kendi alanıyla ilgili başvuran her müvekkili kabul etme zorunluluğu kuralı
rule book kanunname
rule basis kanun esası
rule of law hukukun üstünlüğü
rule a case davaya bakmak
rule on karar vermek (hakim)
rule of law hukuk kuralı
as a rule kaide olarak
as a rule kural olarak
hotchpotch rule mirası eşit dağıtmak için mülklerin bölünmesi
absolute rule son karar
absolute rule nihai karar
parol evidence rule sözlü delil kuralı
the day before the birthday rule doğum gününden önceki gün kuralı
apply the rule kuralı uygulamak
apply a rule kural uygulamak
disciplinary rule disiplin kuralı
rule of law hukuk prensibi
rule of law hukuk kaidesi
rule of law kanunun hakimiyeti
departure from the rule kuraldan mugayir
undee influence rule gabin kuralı
departure from the rule usulden aykırı
final rule nihai kaide
final rule son kural
rule nisi geçici mahkeme emri
as a rule genel kural olarak
rule of the roads yol nizamnamesi
hearsay rule duyduğunu aktarma kuralı
rule of reason haklı sebep kuralı
bright line rule hukuk kurallarının yoruma yer bırakmayan açıklığı
rule of law principle hukukun üstünlüğü ilkesi
rule of law yasal hüküm
rule of law kanuni hüküm
default rule tamamlayıcı hüküm
mandatory rule emredici hüküm
domestic rule of law iç hukuk düzeni
correlative rights rule bağlantılı haklar kuralı
rule of law hukukun üstünlüğü
cab rank rule ingiliz hukunda avukatların sıkı bir rotasyonla herhangi bir müvekkilin davasını üstlenme zorunluluğu
cab rank rule ingiltere' de dava vekillerinin zorunlu ve dönüşümlü olarak herhangi bir müvekkile atanması
cab rank rule taksi sırası kuralı
rule of law principle hukuk devleti ilkesi
Politics
unjust rule haksız yönetim
divide and rule böl ve yönet
divide and rule policy böl ve yönet politikası
rule of origin menşei kuralları
rule out hükümsüz kılmak
rule book düzenleme
gag rule mecliste konuşmayı sınırlandıran kural
gag rule mecliste konuşma kuralı
rule of law yasa egemenliği
majority rule çoğunluk egemenliği
majority rule çoğunluk kuralı
majority rule çoğunluk yönetimi
indirect rule dolaylı yönetim
nationality rule uyrukluk kuralı
nationality rule uyrukluk ilkesi
home rule charter özerklik fermanı
home rule belediye özerkliği
home rule yerel yönetimlere anayasa tarafından tanınan idari bağımsızlık
general rule umumi kaide
general rule genel kural
self-rule kendi kendini idare
self-rule bir milletin kendi kendini yönetmesi
rule of non-discrimination ayrımcılık yapmama ilkesi
one-party rule tek parti yönetimi
one-man rule mutlak idare
one-man rule otoriter rejim
one-man rule tek kişi tarafından yönetim
one-man rule tek kişinin idaresindeki devlet yöntemi
single-party rule tek parti yönetimi
rule of law principle hukukun egemenliği ilkesi
declare emergency rule olağanüstü hal ilan etmek
two thirds rule üçte iki çoğunluk ile karar verilmesi kuralı
rule making power kanun yapma yetkisi
rule making power kural yapma yetkisi
majority rule çoğunluk sistemi
majority rule çoğunluk kararı
rule maker kural koyucu
local self-rule yerel özerklik
rule-based fiscal policy mali kural
the european union rule of law mission in kosovo ab'nin kosova'daki hukukun üstünlüğü misyonu
rule by decree kararname ile yönetme
rule of law hukuk devleti
home rule özerk yönetim
rule-based trade kurala dayalı ticaret
direct rule bağımsız yönetim
direct rule doğrudan yönetim
colonial rule sömürgeci yönetim
Technical
calliper rule n. kumpas
folding rule katlanır metre
foot rule bir kadem boyunda cetvel
broken rule kırık çizgi
zigzag rule zikzak metre
stopping rule durma kuralı
folding rule katlama kuralı
ampere's rule ampere kuralı
steel rule çelik cetvel
rule description kural açıklaması
bragg rule bragg kuralı
plumb rule tesviye ruhu
maxwell's rule maxwell kuralı
rule based kuralcı
general rule genel kural
foot rule bir ayaklık cetvel
slide rule hesap cetveli
power rule güç kuralı
barlow’s rule barlow kuralı
cutoff rule ayırma cetveli
zigzag rule menteşeli metre
amperes rule ampere kuralı
cutting rule gofra çizgisi
folding rule katlanır mezura
fleming's right-hand rule fleming sağ el kuralı
else-rule yoksa kuralı
else-rule değilse kuralı
left-hand rule sol el kuralı
fleming's left-hand rule fleming sol el kuralı
error-correction rule hata düzeltme kuralı
