scratch - Turkish English Dictionary
History

scratch

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "scratch" in Turkish English Dictionary : 58 result(s)

English Turkish
Common Usage
scratch v. kazımak
scratch v. karalamak
scratch v. çizmek
scratch v. tırmalamak
scratch v. kaşımak
scratch n. sıyrık
scratch n. çizik
General
scratch v. çekilmek
scratch v. kaşıma sesi
scratch v. eşelemek
scratch v. eşelenmek
scratch v. yırtmak
scratch v. tırmalamak
scratch v. tırtıklamak
scratch v. kurcalamak
scratch v. çıkarmak
scratch v. eşinmek
scratch v. oymak
scratch v. cızırdamak
scratch v. eşmek
scratch v. çizerek zarar vermek/berelemek
scratch v. bozmak
scratch v. silmek
scratch v. kaşınmak
scratch v. tırmıklamak
scratch v. acele ile yazmak
scratch v. kaşımak
scratch v. tırnaklamak
scratch v. yarıştan çekilmek
scratch n. gıcırdama
scratch n. çizgi
scratch n. başlangıç çizgisi
scratch n. gıcırtı
scratch n. cızırdama
scratch n. spor başlama çizgisi
scratch n. cızırtı
scratch n. tırmık
scratch n. çıtırtı
scratch n. başlama çizgisi
scratch n. kaşıma
scratch adj. gelişigüzel
scratch adj. rastgele
scratch adj. acele ile toplanmış
scratch adj. avanssız
scratch adj. derme çatma
Slang
scratch iptal etmek
Technical
scratch çizme
scratch pürüzlendirmek
scratch karalama
scratch çizik
Computer
scratch boş
Automotive
scratch lastik izi
scratch çizik
scratch çizmek
Pathology
scratch sıyrık
Sport
scratch atma veya atlama
Wagering
scratch yarışmacının geri çekilmesi
Cinema
scratch çizik

Meanings of "scratch" with other terms in English Turkish Dictionary : 183 result(s)