else-rule oluşmama kuralı
three-finger rule üç parmak kuralı
right-hand screw rule sağ el vida kuralı
rule of thumb baş parmak kuralı
plumb rule kabarcıklı düzeç
log rule tomruk hesap cetveli
octet rule oktet kuralı
octet rule sekizli kuralı
plumb rule tesviyeruhu
plumb rule şakullü suterazisi
plumb rule şakullü düzeç
stokes' rule stokes kuralı
tape rule şerit metre
slide rule sürgülü cetvel
circular slide rule dairesel sürgülü cetvel
two-man rule iki adam kuralı
fresnel rule fresnel kuralı
fresnel rule fresnel yasası
hund's rule huni hund kuralı
moulder's rule kalıpcı kuralı
lever rule kaldıraç kuralı
trouton's rule trouton kuralı
inverse lever rule ters kaldıraç kuralı
plumb rule şaküllü cetvel
cardinal rule temel kural
ramsey and young's rule ramsey ve young kuralı
walden's rule walden kuralı
kasha's rule kasha kuralı
rule of mixtures karışımlar kuralı
inverse rule of mixtures karışımların ters kuralı
log rule of mixtures karışımların log kuralı
effective atomic number rule etkin atom sayısı kuralı
cramer's rule cramer kuralı
eight minus n rule sekiz eksi n kuralı
basic rule ana kural
ground rule ana kural
phase rule evre kuralı
schulze-hardy rule schulze-hardy kuralı
euler's rule euler kuralı
barlow's rule barlow kuralı
ashby brown rule ashby brown kuralı
duhring's rule duhring kuralı
woestyn's rule woestyn kuralı
neumann-kopp rule neumann-kopp kuralı
chvorinov's rule chvorinov kuralı
chevreul's rule chevreul kuralı
gibbs phase rule gibbs evre kuralı
kick's rule of similarity kick benzerlik kuralı
kick's rule of similarity kick'in benzerlik kuralı
draughting scale rule ölçekli çizim cetveli
transfer rule transfer kuralı
vertical rule dikey çizgi
rule engine kural motoru
caliber rule topun ağırlığını çapı ile ölçmek için düzenlenmiş iki terazili bir cihaz
Computer
vertical rule düşey kural
validation rule geçerlilik kuralı
security rule güvenlik kuralı
rule editor kural düzenleyicisi
rename rule kuralı yeniden adlandır
row height rule satır yüksekliği kuralı
rule addresses kural adresleri
apply rule if kural uygulanacak durumlar
rule condition kural koşulu
add rule kural ekle
rule address kural adresi
chain rule zincir kuralı
copy rule to kural kopyalama yeri
corrupted rule bozulmuş kural
create rule kural oluştur
delete rule kural sil
decision rule karar kuralı
edit rule ilkeyi düzenle
edit mail rule posta kuralını düzenle
edit rule kural düzenle
edit news rule haber kuralını düzenle
explain rule kuralı açıkla
extending rule genişletme kuralı
folder rule klasör kuralı
hash rule sağlama kuralı
horizontal rule yatay cetvel
ignore rule kuralı geç
inbox rule gelen kutusu kuralı
ignore rule kuralı yoksay
new hash rule yeni karma kural
new mail rule yeni posta kuralı
new rule wizard yeni kural sihirbazı
new news rule yeni haber kuralı
new path rule yeni yol kuralı
new rule yeni kural
path rule yol kuralı
rule based kurala dayalı
set up a rule kural koymak
n-rule orta tire
Informatics
chain rule zincir kuralı
decision rule karar kuralı
inference rule çıkarsama kuralı
heuristic rule buluşsal kural
rule of thumb ampirik kural
rule-based system kural tabanlı sistem
rule-based knowledge kural tabanlı bilgi
learning rule öğrenme kuralı
rule-based language kural tabanlı dil
rule-based kural tabanlı
rule-based kurallara dayanan
Telecom
right-hand rule sağ el kuralı
rule set based access control kural tabanlı erişim denetimi
efficient component pricing rule etkin bileşen fiyatlandırma kuralı
prime time access rule yayının en çok izlendiği zaman aralığı erişim kuralı
Electric
thumb-and-finger rule n. sağ el kuralı
thumb-and-finger rule n. elektromanyetizmada akım ve manyetik alan yönlerini tayin etmeye yarayan metot
lefthand rule fleming'in sol el kuralı
lefthand rule sol el kuralı
maxwell's rule maxwell kuralı
mattheissen's rule mattheissen kuralı
Construction
lever rule kaldıraç kuralı
rule of mixture karışım kuralı
carpenter's rule marangoz cetveli
jointing rule derz mastarı
floating rule mastar
floating rule sıva mastarı
rule of construction yapı kuralı
Automotive
steel rule çelik şerit metre
steel rule çelik metre
left hand rule sol el kuralı
two-second rule iki saniye kuralı
break rule istisnai kural
three second rule üç saniye kuralı
Traffic
traffic rule trafik kuralı