English Turkish
General
scratch out v. kazımak
scratch out v. üstünü çizmek
scratch together v. zar zor biriktirmek
scratch out v. kazıyarak yok etmek
scratch out v. karalamak
scratch together v. zar zor para biriktirmek
start from scratch v. (bir yarışta) hareket çizgisinden koşuya başlamak
scratch along v. kazımak
scratch a living and pay one's bills v. geçim derdine düşmek
scratch out v. çizmek
scratch about v. eşelemek
scratch the surface v. ilk adımı atmak
scratch out v. kazıyarak çıkarmak
scratch one's head v. kafasını kaşımak
scratch one’s face v. yüzünü tırmalamak
scratch someone's back v. birinin sırtını kaşımak
scratch coat n. kaba sıva
scratch paper n. karalama kağıdı
scratch pad n. not defteri
from scratch n. başından
scratch hardness n. çizinti sertliği
scratch paper n. müsvedde kağıdı
old scratch n. şeytan
scratch coat n. çarpı
scratch tickets n. kazı kazan
scratch tickets n. kazı kazan bileti
scratch-off ticket n. kazı kazan bileti
scratch-off ticket n. kazı kazan
scratch card n. kazı kazan kartı
scratch game n. kazı kazan kartı
scratch-it n. kazı kazan kartı
scratch-it n. kazı kazan
scratch-and-win n. kazı kazan
scratch game n. kazı kazan
scratch-and-win n. kazı kazan kartı
scratch off n. kazı kazan kartı
scratch ticket n. kazı kazan kartı
scratch ticket n. kazı kazan
scratch game n. kazı kazan bileti
scratch off n. kazı kazan bileti
scratch ticket n. kazı kazan bileti
scratch-it n. kazı kazan bileti
scratch-and-win n. kazı kazan bileti
scratch and sniff card n. kazı-kokla kartı
scratch-back n. sırt kaşıyıcısı
scratch-proof adj. çizilmez
from scratch adv. en baştan
Phrasals
bring up to scratch belli bir düzeye getirmek
bring up to scratch belli bir standarda getirmek
scratch away çizerek zarar vermek/berelemek
scratch someone out (birinin isimini) (listeden vb) çıkarmak
scratch something away kazıyarak çıkarmak/sıyırmak
scratch around for something bir şeyi bulmak umuduyla toprağı eşelemek
scratch at kaşımak
scratch about for something bir şeyi bulmak umuduyla toprağı eşelemek
scratch something up bir şeyi çizmek/kazımak
scratch someone from something (birinin isimini) (listeden vb) çıkarmak
scratch something (bir şeyin yüzeyini vb) çizmek
scratch something bir şeyi çizmek
scratch along kıt kanaat geçinmek
scratch along iki yakayı bir araya getirememek
scratch along zar zor geçinmek
Proverb
you scratch my back and I scratch yours sen beni destekle ben de seni destekleyeyim
you scratch my back and I scratch yours sen bana yardım et ben de sana yardım edeyim
Colloquial
scratch one's head ne yapacağını bilememek
scratch one's head kafası karışmış olmak
from scratch silbaştan
make from scratch sıfırdan yapmak
from scratch sıfırdan
from scratch en başından
from scratch ilk basamaktan
from scratch hiçten
not up to scratch yetersiz
Idioms
start from scratch v. işe sıfırdan başlamak
start from scratch v. hiçten başlamak
start over from scratch v. sıfırdan başlamak
up to scratch iyi halde
up to scratch beklenen veya istenilen durumda
start from scratch sıfırdan başlamak
scratch someone's eyes out gözünü oymak
scratch someone's back birine yağ çekmek
scratch the surface yüzeyde kalmak
scratch the surface derinlere inmemek
start from scratch işe en başından başlamak
up to scratch iyi durumda
scratch somebody's eyes out yüzünü gözünü parçalamak
scratch somebody's eyes out gözünü çıkarmak
up to scratch istenilen durumda
up to scratch beklenen durumda
like tryin' to scratch your ear with your elbow deveye hendek atlatmak kadar zor
like tryin' to scratch your ear with your elbow imkansız
do something from scratch en baştan başlamak
make something from scratch en baştan başlamak
bake something from scratch en baştan başlamak
make something from scratch sıfırdan başlamak
do something from scratch sıfırdan başlamak
start something from scratch en baştan başlamak
bake something from scratch sıfırdan başlamak
start something from scratch sıfırdan başlamak
start from scratch en baştan başlamak
scratch one's head anlamamak
handwriting like chicken scratch kargacık burgacık el yazısı
you scratch my back and i'll scratch yours al gülüm ver gülüm
scratch build sıfırdan yapmak
not up to scratch iyi değil
not up to scratch yetersiz
not up to scratch etkisiz
not up to scratch iyi değil
not up to scratch yetersiz
not up to scratch etkisiz
Speaking
do from scratch sıfırdan yapmak
I'll scratch your back if you scratch mine seni beni kolla ben seni kollayayım
you scratch my back and I'll scratch yours sen beni kolla ben seni kollayayım
you scratch my back and I'll scratch yours sen beni kollarsan ben de seni kollarım
I'll scratch your back if you scratch mine sen beni kollarsan ben de seni kollarım
you put a scratch on my car arabamı çizmişsin
Slang
scratch that neyse vazgeçtim/geri alıyorum/yok yok (vazgeçtim öteki olsun anlamında)
scratch (rap slang) para
scratch it boşver gitsin
Technical
ntms scratch media label library ntms karalama ortamı etiket kütüphanesi
scratch pool karalama havuzu
scratch hardness çizilme sertliği
scratch file çalışma kütüğü
scratch set karalama kümesi
scratch control yaz-boz denetimi
scratch cassette yaz-boz kaseti
scratch-pad memory hızlı işlem belleği
scratch tape yaz-boz teybi
scratch tape yaz-boz şeridi
scratch hardness çizinti sertliği
scratch filter parazit süzgeci
scratch-free polishing kazımasız cilalama
scratch tools kazıma aygıtları
scratch hardness kazıma sertliği
scratch filter hışırtı süzgeci
scratch test kazınma deneyi
slight scratch hafif kazıntı
pin scratch iğne çiziği
fine scratch ince çizik
cat scratch ince dikey yüzey çizgisi
scratch brushing sert fırçalama
healed-over scratch kapanmış çizik
scratch test çizme deneyi
scratch resistant çizik dirençli
scratch-resistance çizik direnci
scratch resistant coatings çizik dirençli kaplamalar
scratch trace çizik dağlama izi
scratch-induced damage çizik ilişkili hasar
roller scratch merdane çiziği
scratch hardness kazıntı sertliği
determination of adhesion by a scratch test çizik deneyi ile yapışmanın belirlenmesi
scratch resistance çizilmeye mukavemet
scratch test çizik testi
Computer
scratch install en baştan kurma
scratch files geçici dosyalar
scratch tape boş bant
scratch file geçici kütük
scratch cassette yaz’-boz kaseti
scratch tape yaz’-boz teybi
scratch tape yaz’-boz şeridi
scratch control yaz’-boz denetimi
Informatics
scratch diskette çalışma disketi
scratch file geçici kütük
scratch file çalışma dosyası
Telecom
scratch pad yaz boz tahtası
Textile
scratch brush tel fırça
Construction
surface scratch hardness yüzey çizilme sertliği
scratch hardness tester kazıma sertlik test cihazı
scratch coat kaba sıva
scratch coat birinci sıva
scratch coat ilk el altlık sıva
scratch building sıfırdan bina
scratch coat sıyırma katı
Woodworking
scratch resistance çizilme mukavemeti
Automotive
scratch remover çizik giderici
scratch remover çizik çıkarıcı
scratch remover çizik giderici
Medical
scratch oneself kaşınma
cat scratch disease kedi tırmığı hastalığı
scratch test cilt üzerinde alerji testi
Psychology
visuospatial scratch pad görsel-mekansal yazboz
Veterinary
cat-scratch fever n. kedi tırmığı hastalığı
cat-scratch fever n. kedi tırmalamasıyla bulaşan, titreme, hafif ateş ve lenf şişmesi yapan bakteriyel hastalık